Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A költségvetés és a feladatfinanszírozás tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A költségvetés és a feladatfinanszírozás tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A költségvetés és a feladatfinanszírozás tapasztalatai
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2014. KONFERENCIA Gödöllő 2013. November 8. Schmidt Jenő TÖOSZ elnök

2 Az önkormányzati alrendszer mérlege (pénzforgalmi szemléletben)

3 Észrevételek Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ), a Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös állásfoglalást alakított ki a évi költségvetéssel kapcsolatban. A beterjesztett költségvetési javaslat pozitívuma, hogy az előző évihez képest egyes, az önkormányzati szövetségek által kezdeményezett változtatásokra részben sor került. A minimális adóbevétellel rendelkező kétezer lakos alatti települések működőképességét csekély mértékben segítő pozitív diszkriminációra tesz javaslatot a tervezet. A évihez képest a évi törvényjavaslatban nincsen pluszforrás, a többletként megjelenített mintegy 60 milliárd forint ugyanis döntő mértékben egyes működési feladatokhoz kapcsolódó korrekció, ami végre szakít legalább azzal az eddigi gyakorlatokkal, hogy béremelés mellé nem kaptunk finanszírozást, illetve fejlesztési célú támogatás.

4 Észrevételek Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás részletes megállapításai Az elismert önkormányzati hivatali létszám tekintetében támogatjuk, hogy növelik a községek esetében a létszámot, ez azonban 3000 lakos alatt is indokolt, viszont nem támogatjuk, hogy mindez a kisvárosi létszám terhére történik. Az idei évben kialakított kisvárosi hivatalok létszámának tervezett csökkentése a kiegyensúlyozott és tervezhető munkavégzés ellen hat. Ugyancsak támogatjuk, hogy a több település által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámánál, az eddigieknél jobban veszik figyelembe a több település összefogását. Továbbra is javasoljuk, hogy legyen kompenzáció az üdülő települések esetében is. A polgármesteri bér fedezetét a feladat alapú finanszírozásban megfelelő módon biztosítani kell valamennyi település tekintetében. A csekély saját bevétellel – 20 ezer Ft/fő adóerő-képességgel - rendelkező kisebb települések legalább 4 millió Ft-os általános támogatása támogatandó, amely növeli a kistelepülések mozgásterét.

5 Észrevételek Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás részletes megállapításai 4. Egyetértünk azzal, hogy az elvárt bevétel beszámítás differenciáltan történik, és a legalacsonyabb mértékű adóbevétel esetén nincs beszámítás, majd sávosan változik. 5. Nem tartjuk elégségesnek a gyermekétkeztetés költségét, annak ellenére, hogy az erre fordítható állami támogatás összege növekszik (44,8 Mrd Ft-ról 51,5 Mrd Ft-ra), mivel a teljes díjat fizető szülők esetén csak a nyersanyagköltség érvényesíthető, a rezsi nem, ezért további 10 Mrd Ft támogatásra van szükség. 6. A közvilágítás, a köztemető, a közútfenntartás jogcímek támogatásának számítása változik, viszont a számítási alap nem fogadható el, mivel nem a tényleges költségeket, hanem az előző évi önkormányzati forrást veszi alapul. A tervezett támogatás a településüzemeltetés tekintetében még így sem elégséges a feladat ellátáshoz. 7. A bölcsődei támogatást duplájára kellene emelni, mivel jelenleg a legdrágább intézményi ellátás. Többlet forrásigénye 2 Mrd Ft.

6 Észrevételek Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás részletes megállapításai 8. Az iskolájukat működtető települések esetében az iskola üzemeltetés költségeit figyelembe kell venni a feladat alapú finanszírozásnál, amelynek többlet igénye 10 Mrd Ft. 9. Általános problémát jelent, hogy a szociális szféra finanszírozása három éve alapvetően változatlan, ugyanakkor megjelenik a kistelepülések szociális feladatainak támogatása (2000 fő alatt; 20000Ft/lakos adóerő-képesség alatt), melynek összege 1000 Ft/fő, de legalább 600 ezer Ft. 10. A központosított előirányzatok között az adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztéseinek támogatását (10 Mrd Ft) szükséges biztosítani a következő négy esztendőben, valamint mielőbb meg kell határozni az érintett önkormányzatok számára a forráshoz jutás feltételeit. 11. A pénzügyi fegyelem és átláthatóság érdekében szükséges központilag támogatni belső ellenőrzési rendszer feltételeinek megteremtését, akár társulási formában is. A belső ellenőrzés kötelező feladat, támogatását nem tartalmazza a költségvetés.

7 Észrevételek Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás részletes megállapításai 12. A közalkalmazotti szféra bérfejlesztése részlegesen megvalósult, és ennek fedezetét a feladat alapú finanszírozásnak teljes-körűen kell garantálnia. Ugyanakkor biztosítani kell a közszféra egyéb szereplőinek (védőnők, orvosi személyzet, kulturális és közművelődési alkalmazottak, szociális és egyes gyermekvédelmi munkatársak, köztisztviselők) bérfejlesztését is. 13. A működési hiány pótlására tartalékot kell képezni, amelynek felosztási elveit az év elején szükséges nyilvánosságra hozni. A fejezeti tartalék (38,6 Mrd Ft) remélhetőleg megfelelő fedezetet biztosít a működési hiány pótlására. 14. Javasoljuk, hogy a tervezhetőség, kiszámíthatóság elősegítése érdekében a költségvetési törvényben a kiegészítő támogatáshoz való hozzájárulás keretfeltételei kerüljenek meghatározásra.

8 Észrevételek Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás részletes megállapításai 15. Nem elegendő, mintegy fele a működés tényleges szükségletének a falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátására biztosított évek óta nem változó 2 millió forint támogatás szolgálatonként. 16. Sajnos a jövő évben a központi orvosi ügyelet megint nem került be a támogatások közé. 50 ezer fő populáció alatt még társulási formában is komoly pénzügyi hozzájárulást igényel. 17. A munkanélküliség elleni küzdelemnek fontos része a közfoglalkoztatás, amelynek fenntarthatóságát a költségvetésnek biztosítani kell.

9 KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás összegzése
Észrevételek Magyarország évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat önkormányzatokat érintő kérdéseiről KÖSZ – MFSZ – MÖSZ – TÖOSZ közös állásfoglalás összegzése 2014-ben a feladat alapú finanszírozás rendszerének átfogó, részletes és átlátható korrekciója nélkül továbbra sem lesz biztonságban az önkormányzati szféra pénzügyi helyzete. Nagyon fontos lesz az első három hónapban az előző év kiértékelése és a szerkezetátalakítási tartalék gyorsabb bevonása. Ezzel párhuzamosan az egyes önkormányzatok felülvizsgálatát meg kell kezdeni a kiugróan magas 1 főre levetített költségnagyság figyelembevételével. Fontos, hogy legyen folyamatos monitoring, visszacsatolás, és szankció. A települési önkormányzatok és az állásfoglalást támogató képviseleti szervezeteik érdekeltek a jelenleginél átláthatóbb gazdálkodási folyamat kialakításában, az egyes feladatok tényleges, ugyanakkor kellően differenciált finanszírozásában. Összességében a benyújtott javaslat törekszik a működési anomáliák kiküszöbölésére, ami jó, de további lépések szükségesek, amelyek megtételéhez továbbra is felajánljuk támogató együttműködésünket.

10 Adósság konszolidáció 2
Az első kör az egy nagyon fontos kormányzati döntés volt. A 2. kör igazságtalan. Közel Mrd Ft működési támogatás elvonás történt az elmúlt 10 évben szerkezetátalakítás nélkül. Adósságot ki kellet váltani,de csak a működésit. A mostaninak nincs gazdasági alapja,ugyanis azon a 300 településen történik,ahol beszedik a helyi adóbevételek 90%-át. Annyi történik alrendszeren belül,hogy minden adófizető fizeti a 300 településen élő lakosok és vállalkozók helyett. Pedig ennek az áldásos beruházási tevékenységét csak ők élvezik. 300 település: 1100 Mrd Ft 1600 település: 100 Mrd FT 1200 település: 0 ez a végeredmény. Politikai döntés született, a nagyvárosi lobbi elérte célját,hiszen most vagy soha ! 2014 őszétőlmár egy polgármester sem lesz parlamenti képviselő. A 2.körben ha segíteni kellett volna valakiken,azok E fő közötti városok,ahol egy cégtől függenek a bevételek és ha ez lecsökken akkor az adókiesést meg kell finanszírozni,hiszen a működési költségek 35-40%-a helyi bevételből fizetendő.

11 Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
Köszönöm a figyelmet Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke


Letölteni ppt "A költségvetés és a feladatfinanszírozás tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések