Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉSZÍTETTE: Takács Sándor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉSZÍTETTE: Takács Sándor"— Előadás másolata:

1 KÉSZÍTETTE: Takács Sándor
GRÁFELMÉLET KÉSZÍTETTE: Takács Sándor

2 Készítette: Takács Sándor
1 feladat Egy társaságban lejátszottak néhány sakkmérkőzést. Bármely két ember legfeljebb egy mérkőzést játszott egymás ellen. Bizonyítsuk be, hogy mindenképpen volt két ember, aki ugyanannyi emberrel mérkőzött meg! n – a társaság tagjainak száma 1 ember játszhatott: … n-2 n-1 egy időben nem fordulhat elő, hogy van a társaságban olyan aki 0 mérkőzést, és olyan, aki n-1 mérkőzést játszott. (aki n-1 mérkőzést játszott, mindenkivel játszott) Tehát a skatulya elv: n-1 skatulya, n db. Elem  legalább egy skatulyába 2 db. Elem kerül. Készítette: Takács Sándor

3 Készítette: Takács Sándor
Königsbergi séták A város a Pregel nevű folyó két partján terül el, amely azt 4 részre osztja. Az egyes részeket 7 db híd köti össze a jobb oldali mellékelt ábra szerint. A königsbergiek olyan útvonalat szerettek volna tervezni, hogy valaki a lakásából indul el, és minden hídon csak egyszer sétál végig, majd visszatér a lakásába. Készítette: Takács Sándor

4 Készítette: Takács Sándor
Euler megoldása EULER Euler 1736-ban szembesült a "königsbergi séta" problémájával, és bebizonyította, hogy ilyen útvonal nem lehetséges. Az ábrán látható modellel dolgozott. Innen számítjuk a gráfelmélet kezdetét. Készítette: Takács Sándor

5 Készítette: Takács Sándor
A gráf fogalma Gráf: pontok és élek halmaza, ahol a pontokat élek kötnek össze, illetve az élekre pontok illeszkednek úgy, hogy minden élre legalább egy, legfeljebb két pont illeszkedik. Pontok, csúcsok Élek Véges gráf: pontjainak száma véges Pont fokszáma: hány él indul ki a pontból? Pont szomszédai: amely pontokkal össze van kötve Párhuzamos (többszörös) él: ha két pont között több él húzódik Hurokél: ha egy él mindkét végpontja ugyanaz a pont Feladat: Készítsük el az 1. feladat gráfját 5 sakkjátékosra! Készítette: Takács Sándor

6 Készítette: Takács Sándor
Izolált csúcs, ahova nem futnak be és nem indulnak ki élek hurok, üres gráf, teljes gráf, terminális csúcsok amelyekből nem vezet él másik csúcshoz. b a c d a b c d a b c d e Izomorf gráfok Izolált csúcsok a gráfban azok a csúcsok, ahova nem futnak be és nem indulnak ki élek. Terminális csúcsok azok, amelyekből nem vezet él másik csúcshoz. a b c d e a b d c e Készítette: Takács Sándor

7 Készítette: Takács Sándor
tételek Egy véges egyszerű gráfban mindig van két olyan pont, amelyek fokszáma megegyezik. Egy gráfban a fokszámok összege az élek számának a kétszerese. Egy gráfban a páratlan fokszámú pontok száma páros. Tétel a sakkos feladat tétel: minden élhez két végpont tartozik, ezért e két pont fokszáma 1-el nő, ha élt húzunk közé. A hurokélt úgy tekintjük, hogy kétszeresen illeszkedik a pontra. 3.tétel: csak így lehet a fokszámok összege páratlan él esetén páros szám. Készítette: Takács Sándor

8 Készítette: Takács Sándor
feladat Előfordulhat-e, hogy egy 9 tagú társaságban mindenki pontosan 3 embert ismer? Élek száma 13 Fokszámok összege: 26 Nem fordulhat elő, mert ha minden csúcs fokszáma 3, akkor 9x3=27 lenne a fokszámok összege. Ez ellentmond a tételnek. (az élek számának kétszerese páros szám) Nem, mert a pontok száma 9, ha minden ponthoz 3 él tartozik, akkor 27 a fokszámok összege, ami ellentmondás Készítette: Takács Sándor

9 Készítette: Takács Sándor
Séta: a gráf csúcsainak olyan halmaza, amelyben minden csúcs éllel van összekötve a következővel út: a gráf egymáshoz csatlakozó éleinek olyan sorozata, amely egyetlen ponton sem megy át egynél többször. Vonal:a gráf csúcsainak és éleinek azt a sorát, amelyben az élek a megfelelő csúcsokat kötik össze és az élek nem ismétlődnek. Euler-vonal:az olyan vonalat nevezzük, amelyben a gráf minden éle és minden pontja szerepel. Az Euler-vonal mentén megrajzolhatjuk a gráfot úgy, hogy a ceruzánkat nem emeljük fel a papírról, minden élén pontosan egyszer haladunk végig. Készítette: Takács Sándor

10 Készítette: Takács Sándor
További fogalmak Egyszerű gráf: nincs sem párhuzamos él és nincs hurokél sem a gráfban. Teljes gráf: a gráf minden pontjából a gráf összes többi pontjába vezet egy-egy él. Összefüggő gráf: a gráf bármely pontjából bármely pontjába élek mentén el lehet jutni. Ötlet: n csúcsú gráfban a pont fokszámának összege G-ben és komplementerében n-1 2. N oldalú szabályos sokszögben helyezem el a tagokat. Ha n páros, akkor pont n/2 olyan átlót tudok húzni, amely két-két „szabad” csúcsot köt össze. Tehát ekkor lehetséges, hogy minden csúcshoz 3 él tartozzon. (a két szomszéd, és az átlós szomszéd. Ha n páratlan, akkor egy csúcshoz már nem jut „szabad” csúcs. Tehát páratlan esetben nem lehetséges. Készítette: Takács Sándor

11 Készítette: Takács Sándor
Kör: a kezdőpontjába visszavezető út, azaz olyan élsorozat, amely a kezdőpontjába tér vissza és benne minden él csak egyszer szerepel. Euler-kör, vagy zárt Euler-vonal: Olyan Euler-vonal, ami egyben kör is. Tétel:Egy összefüggő gráfnak akkor és csak akkor van zárt Euler-vonala, ha a gráf minden pontjának a fokszáma páros. Ha az összefüggő gráfban csak két páratlan fokszámú csúcs van, akkor a gráfnak van nyitott Euler-vonala Megjegyzés: Az ábrán látható alakzatnak van nyitott Euler-vonala, de nincs Euler köre. Két páratlan fokú csúcsa van Készítette: Takács Sándor

12 Készítette: Takács Sándor
Újabb fogalmak Izolált pont: amelyből nem indul ki él. Irányított gráf: minden élről meg kell mondani, hogy melyik a kezdőpontja és a végpontja. Kifok: hány él indul ki a pontból Befok: hány él érkezik be a pontba Komplementer gráf: Egy gráf és komplementere ugyanazokat a pontokat tartalmazza. A komplementer gráfban két pont pontosan akkor van összekötve éllel, ha az eredetiben nincs összekötve. Készítette: Takács Sándor

13 Készítette: Takács Sándor
Gyakorlat 1.Feladat: Bizonyítsuk be, hogy ha egy egyszerű véges gráfnak páratlan sok pontja van, akkor bármely pont fokszámának paritása azonos a gráfban és komplementerében. Páros sok pontja van, akkor bármely pont fokszáma vagy a gráfban, vagy komplementerében páratlan. Legyen G n pontú gráfG’ komplementer gráf is n pontot tartalmaz. Ha x a G egy adott pontja, amelynek foka d, akkor G’-ben a foka n-d-1. Tehát a pont fokszámának összege G-ben és G’-ben n-1. n páratlan n-1 páros azaz a pont paritása megegyezik a gráfban és komplementerében n párosn-1 páratlan, azaz az egyikben páros fokú, a másikban páratlan fokú a pont. Készítette: Takács Sándor

14 Készítette: Takács Sándor
További fogalmak Tétel: n pontú teljes gráf éleinek száma n(n-1)/2 2.Feladat: Lehetséges-e, hogy egy 50 tagú társaságban mindenki pontosan három embert ismerjen? Hát ha a társaság: 51, 100, 99 tagú? Reguláris gráf – d-reguláris Tétel: Ha n páros, akkor van 3-reguláris gráf, ha n páratlan, akkor nincs Készítette: Takács Sándor

15 További fogalmak, tételek
Definíció: Ha egy gráf összefüggő és nem tartalmaz kört, akkor azt fának nevezzük. Például: a számítógépeknél használatos könyvtár struktúra, vagy az ún. családfák. Definíció: Egy gráfot ligetnek (erdőnek) nevezünk, ha nem tartalmaz kört. A liget komponensei (összetevői) fák. Tételek A fa bármely két pontját egyetlen út köti össze Ha egy fának bármely élét elhagyjuk, akkor a gráf nem összefüggő Ha egy fának bármely két olyan pontját összekötjük, amely között eddig nem volt él, akkor a gráf már tartalmaz kört. Az „n” pontú fának n-1 éle van Készítette: Takács Sándor


Letölteni ppt "KÉSZÍTETTE: Takács Sándor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések