Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar"— Előadás másolata:

1 Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Tartalmak a digitális térben ­- digitális jelen-lét, Budapest, április 19.

2 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: g)62 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában

3 Környezeti tényezők: Egyéni kompetenciák: 2010 Digitális Agenda
2. Az alap használathoz szükséges jártasságok Alapszintű számítógép használat és jártasság Alapszintű internet használat és jártasság 3. Az élethelyzetnek megfelelő aktív alkalmazások Munka/hivatás Tanulás Kommunikáció Társadalmi érintkezés Szabadidő Közösségi háló 4. Személyes attitűdök Kritikus, megfontolt használat Felelős használat Jogi és etikai szempontok Magabiztos használat Kreatív használat Környezeti tényezők: 1. Hozzáférés az IKT -hoz Számítógépek Internet Okos telefonok Tabletek

4 EU27-ek számítógép használata 2011 – Eurostat

5 EU27-ek számítógép használata 2011 – Eurostat

6 Eurostat: alap számítógépes jártasság szintjei
fájl vagy mappa másolása vagy mozgatása; másolás és beillesztés alkalmazásával információ másolása és mozgatása egy dokumentumon belül alapvető aritmetikai műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) alkalmazása táblázatkezelőben fájlok tömörítése új eszközök hozzáadása és installálása, például nyomtató vagy modem számítógépes program írása speciális programozási nyelven. Alacsony szintű alapvető számítógépes jártasság: Ide azok a személyek tartoznak, akik 1-2 számítógép-függő feladatot hajtottak már végre a felsoroltakból. Közepes szintű alapvető számítógépes jártasság: 3 vagy 4 számítógép használathoz kapcsolódó feladatot teljesítők csoportja. Magas szintű alapvető számítógépes jártasság: 5 vagy 6 tényezőt megvalósítók csoportja

7 EU27-ek átlaga alapján a legkisebb csoport az alacsony szinten állóké, és a magas szinten állók száma meghaladja a közepes szinten állókét. A magas szinten állók aránya legnagyobb a finn, luxemburgi, osztrák, svéd, észt, litván és spanyol használók között, de az utolsó három országban kevesebb a számítógépet használók száma. Hollandiában többen állnak közepes, mint magas szinten. Románia és Bulgária a jártassági szintek szerkezetében is lemaradást mutat, az alacsony szinten állók száma meghaladja a magas szinten állókét.

8 Magyarország eredményei EU átlag körüliek, a magas szinten állók aránya átlag feletti. Az alacsony szinten állók száma stagnál vagy csökken,a közepes szinten állók száma mérsékelten, a magas szinten állók száma erőteljesebben nő.

9 A legáltalánosabban végzett tevékenység a fájlok és mappák mozgatása, másolása, majd ezt követik a táblázatkezelő használata során végrehajtott alapvető aritmetikai műveletek mindkét vizsgált életkori csoportban. A köztük lévő digitális írástudásbeli különbség egyértelmű, de nem annyira jelentős, hogy digitális szakadékról beszéljünk, helyesebbnek tűnik digitális résnek hívni ezt a jelenséget. Számítógépes prezentáció, valamint számítógépes program készítésében a teljes életkori csoport lemaradása még jelentősebb, de ezeken a területeken a fiatal korcsoport sem nyújt kimagasló teljesítményt.

10 Az alapvető műveletek terén a magyarok, különösen a fiatalok felkészültsége meghaladja az EU átlagot. DE: a fájlok, mappák kezelésében elért érték a helyre elég a fiatal, a 12. helyre a éves korosztályban. A táblázatkezelésben a évesek a 6. helyen, a évesek pedig a 11. helyen állnak. A számítógépet használó év közötti magyar fiatalok 25%-a írt már számítógépes programot, ez lényegesen jobb arány, mint az EU27-ek átlaga. Ezen a téren a fiatal korosztály alapján az 5., a teljes életkori csoportot tekintve pedig az alacsony érték ellenére is a 7. helyen állunk. Az informatikai végzettségűek aránya az egyetemet végzettek körében Magyarország 2,0%-ról 3,4%-ra nőtt között. A programozási rangsorban előttünk álló országok közül Ausztriában a 2009-ben végzettek 5,6%-a, Spanyolországban 5,1%-a volt informatikus.

11 Magyarországon a generációs rés az EU27 átlagát meghaladó, az országok rangsorában ezzel az értékkel mindössze a 18. helyen állunk. DE: a kis korosztályos rés nem jelent feltétlenül széleskörű digitális jártasságot. Bulgária a 6. , Románia pedig a 8. helyen áll, de ennek az a magyarázata, hogy mindkét vizsgált életkori csoportban a leggyengébb értékekkel rendelkeznek. Az EU27-ek átlagánál kisebb generációs réssel bíró összes többi ország esetében viszont már igaz, hogy a lakosság egésze általánosan jó szinten birtokolja a digitális írástudást.

12 A fiatal korosztály összesített pontszáma alapján Magyarország a 15
A fiatal korosztály összesített pontszáma alapján Magyarország a 15. A generációk közötti jelentős eltérés és a fiatal korosztály viszonylagos gyenge helyezése az EU27-ek rangsorában arra enged következtetni, hogy a magyar fiatalok fejlődése a számítógépes jártasság megszerzésében viszonylag lassú, az idősebb korosztály lemaradása pedig még mindig jelentős.

13 Eurostat: alap internet használat és jártasság szintjei
internetes keresők használata információkereséshez küldése csatolt fájlokkal üzenetek küldése chat-szobába vagy egyéb online társalgási fórumra internetes telefonálás fájlmegosztás, filmek, zenék cseréje weblap-szerkesztés. Alacsony szintű alapvető internetes jártasság: Ide azok a személyek tartoznak, akik 1-2 internetes feladatot hajtottak már végre a felsoroltakból. Közepes szintű alapvető internetes jártasság: 3 vagy 4 internet használathoz kapcsolódó feladatot teljesítők csoportja. Magas szintű alapvető internetes jártasság: 5 vagy 6 tényezőt megvalósítók csoportja a hat felkínált lehetőségből.

14 Az internetes jártasság 2011-es szintjei és a használat elterjedtsége szerint a legszélesebb körű internet használat Svédországot, Hollandiát, Dániát és Luxemburgot jellemzi. Az Eurostat legfrissebb, decemberi jelentése is ugyanezekről az országokról állapítja meg, hogy háztartásaiknak több mint 90%-a rendelkezik internet hozzáféréssel. Bulgária, Görögország és Románia esetében ez a szám alig haladja meg az 50%-ot.

15 Az internet használók legnagyobb csoportja a közepes jártassági szinten áll az EU27-ek legfejlettebb internet kultúrájú országaiban is, és ez jellemzi a nagy átlagot, beleértve Magyarországot is. Romániában, ahol a legkisebb az internetezők száma, a használók legnagyobb csoportja az alacsony jártassági szintet éri el.

16 Nemzeti karaktert tükröző internet használat kibontakozása
Eurostat: 2012-es internet használat 2012-ben az EU27-ek országaiban a legátalánosabban végzett internetes tevékenység az elektronikus levelezés és az internetes keresők használata volt, az előbbit az internet-használók 89%-a, az utóbbit pedig 83%-uk végezte a megkérdezést megelőző három hónapban. 2012-ben az EU27-ek háztartásainak 72%-a rendelkezett szélessávú internet eléréssel. 2012-es tevékenységlista: Online hírek-és újságolvasás, üzenet küldése a közösségi médiába, internetes bankolás, utazás és szállásszolgáltatás igénybevétele és weboldal vagy blog készítése. Nemzeti karaktert tükröző internet használat kibontakozása

17 Online hírek-és újságolvasás
Országok A tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU27 61% 72% Litvánia 92% Észtország 91% 74% Magyarország 86% 68% Franciaország 38% 77%

18 Üzenet megosztás közösségi oldalakon
Országok A tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU27 52% 72% Hollandia 70% 83% Svédország 58% 87% Portugália 75% 60% Franciaország 40% 77% Németország 42% 82%

19 Online hírek-és újságolvasás Üzenet megosztás közösségi oldalakon
A háztartások szélessávú internet hozzáférésének kiterjedtsége és a vizsgált élethelyzetnek megfelelő aktív alkalmazások között nincs egyértelmű kapcsolat. A markáns eltérések magyarázata a nemzeti karakterekben, a kulturális szokásokban, stb. kereshetők. A franciák körében az online hírolvasás népszerűtlenségére magyarázat lehet az életmódjukba szervesen beépülő kávéházi kultúra. A magyar internet használók nagy tábora olvassa az online híreket, de hol tesszük mindezt, ha háztartásaink internet hozzáférése nem ad erre magyarázatot?

20 Internetes banki tevékenység
Országok A tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU27 54% 72% Finnország 91% 85% Észtország 87% 74% Dánia 86% Hollandia 83% Svédország

21 Az egyes országok háztartásainak szélessávú internet hozzáférési adatait korrelációba állítva a lakosság internetes banki tevékenyégének adatsorával szignifikáns, nagyos magas korrelációs együtthatót kapunk.

22 Online utazási szolgáltatások, szállásfoglalás
Országok A tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU27 50% 72% Finnország 69% 85% Németország 62% 82% Dánia 60% Írország 61% 65% Svédország 58% 87% Csehország 68% Spanyolország 67%

23 Az egyes országok háztartásainak szélessávú internet hozzáférési adatait korrelációba állítva a lakosság internetes utazási szolgáltatások használati adatsorával szignifikáns, magas korrelációs együtthatót kapunk. A magyar internet használóknak mindössze negyede vesz igénybe online utazási szolgáltatásokat, míg az EU átlag 50%, ugyanakkor a háztartásaink szélessávú internet hozzáférésének mértéke alig marad az EU átlag alatt. (68%)

24 Weboldalak és blogok készítése
Weboldalak és blogok készítésében a hollandok után a második helyen állunk a tagállamok rangsorában. A hollandoknak 17%-a, a magyaroknak 16%-a készít weboldalt vagy blogot, az EU27 átlag pedig mindössze 9%.Magyarország teljesítménye nem meglepő, hiszen a számítógépes jártasság területei közül is a programozás eredménye volt a legerősebb, ezzel hazánk az európai élmezőnybe tartozik.

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Eszenyiné dr. Borbély Mária Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatika Tanszék


Letölteni ppt "Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések