Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ha nem használja, elveszíti Alul teljesítő tehetség-jelöltek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ha nem használja, elveszíti Alul teljesítő tehetség-jelöltek"— Előadás másolata:

1 Ha nem használja, elveszíti Alul teljesítő tehetség-jelöltek
Szabó Győzőné Magdi Miskolc június 19.

2 Amiről szó lesz Fogalmi tisztázás Tanulók személyiség jellemzői
Komplex szemlélet, fejlesztés Amit a felnőtt, a fontos másik tehet, és amit nem tehet Jól - lét, a pozitív pszichológia megközelítése

3 És amiről nem…… Tehetség modellek Tehetségfejlesztés alapfogalmai
Tehetségfejlesztő programok, projektek

4 Alulteljesítés Alacsony teljesítmény, motivációhiány. Hátterében alacsony vagy bizonytalan elvárások Irreálisan magas elvárások Bizalmatlanság az iskolával szemben (hátrányos környezet, kulturális különbségek vagy túlzott lehetőségek) Averzió az eszközökkel szemben Félelem a sikertől vagy annak következményeitől – elutasítás (SK,KK) Altruizmus (Mussen, Hetherington ) Másnak tesz jót

5 Fogalmi tisztázás – Dilemmák
Adottság, képesség , hajlamok megléte ami alapján bekerülhet a felső 10 %-os teljesítménybe Tehetség: kifejlesztett képességek, kompetenciák a realizálódó teljesítmény a felső 10%-ban Tehetség, koronként változó Képesség még nem tehetség Alul teljesítés???? Az átlaghoz képest, saját korábbi teljesítményéhez, a megváltozott elvárásokhoz képest, (Dúsító tanmenet) a saját tehetség területén vagy általában, tartósan vagy aktuálisan?

6 Alul teljesítés valós/ vélt okok
IQ / tanulmányi átlag- több probléma(más terület, későbbi sikeresség) IQ, tanulmányi eredmény kapcsolata ???? Társas tényezők szerepe, marginalizálódás Személyiségtényezők szerepe (akarat, kitartás, motiváció) Biológiai tényezők félteke dominancia, információ feldolgozás jellege

7 Alul teljesítés valós/ vélt okok 2.
Pszichés jellemzők: figyelem koncentráció, kreativitás, részképesség zavar Családi elvárás, referencia személy hiánya Iskolai légkör, hangulat, örömmel végzett tevékenység hiánya Egyik terület deficitje akadályozza a másik területen meglévő kiemelkedő képességek megnyilvánulását Társas elszigetelődés

8 Alulellátott –környezeti feltételek
Társadalmi feltételek ( uszoda, zenetanítás, sport táncművészet, nyelvi lehetőségek) Családi jellemzők (értékek, szemlélet, anyagiak, „tudni róla”) kevésbé támogat vagy ellenséges Potenciális alulteljesítők a saját tehetség területükön, illetve képességi alatt teljesít más területen is Külső korlátok

9 1. Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűek
Családi értékrend Valós anyagi lehetőségek Verbalitás fejlettsége, korlátozott kód használata, kreativitás kifejezése, „stílus” Gondolkodásmód, információ feldolgozás nem analitikus, szeriális Kulturális, nyelvi különbségek, etnikai kisebbségek.

10 2. Alul teljesítés – személyiség tényezők (Whitmore) Belső korlátok
Mérsékelt elköteleződés Kitartás hiánya Alacsony teljesítménymotiváció Alacsony önbizalom Fejletlen belső kontroll Szociálisan éretlen, érzelmi problémák Antiszociális viselkedés Alacsony önértékelés

11 3. Egyéb okok miatt alulteljesítők
A tehetség terült és a nemi szerep megfelelősége Handicappes tehetségek (érzékszervi-, mozgás fogyatékos, emocionális zavar) Elfedett tehetég Tanulási zavarral küzdők –kiegyensúlyozatlan IQ struktúra Személyiségfejlődés üteme eltérő (későn érő tehetség) Iskolai nonkonformitás

12 4. FEL NEM ISMERT TEHETSÉGESEK, MINT ALULTELJESÍTŐK
Földalatti Fél kitűnni, nem szereti, ha kilóg a sorból, fontos az, hogy társaik elfogadják őket. Nehéz helyzetek megoldóiként hajlandók kulcsfontosságú szerepet játszani, Kreatív Az oktatásban kevéssé elfogadott , konfliktusokat okoz. Sok negatív visszajelzést kap, torzul az önértékelése. A tanárok képzése (kreativitás értékként való elismerése).

13 5. FEL NEM ISMERT TEHETSÉGESEK, MINT ALUL TELJESÍTŐK
Lemorzsolódó A normál iskolai tanterven kívül esik az érdeklődési köre. Az iskolai tananyag szűk sávot jelent neki. Csak mint probléma jelentkezik, mert tehetségüket nem ismerik fel. Nonkonform személyiségük dominál.

14 Amitől nehéz az alulteljesítők „problémás” tehetségek sorsa 1
Amitől nehéz az alulteljesítők „problémás” tehetségek sorsa 1. személyiségjellemzők Akaraterő (dac, makacs,hisztis ) Nonkonformitás (szabálykövetés hiánya) Függetlenség, erős kritikai érzék Kockázatvállalás (inger keresés), fokozott energetizáltság Játékosság, más egyáltalán nem érdekli Az egyes területek nagyon különbözően fejlettek

15 Alulteljesítés megváltoztatása
Potenciális lehetőségek kibontakoztatása Figyelem fejlesztése, minősége Nehezebb feladatok vállalása, élvezete Belefeledkezés a tevékenységbe Eredetiség vállalása Önállóság Nehéz feladatok előnyben részesítése

16 Amit a tanuló tehet Lelki komplexitás (függőség- függetlenség, konformitás - nonkonformitás, öröm – szenvedés, siker – céltartás) Autotelikus személyiség( nyitottság, teljesítményre törekvés, érzékenység, jó képesség) Szokások (több egyedül töltött idő, lényegtelen dologba kevés energia) Konzervatívabb szexuális magatartás Családi támogatás, tanács

17 Amit tehetünk „problémás” tehetségekért gyarmathy
Szemkontaktus, egyszerre kevés utasítás Kivárás (megfigyel-próbálkozik) Kerüljük az időnyomást Szóbeliség előnyben részesítése Humor Felfedeztetés Vizualizálás, manipuláció Erősségekre koncentrálás Hátrányból előny- szertelen jobbfélteke teke- egyszerre teke egyszerre több ingerrel tud dolgozni

18 Jobb minőségű tanulási élmény átélése
Örömteli, de a jövőbeni fejlesztést s elősegíti Aktivitásra alapozott Komplex fejlesztés Távoli cél tartásának képessége Ösztönzők szükségessége Tanulók értékelésének változása Feladatnehézsége a változó képességekhez és érdeklődéshez

19 Flow-tanárok Maguk is érdeklődőek, motiváltak
Elkötelezettem, elmélyülten foglalkoznak valamivel Belső ösztönzéseket helyezik előtérbe Teljesítmény ellenőrzés helyett a képesség fejlődéséről adnak visszajelzést Figyelembe veszik a tanulók igényeit (empátia, szinkroniticitás)

20 Tanárok módszerei Jung – Clark – Bloom
Jung : gondolkodás fejlődése Gondolkodás: kognitív működés Képzelet: intuitív és kreatív működés Érzelmek: emocionális működés Érzékek: fizikai működés Clark: integratív oktatási modell a tanulás-tanítás a fenti szinteken kell megvalósuljon Bloom: megismerés, megértés, alkalmazás, elemzés, szintézis, értékelés

21 Személyiségvonások –tanulók
Teljesítmény motivált (kényszer) Céltartás képessége (kerülőút) Mások irányításának képessége (a tehetség területen) Társadalmi elismerési igény (meg nem értett zseni ?! ) Másik nemre jellemző pszichés tulajdonságok (érzékenység, vagy dominancia) Paradox személyiség jellemzők Élvezni tudja a feszültséget, a bizonytalanságot

22 Amit tehetünk Közvetlen és hosszú távú külső ösztönzés
Öröm a tevékenységben, személyes példa, tükörneuronok Tehetségfejlesztés, konfliktus helyzetekre való felkészítés Iskolai és iskolán kívüli személyek felelőssége, lehetősége. (tanár, mester, edző, szülő) Felnőtt támogatás szükséges (család, tehetség elkallódás) Fegyelem, viselkedési szabályok kialakítása

23 A család Kötődési minta kialakítása Függőség nélkül nincs függetlenség
Játék, viselkedés, gondolkodás hajlékonyságának az alapja Komplexitás tanulása (kötődés integráció, új feladat keresése differenciálódás) Lelki energia hasznos felhasználása Szülő (támogatás, harmónia, elfogadás, szabadság) Kibontakozásban fontos, társadalmi hasznosulásban már kevésbé Megragadni, megtartani, elengedni

24 Tehetség kibontakozása - Motiváció
Öndeterminációs elmélet (Ryan és Deci) belső fejlődési tendenciák Kompetenciamotiváció hogyan ér el bizonyos célokat (kisgyermek is ) Kapcsolatszükséglet stabil kapcsolat a társakkal, tanárokkal, szülőkkel. Autonómia, függetlenség vágy, a saját cselekvés indítása, szabályozása.

25 Külső –belső motiváció szerepe
Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) Képesség, készség Motiváció (Intrinzik) Személyiség vonás, attitűd

26 Mit ad hozzá ??? Nem elég jó időben, jó helyre, jó képességekkel születni. Tehetség –talentum (Közel-kelet pénzérme) kinek milyen a rátermettsége Idővel, lelki energiával való gazdálkodás (energia, tudás, képesség nem jó célra való felhasználása) Figyelem összpontosítás elsajátítás, nehéz feladatra összpontosítás A munka „élvezete”

27 Vizsgálati tapasztalatok M. Seligman
A tehetség kibontakoztatása komoly kompromisszumokat igényel „nincs ingyen ebéd” Egyedül töltött idő jelentősége, koncentráció befelé A tevékenység önjutalmazó jellege, művészet zene, sport –akkor is jól fejlődik, ha nincs elég külső ösztönzés (Jól érzi magát, átlagos teljesítmény) Temészettudomány, matematika több külső, társadalmi megerősítést igényel lelki-vezető,edző. A tehetség kibontakozását segíti a jól –lét állapota

28 Jól-lét elmélet 5 alapelve Amire mindenkinek szüksége van
Pozitív érzelem - boldogság, élettel való elégedettség Elmélyülés – flow állapot Értelem – önmagunknál nagyobbnak tartott cél Teljesítmény – önmagáért is törekszik az eredményre , képes befolyásolni környezetét Pozitív kapcsolatok mások jelenléte a legjobb ellenszer a lehangoló dolgok ellen, mások segítése növeli leginkább a jól-lét érzését „Látom bosszús vagy, menj segíts valakinek”

29 A JÓL-LÉT KUTATÁS EREDMÉNYEI M. SELIGMAN

30 Kapcsolatok erősítése
Aktív- konstruktív (Tudom milyen fontos ez neked, meséld el milyen volt, hogyan közölte..) Passzív konstruktív (Ez jó hír, megérdemelted) Aktív destruktív (Még több dolgod lesz, még kevesebb időt töltesz itthon) Passzív destruktív (És mi van vacsorára)

31 Jól- lét oktatás Martin Seligman
Csökken a depresszió, a szorongás Nő a tanulási hatékonyság Pozitív hangulatban nő a figyelem koncentráció, a kreativitás Erősödik az analitikus gondolkodás Csökkennek a magatartási problémák

32 A tanár, pedagógus, nevelő
Munka –pénzért végezzük „kis pénz kisfoci, nagy pénz nagy foci” Karrier- az előre haladás, szakmai siker, kilép, vagy „PETER” elv Elhivatottság- tevékenység önmagáért (Senki nem akadályozhat meg benne, amatőr tevékenységek)

33 Jól-lét tanítása Szorongás, depresszió csökkentése
Nő a tanulási hatékonyság (negatív hangulatban a gondolkodás beszűkül) 3 jó dolog gyakorlat Miért történt meg ez a dolog ?

34 Karakter és eredményesség avagy az intelligencia új megközelítése
Kudarc oka: karakter, környezet???? IQ válaszadási képesség, gyorsaság Teljesítmény = képesség X erőfeszítés Egymás kompenzálása Képesség/tudás –gyorsaság „automata üzemmód Képesség –lassúság kreativitás (tanulni lassúnak lenni) A kettő aránya Impulzív nem tud lassú lenni

35 Karakter= az erőfeszítés szintje
Feladattal töltött időmennyiség (10 év, heti 60 óra) Önfegyelem, önkontroll „A rossz teljesítményért gyakran hibáztatják, az alkalmatlan tanárokat, unalmas tankönyveket, a nagy osztálylétszámot…más oka is van, hogy a diákok nem tudják érvényesíteni intellektuális képességeiket: az, hogy képtelenek önfegyelmet gyakorolni. Az önfegyelmet kialakító programok jelenthetik a királyi utat a magasabb tanulmányi teljesítményhez.” Martin Seligman

36 Önfegyelem-határozottság –alapvető karakterjegy
A határozottság nő a képzettséggel –kitartanak kudarcok esetén is meg Ok-okozat kérdése Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás Erőfeszítés fejlesztése Sport Szükségletek nem azonnali kielégítése Halasztani tudás képességének kialakítása Fogyasztói társadalom ellenhatásai

37 Alulteljesítők személyiségjegyei ( Rimm, Geffert, 1993)
Összegzés gyanánt JÓL TELJESÍTŐK ALULTELJESÍTŐK 1. faktor: VERSENY Tudnak nyerni és veszíteni Nem adják fel a küzdelmet egykönnyen Ha gyengén teljesítenek, hamar sírnak, panaszkodnak, elkeserednek, elvesztik türelmüket. Ha nyernek gyakran dicsekednek. A sikert a szerencsének tulajdonítják. Bátorítani kell őket.

38 2. faktor: FELELŐSSÉG Munkájukban önállók, felelősségteljesek Jó szervezők Felnőttektől várják a segítséget. Gyakran rendetlenek, esetleg passzívak, agresszívek. A jó teljesítéshez teljes figyelmet igényelnek 3. faktor: KONTROLL Jól érzik magukat otthon és az iskolában anélkül, hogy a szüleiket, tanáraikat uralnák, manipulálnák Társas környezetüket állandó kontroll alatt szeretnék tartani. Az iskolai munkát gyakran zavarják, félbeszakítják Manipulálnak , a tiltást nem fogadják

39 4. faktor: TELJESÍTMÉNYVONATKOZÁSÚ KOMMUNIKÁCIÓ
A szüleiktől egyértelmű képet kaptak a tanulás fontosságát illetően. A tanulásról ellentmondó, vagy egyenesen negatív véleményeket hallanak a szüleiktől. 5. faktor: TEKINTÉLY, TISZTELET Tisztelik szüleiket és a felnőtteket A konformitás ésszerű foka jellemző rájuk. Nem vesznek tudomást szüleik kéréséről. Lázadnak, engedetlenek.

40 A tehetségek hatalmas energetikai bázissal rendelkeznek
A tehetségek hatalmas energetikai bázissal rendelkeznek. A tehetségnek alkotni kell, így vagy úgy, hogy csökkentse a feszültségét. Ez a hajtóerő az, amitől kiemelkedik.

41 Ha azt akarjuk, hogy tehetség váljék belőle, és ne bűnöző, aki a társadalom ellen fordítja képességeit, vagy drogos, aki pótszereket használ feszültségének csökkentésére, akkor adjuk meg a lehetőséget a különböző alapokról induló, különböző típusú tehetségek kibontakozására. Erica Landau-Gyarmathy Éva


Letölteni ppt "Ha nem használja, elveszíti Alul teljesítő tehetség-jelöltek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések