Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése"— Előadás másolata:

1 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése
Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

2 A PROJEKT CÉLJA A résztvevő civil szervezetek szakmai kompetenciáinak, forráslehívó képességeinek és szervezeti hatékonyságának növelése, együttműködésen alapuló szervezetfejlesztéssel és speciálisan a helyi civil szektor igényeihez kidolgozott képzésekkel, tréningekkel. A projekt eredményeként a megyében 30 szervezet komplex támogatása valósul meg és 300 szervezet veheti igénybe a szervezetfejlesztési szolgáltatásokat, képzéseket. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

3 Szakmai eredmények Komplex szervezetfejlesztés tervezetten 30 szervezet számára - Ingyenes, szakértők által vezetett szervezetfejlesztési folyamat 250 órában a szervezeti diagnózis szakasza szeptemberéig megvalósult és a programba bevont 30 szervezetből 29 folytatja a részvételt a projektben 2009. októbertől kezdődött a fejlesztési szakasz, a 29 szervezet fejlesztési terve elkészült január 15.-ig A projektben részt vevő 29 civil szervezet havonta 3000 Ft értékű irodaszer-támogatásban, és utazási költségtérítésben részesül ( ft/szervezet) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

4 Szakmai eredmények, jövőbeni tevékenységek
Szervezetfejlesztési szolgáltatások fejlesztése és nyújtása a megye valamenni civil szervezete számára: akkreditált képzések : - projekt-ciklus menedzsment - forrásteremtés - kommunikáció témákban A tananyag akkreditáció folyamatban van, maga a képzés az akkreditáció megszerzése után indulhat 2 x 15 fős csoportokban várhatóan májustól az e-learning tananyag fejlesztése folyamatban van, mely elérhető lesz bárki számára a honlapon A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

5 Szakmai eredmények Ingyenes személyes és online szakértői támogatás és tanácsadás: havonta változó helyszíneken. 2010. április 29-én Egerben (jogi, pénzügyi és projekt-ciklus menedzsment témákban) PCM tanácsadó: Csernyiné Tóth Éva pcmtanacsado.eck.hu Pénzügyi : Szabó Orsolya penzugyitanacsado.eck.hu Jogi tanácsadó: Dr. Tóth Rudolf jogitanacsado.eck.hu a gyakran ismételt kérdések (GYIK) alatt a honlapon tanácsadók összegzése és a feltett kérdésre adott válaszai megtalálhatók Használják az ingyenes on-line és személyes szolgáltatást! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

6 Szakmai eredmények, jövőbeni tevékenységek
HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN: Fórumok, találkozók szervezése a civil szervezetek és magánszemélyek között ebben az évben 3-at tervezünk 2010. április 09. Eger 2010. május Füzesabony 2010. szeptemberig, szervezés alatt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

7 Szakmai eredmények, jövőbeni tevékenységek
Hálózati együttműködések növelése érdekében: Civil szakmai műhelymunkák szervezése: civil-civil együttműködések fejlesztése a cél, eddig már négy alkalommal került sor ilyen találkozásra és 2010-ben további két alkalommal tervezünk műhelymunkát szervezni meghívott előadókkal és szakemberekkel. Témák voltak, lesznek: Jó gyakorlatok, diagnóziskészítés NCA és Mobilitás pályázati lehetőségek Stratégiai tervezés, Szektorok közötti együttműködés lehetősége Foglalkoztatás és önkéntesség a civil szektorban Pénzforgalmi terv készítése Civil szervezetek jogszerű működéséhez szükséges alapdokumentumok A hálózatépítés fontossága A témaválasztás a fejlesztési tervek alapján történt

8 Szakmai eredmények, jövőbeni tevékenységek
Hálózati együttműködések növelése érdekében: Társadalmi Felelősségvállalás Nap szervezése: 2010. Szeptemberében kerül megvalósításra Célja: a 3 (civil-vállalkozói-önkormányzati) szektor megmozgatása, együttműködésének erősítése egy nagy rendezvény keretében, a 29 fejlesztésben résztvevő szervezet kistérségeiben. Téma: szegénység és kirekesztettség Jelenleg az ötleteket várjunk arra, mi legyen az a közös cél, ügy, program, amelynek megvalósítása megmozdíthat mindenkit!

9 SZERVEZETEK FEJLESZTÉSÉNEK EDDIGI EREDMÉNYEI
Elkészült huszonkilenc szervezet helyzetelemzése, diagnózisa. A diagnózisok alapján sor került a fejlesztési tervek kidolgozására. A fejlesztési tervek alapján megkezdődött a szervezetfejlesztési beavatkozás. A megvalósításhoz a műhelymunkák előadásaival, az ingyenes tanácsadásokkal segítséget nyújtunk, amit a szervezetek nagy része igénybe vesz. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

10 A huszonkilenc diagnózis alapján feltárt általános beavatkozási pontok
Tudatos stratégiai tervezés Marketing ismeretek bővítése, arculati kézikönyv készítése, arculati elemek kidolgozása, interaktív portál készítése A szervezeti menedzsment és a szervezeti tagolódás felállítása, biztosítása,feladat, felelősség megosztás A vezetőség tagjainak bevonása a szervezeti tevékenységekbe, információval való ellátásuk biztosítása. Pénzforgalmi terv készítése Szakmai programok, szolgáltatások tervezésének javítása, minőségi követelmények kidolgozása Értékelési rendszer kidolgozása a programok színvonalának mérésére Forrásteremtés tervezettségének javítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

11 A huszonkilenc diagnózis alapján feltárt általános beavatkozási pontok
Belső- és főleg a külső kommunikációs eszközök, módszerek és csatornák megismerése, kommunikációs anyagok kidolgozása Tagtoborzási technikák, szervezeti és tagsági teljesítménynövelő motivációs saját élményű technikák megismertetése Proaktív szervezeti kultúra fejlesztési technikák Tudatosabb, kezdeményezőbb érdekérvényesítő munka HR stratégia megtervezése Az önkéntes munka értékelésének módszerei, és elismerési formáit szolgáló tevékenység Alkalmazott foglakoztatási lehetőségeinek felmérése, foglalkoztatási terv kialakítása Teljesítményértékelés bevezetése Belső értékelési rendszer kiépítése A tagok szükségleteinek felmérése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

12 A huszonkilenc diagnózis alapján feltárt általános beavatkozási pontok
Nonprofit ismeretek (szervezeti alapismeretek, pénzügy-számvitel, közhasznúsági jelentés) bővítése Közösségfejlesztési ismerek elsajátítása Támogatói adatbázis összeállítása, bővítése Szerződéses feladatátvállalás lehetőségének felmérése Infrastrukturális fejlesztési terv kidolgozása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

13 A diagnózis utáni legfontosabb lépések
Készségek,képességek fejlesztésének igénye jelentkezett az alábbi területeken Forrásteremtés Pályázatírás Projekt ciklus menedzsment Nyelvismeret Állam működésével kapcsolatos ismeretek A diagnózis utáni legfontosabb lépések Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv megvalósítása Nyomon követés A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

14 A fejlesztési tervekben megfogalmazott legfontosabb konkrét beavatkozások
Stratégiai terv készítése vagy újragondolása Forrásteremtési terv. A szervezet forrásbővítési kapacitásának fejlesztése Pénzügyi tervezés fejlesztése, pénzforgalmi terv, kiadás és bevételi nyilvántartás készítése A különféle menedzsment területekkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok bővítése és fejlesztése (képzéseken való részvétel: PCM, forrásteremtés, kommunikáció stb.) Menedzsment területek szerinti munkamegosztás kialakítása Önkéntes menedzsment alapismereteinek és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

15 A fejlesztési tervekben megfogalmazott legfontosabb konkrét beavatkozások
Alkalmazott foglakoztatási lehetőségeinek felmérése, foglalkoztatási terv kialakítása Infrastruktúra fejlesztési terv kidolgozása Szakmai tevékenységek, programok, szolgáltatások fejlesztése, jó gyakorlatok megismerése Kommunikációs/PR terv (külső kommunikáció - arculatfejlesztés, belső kommunikáció javítása stb.) Logó és honlap tervezése Interaktív portál készítése, az internetes kommunikáció új módszereinek alkalmazása Hatásvizsgálati és eredmény-mérési rendszerek alkalmazása Célcsoport elégedettségének vizsgálata és az igényfelmérés megtervezése Értékelési rendszer kidolgozása a programok színvonalának mérésére A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft

16 Minőségbiztosítás A diagnóziskészítési szakasz lezárult, elégedettségi kérdőív segítségével kérdeztük a részvevő szervezeteket eddigi tapasztalataikról. A kiértékelés alapjául szolgáló időszak: május 28 – szeptember 30. A megkérdezés időpontja: október 13. (I. műhelymunka) A kiértékelés időpontja: Feldolgozott képzésértékelő lapok száma: 29 db Kiértékelést végezte: Tresó Dávid program asszisztens (Kárpátok Alapítvány-Magyarország) Vizsgálati módszer: nyílt végű kérdések

17 Elégedettségi kérdőív kiértékelés eredményei:
Minőségbiztosítás Elégedettségi kérdőív kiértékelés eredményei: (Nyílt végű kérdésekre adott válaszok alapján) Összegzés: Összességében elmondható, hogy a diagnóziskészítés elérte célját: egy tükröt tartott a szervezetek elé, amely valós képet ad a jelenlegi helyzetükről, kijelöli a jövőbeli fejlődési irányokat; segíti a pályázatírást. A résztvevő szervezetek egybehangzó véleménye – egy kivételtől eltekintve –, hogy amennyiben a projektnek lenne folytatása, ajánlanák más civil szervezeteknek is a projektben való részvételt.

18 Tóth Andrea Köszönöm a figyelmüket! SZERVEZETFEJLESZTÉS
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Tóth Andrea Projekt menedzser Cím: 3300 Eger, Mekcsey u. 1. Tel: WEB: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft


Letölteni ppt "Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések