Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser"— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi szakdolgozók új továbbképzési rendelete és ebből adódó kötelezettségek
Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser Vas megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 2012

2 ÚJ NEFMI rendelet a szakdolgozók továbbképzéséről 63/2011.(XI.29.)
A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak az alábbi továbbképzéseket kell teljesíteni: I. kötelező szakmacsoportos (30 pont) ELMÉLETI II. szabadon választható (20 pont) pont és III. GYAKORLATI (1 év=20 p) pont továbbképzési formákban kell részt vennie A továbbképzési időszak (5 év) alatt összesen pontot kell teljesíteni Teljesített az elméleti rész, annak aki az OKJ-és szakképesítésével összefüggésben emeltszintű vagy felsőfokú szakképesítést szerez, Msc, PhD, oktat, vizsgáztat! Elméleti továbbképzésre működési nyilvántartási vagy alap-nyilvántartási számmal lehet bejelentkezni Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását 2012-től a GYEMSZI – ETI Főigazgatóság végzi.

3 I.Kötelező szakmacsoportos továbbképzés megjelenése
-5 évenként egy kötelező továbbképzés - a több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező szakdolgozónak – amennyiben a szakmákat önállóan gyakorolja valamennyi gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell - időtartama: legalább 15 óra - formája: központilag meghatározott, kiemelt témakörök alapján megszervezett tudásszint felméréssel záruló továbbképzés (lehet távoktatási formában is) - továbbképzési pontérték: 30 pont - Reanimáció kötelező továbbképzési elem A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára térítésmentes. Az egészségügyért felelős miniszter a Szakmai Kollégium, KAMARA és a GYEMSZI javaslatára - legalább öt évenként meghatározza - a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmát , és azt a minisztérium honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi. (Hatálybalépést követő 120 nap)

4 Szakmacsoportok: 321 szakképesítés
Sorsz. Szakmacsoportok megnevezése szakképesítések 1 FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS 66 2 GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS 14 3 SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 24 4 LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA 40 5 KÉPI DIAGNOSZTIKA 23 6 ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA 7 FOGÁSZATI ELLÁTÁS 11 8 GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS 9 MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA 20 10 MŰTÉTI ELLÁTÁS 13 SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS 12 VÉDŐNŐI ELLÁTÁS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT 15 REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ 29 16 DIETETIKAI 17 TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

5 Kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzést ki szervezhet:
Felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai (főiskolát, egyetemet végzettek csak itt szerezhetik meg) GYEMSZI Akkreditáció útján jogosultságot szerzett egészségügyi intézmény (pályázat 5 évre szól) Iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények (azon szakmacsoportokban, amelyekben képzést is szerveznek)

6 II.Szabadon választható elméleti továbbképzés
Szabadon választható előakkreditált továbbképzést bármely gazdálkodó szervezet (10-20 pont) Minősítését továbbra is az ESZTT – ESZTB útján, felkért szakértők közreműködésével végzi Szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékének elismerése akkor lehetséges, ha a) azon legalább 5 előadás hangzik el, vagy b) legalább 5 tananyagegység feldolgozásával távoktatási formában valósul meg. Lehetőség nyílik (4 féle továbbképzés esetén) – utólagos benyújtására A minősített elméleti továbbképzési tanfolyam benyújtási ideje: megelőző két hónap

7 Szabadon választható elméleti továbbképzések minősítése *pontjai
1. Minősített (előakkreditált)elméleti továbbképző tanfolyam pont 2. Munkahelyen belül szervezett (utóakkreditált)rendszeres továbbképzés 2 pont 3. Szakmai célú tanulmányút évente max.20 pont 4. Adott szakterületen végzett tudományos tevékenység: Tudományos közlemény. Lektorált folyóiratban megjelent referátum pont Impakt faktorral rendelkező folyóiratban elfogadott, vagy megjelent közlemény pont Előadás tartása (referálás munkahelyi utóakkreditált tanfolyamon 3 pont ) Kötelező szakmacsoportos továbbképzésen 10 pont Minősített szabadon választható továbbképzésen 5 pont Nemzetközi konferencián, vagy kongresszuson idegen nyelven 20 pont Poszter bemutatása Minősített szabadon választható továbbképzésen.10 pont Nemzetközi konferencián, vagy kongresszuson idegen nyelven szerzőnként 15 pont Tudományos szakkönyv, tankönyv írása pont Egyetemi, főiskolai, vagy szakképzésben résztvevő, akkreditált intézmény számára írt jegyzet, távoktatási anyag készítése pont 5. Adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása 20 pont * Megfelelő űrlapok letöltése:

8 III. Gyakorlati továbbképzés
-Minimum 3 év /ciklus Ha nincs meg a 60 pont -1 év = 20 pont akkor 1-3 hónapig tartó -„tört idő” is beszámít (két felügyelet mellett végzett havonként 3 gyak.pont) kiegészítő gyakorlattal - Részmunkaidő esetén A felügyeletért 5 pont/hó időarányos beszámítás adható-legfeljebb 2 főnek ( szabadon választott elm.) A gyakorlati továbbképzést a munkáltató vagy mük. engedély kiállítója igazolja. A rendelet lehetővé teszi a külföldi gyakorlat (munkavégzés) beszámítását is ! Ha a ciklus alatt végig külföldön volt akkor az elméleti és gyakorlati továbbképzés az adott állami szerv igazolása alapján elfogadott. Most a GYEMSZI-ETI felé kell küldeni régi „M” lapon az elméleti pontigazolásokkal együtt a gyakorlatok igazolását.

9 Továbbképzési pontokról még
A rendelet hatálybalépését megelőzően (2011. december 31-ig) pontértékeléssel ellátott - az egészségügyi szakdolgozó által teljesített - tanfolyamok pontértéke, kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra. Más szakmacsoportnál kötelezően meghirdetett de a résztvevőnek szabadon választhatónak minősülő tanfolyamon való részvétel 20 pont vizsgával Egy adott továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 25 elméleti továbbképzés pont vihető át, melyek a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett pontok lehetnek és szabadon választható elméleti továbbképzési pontként kerül jóváírásra. Átmeneti időszakban azon szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési ciklusából 3 év, vagy ennél kevesebb idő van hátra –kötelezettség teljesítéséhez pont szükséges ( akinek 2015 január 1. előtt jár le annak 100 pont, akinek utána, már 150 pont)

10 Egy szakképzés, vagy azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetén
Nem ritka ha valakinek egynél több- különböző szakmacsoportba tartozó -szakképzettsége van és a képzettségeinek megfelelő munkakörben dolgozik Kötelező szakmacsoportos Szabadon választható elméleti továbbképzés Gyakorlat Kötelező szakmacsoportos tanfolyam 30 pontos Szabadon választható továbbképzés keretében megszerezhető pontok 20-60 pont Gyakorlati pontok min. 60 pont,max:100 Összesen: 150 pont Két különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítés esetén Kötelező szakmacsoportos Szabadon választható elméleti továbbképzés Gyakorlat „A” szakma kötelező szakmacsoportos 30 pont Szabadon választhatóan megszerezhető pontok = „B” szakma kötelezően megszerzett pontjai (20) + * „A” és „B” szakma szerinti gyakorlat összesen min. 60 pont ** „B” kötelező szakmacsoportos Szabadon választhatóan megszerezhető pontok = „A” szakma kötelezően megszerzett pontjai (20) + * 60 pont * Gyak. teljesítés függvényeiben max. 30 pont kell még min. 60 pont Három különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítés esetén Kötelező szakmacsoportos Szabadon választható elméleti továbbképzés Gyakorlat „A” szakma kötelező szakmacsoportos 30 pont 3 különböző szakmacsoportba tartozó szakmák esetén nem szükséges külön további szabadon választható továbbképzés teljesítése* „A”, „B” és „C” szakma szerinti gyakorlat összesen min. 60 pont** „B” szakma kötelező szakmacsoportos „C” szakma kötelező szakmacsoportos 90 pont min. 60 pont

11 FONTOS VÁLTOZÁSOK MÉG…
3000 Ft 1000 Ft 3000 Ft 1000 Ft 3000 Ft 1000 Ft 3000 Ft Nem kell fizetni

12 Fontos változás (régi ”M” adatalap)
A gyakorlati továbbképzési formákban szerzett pontok nyilvántartásához egészségügyi szakdolgozók számára (régi ”M” adatalap) k é r e l e m Munkáltató, vagy engedélyező hatóság tölti ki! (munkáltatónként / engedélyező hatóságként külön lapot kell kitölteni) Kérelmező adatai: Név: ______________________________________________________ neme: _________________________ Születési név: _______________________________________________ állampolgárság: _________________ Születési hely, idő: _________________________________________________________________________ Anyja születési neve: ________________________________________________________________________ Szakképesítés megnevezése: __________________________________________________________________ Munkaviszonyra vonatkozó adatok: Munkahely megnevezése: ____________________________________________________________________ Munkahely címe: _______________________________________________ Fő munkahely: [ ] igen [ ] nem Beosztás: _________________________ Munkakör: _______________________ Telefon: ________________ Foglalkozás jellege: [ ] Szabadfoglalkoztatás [ ] Egyéni EÜ vállalkozó [ ] Társas vállalkozás [ ] Közalkalmazott [ ] Munkaviszony [ ] Közszolgálati jvsz [ ] Szolgálati jogviszony [ ] Egyházi személy [ ] Önkéntes segítő Alulírott ______________________________________ a ________________________________________ ______________________(munkahely/be­osztás)-a igazolom, hogy ________________________________ (kérelmező)________(év)_________________(hó)________(nap)-tól ________(év)_______________(hó) _________(nap)-ig / jelenleg is _________ órában ___________________________ munkakörben dolgozik. A____________-tól____________-ig tartó továbbképzési időszakban gyakorlati pontjainak száma: __________ /működési nyilvántartás megújítása esetén töltendő ki a továbbképzési időszakra vonatkozóan/ A kérelmező egészségügyi tevékenységet szüneteltette/szünetelteti _______________-tól _____________-ig / je­lenleg is _________________ okból (pl.: GYES, GYED, közfeladat ellátása) Elméleti továbbképzés összesített pontszáma (pontértékű elméleti továbbképzések igazolásai alapján): _______ Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: _________________________, ______(év) ____________(hó) ______(nap) Munkáltató vagy engedélyező hatóság aláírása: ___________________________________ PH

13 Informatikai fejlesztés várható (GYEMSZI –ETI tájékoztatása szerint )
A SZAFTEX a jövőben biztosítja a szakdolgozók számára, hogy egy virtuális térben a kötelező és a szabadon választható továbbképzési ponttal rendelkező programokat láthatja, (orvosoknál OFTEX már működik) a meghirdetett továbbképzésekre ezen a felületen jelentkezhet, a jelentkezését a szervező fogadja, értesítést küldhet számára, a megszerzett továbbképzési pontjainak nyilvántartását folyamatosan követheti(hány pontja van)

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser"

Hasonló előadás


Google Hirdetések