Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj 2017

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj 2017"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj 2017
Sztruhár Imre, vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. Budapest, január 30.

2 Áttekintés Esetpéldák Ellenőrzés, nyilvántartás, bevallás Konzultáció
Termékbesorolás, forgalmazói pozíció meghatározása Gyártás, alapanyag, hulladék, láncügylet kérdései Nyilatkozat, átvállalás, termékdíj raktár, visszaigénylés Ellenőrzés, nyilvántartás, bevallás Konzultáció

3 1. esetpélda: Német anyacég (DE adószám) termékei
BORÍTÉK FOGKRÉM NÉVJEGYKÁRTYA BEVÁSÁRLÓTÁSKA ALUMÍNIUMFÓLIA

4 Szerb szállító (RS adószám) termékei
ADVENTI KOSZORÚ KENŐZSÍR GYÜMÖLCSCENTRIFUGA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ SZÖRP

5 Lengyel szállító (HU adószám) termékei
KENŐOLAJ IRATGYŰJTŐ TÖRLŐKENDŐ PORSZÍVÓ MŰVIRÁG

6 Csomagolószerek Fogyasztói csomagolás: Szállítási csomagolás:
zacskó, doboz, tubus, palack, kupak, címke Szállítási csomagolás: egyutas raklap, fólia, pántszalag

7 Termékdíjköteles termékek köre
Meghatározás: vámtarifaszám alapján (2010. január 1-jei állapot) 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.), 1. melléklet: akkumulátor egyéb kőolajtermék gumiabroncs csomagolószer + fogalom („ex.”) reklámhordozó papír + fogalom („ex.”) irodai papír + fogalom („ex.”) egyéb műanyag termék egyéb vegyipari termék elektromos és elektronikai berendezés + fogalom („ex.”) + * jelölés „ex.” jelölés: „azok a termékdíjköteles termékek, amelyek az 1. § (3) bekezdésében meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.”

8 Ktdt. 1. melléklet értelmezése
4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóeszköz Természetes parafából készült dugó és lezáró termékek ex Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík; kivéve: az építési termék; a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru építési termék: „a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék” ex Rugalmas tömlő csomagolószer 8510 Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító Központi fűtés céljára szolgáló elektromos vezérlésű kazán Szerelt piezoelektromos kristály ex Írógépek, szövegszerkesztő gépek ex Nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; kivéve: alkatrészek ex Elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgáló készülék

9 Kereskedelmi áru továbbforgalmazása
Nem bérgyártótól beszerzett belföldi áru: Belföldi vagy külföldi vevő: Áru? Csomagolás? Bérgyártótól beszerzett belföldi áru: Belföldi vevő: Külföldi vevő? Külföldi áru továbbforgalmazása:

10 Termékdíj-kötelezettek köre
az első belföldi forgalomba hozó vagy az első saját célú felhasználó, külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer esetében az első belföldi forgalomba hozó vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosa, „készletre vétel” választása esetén a készletre vételt végző, bérgyártás esetén a bérgyártatója, belföldi előállítású kenőolaj után az első forgalomba hozó első vevője, termékdíj raktárból belföldre tulajdon-átruházással kiszállító.

11 Forgalomba hozatal Forgalomba hozatal: a termékdíjköteles termék tulajdonjogának a) belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása, ideértve a más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását és a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását, b) belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön nyilvántartásba vett kötelezett általi átruházása, ha a külföldön küldeményként vagy a fuvarozásra feladott termék a küldeményként való megérkezésekor, vagy a fuvarozás befejezésekor belföldön van. Nem minősül forgalomba hozatalnak: az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő tulajdonjog-átadás

12 Bérgyártás Fogalom: Nem bérgyártás:
a megrendelő (bérgyártató) által a Magyarországon letelepedett természetes, vagy jogi személy részére ellenszolgáltatás nélkül – részben, vagy egészben – rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása; a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb a termékdíjköteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem haladóan adhat alapanyagot a késztermékhez. Nem bérgyártás: a művelet során nem jön létre új termékdíjköteles termék az alapanyagot nem a megrendelő biztosítja az alapanyagot a megrendelő ellenszolgáltatásért biztosítja

13 Csomagolás lebontása Belföldi áru kicsomagolása:
Egyutas (hulladékká váló) csomagolószer? Többutas csomagolószer? Külföldi áru kicsomagolása: Saját áruról lebontott egyutas (hulladékká váló) csomagolószer? Idegen áruról lebontott egyutas (hulladékká váló) csomagolószer? Többutas csomagolószer: Saját tulajdonú visszahozott csomagolószer? Behozataltól számított 365 napon belül visszaszállított? Egyéb eset?

14 Saját célú felhasználás
Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása, a számvitelről szóló törvényben meghatározott alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, beruházás, felújítás, karbantartás keretében való felhasználása, megsemmisítése, alaktalanítása, elfogyasztása, megsemmisülése – az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével, szolgáltatásnyújtás keretében történő használata, felhasználása vagy használatba adása, minden más használata, ami nem saját termelésű készlet létrehozását eredményezi, a csomagolás végleges elválasztása a terméktől, kivéve a belföldi gazdálkodó tulajdonában lévő külföldről visszahozott újrahasználható csomagolószer elválasztását, tulajdonlása a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén, ha a termékdíj korábban nem került megfizetésre, mennyiségében bekövetkezett, az éves kibocsátás 0,5%-át meghaladó hiány.

15 Csomagolás lebontása A termékdíj-kötelezettség
a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát terheli.

16 Külföldi forgó göngyöleg
Visszaigényelhető a bevallott termékdíj: Termékdíjköteles termék igazolt külföldre szállítása esetén („a”) Termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése esetén („b”) Újrahasználható csomagolószer 365 napon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása esetén („f”) Nem keletkezik kötelezettség: a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználása során, ha a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésének időpontját követő 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállították ha nem teljesül a feltétel: „a 366. napon” termékdíj-kötelezettség keletkezik

17 Példa 1. (külföldi többutas csomagolószer)
Esemény 343/2011. Korm.rendelet 8. melléklete szerinti törzsadatok Típus Bizonylat Időpont Behozatal (db) Kiszállítás (db) Kiszállítás, FIFO (időpont) Negyedéves bevallás Nyitókészlet V01-01 + 50 Behozatal 18 Visszaszállítás V01-02 16 V01-03 77 V02-01 66 , V02-02 160 V01-04 V03-01 32 V03-02 35 V02-03 90 V01-05 95 ??? V01-06 188 V02-04 60

18 Példa 2. (külföldi többutas csomagolószer)
Esemény 343/2011. Korm.rendelet 8. melléklete szerinti törzsadatok Típus Bizonylat Időpont Behozatal (db) Kiszállítás (db) Kiszállítás, FIFO (időpont) Negyedéves bevallás Nyitókészlet V01-01 + 50 Behozatal 29 Visszaszállítás V01-02 13 V01-03 74 , V02-01 186 V02-02 85 V01-04 76 ??? V03-01 54 V03-02 55 V02-03 86 V01-05 105 V01-06 V02-04 60

19 Vámtarifaszám a gyakorlatban
Vámtarifaszám meghatározása: Szállító adatszolgáltatása, számla tartalma Saját besorolás: Ktdt. 1. melléklet Tarifálási szakember NAV Szakértői Intézet

20 2. esetpélda: A tevékenység leírása
Csomagolt alapanyag: Külföldi szállítók aránya: 95% Termelés: Külföldi gyártósor üzembe helyezése; alkatrészek beszerzése (karbantartás) 1. üzem: elektronikai késztermék bérgyártása 2. üzem: beszállítótól vásárolt integrált áramkör beépítése késztermékbe Értékesítés: Értékesítés a magyar adószámmal rendelkező külföldi anyavállalatnak A külföldi anyavállalat továbbforgalmaz – külföldi vevők aránya: 95% Fuvarozásra feladás közvetlenül a gyártás helyén Szórólap, egyéb nyomtatott kiadvány: Belföldi nyomdától

21 Egyéni hulladékkezelés
2016-ig: végfelhasználó vevőtől a kötelezett telephelyén vagy a kereskedelmi egységben az értékesítés helyén + saját célú felhasználás 2017-től: a kötelezett telephelyén vagy a kereskedelmi egységben az értékesítés helyén + saját célú felhasználás „A gyártó az általa előállított, a forgalmazó az általa forgalmazott termékcsoportba tartozó termékből, továbbá annak csomagolásából származó hulladékot a termék, illetve csomagolásának előállítása, forgalmazása helyén átveheti, és annak gyűjtését hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti.”

22 Egyéni hulladékkezelés: lépések
Pénzügyi tervezés (képletek: Ktdt. 3. melléklet) Érintett anyagáramok kiválasztása Egyeztetés a hulladék elszállítójával, hulladéklánc azonosítása Közvetítő bevonási lehetőségének vizsgálata Igazolásminták kialakítása (Vhr. 29. §) Bejelentési kötelezettség: tárgyév január 31-ig! 17TKORNY nyomtatvány: Főlap, EHN lap, ENY lap Hulladéklánc változásának követése, bejelentése Nyilvántartás, bevallás 17KTBEV nyomtatvány: EGY lap, HAS lap

23 Csomagolószer: díjtételek
TERMÉKDÍJKÖTELES ANYAGÁRAM Díjtétel (Ft/kg) Minimális hasznosítási arány (%) Műanyag csomagolószer 57 21 Társított csomagolószer (kivéve rétegzett italkarton) 29 Társított rétegzett italkarton 19 17 Fém csomagolószer 40 Papír csomagolószer 45 Fa, természetes alapú anyag csomagolószer 13 Üveg csomagolószer 37 Egyéb anyagú csomagolószer

24 Elektromos, elektronikai berendezések: díjtételek
TERMÉKDÍJKÖTELES ANYAGÁRAM Díjtétel (Ft/kg) Minimális hasznosítási arány (%) Nagygépek 57 30 Kisgépek 17 Információs (IT) és távközlési berendezések 27 Szórakoztató elektronikai cikkek 114 25 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok 6 Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 5 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök Adagoló automaták

25 Egyéni hulladékkezelés számítása és bevallása
Bevallási gyakoriság: Éves bevallás: tárgyévet követő év április 20-ig Előlegbevallás és -fizetés: tárgyévet megelőző évben (az adott anyagáramban) fizetett összeg 95%-a tárgyév december 20-ig Kollektív anyagáramok: általános szabályok szerint Kibocsátás számítása (2017-től): Csomagolószer: tárgyévi kibocsátás alapján Akkumulátor, gumiabroncs, elektromos, elektronikai berendezés: Tárgyévet megelőző évben egyéni hulladékkezelő: tárgyévet megelőző év kibocsátása alapján Tárgyévet megelőző évben kollektív teljesítő:

26 Egyéni hulladékkezelés: példa
Fizetendő termékdíj (ezer Ft): Megtakarítás: Fa csomagolószer: 26,3% Műanyag csomagolószer: 40,4% Papír csomagolószer: 15,8%

27 Elektromos, elektronikai berendezés
„Ex.” jelzés esetén vizsgálandó a fogalom: „legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is” Alkatrész alszámra sorolt termék: nem termékdíjköteles (kivéve Információs (IT) és távközlési berendezések alkatrészei) 8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is Alkatrész Nem termékdíjköteles berendezés: vizsgálni kell a tartozékok, alkotórészek kötelezettségét!

28 Elektromos, elektronikai berendezés külföldről
„A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos, elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó tömege legfeljebb 200 kg, vagy elektromos teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW.”

29 Elektromos, elektronikai berendezés külföldről

30 Termékdíjköteles alapanyag
Anyagnorma szerint beépül egy új termékbe (VTSZ vagy KT kód vagy CsK kód változik) Termékdíjköteles lehet: Elektromos, elektronikai berendezés, akkumulátor Csomagolószer, irodai papír Belföldi beszerzés? Külföldi beszerzés: Alapanyagként felhasználás? Alapanyagként felhasználás során keletkező hulladék? Selejtezés? Készlethiány Az éves kibocsátás 0,5%-át meghaladó mennyiségre? Az éves kibocsátás 0,5%-át nem meghaladó mennyiségre?

31 Készletre vételkori fizetés
A készletre történő felvétel napja: termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja vagy ennek hiányában az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni. Készletre vételkori fizetés a kötelezett döntése alapján tárgyévtől alkalmazható bejelentés az átállásról: január 31-ig (jogvesztő) leltárkészítés: a december 31-én készleten levő termékekről leltárkészlet bevallása és fizetés: a tárgyév első bevallásában a választott módszer a tárgyéven belül nem változtatható meg

32 Készletre vétel szerinti kötelezettség
2015-ig: a kötelezettség keletkezési időpontja tekintetében választható elv 2016-tól: termékdíj-kötelezettséget keletkeztető esemény, amennyiben a kötelezett bejelentette a készletre vétel alkalmazását Gyártás Export Belföld Készlet BEV VIS 2015 110 80 5 20 - 2016

33 Saját előállítású termékdíjköteles termék
Belföldi kibocsátás: Értékesítés? Barter, ajándékozás, áruminta? Felhasználás saját célra? Selejtezés? Készlethiány Az éves kibocsátás 0,5%-át meghaladó? Az éves kibocsátás 0,5%-át nem meghaladó? Külföldi kibocsátás?

34 Forgalomba hozatal, láncügylet
Forgalomba hozatal: a termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása, ideértve a más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását és a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását. Visszaigényelhető a bevallott termékdíj: Termékdíjköteles termék igazolt külföldre szállítása esetén („a”) Termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése esetén („b”) Nem keletkezik kötelezettség: belföldön lévő termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó részére első alkalommal történő átruházása esetén, ha a külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként feladott termék igazolt módon külföldre kiszállításra került.

35 Reklámhordozó papír fogalma
1. VTSZ: 48-as, 49-es árucsoport. 2. A médiatörvény szerinti kiadványok közül reklámhordozó papír: (1) az időszaki lap egyes lapszámai, (2) a röplap, (3) az egyéb szöveges kiadvány, (4) a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, (5) a térkép, (6) a nyomtatott képeslap, az üdvözlő-és más hasonló kártya, (7) a nyomtatott naptár, (8) a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, nem reklámhordozó papír: címtár, névtár, névjegykártya, nyomtatott kép, minta, fénykép, nyomtatott öntapadó papír, postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat 3. Gazdasági reklámot tartalmaz. 4. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap, a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap, a könyv, tankönyv. Megrendelő nyilatkozata: „a termék reklámhordozó papír”: az előállító termékdíj-kötelezettséget vall be „a termék nem reklámhordozó papír”: nincs termékdíj-kötelezettség; Valótlan nyilatkozat: a nyilatkozó kötelezetté válik nyilatkozat hiányában: az előállító termékdíj-kötelezettséget vall be (2017-től)

36 3. esetpélda: Folyamatok
RAKLAPGYÁRTÓ TASAKGYÁRTÓ ALAPANYAGGYÁRTÓ RAKLAPKERESKEDŐ SAJÁT KERESKEDŐ NAGYKERESKEDŐ CSOMAGOLÓ CSOMAGOLÓ KÜLFÖLDI VEVŐ KÜLFÖLDI VEVŐ KÜLFÖLDI VEVŐ

37 Műanyag tasak, zsák, zacskó (1)
Műanyag csomagolóeszköz (57 Ft/kg) CsK kód 1. karaktere: „E” CsK kód 6-7. karaktere: 01-03 Műanyag bevásárló-reklám táska (1900 Ft/kg): fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló, hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska CsK kód 1. karaktere: „M” CsK kód 6-7. karaktere: a falvastagságtól függően 14, 50 vagy 51 Műanyag hűtőtasak, hűtőtáska (57 Ft/kg): 2017-től nem minősül műanyag bevásárló-reklám táskának Eladótéri zsák, zacskó (57 Ft/kg): eladótérben megtöltésre tervezett, szánt, felhasználásra kerülő műanyag zsák, zacskó CsK kód 1. karaktere: „B”

38 Műanyag tasak, zsák, zacskó (2)
2017-től nem kell termékdíjat fizetni (de bevallási kötelezettség létezik) az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák után; a mentességnek nem feltétele a zsák oldalán elhelyezett felirat. A hatályos törvény szerint csak a mindkét oldalán az oldal felületének legalább 20%-át kitevő „ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK” felirattal ellátott zsák mentesül. 2017-től nem kell termékdíjat fizetni (de bevallási kötelezettség létezik) a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból, biológiai úton lebomló műanyagból készült csomagolószer után; a mentességnek nem feltétele a csomagolószer oldalán elhelyezett felirat. A hatályos törvény szerint csak a mindkét oldalán az oldal felületének legalább 20%-át kitevő „BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK” felirattal ellátott műanyag zsák mentesül.

39 Termékdíjátalány Esetei: Bejelentés: Bevallás:
Mezőgazdasági termelő (2010. január 1-je óta) Max Ft / év Csekély mennyiségű kibocsátó (2014. április 1-jétől) Kibocsátási határok: Ktdt. 2. § 6. pont Átalánydíjak: 15. § (3) bekezdés Gépjármű tartozéka, alkotórésze (2016. január 1-jétől) Bejelentés: Január 31-ig (jogvesztő), 17TKORNY Túllépés bejelentése Bevallás: Mezőgazdasági termelő: nincs bevallási kötelezettség Csekély mennyiségű kibocsátó: éves bevallás (17KTA) Gépjárműátalány: negyedéves bevallás (17KTBEV, GJA lap)

40 Gépjármű átalánydíj Az átalányra vonatkozó eljárási szabályok szerint választható. Általános szabályok szerint nyilvántartandó: Alkotórészek, tartozékok vámtarifaszáma, tömege Akkumulátor: 57 Ft/kg Egyéb kőolajtermék: 114 Ft/kg Elektromos, elektronikai berendezés: Ft/kg Gumiabroncs: 57 Ft/kg Átalányfizetés esetén nyilvántartandó: Gépjármű HR alszáma („vámtarifaszám 6 számjegyig”), darabszáma Gépkocsi: Ft/db Motorkerékpár: Ft/db Külföldre szállítás esetén az átalánydíj visszaigényelhető.

41 Gépjármű fogalma Gépjárműnek minősül (2016):
Gépkocsi és más gépjármű (elsősorban személyszállításra tervezett) beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is (8703 vámtarifaszám) Motorkerékpár (8711 vámtarifaszám) Gépjármű fogalmának bővítése (2017-től): 10 vagy annál több személy szállítására alkalmas gépjármű (8702 vámtarifaszám) Áruszállító gépjármű (8704 vámtarifaszám) Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek ( alszám) Oldalkocsi (8711 vámtarifaszám)

42 Nyilatkozat Kötelezett Csomagoló Kötelezett Felhasználó
A kötelezett vevője eseti vagy időszakra szóló nyilatkozatot adhat, ha: ba) alpont: a csomagolóeszközt újrahasználható betétdíjas rendszerben használja, bb) alpont: az újrahasználható raklapot a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználva csomagolás létrehozására használja fel, A nyilatkozattal ellentétes eljárás: a nyilatkozó termékdíjat és késedelmi pótlékot fizet. Nyilatkozat mintája: 343/2011. Korm.rendelet, 3. melléklet

43 „OKTF”-nyilvántartás (újrahasználható csomagolószer)
Irányadó szabvány: MSZ EN 13429:2004 Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Postacím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B. Igazgatási szolgáltatási díj: Ft Dokumentumtár/Nyomtatványok, útmutatók/ Csomagolás - Újrahasználható csomagolás_formanyomtatvány Mely esetekben szükséges a nyilvántartásba vétel? Belföldről nyilatkozattal beszerzett és betétdíjasan használt csomagolószer („ba” nyilatkozat), legalább 365 napig újrahasznált raklap („bb” nyilatkozat). Külföldről beszerzett (vagy belföldről átvállalással beszerzett) és betétdíjasan használt csomagolószer, legalább 365 napig újrahasznált raklap.

44 Nyilatkozat Kötelezett Csomagoló Kötelezett Felhasználó
A kötelezett vevője eseti vagy időszakra szóló nyilatkozatot adhat, ha: ca) alpont: az egyéb csomagolószert végfelhasználóként nem csomagolásra használja, cb) alpont: az egyéb csomagolószert alapanyagként más termék előállításához használja, d) pont: a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be, A nyilatkozattal ellentétes eljárás: a nyilatkozó termékdíjat és késedelmi pótlékot fizet. Nyilatkozat mintája: 343/2011. Korm.rendelet, 3. melléklet

45 Export-átvállalás Gyártó Exportáló Gyártó Kereskedő Exportáló
Átvállalás „aa” Gyártó Exportáló Átvállalás „d” Átvállalás „ab” Gyártó Kereskedő Exportáló Szerződésben átvállalhatja a termékdíj-kötelezettséget: „aa)”: az első forgalomba hozótól beszerzett termékdíjköteles terméket legalább 60%-ban külföldre értékesítő vevő, „ab)”: a továbbforgalmazótól beszerzett csomagolószert legalább 60%-ban külföldre értékesítő vevő.

46 Csomagolást végző átvállalása
Gyártó Csomagoló Átvállalás „ea” Gyártó Csomagoló Átvállalás „d” Átvállalás „eb” Gyártó Kereskedő Csomagoló A csomagolószer vevője szerződésben átvállalhatja a termékdíj- kötelezettséget: „d)”: ha első vevőként továbbforgalmazza vagy saját célra felhasználja a csomagolószert, „ea)”: ha első vevőként csomagolást hoz(at) létre a csomagolószerből. „eb)”: ha második vevőként csomagolást hoz(at) létre a csomagolószerből.

47 Termékdíj raktár Ipari termékdíj raktár: az adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol a termékdíjköteles termék előállítható, feldolgozható, más termékbe beépíthető, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető. Kereskedelmi termékdíj raktár: az adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, ahol a termékdíjköteles termék tárolható. Betárolás belföldről: nyilatkozat vagy visszaigénylés Raktáron belüli értékesítés: nincs kötelezettség Belföldre kiszállítás: kötelezettség, ha a tulajdonjog változik (2015)

48 Termékdíj raktár Az üzemeltetési engedély legfeljebb öt évre adható, újabb öt évre meghosszabbítható. A kérelmet (17TRAKT nyomtatvány) az adóhatóság 30 napon belül bírálja el. Engedélyezés feltételei: a kérelmező a raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója, nyilvántartó program nincs köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt, független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik, termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik, vezetője, vezető tisztségviselője büntetlen előéletű. Negyedéves adatszolgáltatás (KTRAKT nyomtatvány, a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig).

49 A termékdíj-visszaigénylés jogcímei
Termékdíjköteles termék igazolt külföldre szállítása („a”) Termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése („b”) Termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása („e”) Újrahasználható csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása („f”) Egyéb csomagolószer – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való felhasználása („g”) Kereskedelmi csomagolószer díjtételével fizetett záróelem nem kereskedelmi csomagolószerként forgalomba hozatala („h”) Egyéb kőolajtermék hulladékának hasznosítása („2”) Növényvédőszerrel érintkező csomagolószerre hasznosítási díj fizetése („2a”) Betárolás ipari termékdíjraktárba („5”)

50 Átvállalás és visszaigénylés (tasak)
RAKLAPGYÁRTÓ TASAKGYÁRTÓ NYILATKOZIK ”cb” ALAPANYAGGYÁRTÓ RAKLAPKERESKEDŐ ÁTVÁLLAL „d” BEFIZET SAJÁT KERESKEDŐ NAGYKERESKEDŐ NEM KELL FIZETNI TOVÁBBHÁRÍT ÁTVÁLLAL „eb” CSOMAGOLÓ CSOMAGOLÓ KÜLFÖLDI VEVŐ VISSZAIGÉNYEL KÜLFÖLDI VEVŐ NEM KELL FIZETNI KÜLFÖLDI VEVŐ

51 Átvállalás és visszaigénylés (raklap)
RAKLAPGYÁRTÓ ÁTVÁLLAL „d” TASAKGYÁRTÓ ÁTVÁLLAL „eb” ALAPANYAGGYÁRTÓ RAKLAPKERESKEDŐ BEFIZET TOVÁBBHÁRÍT SAJÁT KERESKEDŐ NAGYKERESKEDŐ VISSZAIGÉNYEL TOVÁBBHÁRÍT TOVÁBBHÁRÍT CSOMAGOLÓ CSOMAGOLÓ KÜLFÖLDI VEVŐ VISSZAIGÉNYEL VISSZAIGÉNYEL KÜLFÖLDI VEVŐ KÜLFÖLDI VEVŐ

52 Átvállalás és termékdíj raktár (tasak)
RAKLAPGYÁRTÓ TASAKGYÁRTÓ NYILATKOZIK ”cb” ALAPANYAGGYÁRTÓ RAKLAPKERESKEDŐ NINCS KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLAL „d” SAJÁT KERESKEDŐ NAGYKERESKEDŐ NINCS KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLAL „eb” ÁTVÁLLAL „ea” CSOMAGOLÓ CSOMAGOLÓ KÜLFÖLDI VEVŐ NEM KELL FIZETNI KÜLFÖLDI VEVŐ NEM KELL FIZETNI KÜLFÖLDI VEVŐ

53 Átvállalás és termékdíj raktár (raklap)
RAKLAPGYÁRTÓ ÁTVÁLLAL „d” TASAKGYÁRTÓ NYILATKOZIK „d” ALAPANYAGGYÁRTÓ RAKLAPKERESKEDŐ NINCS KÖTELEZETTSÉG SAJÁT KERESKEDŐ BEFIZET NAGYKERESKEDŐ NEM KELL FIZETNI ÁTVÁLLAL „aa” TOVÁBBHÁRÍT CSOMAGOLÓ CSOMAGOLÓ KÜLFÖLDI VEVŐ NEM KELL FIZETNI VISSZAIGÉNYEL KÜLFÖLDI VEVŐ KÜLFÖLDI VEVŐ

54 Gondoljuk tovább… RAKLAPGYÁRTÓ TASAKGYÁRTÓ ALAPANYAGGYÁRTÓ
RAKLAPKERESKEDŐ SAJÁT KERESKEDŐ NAGYKERESKEDŐ CSOMAGOLÓ CSOMAGOLÓ KÜLFÖLDI VEVŐ KÜLFÖLDI VEVŐ KÜLFÖLDI VEVŐ

55 Környezetvédelmi termékdíj feladatok
PÉNZÜGY Bevallás Koordinálás BESZERZÉS Szállítói adatok Átvállalás VÁMÜGYINTÉZŐ Vámtarifaszámok TERMELÉS Anyagmérleg Tárgyi eszköz LOGISZTIKA Csomagolás Göngyölegmozgás Mérések INFORMATIKA Lekérdezések KÖRNY.VÉDELEM Hulladék

56 Ellenőrzési tapasztalatok
Kiutalás előtti ellenőrzés (visszaigénylés, előleg „túlfizetése”) Egyes adókötelezettségek ellenőrzése bejelentés, bevallás nyilvántartás (formai) számlán feltüntetés Bevallások utólagos ellenőrzése (minden adónem) tárgyi eszközök, egyéb beszerzések Bevallások utólagos ellenőrzése (csak termékdíj) nyilvántartás teljessége (tartalmi) átvállalási szerződések, nyilatkozatok érvényessége

57 Bejelentés, bevallás Bejelentés + változás-bejelentés (15 nap): 17TKORNY Korábbi évek bejelentésének pótlása: 11BEJ, TKORNY ( ) Január 31-ig kell bejelentést tenni (jogvesztő határidő): Egyéni hulladékkezelés választásáról (anyagáramok, közreműködők) Forgalomba hozatalkori fizetés helyett készletre vételkori fizetés Készletre vételkori fizetés helyett forgalomba hozatalkori fizetés Termékdíjátalány választásáról Bevallás: 17KTBEV (negyedéves) Önellenőrzés, pótbevallás: az adott év nyomtatványán Képviselet: EGYKE nyomtatvány

58 Nyilvántartás jogszabályi követelményei 1.
A termékdíjköteles termék: 1. megnevezése 2. CsK kódja / KT kódja 343/2011. Korm.rendelet, 1. melléklet 3. vámtarifaszáma 4. egységnyi mennyisége (kg) 5. termékdíjtétel, termékdíj összege Ktdt. 2. melléklet 6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott)

59 Csomagolószer Csomagolóeszköz („E”): A termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap. Például: ballon, dob, doboz, fiola, hordó, kanna, kosár, láda, palack, pohár, rekesz, raklap, tasak, tégely, tubus, vödör, zacskó, zsák Csomagolóanyag („A”): a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma Például: fólia; papír vagy műanyag alapanyag tekercsben vagy ívben kiszerelve Csomagolási segédanyag („S”): a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma Például: címke, dugó, kötözőanyag, kupak, pántszalag, párnázóanyag, ragasztószalag

60 Nyilvántartás jogszabályi követelményei 2.
A termékdíj-kötelezettség: 7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja forgalomba hozatal: a számlán feltüntetett teljesítés napja saját célú felhasználás: költségként történő elszámolás napja (ügylet teljesítésének napja) külföldi termék „kicsomagolása”: a csomagolás végleges elválasztásának napja (ha az időpont az általános szabály szerint nem határozható meg) választható: készletre vétel napja 8.. a termékdíj megfizetésének napja megállapítás és bevallás: negyedévente kivétel: egyéni hulladékkezelő 2016-tól: évente befizetés: a negyedévet követő hónap 20. napjáig kivétel: egyéni hulladékkezelő 2016-tól: tárgyévet követő év április 20. előlegfizetés a IV. negyedévre: december 20-ig

61 Nyilvántartás (termékadatok)
CsK / KT vtsz mennyiség termékdíj eredet szórólap 90001B1 4911 0,01 kg 85 Ft/kg B katalógus 0,04 kg használati útmutató - folyóirat 4902 fénymásolópapír 80101B1 4810 0,004 kg 19 Ft/kg címke S201001 4821 0,003 kg táska E201001 4819 0,28 kg

62 Nyilvántartás (forgalmi adatok)
bizonylatszám időpont vevő termék mennyiség V1411 belföldi szórólap 6000 db V1412 katalógus 720 db V1413 címke 2200 db V1414 táska 823 db V1415 960 db V1416 fénymásolópapír 11800 db V1417 895 db V1418 5000 db

63 Nyilvántartás (forgalmi adatok)

64 Nyilvántartás (lebontott csomagolószer)
Esemény Termékadatok Típus Bizonylat Időpont Fa E (kg) Műanyag A Papír E Behozatal H11 júl. 11. 0,00 14,30 13,05 H12 júl. 21. 25,00 9,80 8,20 H13 júl. 31. 20,00 13,30 19,85 H21 aug. 8. 50,00 9,70 13,00 H22 aug. 18. 11,45 3,80 H23 aug. 28. 12,00 14,70 H31 szept. 10. 13,60 2,70 H32 szept. 20. 5,95 12,85 H33 szept. 30. 7,95 13,70 ÖSSZESEN 215,00 98,05 101,85

65 Nyilvántartás (elszállított hulladék)

66 Számlán feltüntetési kötelezettség
Értékesítés visszaigénylésre jogosult vevőnek: „A … környezetvédelmi termékdíj (CsK kód vagy KT kód: …) összege … Ft (… Ft/kg). A befizető kötelezett neve:…, címe:..., adószáma:…. A kötelezett által kibocsátott számla száma: …, kelte:…” Értékesítés szerződéses átvállalónak: „A termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ....) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli.” Beszállítás termékdíj raktárba: Nyilatkozattal: „A(z) termékdíja (CsK kód vagy KT kód: …, tömeg: … kg) a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.”, „A(z) termékdíja (CsK kód vagy KT kód: …, tömeg: … kg) a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.” Visszaigényléssel: „A termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi (CsK vagy KT kód: …, tömeg: … kg, díjtétel: … Ft/kg, összeg: … Ft).” Egyéb kőolajtermék értékesítése számlán átvállalással: „Az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból Ft termékdíj átvállalásra került.”

67 Számlán feltüntetési kötelezettség
Csomagolószer forgalomba hozatala (áruként) díjfizetéssel: NINCS KÖTELEZETTSÉG Csomagolószer forgalomba hozatala (áruként) nyilatkozattal: „A csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.” „A csomagolószer termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.” Csomagolószer forgalomba hozatala (csomagolás részeként): Reklámhordozó papír forgalomba hozatala:

68 Tárgyi eszköz, egyéb beszerzés
Termékdíjköteles lehet: Elektromos, elektronikai berendezés: vámtarifaszám + „ex.” jelzés + * jelzés Termelőgép, irodagép, gépjármű Akkumulátor: 8507 vtsz. (kivételekkel, tartozékként is) Egyéb kőolajtermék: vámtarifaszám (kenőolaj, kivéve kenőzsír) Gumiabroncs: vámtarifaszám (tartozékként is) Csomagolószer: vámtarifaszám + fogalom Reklámtáska, csomagküldő szolgálattal érkező csomag Reklámhordozó papír: vámtarifaszám + fogalom Katalógus, prospektus, poszter, reklámújság, naptár Irodai papír: vámtarifaszám + fogalom Nyomtatópapír, fénymásolópapír, jegyzetfüzet, dosszié, iratborító Egyéb vegyipari termék: vámtarifaszám Tisztítókendő, szappan, mosószer

69 Green Tax Consulting Kft.
tanácsadás, átvilágítás megtakarítási audit hatósági ellenőrzés esetén támogatás online kérdezz-felelek jogszabályfigyelés, -értelmezés termékdíj-képviselet hulladékgazdálkodási tanácsadás Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj 2017"

Hasonló előadás


Google Hirdetések