Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pápaság és a császárság küzdelme

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pápaság és a császárság küzdelme"— Előadás másolata:

1 A pápaság és a császárság küzdelme

2 A cluny-i reformok Az egyházi és a pápai hatalom megerősödése
 A pápa komoly befolyási tényező  hatalmas egyházi földbirtok  Politikai jelentőség (az egyház az uralkodók támasza)  A kultúra monopolizálása és magas fokú szervezettség Probléma - az egyház belső válsággal küszködik  Elvilágiasodás  a szakmai tudás csökkenése  Szimónia az egyházi méltóságok pénzen való megvétele  a X. századi reformmozgalom - központja Cluny Két irányzat   mérsékeltebb irányzat radikálisabb irányzat egyházon belüli gondok megold hatalmi törekvések (szimónia, cölibátus) pápai hatalom a császár fölé emelése A cluny-i reformok

3 Cluny kolostor rajza - Lotaringia

4 Pápaság a reformok élén
XI. század közepe - elindul a világi papság cluny-i szellemű reformja  cölibátus, szimónia  világi hatalmi törekvések  XI. század vége - a pápai primátus megszerzése elősegíti III. Henrik - kísérlet a pápai hatalom megszilárdítására sutri zsinaton  általa kinevezett személyek cluny-i hívei megkezdik a függetlenedést a császári hatalomtól II. Miklós 1059 szabályozza a pápaválasztás rendjét  csak a bíborosok választhatnak pápát (IV. Henrik 10 éves)

5 VII. Gergely, a reformpápa, a korábbi Cluny szerzetes
egy cluny-i szellemű szerzetes kerül Szent Péter székébe  VII. Gergely ( ) indítja a támadást kiadja a Dictatus Papae-t (1075)  joga, hogy császárokat tegyen le, vagy koronázzon meg  egyedüli joga az invesztitúra, s ő a katolikus keresztény világ ura  megtiltja a szimóniát és előírja a cölibátust IV. Henrik NRCs VII. Gergely, a reformpápa, a korábbi Cluny szerzetes

6 Német-római császárság a XI. században
XI. század eleje - az NRCs Európa legerősebb állama  központi hatalom tekintélye nagy  expanzív törekvések Közép-Európa és Itália  egyházi reformok támogatói a hitélet kérdésében  pl. III. Henrik VII. Gergely politikája gyengíti a császár hatalmát  invesztitúra  világi hatalmat jelentett a hűbériség korában  főpapokra támaszkodik a világi nagyhűbéresekkel szemben Invesztitúra a pápa kezében a birodalom egységét veszélyezteti

7

8 A cluny-i hatása Itália 100 körül

9 Az összecsapások első szakasz
A támadásra IV. Henrik ( ) válaszol  Worms-i bir. gyűlés leteszi a pápát (1076) a pápa kitagadja Henriket A hűbéreseit felmenti a vazallusi hűség alól Felkelés Rudolf sváb herceg vezetésével (ellencsászárrá vál.) Henrik érzi a veszélyt  Canossa vára bűnbocsánatot nyer (Canossa-járás) Henrik visszatér Németo.-ba  leveri a lázadókat

10 1084 Rómára támad  Gergely ismét kiátkozza
 Gergely normann hűbéresit hívja segítségül  Rómát feldúlják Gergely elmenekül a nép haragja elől száműzetésben hal meg Canossa-járás

11 IV. Henrik VII. Gergely előtt bocsánatért esedezik
Canossa vára, ahol Henrik vezekelt

12 Az invesztitúra-küzdelem lezárása
1122-es Worms-i konkordátum V. Henrik és II. Callixtus között kötetett. invesztitúra   egyházi méltóság hűbérbirtok a gyűrű, pásztorbot a jogar pápáé átadás császáré   1123. I. lateráni egyetemes zsinat szentesítette a megnyugvás időszakos Worms-i konkordátum aláírói

13 A második nagy összecsapás
A harc folytatása Barbarossa Frigyes  III. Sándor pápa  Itália megszerzése Frigyes  Észak-itáliai városok III. Sándor szövetsége 1176 Legnano  Lombard liga és a pápai seregei legyőzik Már  szólhat bele a pápaválasztásba Barbarossa Frigyes III. Sándor pápa

14

15 A pápaság kísérlete az eu.-i hegemóniára
Németországban vetélkedés a koronáért  Stauf  Welf Kedvez a pápaságnak III. Ince ( )  a pápai hatalom fénykora  Frigyes fia VI. Henrik ∞ Constanca szic.-i normann trón örököse  Henriket a pápát két tűz közé szorítja Henrik †, fia kiskorú  a pápa gyámsága alá kerül II. Frigyes  Szicília erős hatalma Aki alatt a pápaság virágkorát élte

16 harc újra kezdődik (a küzdelem harmadik szakasza)
II. Frigyes ( )  IV. Ince  A pápa többször kiátkozta  hatalma Németo.-ban megrendül  Szicíliában erős hatalmat épít ki  a német fejedelmek hatalma  A küzdelem következménye fejedelmek  császár Németországi hatalma összeomlik, de a Nápolyban szilárd Frigyes 1250 †  fia, IV. Konrád harcol a pápával Konrád 1254 †  a birodalom anarchiába süllyed között  császár, de a pápai hatalom is meggyengül

17 A rejtélyes Castel del Monte
Az NRCs 1200 körül A rejtélyes Castel del Monte II. Frigyes császár, kinek az álma a Római Birodalom feltámasztása volt, de politikája az NRCs szétesését siette

18

19

20

21

22

23


Letölteni ppt "A pápaság és a császárság küzdelme"

Hasonló előadás


Google Hirdetések