Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Presenter/Bemutató: Sylvia Marshall / Marshall Szilvia PhD Candidate / PhD Diák School of Archaeology and Anthropology /Régészeti és Antropológiai Tanintézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Presenter/Bemutató: Sylvia Marshall / Marshall Szilvia PhD Candidate / PhD Diák School of Archaeology and Anthropology /Régészeti és Antropológiai Tanintézet."— Előadás másolata:

1 1 Presenter/Bemutató: Sylvia Marshall / Marshall Szilvia PhD Candidate / PhD Diák School of Archaeology and Anthropology /Régészeti és Antropológiai Tanintézet Australian National University, Canberra Australia/ Ausztráliai Nemzeti Egyetem, Canberra Ausztrália Supervisory Panel/Minősítő Bizottság: Prof. Matthew Spriggs, Prof. Peter Hiscock, Dr. Chris Ballard

2 2 Miről fogok beszélni What will I speak about 1. Why this project interests me 2. The Finno-Ugric ‘Uralian’ Heritage and its HistoricalSetting 3. What we know for certain 4. Specifics of the Project 5. What else is needed 1. Why this project interests me 2. The Finno-Ugric ‘Uralian’ Heritage and its HistoricalSetting 3. What we know for certain 4. Specifics of the Project 5. What else is needed 1. Miért ez a projekt nekem érdekes 2. A finnugor uráli örökség és a történelmi beállítása 3. Amit biztosan tudunk 4. A projekt részleteit 5. Mi más kell 1. Miért ez a projekt nekem érdekes 2. A finnugor uráli örökség és a történelmi beállítása 3. Amit biztosan tudunk 4. A projekt részleteit 5. Mi más kell Artist’s Impression of various male costumes of ‘Conquest-era’ Magyars by László Gyula

3 3 Why this project interests me Miért ez a projekt nekem érdekes 1.1. 1.1. •Important to understand the processes of change and adaptation •Important to pass on to students only information supported by evidence •Archaeology was still developing as a discipline in 19th/early 20th centuries and its practice needed a guiding hand •In our rapidly modernising world, it is important to protect heritage •Important to understand the processes of change and adaptation •Important to pass on to students only information supported by evidence •Archaeology was still developing as a discipline in 19th/early 20th centuries and its practice needed a guiding hand •In our rapidly modernising world, it is important to protect heritage •Fontos hogy megértsük az átalakulás- és alkalmazás folyamatot •Fontos hogy bármilyen információt is nyújtunk a diákjainknak, annak szigorú régészeti bizonyítékokon kell alapulniuk •A XIX.sz./kora XX. sz. a magyar régészeti munka, mint tantárgy, abban az időben gyermeteg állapotban volt, és a gyakorlatnak kellet útmutatást adni •Minden folyamatban lévő modernizálás mellett, örökséget fontos megvédeni •Fontos hogy megértsük az átalakulás- és alkalmazás folyamatot •Fontos hogy bármilyen információt is nyújtunk a diákjainknak, annak szigorú régészeti bizonyítékokon kell alapulniuk •A XIX.sz./kora XX. sz. a magyar régészeti munka, mint tantárgy, abban az időben gyermeteg állapotban volt, és a gyakorlatnak kellet útmutatást adni •Minden folyamatban lévő modernizálás mellett, örökséget fontos megvédeni

4 4 HUNGARY / MAGYAR- ORSZÁG MAGYARS Map/Tábla: Fodor, I, et al. The Ancient Hungarians: Exhibition Catalogue, Magyar Nemzet Múzeum, március 16- december 31 1996, Budapest, p. Frontispiece - Az Út a Kárpátok hoz - The Road to the Carpathians The Finno-Ugric ‘Uralian’ Heritage and its Historical Setting 2.2. 2.2. A finnugor uráli örökség és történelmi beállítása

5 5 Pulszky Ferenc Aurel Grof. Rómer Ferencz Flóris Hampel József Budenz JózsefHunfalvy PálMunkácsi Bérnát Early Linguists & Archaeologists Korai Nyelvészek és Régészek

6 1.Arab és Persian kerekedők – “Magyarok turkok” 2.Keleti Romai Biro, Constantine VII. Torkos József először összehasonlította a magyar nyelv a más Finnugor nyelvekkel (ill. vogul) 10th-15th Cs 1747 1799 Sajnovics János írta a Demonstratio... 1769-70 Gyarmathi Sámuel felfedezte az Affinitas... 3. Kronikálok Magyarországon irták a Magyar ős történetet. 4. Szerzetes, Julianus Barát Baskiriába talált magyar rokonokal. 5. A.S. Piccolomini (Pap II. Piusz) magyarokról irot. 16th C Első Latin nyelvtanok Magyar nyelven 1604-10 Szenczi Molnár Albert publikálta a Dictionarium latino-ungaricum és Dictionarium ungarico-latinum szótárat és a Nova grammaticae ungaricae…libri duo Közép-1600s Martin Fogel (német orvos és nyelvész) összehasonlította a létező finn és magyar szótárat és nyelvtant és találta hogy “„elegendő szótári hasonlóság (és szerkezet) van)” (Hanzeli in Koerner 1983: xvii). 1671 Georg Stiernhielm (Finn nyelvészet) Összekapcsolta a Magyar és Finn nyelveket De linguarum origine. c. könyvében Nagyszombat Jesuit egyetem új osztályt nyitót - az Antiquaria et Numismatica’ 1777 Key Events & Appointments in Hungarian Archaeology’s Early Development - 1 Jelentősebb esetek és kinevezések Magyarország régészet kora fejlődésének - 1 What we know for certain… 3.3. 3.3. Amit tudunk biztosan...

7 Megalakult a Magyar Nemzeti Múzeum 1802 Első ‘Magyar’ sír Honfoglalás- tol (896-50AD ), Ladánybene- Benepusztába talált á k. 1834 A Magyar Nemzeti Múzeum munkát adott Luczenbacher Jánosnak (utána Érdy) ; 1846 A Magyar Tudományos Akadémiá Régészeti Intézet e megalakult 1858 Rómer Flóris egyetemi tanárnak és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tanszékvezetője élére jelölik 1868-69 Őstörténet és Előtörténet 8. Nemzetközi Kongresszust. Budapesten 1876 A Magyar Nemzet Története publikált 1895 Sok új régészeti intézet és múzeum kezdet magayarország -on End 19 th C Sok számos kezdeménye- zést meghiúsít vagy leállít az első világ hárboru időbe 1914-1918 Magyar Tudományos Akadémiá Könyvtára megalakult 1826 Magyarok fellázadtak az osztrák császári hatalom ellen 1848/49 Family Crest of the Habsburgs and Habsburg-Lorraines Magyarok aláírták Ausztriával a Kiegyezést 1867 Hampel József honfoglalástól addig az időszakig terjedő teljes gyűjteményt 1900 Jelentősebb esetek és kinevezések Magyarország régészet kora fejlődésének -2 Key Events & Appointments in Hungarian Archaeology’s Early Development - 2

8 • Doubts about reliability of early writings • Ancient Magyars shared customs/costumes with others • One certain prehistoric ‘artefact’– Magyar language • No known writings by Magyars before 896AD • 18 th century - grammatical rules laid out for Magyar • 19 th century –Language standardised, words changed, so meanings are possibly different now. –Interest flourished in all things Magyar and push to find Magyar origins –First formal Hungarian archaeology research • 19 th - early 20 th centuries –New occupation of archaeologist staffed with other occupations –Archaeology as discipline just developing –Much work unsystematic, varying care –Provenance of artefacts often unknown/ site locations often best guess. • Doubts about reliability of early writings • Ancient Magyars shared customs/costumes with others • One certain prehistoric ‘artefact’– Magyar language • No known writings by Magyars before 896AD • 18 th century - grammatical rules laid out for Magyar • 19 th century –Language standardised, words changed, so meanings are possibly different now. –Interest flourished in all things Magyar and push to find Magyar origins –First formal Hungarian archaeology research • 19 th - early 20 th centuries –New occupation of archaeologist staffed with other occupations –Archaeology as discipline just developing –Much work unsystematic, varying care –Provenance of artefacts often unknown/ site locations often best guess. 8 Miért szükséges a kérdéskör további vizsgálata? Why is it necessary to further examine the issue? • Korai írások hagytak is bármi kétséget a hitelük iránt • Ősmagyarok megosztották szokásaikat és öltözéküket az útjuk során feltalált emberekkel • Egyetlen biztos őstörténeti 'leletünk‘ – a magyar nyelv • Nem áll rendelkezésünkre 896-ot megelőzően magyar nyelven megfogalmazott írás • A XVIII. Században - előjött számos nyelvtani szabály • A XIX. sz.- – Magyar nyelv képletesen is rögzített, szavakat változtattak meg, a szavak jelentését illetően lehet, hogy nem ugyanaz, mint volt a múltban. – A magyar dolgok iránit érdeklődés felvirágzott és felébredt az igény, hogy a magyar azonosságot megteremtsék. – Kezdték el a z első komoly régészeti kutatást • A XIX. sz. és a kora XX. sz. – A frissen létrejött régészeti foglalkozás más szakmájú emberekkel töltődött fel – Régészet, mint tantárgy, csak akkor alakult ki – A feltáró munkák zömét és – Sokszor a leletek ismeretlen eredetűk/ a lelő helyek becslés szerint • Korai írások hagytak is bármi kétséget a hitelük iránt • Ősmagyarok megosztották szokásaikat és öltözéküket az útjuk során feltalált emberekkel • Egyetlen biztos őstörténeti 'leletünk‘ – a magyar nyelv • Nem áll rendelkezésünkre 896-ot megelőzően magyar nyelven megfogalmazott írás • A XVIII. Században - előjött számos nyelvtani szabály • A XIX. sz.- – Magyar nyelv képletesen is rögzített, szavakat változtattak meg, a szavak jelentését illetően lehet, hogy nem ugyanaz, mint volt a múltban. – A magyar dolgok iránit érdeklődés felvirágzott és felébredt az igény, hogy a magyar azonosságot megteremtsék. – Kezdték el a z első komoly régészeti kutatást • A XIX. sz. és a kora XX. sz. – A frissen létrejött régészeti foglalkozás más szakmájú emberekkel töltődött fel – Régészet, mint tantárgy, csak akkor alakult ki – A feltáró munkák zömét és – Sokszor a leletek ismeretlen eredetűk/ a lelő helyek becslés szerint

9 1920 Treaty of Trianon 9 Archaeological impact: • funding for archaeological research drastically reduced • some sites no longer accessible to Hungarian scholars • many Hungarian cultural institutions outside its borders closed Ami megmaradt Magyarorsz á gb ó l Régészeti rázkodás : • sokkal kevesebb pénz volt a Régészet kutatásnak • sok helyszint nehéz volt a Magyar tudósoknak megközelítni • sok Magyar kulturai Intézet Magyarország kívül lezárt 1920 Trianoni Szerződés

10 10 Specifics of the Project A projekt részleteit 4 4 Map and analyse the processes by which: - ‘Finno-Ugric’ linguistic categorisation of Magyar language translated into placement of Magyar-speaking people in Uralian steppes - 19 th /early 20 th centuries archaeologists support for that placement & methods used to identify artefacts & iconographic styles as Magyar. Consider various influences of the period (social, economic, political, personal) that could have impacted upon the early archaeologists’ work or their interpretations of findings. Examine general issue of ethnogenesis. Map and analyse the processes by which: - ‘Finno-Ugric’ linguistic categorisation of Magyar language translated into placement of Magyar-speaking people in Uralian steppes - 19 th /early 20 th centuries archaeologists support for that placement & methods used to identify artefacts & iconographic styles as Magyar. Consider various influences of the period (social, economic, political, personal) that could have impacted upon the early archaeologists’ work or their interpretations of findings. Examine general issue of ethnogenesis. Feltérképezni és elemezni azt a folyamatot, mellyel: -a magyar nyelv XVIII. századi finnugor nyelvészeti kategóriáit először a XIX. században a magyar emberek uráli sztyeppén elfoglalt helyszíneivé alakították - a XIX., kora XX. századi régészek támogatták ezeket a helyszíneket és azok a módszerek, melyeket a leletek és ikonográfiai jelképek magyar azonosításához használtak. Az időszak különböző hatásainak megfontolása (társadalmi, gazdasági, politikai, személyes) mely hatást gyakorolhatott a korai régészek munkájára, vagy eredményeire. Etnogenézis általános témakörének a vizsgálata Feltérképezni és elemezni azt a folyamatot, mellyel: -a magyar nyelv XVIII. századi finnugor nyelvészeti kategóriáit először a XIX. században a magyar emberek uráli sztyeppén elfoglalt helyszíneivé alakították - a XIX., kora XX. századi régészek támogatták ezeket a helyszíneket és azok a módszerek, melyeket a leletek és ikonográfiai jelképek magyar azonosításához használtak. Az időszak különböző hatásainak megfontolása (társadalmi, gazdasági, politikai, személyes) mely hatást gyakorolhatott a korai régészek munkájára, vagy eredményeire. Etnogenézis általános témakörének a vizsgálata

11 MTA Budapest Est. 1802 Pulszky Ferenc Hampel József Munkácsi Bérnát Rómer F. Flóris Reguly Antal Jankovich Miklós Fettich Nándor Érdy János Vámbéry Ármin Georg-August- Universität Göttingen Austrian Imperial Court Vienna Ladánybene- Benepuszta Galgóc VerebTiszabezdédAnarcs Budenz József Roman Catholic Church Szolyva Lehoczky Tivadar J ó sa Andrá s Relationships – Scholars, Institutions & Sites Kapcsolatok – Oktatók, Intézmények és Helyszínek Relationships – Scholars, Institutions & Sites Kapcsolatok – Oktatók, Intézmények és Helyszínek Sajnovics János Gyarmathi Sámuel Torkos József 18 th century Hunfalvy Pál

12 •Preliminary research to establish theoretical & historical basis – in Australia (A tanulmány elméleti és történelmi alapjainak megteremtése – Ausztráliá-ba) 1 2 • Archival research to acquire published material in Hungary 19 th - early 20 th century (Archív kutatást vezet hogy kiadott anyagot szerezzen Magyarországon 19. és kora 20. századokba) • Meet key Hungarian personnel to establish future access (Fő magyar-személyzetekkel találkozik hogy jövőbeli hozzáférést alapítson meg) 3 •Translate material from first field trip, review & determine further gaps (Lefordít szerzett anyag első tanulmányi kirándulás felülvizsgálja és meghatározza további hiányosságok) • Determine direction for consultations, draft questions to explore in consultations (Meghatározza az irányt konzultáció, lista kulcsfontosságú kérdések feltárása a konzultációk) • Arrange access to primary material & artefacts (Gondoskodik hozzáférés alapanyag és kötőanyag) 4 • Present at IFUSCO 2011 conference (Jelen 2011 IFUSCO konferenciába) • Consult with experts in Hungary & follow-up leads (Konzultál a szakértők a Magyarország és nyomon követésére azok vezet) • Review key artefacts, field diaries & reports (Felülvizsgálat kulcs leleteket, mező naplók & jelentések) 5 • Review notes from consultations; Review notes from second field trip (Felülvizsgálati megjegyzések a konzultációk); Felülvizsgálati irásokat a második terepszemléről) • Draft thesis, addressing key questions (Írás egyebek, megválaszolása kulcsfontosságú kérdések) Research Process Kutatás Folyamat

13 13 • József Torkos – more about him / his training • Pulszky and Hampel - working relationship • Budenz - correspondences with Fenno-Ugrian Society in Finland - association with Hunfalvy - antagonism between him and Vámbéry - views on Galgóczy’s interpretations • Relationship between Roman Catholic Church and Hungarian Academy of Sciences, especially regarding Rómer’s appointment and his influence on funding decisions • Early storage of artefacts before National Museum completed in 1844 • The best people to talk to in Hungary on the topic • Any aspect of the topic I have overlooked or not highlighted enough and any other help • József Torkos – more about him / his training • Pulszky and Hampel - working relationship • Budenz - correspondences with Fenno-Ugrian Society in Finland - association with Hunfalvy - antagonism between him and Vámbéry - views on Galgóczy’s interpretations • Relationship between Roman Catholic Church and Hungarian Academy of Sciences, especially regarding Rómer’s appointment and his influence on funding decisions • Early storage of artefacts before National Museum completed in 1844 • The best people to talk to in Hungary on the topic • Any aspect of the topic I have overlooked or not highlighted enough and any other help Mi más kell What else is needed • Torkos Józsefről –többet róla / az iskolázottságáról. • Pulszky és Hampel –munkaviszonyukról • Budencz -a finnországi Finnugor Társaság levelezéséről - kapcsolatáról Hunfalvyval. -közötti antagonizmus neki és Vámbéry -a véleménye Galgóczy értelmezéseiről • A római katolikus egyház és a Magyar Tudományos Akadémia viszonyát, különös tekintettel Rómer jelölésére és Rómer szerepére a kutatási programok és ásatások pénzügyi alapjainál. • A leleteknek a Nemzeti Múzeum 1844-ben elkészült épületeit megelőző tárolásáról. • A legmegfelelőbb emberek itt Magyarországon, akikkel beszélgetnem kell a témáról. • A témának valami más olyan megközelítése, amit elnéztem, vagy nem tartottam eléggé fontosnak és bármiféle más segítségre. • Torkos Józsefről –többet róla / az iskolázottságáról. • Pulszky és Hampel –munkaviszonyukról • Budencz -a finnországi Finnugor Társaság levelezéséről - kapcsolatáról Hunfalvyval. -közötti antagonizmus neki és Vámbéry -a véleménye Galgóczy értelmezéseiről • A római katolikus egyház és a Magyar Tudományos Akadémia viszonyát, különös tekintettel Rómer jelölésére és Rómer szerepére a kutatási programok és ásatások pénzügyi alapjainál. • A leleteknek a Nemzeti Múzeum 1844-ben elkészült épületeit megelőző tárolásáról. • A legmegfelelőbb emberek itt Magyarországon, akikkel beszélgetnem kell a témáról. • A témának valami más olyan megközelítése, amit elnéztem, vagy nem tartottam eléggé fontosnak és bármiféle más segítségre. 5.5.

14 14


Letölteni ppt "1 Presenter/Bemutató: Sylvia Marshall / Marshall Szilvia PhD Candidate / PhD Diák School of Archaeology and Anthropology /Régészeti és Antropológiai Tanintézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések