Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a WRC-12 Rádiótávközlési Világértekezlet határozatairól

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a WRC-12 Rádiótávközlési Világértekezlet határozatairól"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a WRC-12 Rádiótávközlési Világértekezlet határozatairól
WRC-12 résztvevők Tájékoztatás a WRC-12 Rádiótávközlési Világértekezlet határozatairól 2012. március 07.

2 A WRC általános kérdései
A Rádiótávközlési Világértekezlet: 3-4 (5) évenként kerül megrendezésre ITU 193 tagállamából 165 képviseltette magát, több mint 3000 delegálttal több mint 30 témakörben hoztak döntést, a Záródokumentumot 153 ország írta alá. Cél: a spektrumhoz és a műholdas forrásokhoz való egyenlő és hatékony hozzáférés biztosítása. Üzenetek: az ipar és a szolgáltatók számára: a hosszú távú beruházások megkezdéséhez, nemzeti hírközlési igazgatások számára: a frekvencia átrendezések és határozatok hazai jogrendbe való beépítésére. Szervezés: A világértekezleten 7 bizottság alakult, amelyek az irányítás, jogi és pénzügyi , az egyes napirendi pontok tartalma(3 bizottság), valamint editoriális ügyek kérdésével foglalkoztak. A magyar küldöttség tagjai a COM4, -5, és -6 bizottságok ülésén, azaz a szakmai munkában vettek részt, továbbá egy ad-hoc bizottságban az Article 15 módosításáról (szándékos zavarás tilalma).

3 WRC -12 eredményei A Nemzetközi Rádiószabályzat változásai, új elemek:
frekvenciasávok felosztása, lábjegyzetek módosítása, bejelentés, notifikáció szabályainak változása, határozatok, ajánlások (módosítások, új dokumentumok), következő WRC napirendje. A világértekezleten megtárgyalt 30 témát. Napirendtől eltérő téma tárgyalása: afrikai-arab nyomásra napirendtől eltérő téma tárgyalása, amelynek célja a szélessávú mobil térnyerés felgyorsítása. Politikai kérdések: Palesztina Article 15 módosítása (szándékos zavarás okozásának tilalma) Módosítások hatálybalépése: január 01. (COM6/1 határozat tartalmazza a részleteket.)

4 1.1 napirendi pont Cél: Resolution 26 (Rev.WRC-97) alapján az adminisztrációk a Nemzetközi Rádiószabályzatban lévő lábjegyzeteket – ahol ez lehetséges – töröljék. Az ülés elfogadta, hogy nem csak törölni, hozzáírni is lehet. Több mint 270 javaslat készült. A szomszédos országok kéréseit folyamatosan figyelemmel kísértük, kifogást nem emeltünk. Elfogadott magyar javaslat : 5.312 lábjegyzet törlése: MHz sávban légi rádiónavigációs szolgálat elsődleges jelleggel. 5.323 lábjegyzet törlése: MHz sávban légi rádiónavigációs szolgálat elsődleges jelleggel. Magyarországot érintheti: 5.312 Additional allocation:  in [Algeria], Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, the Russian Federation, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, Uzbekistan, Poland, Kyrgyzstan, Slovakia, the Czech Rep., Romania, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the band  MHz, in Bulgaria the bands  MHz,  MHz,  MHz and  MHz, in Romania the band  MHz, and in Poland, the band  MHz until 31 December 2012 and the band  MHz until 31 December 2017, areis also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis.     (WRC‑0312

5 1.2 napirendi pont Mod.Rec.34 m
Res.951 azt a célt tűzte ki, hogy a jelenlegi szabályozási rendszert áttekintve készüljön javaslat a jelenlegi rendszer korszerűsítésére a műszaki haladás eredményeinek figyelembe vételével. Mod.Rec.34 CEPT: A: Általános allokáció : Határozat tervezet készült a korábbi Rec.34 helyett D: Res.951 törlése ( Nemzetközi spektrum szabályozási keret módosítása) Res PLEN/1 : állandóhelyű szolgálat, állandóhelyű és mobil állomás definíció tanulmányozása, Res. COM6/2 : RR korszerűsítése keretében: Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 és 59 felülvizsgálata m

6 1.3 napirendi pont (1) A vonatkozó ITU-R tanulmányok eredményeire alapozva, a 421. számú Határozat (WRC-07) rendelkezéseinek megfelelően a spektrum igények és a lehetséges szabályozási tevékenységek – beleértve a frekvenciafelosztás módosítását is – vizsgálata a pilóta nélküli légijármű rendszerek (UAS) biztonságos üzemeltetése érdekében Az UAS rendszerek üzemeltetéséhez szükséges földfelszíni frekvencia készlet biztosítása az MHz-es sávban a nemzetközi frekvenciafelosztás módosításával, valamint az 5C103 számú lábjegyzet megalkotásával a vonatkozó európai közös javaslattal és a NATO állásfoglalással teljes összhangban megvalósult. Az UAS rendszerekre vonatkozó szabályozás vonzataként az útvonalhoz kötött műholdas légi mozgószolgálatra AMS(R)S vonatkozó szabályozás az MHz frekvenciasávban a nemzetközi frekvenciafelosztás módosításával, valamint az 5B103 és az 5D103 számú lábjegyzetek megalkotásával az európai közös javaslattal összhangban megvalósult. A WRC-12 a vonatkozó európai közös javaslathoz képest eltérően az MHz frekvenciasávban az 5.443B számú lábjegyzet módosításával, az MHz frekvenciasávban az számú lábjegyzet módosításával a mikrohullámú repülőgép leszállító rendszer (MLS) hatékonyabb védelme érdekében tovább finomította a műholdas rádiónavigáció szolgálatra (RNSS), illetve a légi rádiónavigáció szolgálatra (ARNS) vonatkozó szabályozást. A légi mozgószolgálat (AMS) MHz frekvenciasávban való működési feltételeit az 5.444B számú lábjegyzet módosításával a WRC-12 a frekvenciasáv megváltozott felhasználásának megfelelően szabályozta. Műholdas komponens: 56 MHz igény, a meglevő műholdas sávokban kielégíthető, nem szükséges a sávbővítés. A jelenlegi frekvencia-felosztásra vonatkozó szabályozás nem igényel módosítást „No Change”, kivéve a MHz sávot, ahol az új (R)légi mozgószolgálat koordinációját érintő új lábjegyzet kerül be. (Az MHz sávban a Műholdas(R)légi mozgószolgálati felosztás eddig csak a lábjegyzetben szerepelt, ezt áttették a táblázatba, ami nem jelent változást a felosztásban. ) Földi komponens: 34 MHz igény, A CEPT nem támogatja a MHz sáv használatát UAS földi komponenshez a sávban meglévő és tervezett jövőbeni más alkalmazások miatt. A CEPT támogatja az MHz sáv vizsgálatát az AM(R)S földi komponenshez, megfelelő szabályozási és műszaki feltételek mellett. Az AMS(R)S szolgálat védelmére koordináció szükséges (ECP 3A és 3B fejezet). A CEPT javasolja a 15.4–15.5 GHz sáv vizsgálatát az AM(R)S földi komponenshez a frekvenciakijelölés rugalmasabbá tétele érdekében, megfelelő szabályozási és műszaki feltételek mellett a meglevő szolgálatok védelmére (ECP 3C fejezet). NATO: Az UAS zárt légtéren kívüli GAT (General Air Traffic) biztonságos üzemeltetése érdekében – a lényeges katonai spektrumfelhasználás védelme mellett – támogatja a spektrum igények és a lehetséges szabályozási kérdések vizsgálatát. Zárt légtérben ne legyenek további korlátozások katonai UAS használatra. „Magas” katonai prioritás.

7 1.3 napirendi pont (2) Az UAS rendszerek működtetéséhez szükséges műholdas frekvenciakészlet biztosítása az MHz frekvenciasávban a vonatkozó európai közös javaslattal, illetve a NATO állásfoglalásával teljes összhangban megvalósult. Nem valósult meg az UAS rendszerek földfelszíni frekvenciakészletének lehetséges bővítésére – a 15,4-15,5 GHz frekvenciasáv használatára – vonatkozó európai közös javaslat. [A NATO-t e tekintetben már korábban is megosztó vita végül is az Amerikai- kanadai elképzeléseknek kedvezett, a frekvenciasávot rádiólokáció számára osztották fel.] A 421. számú Határozatot – végrehajtására tekintettel – a WRC-12 törölte.

8 1.4 napirendi pont A vonatkozó ITU-R tanulmányok eredményeire alapozva, a 413. számú Határozat (Rev. WRC-07), a 417. számú Határozat (WRC-07) és a 420. számú Határozat (WRC-07) rendelkezéseinek megfelelően további szabályozási intézkedések vizsgálata a MHz, a MHz és az MHz frekvenciasávban új, útvonalhoz kötött légi mozgószolgálati (AM(R)S) rendszerek bevezetésének elősegítése érdekében A WRC-12 az új, útvonalhoz kötött légi mozgószolgálati (AM(R)S) rendszerek bevezetésének elősegítése érdekében A MHz frekvenciasáv vonatkozásában a műsorszórás védelme érdekében megfelelően módosította a 413. számú Határozatot (Rev. WRC-12), A MHz frekvenciasáv vonatkozásában egyes országok légi rádiónavigációs rendszereinek védelme érdekében megfelelően módosította a 417. számú határozatot (Rev. WRC-12), Az MHz frekvenciasáv vonatkozásában a tagállamok közötti jelentős vélemény különbség miatt nem módosította az RR felosztást, továbbá törölte a 420. számú határozatot. Az új rendszerek működtetéséhez szükséges szabályozás a és a MHz frekvenciasávban, illetve a „No Change” az MHz frekvenciasávban a vonatkozó európai közös javaslattal, illetve a NATO állásfoglalásával teljes összhangban valósult meg CEPT álláspont (FINAL ECP) MHz: A CEPT véleménye szerint a sávban bevezetendő AM(R)S rendszerek nem okoznak káros zavarást a 108 MHz alatti műsorszóró vevőkben. A jövőbeli digitális hangműsorszóró rendszerek és az AM(R)S rendszerek közötti elektromágneses összeférhetőség vizsgálata a továbbiakban a WRC folyamataitól függetlenül, az ITU-R keretén belül szokásos eljárások alapján folytatódik , ezt a WRC Határozatba be kell foglalni. MHz: Az új, ICAO szabványú AM(R)S és a nem-ICAO szabványú ARNS közötti megosztás lehetséges frekvencia és földrajzi szétválasztással, továbbá ICAO vagy közvetlen koordinációval. Az ilyen ARNS rendszerek üzemeltetésében érintett országok felsorolásából Magyarország neve törlésre kerül (1.2 és 1.17 napirendi pontok is érintettek). A Határozatban nem szerepel a 960 MHz-es sáv alatt működő, így a GSM 900-as rendszerekkel is kapcsolatos elektromágneses összeférhetőség témája, ezt a kérdést a WRC-12 várhatóan nem tárgyalja. MHz: Az új légi mozgó rendszerek sávon kívüli kisugárzását korlátozni kell a műholdas rádiónavigációs vevők védelmében. MHz: A sáv vizsgálata csak abban az esetben szükséges, ha a spektrumigények az MHz sávban nem teljesíthetők. NATO: MHz: u.a. mint a CEPT álláspont MHz és MHz: Műveleti és technikai megosztási módszerek az AM(R)S és a nem-ICAO ARNS rendszerek között a 960-1 164 MHz sávban , és e.i.r.p. korlátok bevezetése az AM(R)S rendszerekre 1164 MHz alatt, az 1164 MHz feletti RNSS rendszerek védelme érdekében. Az MHz: u.a. mint a CEPT álláspont MHz: NO Changes, a sávot nem javasolja a nem kielégítő AM(R)S-RNSS kompatibilitási vizsgálatok miatt.

9 1.5 napirendi pont Az elektronikus hírgyűjtő rendszerek (ENG) világméretű /regionális spektrum-harmonizálása (Resolution 954 (WRC-07)) Csak a lábjegyzet módosult. Másodlagos szolgálat maradt, nem okozhat zavart és nem kérhet védelmet. ( MHz sáv) A téma tanulmányozását a következő világértekezletig folytatják.

10 1.6 napirendi pont Spektrumhasználat 275 GHz fölött
5.565 The following frequency bands in the range 275-1 000 GHz are identified for use by administrations for passive services applications. – radio astronomy service:  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz and  GHz; – Earth exploration-satellite service (passive) and space research service (passive):  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz and  GHz. The use of the range 275-1 000 GHz by the passive services does not preclude use of this range by active services. Administrations wishing to make frequencies in the 275-1 000 GHz range available for active service applications are urged to take all practicable steps to protect these passive services from harmful interference until the date when the Table of Frequency Allocations is established in the above-mentioned 275-1 000 GHz frequency range. All frequencies in the range 1 000-3 000 GHz may be used by both active and passive services.     

11 1.7 napirendi pont  1525–1559/1626,5–1660,5 GHz-es sávú műholdas légi-mozgó hozzáférés Cél: A hosszútávú hozzáférés biztosítása, miközben a sávfelosztás változatlan marad. Analízis kimutatta, hogy a rendelkezésre álló spektrum hosszú távon is elegendő. A régi eljárásrend nem teszi lehetővé, hogy új szereplő piacra lépjen. Éles nézeteltérés Európán belül az ESA és az Inmarsat között. A szabályozás módja az a megegyezés, ami a két érdekelt között született. Az ECP javaslattal ellentétben az újbóli kiosztásban sem az ITU-BR, sem az ICAO nem fog részt venni. A 222. Határozat módosítása mellett 2 új határozat a számításokra vonatkozóan. RESOLUTION COM4/1 (WRC‑12) Development of methodology to calculate aeronautical mobile-satellite (R) service spectrum requirements within the frequency bands 1 545-1 555 MHz (space-to-Earth) and 1   656.5 MHz (Earth-to-space) RESOLUTION [Spect.Method] (WRC-12) Development of methodology to calculate AMS(R)S spectrum requirements within the bands 1 545-1 555 MHz (space-to-Earth) and 1   656.5 MHz (Earth-to-space)

12 1.8 napirendi pont Az állandóhelyű szolgálat (FS) műszaki és szabályozási kérdései 71 és 238 GHz között (Resolution 731 (WRC-2000) és 732 (WRC-2000)) CPM: A tanulmányok egyértelműsítik, hogy egyre nő az igény a szélesebb sávok, az egyre nagyobb átviteli kapacitású (>10 Gbps) állandóhelyű rendszerek iránt. 5.338A In the bands 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz,  GHz,  GHz,  GHz,  GHz, and  GHz, 81-86 GHz and 92-94 GHz, Resolution 750 (Rev.WRC-12) applies.      RESOLUTION 732 (REV.WRC ) Consideration of sharing between active services above 71 GHz

13 1.9 napirendi pont A Resolution 351 (Rev.WRC‑07), alapján az RR 17. függelék szerinti csatornakiosztás módosítása a tengeri mozgó szolgálat új digitális technológiájának a bevezetése céljából. Gyakorlatilag egy teljesen új frekvencia kiosztási táblázat készült az érintett RH sávra. Két mellékletet dolgoztak ki, az egyik december 31-ig érvényes, a másik pedig január 01-től.

14 1.10 napirendi pont A feladat a kikötők és hajók biztonsága számára szükséges frekvenciaigények vizsgálata. (Magyarország nem érintett a témában.) A javaslat az alábbi frekvenciasávokat érinti: kHz kHz 156,7625 – 162,0375 MHz A tengeri mozgó sávban egy új kiosztási és számozási táblázat készült. Szabályozás kiegészítésre került.

15 1.11 napirendi pont Űrkutató szolgálat a  22,55–23,15 GHz sávban
Az USA (NASA) indítványozta, hogy a sávban űrkutató szolgálat is legyen allokálva. Indoklás: Ez sáv alkalmazható a jövőbeli Hold-Mars expedíciók kommunikációjára. FIXED INTER-SATELLITE A MOBILE SPACE RESEARCH (Earth-to-space) ADD 5.A111 5.149 FIXED RESOLUTION 673 (rev.WRC-12) The importance of Earth observation radiocommunication applications

16 1.12 napirendi pont Védelem a légi-mozgó szolgálat zavarásával szemben a 37–38 GHz-es sávban Probléma: A 37–38 GHz sáv mozgószolgálatra is allokálva van, a mozgószolgálati mód korlátozása nélkül. Amennyiben légi-mozgó szolgálatot alkalmaznának, ez esetleg zavarással lehet a többi rádiószolgálatra. A védelmet igénylő egyéb szolgálatok: Állandóhelyű szolgálat Földi mozgószolgálat Műholdas állandóhelyű szolgálat  Műholdas Föld-kutatás  Nem sikerült elérni a légi mozgó szolgálat törlést, de egy teljesítménysűrűség korlát lesz érvényben: 5.D113 Unless otherwise agreed between the administrations concerned, any station in the fixed or mobile services of an administration shall not produce a power flux-density in excess of −120.4 dB(W/(m2 · MHz)) at 3 m above the ground of any point of the territory of any other administration in Regions 1 and 3 for more than 20% of the time.

17 1.13 napirendi pont A napirendi pont a műholdas műsorszórás (BSS-HDTV) számára szándékozik megteremteni a végleges szabályozást a  GHz frekvenciasávban a WRC-07 Értekezlet 551 sz. Határozata alapján. A CPM11-1 (2007) Jelentése három fő feladatot jelölt ki e téma keretében: biztosítani az egyenlő hozzáférés elvét a BSS szolgálatra vonatkozóan a korábban hozott 507 és 525 sz. Határozatok szerint; COM5/4, -6, -7, -9 határozta meg a részleteket. További szabályozás oka: kérés érkezett, ezért feladat: országok minimalizálják az igényeiket, ellátási terület saját ország legyen. meghatározni a BSS szolgálatot kiszolgáló un. feeder-link összeköttetések számára használható frekvenciasávokat . Új uplink allokáció a GHz sávban FSS (Föld- űr irányba) és biztosítani a  GHz sávban működő egyéb szolgálatokkal a zavarmentes működés kritériumait: 5D113 lábjegyzettel teljesült. Megszűnt a műholdas szolgálatok „szuper” elsődleges státusza.

18 1.14 napirendi pont A 611. számú (WRC-07) Határozat rendelkezéseinek megfelelően a rádiólokáció szolgálat új alkalmazásaihoz kapcsolódó követelmények vizsgálata, a jelenlegi felosztás felülvizsgálata, vagy szabályozási intézkedések megtétele a rádiólokáció szolgálat bevezetésére a 30–300 MHz frekvenciasávban. A rádiólokáció szolgálat (RLS) MHz frekvenciasávban való működési feltételeit az 5.A114 számú lábjegyzet megalkotásával, a WRC-12 az űrobjektum észlelő földfelszíni rádiólokátor alkalmazásokra korlátozott járulékos felosztással az európai közös javaslattal összhangban szabályozta. A WRC-12 szabályozás a NATO állásfoglalásával csak részben egyezik meg, amennyiben a meglévő más szolgálatok és a biztonsági és kutatás-mentési alkalmazások védelmét – az ITU 1. és 3. Körzetekben eltérő koordinációs feltételekkel – biztosítja. A NATO a 2. Körzetben más szolgálatokkal való kompatibilitási problémák miatt rádiólokáció bevezetését nem javasolta. Magyarországon MHz frekvenciasávban az RR-től eltérő nem polgári célú felhasználásként rádiólokátorok üzemelnek, ezért a rádiólokáció szolgálat korlátozás nélküli bevezetése állt volna érdekünkben. Magyarország nem rendelkezik űrobjektum észlelő rádiólokátorokkal, ezért az 5.A114 számú lábjegyzethez nem csatlakoztunk. Más országoknak a lábjegyzethez való csatlakozása nem befolyásolja a hazai rádiótávközlés lehetőségeit. A 611. számú Határozatot – végrehajtására tekintettel – a WRC-12 törölte.

19 1.15 napirendi pont A vonatkozó ITU-R tanulmányok eredményeire alapozva, a 612. számú Határozat (WRC-07 rendelkezéseinek megfelelően a rádiólokáció szolgálat oceanográfiai radar alkalmazásai számára a 3-50 MHz frekvenciasávban lehetséges felosztási lehetőségek vizsgálata Magyarország nem érintett az oceanográfiai radar alkalmazás bevezetésében, indokolt viszont az állandóhelyű és a mozgószolgálat védelme a frekvenciasávban. A WRC-12 szabályozás globálisan több, új felosztást is létrehozott a rádiólokáció szolgálat keretében oceanográfiai radar alkalmazások számára, Európában a felosztás másodlagos jellegű, a felosztást nem támogató CEPT országok meglévő szolgálatai számára a szükséges védelmet az új lábjegyzetek és a módosított 612. számú Határozat (Rev. WRC-12) biztosítják. A WRC szabályozás a vonatkozó európai közös javaslat figyelembe vételével, valamint a NATO állásfoglalással összhangban valósult meg..

20 1.16 napirendi pont Villám-detekciós célú passzív rendszerek 20 kHz alatt. Cél: A tervezett MetAids globális villámdetekciós rendszer működési feltételeinek biztosítása. A klima-védelmi szempontú globális Föld megfigyelés kiemelt fontosságú (A Fokvárosi Határozat (2007) és ITU Plenipotentiary Conference (2010) Res. 182 alapján). A MetAids rendszer működési frekvenciasávja: 8,3–11,3 kHz. Probléma: a) Az RR szabályozási hatásköre 9 kHz-nél kezdődik, nem 8,3 kHz-nél. b) Néhány országban a sáv intenzív katonai használatban van. (tengeralattjárók) WRC-12: 8,3–9 kHz: METEOROLÓGIA beiktatása 9 - 11,3 kHz: METEOROLÓGIA és RÁDIÓNAVIGÁCIÓ A MetAids állomások csak vételi célt szolgálhatnak. A MetAids állomások nem kapnak védelmet a korábban notifikált rádiólokációs állomásoktól. Oroszország, az USA és Kína a 8,3–9 kHz sávot állandóhelyű és mozgószolgálatra, továbbá rádiónavigációra is használhatja elsődleges jelleggel. Az arab országok egységesen elutasítják a Meteorológia beiktatását.

21 1.17 napirendi pont (I.) A digitális hozadék (DD) sáv ( MHz) kompatibilitási /sávmegosztási vizsgálatai A WRC-07 a 800 MHz-es sávot az 1.Körzetben a mobilszolgálat részére is felosztotta elsődleges jelleggel (a felosztás június 17-én lép életbe). Az 1. Körzetben 67 országban azonban ezt megelőzően is már megengedett volt (illetve megengedetté vált) a mobil szolgálat, bizonyos koordinációs kötelezettségek teljesítése után (RR 5.316A lábjegyzet). Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és a légi rádiónavigációs szolgálatot (ARNS) használó országokkal folytatott sikeres egyeztetések eredményeképpen a WRC-12 utolsó hetére elhárultak az akadályok a sávban a mobil szolgálat elvi, feltételes használata elöl (természetesen a GE-06 megállapodás korlátozó feltételeinek érvényessége mellett). A WRC-12-n az eddig az 5.316A lábjegyzet alá nem bejelentkezett országok jelentős részének (így nekünk is) lehetősége nyílt a lábjegyzethez történő csatlakozásra. Ez a Rádiószabályzat szerinti megfelelés megteremti az elvi lehetőséget arra, hogy távközlés-politikai döntés alapján a július 17-i időpont előtt mi is megnyithassuk a sávot a mobil szolgálat számára.

22 1.17 napirendi pont (II.) A 700 MHz-es sávra vonatkozó arab/afrikai javaslat A WRC-12-n (napirenden kívül) az arab és az afrikai országok javaslatot tettek a 700 MHz-es sávnak ( MHz) a felosztás MOBIL elsődleges szolgálat célú kiegészítésére A WRC négy hete alatt nagy viták eredményeképpen a következő kompromisszum született: - a kiterjesztett digitális hozadék sáv (DD2) szintén elsődleges jelleggel (és IMT célra nevesítetten) a műsorszórás mellett a mobil szolgálat részére is felosztásra kerül, de ez a felosztás csak a WRC-15-öt követően kerül az RR-be és lép hatályba; - a WRC-15-ön a mobil célra felosztásra kerülő sáv alsó határa pontosításra kerül, s ekkor kerülnek meghatározásra a mobil szolgálat műszaki és szabályozási feltételei is ebben a sávban; - a sávharmonizáció (a három Körzet között) megkívánja, hogy a jelenlegi DD sáv csatorna-kiosztása mellett kidolgozásra kerüljön egy új kiosztási terv is, amely a 800 és a 700 MHz-es sávot együttesen tudja majd kezelni. Várható, hogy az európai országok (ezen belül az EU) a WRC-15-re felkészülés során egységes álláspontot dolgoznak ki a témában, ami önálló napirendi pont lesz a soron következő világértekezleten.

23 A WRC-12 és az EU határozat összefüggése
A WRC-12 ideje alatt (2012. február 15-én) fogadta el az Európai Parlament az első ötéves Rádióspektrum Politikai Programot (RSPP). Ez - többek között - határidőt szab meg : a 2,6 GHz-es, a 3,4-3,8 GHz-es és a 900/1800 MHz-es sávok év végéig terjedő engedélyezési folyamatára; a 800 MHz-es sáv (DD) január 1-ig történő engedélyezésére, specifikus derogálási lehetőséget biztosítva december 31-ig a tagállamoknak kivételes nemzeti vagy helyi körülmények vagy szomszéd-országos koordinációs problémák megléte esetén ; Az RSPP előirányozza egy összesített spektrum-leltár elkészítését , amely a jövőbeni spektrum-felhasználás tervezhetőségét teremtené meg és alapul szolgálna a mobilsávok tervezett további bővítéséhez is. A spektrum-leltár figyelembe vételével az RSPP ig összesen 1200 MHz mobil célú spektrum biztosításával számol (ebbe beleértendők a jelenleg is már mobil célra használt frekvenciasávok is). Az ehhez hiányzó mintegy 400 MHz-nyi sáv részeként minden valószínűség szerint figyelembe vételre kerül a WRC-15-ön hatályba lépő DD2 sáv is.

24 1.18 napirendi pont A meglévő elsődleges és másodlagos rádiómeghatározó műholdas szolgálat (RNSS) űr-Föld közötti frekvenciasávjának kiszélesítése a 2   500 MHz sávra annak érdekében, hogy globális allokáció legyen a Res 613 (WRC‑07) Határozat szerint 2   500 MHz FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) A RADIODETERMINATION- SATELLITE (space-to-Earth) Radiolocation ADD 5.A118 EU: a Galileo kiemelt európai projekt, az üzemi frekvenciáinak védelme a más rádió- szolgálatoktól való interferenciáktól nagyon fontos (GPS - GLONASS - GALILEO)  lábjegyzetben az RCC országok radiolokációs szolgálatra használják elsődleges jelleggel. Védelmet élveznek.

25 1.19 napirendi pont Szoftver alapú rádió (SDR) és kognitív rádió rendszerek (CRS) Az ITU Res.956 szerint a következő világértekezletig meg kell vizsgálni, hogy a szoftver vezérelt és kognitív rádió bevezetéséhez milyen szabályozás szükséges. ECP: ne módosuljon a Nemzetközi Rádiószabályzat. RECOMMENDATION COM6/1 (WRC-12): Deployment and use of cognitive radio systems RA-2012:“Studies on the implementation and use of cognitive radio systems (CRS)” Elfogadva

26 1.20 napirendi pont Sztratoszférikus platform-állomások (HAPS) feladó összeköttetéseinek spektrum-azonosítása (Resolution 734 (Rev.WRC-07)) 5 925-6 700 MHz FIXED ADD 5.A120 Ausztrália és afrikai országok részére biztosít a lábjegyzet alapján lehetőséget HAPS-ra. RESOLUTION COM5/3 (WRC-12) Use of the bands 6 440-6 520 MHz and 6 560-6 640 MHz by gateway links for high-altitude platform stations in the fixed service

27 1.21 napirendi pont A vonatkozó ITU-R tanulmányok eredményeinek figyelembe vételével, a 614. számú (WRC-07) Határozat rendelkezéseinek megfelelően a 15,4-15,7 GHz frekvenciasáv rádiólokáció céljára történő elsődleges felosztásának vizsgálata A WRC-12 a 15,4 - 15,7 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel és globális kiterjedéssel a légi rádiónavigáció szolgálat ARNS lábjegyzet, valamint a rádiócsillagászat RAS védelmét szolgáló 5.A121, illetve 5.B121 számú lábjegyzetek megalkotásával a rádiólokáció szolgálat részére felosztotta. A WRC-12 döntései részben felelnek meg a vonatkozó európai közös javaslatnak. Európa csak a 15,5-15,7 GHz-es frekvenciasávot kívánta a rádiólokáció szolgálat részére felosztani. A 15,4-15,5 GHz-es frekvenciasávot a rádiócsillagászat védelme érdekében is az UAS rendszerek földi frekvenciakészletének bővítésére az útvonalhoz kötött légi mozgószolgálat (AM(R)S) részére kívánta felosztani. A véleménykülönbség a NATO közösségét is megosztotta, a napirendi pontra vonatkozó NATO állásfoglalás is ellentmondásos. A végeredményben az amerikai-kanadai érdekek jutottak érvényre. A 614. számú Határozatot – végrehajtására tekintettel – a WRC-12 törölte.

28 1.22 napirendi pont A rövid hatótávolságú eszközök (SRD) zavaró sugárzásának hatása más rádiótávközlési szolgálatokra A napirendi pont témája a kishatótávolságú eszközök (SRD-k) által kibocsátott sugárzás hatásának vizsgálata a különböző rádiótávközlési szolgálatokra, a Res.953 határozatban foglaltaknak megfelelően. A rövid hatótávolságú eszközök (SRD) elterjedése a különböző frekvenciasávokban felveti azt a kérdést, hogyan hat ez más rádió berendezésekre és rádiótávközlési szolgálatokra, szükséges-e ezzel a kérdéssel a Nemzetközi Rádiószabályzat szintjén foglalkozni. ECP: nem szükséges új szabályozás. Elfogadva

29 1.23 napirendi pont 15 kHz kijelölése a feladat a ,5 kHz sávban másodlagos jelleggel amatőr szolgálat számára. Az ECP a kHz tengeri mobil elsődleges szolgálat sávjában javasolja az amatőr szolgálat bevezetését. Korlátozás: 5 W e.i.r.p WRC-12 által elfogadva: 472‑479 kHz MARITIME MOBILE 5.79 Amateur ADD 5.A123 Aeronautical radionavigation MOD  5.72 MOD 5.82 ADD 5.B123

30 1.24 napirendi pont A ↓ 7750–7850 MHz sávban működő NGSO-műholdas meteorológiai szolgálat sávbővítése ↓ 7750–7900 MHz-re (azaz 50 MHz-cel). A klima-védelmi szempontú globális Föld megfigyelés kiemelt fontosságú (A fokvárosi Határozat (2007) és az ITU Plenipotentiary Conference (2010) Res. 182 alapján). ECP: A bővítősáv szabályozási paraméterei teljes mértékben megegyeznek az alapsáv paramétereivel. (A nem notifikált és nem ismert paraméterekkel rendelkező orosz földi rendszereket nem lehet figyelembe venni.) 7 750-7 900 MHz FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOD 5.461B MOBILE except aeronautical mobile Table 21-4 tartalmazza a teljesítménysűrűség limiteket

31 1.25 napirendi pont Új mobil műholdas mozgószolgálati frekvenciasávok a 4–16 GHz-es tartományban. Távlatilag a közcélú mobil technikában az MSS (&CGC) alapvető jelentőséggel bír majd. Magyarország (együtt más országokkal) bőséges sáv-választékot javasolt. Végül ennek csak csekély hányada került be at ECP-be. Az ECP javaslata: 5150–5250 MHz 8400–8500 MHz 7055–7250 MHz 15,43–15,63 GHz 10,5–10,6 GHz 13,25–13,4 GHz Nem történt módosítás a Nemzetközi Rádiószabályzatban.

32 2. napirendi pont Célja az ITU-R ajánlások vizsgálata a 28. Határozat alapján ECP tartalma: A rész: A 27 Határozat(Rev. WRC-07) korszerűsítése, amelynek célja, hogy kereszthivatkozások legyenek a Nemzetközi Rádiószabályzat 4. kötetében. B rész: Az ITU-R Ajánlások módosítására javaslatok.

33 7. napirendi pont A napirendi pont a műholdas hálózatok frekvenciakijelöléseivel kapcsolatos „Előzetes közzétételi, egyeztetési és bejelentési” eljárások/szabályzatok módosítási javaslatait tárgyalja a WRC-07 Rádiótávközlési Világértekezlet illetve a PP-2002-es Meghatalmazotti értekezlet 86. sz Határozatai alapján. E napirendi pont nem jelöl meg konkrét problémákat, hanem általános felülvizsgálati lehetőséget tartalmaz, így több mint 20 speciális témában érkeztek javaslatok. Koordinációs eljárás: COM5/6 eljárást kell alkalmazni a 9.4 és 11.2 cikk esetén. 21,4 -22 GHz esetén COM5/7 szerint kell eljárni. Koordinációs szögek különböző frekvenciasávokban C sávban: 8 fok, Ku sávban: 7 fok No alapján azonosítható műholdas hálózatok elfogadva No használatát rendezték A W pozíció négy országos BSS kijelölései két táblázatban (table 2 és table 3) és két műhold által voltak érintve (EUTELSAT W és INTELSAT7 342E). A WRC-12 előtt ezeket a táblázatokat felülvizsgálták és frissítették. Ez került be a záródokumentumban. Nekünk kedvező hír, hogy az EUTELSAT-os műholdat törölték a Master Registerből és a fenti táblázatból. A dokumentum változásai HNG részére kedvezőek és támogatandóak voltak. New WRC Resolution on force majeure

34 8.1. napirendi pont Az ITU Rádióhivatal elnökének jelentése
8.1.1 A rádiótávközlési ágazat tevékenysége a WRC-07 óta A ISM berendezések kisugárzásának hatása a rádiószolgálatokra: Res.63 módosítva 8.1.1 B Vizsgálatok egyes műholdas szabályozási táblázatokról 8.1.1 C Rádió használata a Föld megfigyelésére Res.673 módosítva: EESS, MetSat, MetAids, spec. radars tartozik ide. 8.1.2 Ellentmondások az RR-ben: 150 javaslatból 100 elfogadva.

35 8.1.1 napirendi pont, C tétel Rádió használata a Föld megfigyelésére
A klima-védelmi szempontú globális Föld megfigyelés kiemelt fontosságú (A Fokvárosi Határozat (2007) és ITU Plenipotentiary Conference (2010) Res. 182 alapján). Fokvárosi Határozat, (Földmegfigyelési Miniszteri Csúcsértekezlet) ITU Plenipotentiary Conference, Guadalajara, Resolution 182. Alapvető ITU-tanulmány: ITU-R RS.2178 The essential role and global importance of radio spectrum use for Earth observations and related applications Globális szervezetek: WMO World Meteorological Organization IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change GEO Group on Earth Observation Európai szervezet: ESA European Space Agency Az ECP javaslata: A kötelezettségvállalás kerüljön be az RR-be, ez megtörtént.

36 8.2 napirendi pont Az aktuális WRC mindig határozatban fogadja el a következő WRC napirendjét. A napirend általános körét négy-hat évre előre ki kell alakítani, A végleges napirendet pedig a Tanácsnak kell lehetőleg két évvel az értekezlet előtt megszabnia. WRC-15 tervezett napirendje (COM6/7) WRC-18 tervezett napirendje (COM6/8 ) 32 tervezett napirendi pont Kiemelt témakörök: IMT MHz frekvenciasáv Szélessávú PPDR(Közrend és Katasztrófa Védelem) IMT műholdas komponens a 22 GHz-26 GHz frekvenciasávban 77,5 GHz-78 GHz SRR (kis hatótávolságú radar) 15 tervezett napirendi pont Kevés konkrét témakör pl. GMDSS ( globális tengeri katasztrófa műholdas rendszer), nano- és pikoműholdak Általános feladatok WRC-15-ből eredő feladatok Tagállamok nevének törlése lábjegyzetekből

37 Magyar bejegyzések, nyilatkozatok
Magyarország megnevezés elfogadtatása és átvezetése a Nemzetközi Rádió- szabályzatban (Magyar Köztársaság helyett) Két lábjegyzet törlése (légi rádiónavigáció védelme nem szükséges) Új lábjegyzetekhez csatlakozás MHz mozgó célú felhasználása (EU harmonizáció) - 40 MHz sávban mobil szolgálat védelme Deklarációk - 19: EU országok a Nemzetközi Rádiószabályzat módosítását az EU egyezménnyel összhangban fogja alkalmazni, - 33: CEPT országok fenntartják a korábbi WRC-ken tett deklarációjukat, - 45: magyar kormány fenntartja jogot, hogy érdeksérelem esetén a szükséges lépéseket megtegye, - 69: 12 ország közös nyilatkozata, amelyben sérelmezi, hogy a MHz sáv tárgyalásánál nem tisztáztuk, hogy a téma a WRC napirendi pontjához tartozik-e, - 113: a geostacionáris orbitális pályapozíciók nem tartoznak nemzeti tulajdonba („bogotai deklaráció”elvetése)

38 Összefoglalás Nemzeti és NATO érdekek érvényesítése:
A Világértekezleten a CEPT és az EU országok napi gyakorisággal egyeztették az egyes napirendi pontokban elért eredményeket, a további lépéseket. A napirendi pontok jelentős részében az európai álláspontokat elfogadták, illetve ezek nem szenvedtek jelentős érdeksérelmet. A Világértekezlet ideje alatt a NATO Központ C3 Törzs Spektrum és C3 Infrastruktúra Osztály (SC3IB) résztvevő képviselői (nemzeti delegáltként) heti rendszerességgel a tagállamok – polgári és katonai NATO képviselőivel egyeztető-áttekintő megbeszélést tartottak az egyes napirendi pontok aktuális helyzetéről, a formálódó szabályozási tartalomról. Az áttekintés során a hangsúly az Észak-atlanti Tanács által elfogadott NATO katonai álláspont és az aktuális WRC helyzet viszonyán volt. A bizottsági munkák befejezése után, az utolsó értekezlet gyors áttekintése és értékelése alapján a fő szövetségi cél megvalósult, a várható WRC döntések nem befolyásolják hátrányosan a szövetségi, katonai érdekeket, az egyes meghozott kompromisszumok a szövetségi prioritással egybeesnek.

39 Összefoglalás Két- és többoldalú megbeszélések, tárgyalások:
A WRC ideje alatt az NMHH képviselői tárgyalásokat folytattak: az INTERSPUTNIK és Inmarsat képviselőivel, a szomszédos országok hatóságainak elnökeivel/elnök-helyetteseivel, Oroszország műholdas szakértőjével, az ITU-R műsorszóró főosztály képviselőivel az aktuális frekvencia-használati és koordinációs kérdésekről, CEPT egyeztetés naponta, az aktuálisan felvetődött kérdésekről (résztvevők: a CEPT-tagállamok delegációvezetői). NATO frekvenciagazdálkodási kérdésekről (résztvevők: a NATO-tagállamok katonai képviselői .

40 Amire büszkék vagyunk…..

41 Köszönjük a figyelmet


Letölteni ppt "Tájékoztatás a WRC-12 Rádiótávközlési Világértekezlet határozatairól"

Hasonló előadás


Google Hirdetések