Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

T összevetés T1041 kitöltési hibák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "T összevetés T1041 kitöltési hibák"— Előadás másolata:

1 T1041-08 összevetés T1041 kitöltési hibák
Dr. Szalayné dr. Vörös Csilla Adóalany-nyilvántartási Osztály

2 Fórum céljaTájékoztatás
NAV felülvizsgálat, ellenőrzés Múlt, jelen, jövő T összevetés Hibás adatlapok csökkentése Hiánypótlási eljárások csökkentése Gyakori hibák a T1041 kitöltésnél Munkavállalók szolgálati ideje a valóságnak megfeleljen Hibás bevallások csökkentése Gyakori bevallás kitöltési hibák

3 T1041-08 összevetése VAN T1041 NINCS 08 VAN 08 NINCS T1041
2017.: vizsgálata 2018.: év ellenőrzése, támogató eljárások VAN T1041 NINCS 08 Jelen idejű adóügyi vizsgálat Folyamatba épített Ellenőrzés - eseti VAN 08 NINCS T1041

4 Előzmények - Adateltérés okai
NAV – bejelentések nyilvántartása NEAK – jogviszonyok nyilvántartása 2007. évben nem volt ősbetöltés/induló állomány 2011. évben koncepció váltás a feldolgozásban (generált hibákat) Adatlap kitöltési hibák

5 Összevetés - Jellemző hibák
Megbízási jogviszony – utólagos bejelentés Társas vállalkozó tb. jogállásának meghatározása Nyugdíjas státusz megállapítása KATA alanyok + adminisztratív hibák Van T1041 nincs08 - jogviszony elbírálási problémák Jogviszony kezdete, vége nem egyezik Nem egyezik a jogviszony kódja Nincs lezárása a jogviszonynak Munkavállaló nyugdíjasként dolgozik tovább Jogviszony elbírálás nem megfelelő Van 08 nincs T1041 Megbízás-akkor kell bejelenteni, ha a kifizetés eléri a minimálbér 30-ad részét Társas vállalkozó –a tag a Ptk. szerint megbízással látja el az ügyvezetést  át kell minősíteni főállású társas vállalkozónak és a minimálbér 150% - a után járulékot kell fizetni Nyugdíjas – ha munkaviszonyban munkát végez  biztosítottnak minősül  be kell jelenteni, de más a fizetés - rokkant nyugdíjas volt, de után átminősítették és rehab. ellátást/járadékot kap NEM= nyugdíj (ezzel nincsenek tisztában) - nyugdíjas társas illetve egyéni vállalkozót nem kell bejelenteni

6 Hibák - jogviszony kezdete - vége
A társadalom biztosítási jogviszony önmagában nem létezik, mindig az alapjául szolgáló jogviszonyhoz kötődik A biztosítás a mögöttes jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fönn Pl.: Munkaviszony kezdete: Munkaszerződésben meghatározott nap, ha ilyen nincs a szerződéskötést követő nap Munkaviszony megszűnik pl.: Elhalálozás , Megszűnés Határozott idő lejárta Közös megegyezés, felmondás A végkielégítés nem tolja ki a munkaviszony végét!

7 Nincs bejelentési kötelezettség T1041 –es adatlap benyújtására
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén Kisadózói minőség (KATA alany) Megbízási jogviszonyból származó jövedelem nem éri el a minimálbér 30%-át A természetes személy megbízási jogviszony esetén egyidejűleg más jogviszonya alapján biztosított és e jogviszonyának fennállását a kifizetéskor igazolja Nyugdíjas egyéni ill. társas vállalkozó (FOG0156) Vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony

8 Adatlap kitöltési hibák oka
Előzmény-adatok ismeretének hiánya eBEV portál szolgáltatásainak figyelmen kívül hagyása Kitöltési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása Adózói figyelmetlenség

9 Típus hibák Jogviszony azonosítása: jogviszony kód és jogviszony kezdet alapján
Adatbejelentés jellege nem megfelelő alkalmazása (U, V, H, T) Biztosított adatainak elírása (név, adóazonosító jel, TAJ-szám) Dupla bejelentés Jogviszony-zárás bejelentés esetén jogviszony kód/jogviszony kezdet elírása Pótlapok kitöltési sorrendje nem megfelelő (pl. szünetelés bejelentése visszamenőlegesen) Sorrend: 1. új; 2. szünetelés; 3. vége

10 U, V, H, T U = új jogviszony bejelentése: új biztosítási jogviszony létesül. V = változás a jogviszonyban: egy korábban bejelentett jogviszonyban, adott időponttól (hatálydátumtól) kezdődően valamilyen változás következik be: a biztosított jogviszonya megszűnik (jogviszony vége bejelentése), a biztosított szünetelteti a jogviszonyát (szünetelés kezdet bejelentése), a biztosított befejezi jogviszonyának szüneteltetését (szünetelés vége bejelentése), egy napos szünetelés bejelentése, adott jogviszony keretében a biztosított munkaköre megváltozik(FEOR-kód változás), a biztosított heti munkaideje megváltozik H = helyesbítés/javítás: a helyesbítés szolgál azoknak az adatoknak a javítására, amelyek jól kitöltött, hibátlan és NAV által feldolgozott bejelentésben tartalmaztak téves adatot: elírt FEOR-kód, heti munkaidő, elírt szünetelés kezdete-vége, változás hatálydátum javítása, elírt jogviszony vége javítása (Helyesbítéssel nem javítható a jogviszony kezdet és a jogviszony kód , MERT ezek egy adott biztosítási jogviszony egyedi azonosításához szükséges adatok). T = jogviszony törlése: ha a bejelentett jogviszony nem jött létre, és visszavonja, vagy a bejelentésben téves volt a jogviszony kezdet, vagy téves volt a jogviszony kód, és javítja . (T és U = javítás)

11 U, V, H, T - Új bejelentés Az Új bejelentés az új foglalkoztatásra/jogviszonyra vonatkozik. Minden esetben kötelezően kitöltendő a lap a képzettségre végzettségre vonatkozóan. A már korábban bejelentett jogviszony vonatkozásában a kezdés-zárás, óraszám váltás, vagy FEOR változás történik, akkor az nem eredményez új jogviszony kezdetet– ezt nem Új bejelentésként, hanem Változásként kell bejelenteni. (A további változások bejelentésénél is az eredeti jogviszony kezdetet kell feltüntetni)

12 U, V, H, T - Változás FOG0203 A korábban, T1041-es adatlapon bejelentett jogviszonyra vonatkozóan új jogviszony vége adatot változás-bejelentésként kell benyújtani – Ha a jogviszony végét újként jelentenék be a „B” oszlopban feltüntetve a jogviszony kezdetét végét és további adatait. Amennyiben a jogviszony kezdete korábban már bejelentésre került, akkor a jogviszony végét változás bejelentés keretében kell megtenni. Ha több változással érintett adatot kívánnak feltüntetni, az csak akkor lehetséges, ha azok hatály dátuma megegyezik. Ellenkező esetben annyi pótlapot szükséges kitölteni, ahány változást/hatályt kívánnak bejelenteni Az egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettsége akkor is fennáll, amennyiben a munkavégzés jellegében változás áll be, illetve ha okmányirodában a vállalkozási tevékenység szünetelését jelenti (jogviszony kód változás, szünetelés bejelentés).

13 U, V, H, T - Helyesbítés FOG0141 Az adatlapon bejelenteni kívánt jogviszonyra vonatkozóan a NAV nyilvántartása szerint jogviszonyzárást jelentettek be, (azaz már szerepel jogviszony vége dátum) - a már lezárt jogviszonyra küldenek újabb zárást. Ebben az esetben felül kell vizsgálni, hogy ez a dátum ugyanaz-e, mint a korábbi. Amennyiben igen, akkor csak duplaság történt, így nincs teendő. Ha viszont a jogviszony vége dátum korábban helytelenül került bejelentésre, akkor helyesbítéssel az korrigálható. A jogviszony kezdete, és a jogviszony kód nem helyesbíthető. Ha határozott idejű jogviszony esetében a jogviszony kezdettel együtt bejelentésre került a jogviszony vége is, és az korábban véget ért, vagy továbbra is fennáll, akkor a jogviszony vége dátum helyesbíthető. A korábban bejelentett jogviszonyra vonatkozó változás bejelentésének törlésére szintén nincs mód, azt helyesbíteni lehet. Határozott idejű jogviszony helyesbítése: Az „A” oszlopban fel kell tüntetni a korábban bejelentett adatokat (jogv.kezd, jogv.vég, jogv.kód, FEOR, munkaóra), a „B” oszlopban pedig párhuzamosan ugyanezeket az adatokat a jogviszony vége dátum üresen hagyásával/helyes dátumának megadásával. Helyesbítés esetén nincs változás hatály dátum, így azt nem kell kitölteni.

14 U, V, H, T - Törlés Törlés esetén a teljes jogviszony törlődik, mintha az létre sem jött volna! – pl. a munkakezdés napját megelőzően bejelentett személy az első napon nem jelenik meg A hibás bejelentés törlésére nincs lehetőség, csupán a bejelentett jogviszony törlését lehet megtenni. A korábban bejelentett jogviszonyra vonatkozó változás bejelentésének törlésére szintén nincs mód, azt helyesbíteni lehet.

15 Biztosított adatainak elírása
Ha a munkavállaló vonatkozásában hiba jelzése érkezik, hogy az adóazonosítóhoz nem ez a név tartozik (FOG0186) , akkor célszerű a munkavállaló személyes okmányait felülvizsgálni: Ha az okmány tartalmaz helytelen adatot, annak cseréje szükséges. Ha csak elírás történt a bejelentésen, akkor a helyes adatokkal meg kell ismételni a bejelentést.

16 Nincs adóazonosító jel
Az adatlapon van mód adóazonosító képzését kérni a munkavállaló részére (a külföldieknél jellemző a hiánya) Különös figyelemmel kell lenni a személyes adatok pontos kitöltésére. Amennyiben TAJ számmal sem rendelkezik még a munkavállaló, a bejelentést akkor is meg lehet tenni, ami hibás lesz a TAJ szám hiánya miatt. A TAJ szám birtokában a bejelentést meg kell ismételni adóazonosítóval TAJ számmal kiegészítve.

17 Dupla bejelentés Amennyiben a ’T1041 adatlap több pótlapot tartalmazott, és felszólítás hiánypótlásra tárgyú levél érkezik, akkor csak a hibával érintett pótlapot/kat kell helyesen kitöltve újra küldeni. Abban az esetben, ha a FOG0158, vagy FOG0141 hibakód szerepel a levélben, és bebizonyosodik, hogy csupán duplán került benyújtásra a jogviszony kezdete, vagy annak vége, úgy nincs teendő, a duplaság javítására nincs mód. Sem a program, sem az ügyintéző nem tudja eldönteni ezeknél a bejelentéseknél, hogy a benyújtó szándéka nem más volt-e, ezért küldünk hiánypótlásra felszólítást. Javítani csak akkor kell, ha nem duplikáció történt.

18 Jogviszony-zárás bejelentés esetén jogviszony kód/jogviszony kezdet elírása
FOG0153 hibaüzenet: a megadott jogviszony kezdet és jogviszony kód alapján nem beazonosítható a jogviszony  akkor a korábbi bejelentést kell felülvizsgálni, hogy az tartalmazott e helyes adatot, vagy az aktuális változás bejelentés: Ha a korábbi a helyes, akkor a javításnál a változás bejelentésen is azt kell feltüntetni az „A” oszlopban. Ha a változás bejelentés adatai helyesek, akkor a korábbi bejelentést törölni kell, majd bejelenteni a helyes adatokkal a jogviszonyt, utána a változás bejelentést is meg kell ismételni.

19 Előzmény-adatok ismeretének hiánya
Előfordul, hogy az új könyvelő nem rendelkezik a munkavállalók vonatkozásában teljes körű információval a jogviszonya tekintetében, illetve a korábbi könyvelő által benyújtott bejelentésekről. A jogviszonyra vonatkozó nyilvántartási adatok az eBEV portálon lekérdezhetők, melyek elérési útvonala a következő: - „Szolgáltatások” – „Biztosítotti bejelentések lekérdezése” menüpont. ÜCC - telefonos PIN-kóddal rendelkezik, úgy könnyen és gyorsan információhoz juthat a munkavállaló jogviszonyával kapcsolatosan.

20 eBEV

21 eBEV Szöveg

22 Jövőbeli célok Központi fejlesztés
Alkalmazásával a foglalkoztató információt kap a NAV számára bejelentett nyitott biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállalókról, és döntése alapján a web-es felületen azonnali módosítást végezhet. A nyilvántartott adatokat a program kiajánlja a kitöltéshez

23 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "T összevetés T1041 kitöltési hibák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések