Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar reneszánsz Janus Pannonius.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar reneszánsz Janus Pannonius."— Előadás másolata:

1 A magyar reneszánsz Janus Pannonius

2 Janus Pannonius, a magyar líra első európai rangú költője 1434
Janus Pannonius, a magyar líra első európai rangú költője 1434.augusztus 20-án született a délvidéki Csezmicén. Nagybátyja, Vitéz János nagyváradi püspök, később Mátyás király kancellára 1447-től 1458-ig Itáliában neveltette. Mantegna:Janus Pannonius

3 Guarino da Verona, akinek hálás tanítványként emléket állít
Nyolc évig tanult Ferrarában Guarino da Verona híres humanista iskolájában, majd négy évig Padovában, ahol egyházjogból doktori címet szerzett. Guarino da Verona, akinek hálás tanítványként emléket állít

4 Itáliai költeményei:epigrammák, panegirikuszok.

5 Feladatok: Mit tanultál az epigrammáról?
Milyen versmértékben kell íródnia? Idézz fel epigrammákat az antik irodalomból! Milyen hangnemben íródtak Pannonius itáliai epigrammái?

6 Galeottó Marzióhoz 1450-ben írta ezt az epigrammát ferrarai iskolatársához, aki később Mátyás király udvari történetírója lett. Kétféle magatartást, kétféle világszemléletet állít szembe: a humanista tudósét és a hiszékeny zarándokét. A kettőt Pannonius összeegyeztethetetlennek tartja,ezért oly zaklatott a késleltetett megszólítást tartalmazó első versmondat,retorikus kérdés.

7 Szervezőerő a versben:hármas halmozások
Három szinoníma :”hiszékeny csőcselék”, „agyrémektől rettegő tömeg”, „álszent had” Három görög filozófus : Protagorasz, Theodórusz, Epikurosz Három mitológiai kép:” Múzsa-had”, „Phoebusz dal”,”Vulkán kovácspöröly szava”. A költemény végén visszatér a nyitó ellentét: „Mert hívő ember költő nem lehet!”

8 Vitéz János nagyváradi püspök, később Mátyás király kancellárja
Búcsú Váradtól 1451 telén vakációját Nagyváradon, nagybátyjánál,Vitéz János püspöknél töltötte. Innét kellett Budára, a királyhoz utaznia. Az első Magyarországon született humanista remekmű valódi élményből táplálkozik megőrizve a búcsúvers kialakult hagyományait. Vitéz János nagyváradi püspök, később Mátyás király kancellárja

9 Ellentétek a költemény makrostuktúrájában:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Az utazás esélyeinek latolgatása: előretekintés Búcsúzás: visszatekintés A refrén az első három versszakban erősíti a mondanivalót, a négy utolsóban azzal ellentétes .

10 Ellentétek a vers mikrostruktúrájában:
Az idősíkok váltogatása: „Még mély hó települ a téli földre,” JELEN „erdőn, mely csak a zöld levélre büszke” MÚLT „ Hol nemrég evezett a föld lakója” MÚLT „s félt,-most hetyke bizalmu, fürge lábbal, „megdermedt habokat fitymálva lépked.” JELEN „Nem siklik soha úgy a lenge csónak” MÚLT „mint ahogy lovaink a szánt repítik” JELEN

11 A búcsúzás:4-5-6-7. versszak
Milyen sorrendben vesz búcsút a költő Nagyváradtól? Milyen antik utalásokat találunk a versben? Mi ezek szerepe? A visszatekintés-előretekintés szerkesztési elve hogyan valósul meg ezekben a versszakokban? Mi a 7. versszak szerepe? Miért éppen Szent László királyhoz fordul segítségért?

12 Mátyás és Beatrix egy Korvin-kódexben

13 Idézd fel a költő Pannonia dicsérete című versét!
1458 nyarán hazatér Magyarországra, ahol pécsi püspök lesz. Feladat: Idézd fel a költő Pannonia dicsérete című versét! Hogyan értékeli önnön szerepét, indokolt-e ez a reneszánsz költői öntudat?

14 Egy dunántúli mandulafáról
márciusában a pécsi püspöki palota kertjében kivirágzott mandulafa látvá- nya ihlette az epigramma formába sűrített elégia meg- írását. A látott valóság mögött ott húzódik saját sorsa:a korán kivirágzott s emiatt pusztu- lásra ítélt fácska sorsában saját tragédiájának jelképét látja. A poeta doctus, a reneszánsz tudós költő antik mitológiai képanyaggal sűríti , dúsítja a verset.

15 Feladat: Keresd ki a szövegből az antik mitológiai utalásokat!
Értelmezd ezeket korábbi tanulmányaid alapján, ha szükséges, nézd meg a lábjegyzeteket a szöveggyűjteményben! Hogyan sűrítik ezek a mitológiai képek a szöveget? Mi a hatásuk titka? Milyen olvasói előismeret, beavatottság kell az értelmezéshez?

16 Saját lelkéhez A költemény az életmű összegzésének tekinthető:újplatonista szemlélete szerint az ember lelkénél fogva a szellemi, testénél fogva a természeti világhoz tartozik.

17 A költemény szerkezeti egységei:
1. rész / sor/ Saját égi múltjának felidézése:alászállás az égből, a bolygók adományai-asztrológiai eredetű képek 2. rész / sor/ Jelen:a szellemi és anyagi lét közti ellentétek: a test bajainak naturalisztikus leírása-a betegségek akadályozzák e lelket a bölcsesség elérésében. 3. rész / sor/ A lélek jövője: tanács: ne igyon a feledés vízéből, ne szálljon vissza emberi testbe: „Csak nyomorult ember, csak ez az egy sose légy!”

18 Janus Pannonius újratemetése és sírja a pécsi székesegyházban

19 Janus Pannonius igazi arca-Kustár Ágnes antropológus rekonstukciója

20 Janus Pannonius koponyája-a koponya alapján ez lehet Pannonius hiteles portréja

21


Letölteni ppt "A magyar reneszánsz Janus Pannonius."

Hasonló előadás


Google Hirdetések