Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az úttervezési előírások változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az úttervezési előírások változásai"— Előadás másolata:

1 Az úttervezési előírások változásai
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Budapest, június 16. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály

2 Az előadásban érintett témák
1. Szabályozási struktúra – ÚME-rendszer és évi jogalkotási feladatok 3. Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 4. Forgalomszámlálás

3 Felépítés Jogszabályok Műszaki előírások Egyéb szabályozás Törvény
Kormányrendelet miniszteri rendelet önkormányzati rendelet Műszaki előírások Európai szabvány (ESZ) Magyar Szabvány (MSZ) Útügyi Műszaki Előírás (ÚME) európai értékelési dokumentum (EAD) európai műszaki értékelés (ETA) Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) Egyéb szabályozás szerződéses feltételek

4 ÚME-k Útügyi Műszaki Szabályzat Útügyi Műszaki Előírás
A KTSZ kiegészítése Módszertan Építési előírások, követelmények Követelmények Tartalmi követelmények Tervezési előírások Építési előírások Javítás Pontosítás (kiegészítés) Kiegészítés Fedlap Útügyi Műszaki Feltétel Tervezési útmutató Segédlet Előterjesztett Útügyi Műszaki Előírás

5 14 db ÚME-k „Táblás ÚME”-k, avagy: 04.02 – Közúti jelzőtáblák
– Közúti jelzőtáblák megtervezése – Közúti jelzőtáblák 1. – Közúti jelzőtáblák 2. – Egyéb jelzőtáblák 14 db

6 Útpályaszerkezet méretezés
6 db

7 𝑇𝐹=z∙1,25∙365∙𝑡∙𝑟∙𝑠∙𝑓𝑁∙(Á𝑁𝐹𝑎∙𝑒𝑎+Á𝑁𝐹𝑛∙𝑒𝑛+Á𝑁𝐹𝑝∙𝑒𝑝+Á𝑁𝐹𝑛𝑦∙𝑒𝑛𝑦)
Tervezési forgalom 𝑇𝐹=z∙1,25∙365∙𝑡∙𝑟∙𝑠∙𝑓𝑁∙(Á𝑁𝐹𝑎∙𝑒𝑎+Á𝑁𝐹𝑛∙𝑒𝑛+Á𝑁𝐹𝑝∙𝑒𝑝+Á𝑁𝐹𝑛𝑦∙𝑒𝑛𝑦) TF a tervezési forgalom, [et. áthaladás, db.] z az egyes 115 kN, a kettős 180 kN és az útkímélő 190 kN tengely többlet fárasztó hatását figyelembe vevő szorzó, értéke 1,5 1,25 a biztonsági tényező, t a tervezési élettartam [év], r a keresztmetszeti forgalom irányonkénti számítására használt irányszorzó, s a sávszorzó az egy irányban vezető forgalmi sávok száma szerint, fN összevont járműosztály forgalomfejlődési szorzója, az út forgalomba helyezési évétől számított t/2. évre. ÁNFi az i-edik járműosztály átlagos napi forgalma [jármű/nap], ei az i-edik járműosztály járműátszámítási szorzója

8 Útpályaszerkezet méretezés

9 Útpályaszerkezet méretezés

10 Az előadásban érintett témák
1. Szabályozási struktúra – ÚME-rendszer és évi jogalkotási feladatok 3. Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 4. Forgalomszámlálás

11 2016. évi feladat KTSZ rendelet KÉSZ rendelet KKSZ rendelet
a közutak tervezéséről szóló NFM rendelet KÉSZ rendelet a közutak építésének szabályozásáról szóló NFM rendelet KKSZ rendelet az országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelésével kapcsolatos feladatok szabályairól szóló NFM rendelet KJSZ (JTSZ rendelet, ÚJSZ rendelet, JLSZ rendelet) a közúti jelzőtáblák tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló NFM rendelet a közúti fényjelző készülékek tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló NFM rendelet Az útburkolati jelek és az útburkolati jelzőtestek tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló NFM rendelet KFSZ rendelet és VÁFSZ rendelet a közutak forgalomszabályozásáról szóló NFM rendelet a vasúti átjárók szabályozásáról ÚME rendelet az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló NFM rendelet

12 2016. évi feladat

13 2017. évi feladat 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet Úttest megvilágítása
a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet (vagy új NFM rendelet) Úttest megvilágítása a közterületek megvilágításának szabályozásáról szóló NFM rendelet KVRSZ rendelet közúti visszatartó rendszerek szabályozásáról szóló NFM rendelet HTSZ rendelet a hidak és egyéb műtárgyak tervezéséről szóló NFM rendelet Kerékpáros szabályozás a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli és az országos kerékpárút-törzshálózat szakaszainak, valamint ezen szakaszok kezelőjének kijelöléséről szóló Korm. rendelet ÚVR (TSM) rendelet – 13/2010 (X. 5.) NFM rendelet és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet az úthálózat-védelem érdekében megvalósuló rendszerek létesítésére és működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló NFM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló KöHÉM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet K+F (kísérleti útépítés) rendelet

14 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet A 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet az országos közúthálózat definíciójáról 2. § (1) Az állam tulajdonában lévő közutak az országos közúthálózatba tartoznak. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 3. § (1) E törvény alkalmazásában … 13. országos közút: az elsődlegesen gépjármű-közlekedésre szolgáló, szilárd burkolattal ellátott, hierarchikusan (gyorsforgalmi út, főút, mellékút) felépülő rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt, a települések helyi közúti hálózatai között, továbbá a helyi közúti hálózaton át el nem érhető vasúti, vízi- és légi közlekedési logisztikai csatlakozási pontokhoz közlekedési kapcsolatot teremtő közút; A 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet idejét múlt szabályozása 7/A § (2b) A derogációs kötelezettség hatálya alá tartozó projektek listáját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a honlapján közzéteszi. A 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. számú melléklete M57, M62, M65, M80, M81, M81 alternatíva

15 Úttest megvilágítása Hajdúszoboszló 44 db

16 Úttest megvilágítása Dunavecse 20 db

17 Úttest megvilágítása Autópálya

18 Úttest megvilágítása MSZ szabályozza

19 Korlát Budapest

20 Korlát Autópálya

21 Az előadásban érintett témák
1. Szabályozási struktúra – ÚME-rendszer és évi jogalkotási feladatok 3. Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 4. Forgalomszámlálás

22 1183/2017. 1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat Bizottság összetétele
Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról Bizottság összetétele a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt személy (elnök) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy (tag) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy (tag) az építésgazdaságért felelős miniszter által kijelölt személy (tag) a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy (tag) a gyorsforgalmi utak engedélyezéséért felelős közlekedési hatóság által kijelölt személy (tag) a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság által, az Elnök felkérésére delegált személy (tag) a Magyar Mérnöki Kamara által, az Elnök felkérésére delegált személy (tag) a Közlekedéstudományi Egyesület által, az Elnök felkérésére delegált személy (tag) Tanácskozási joggal részt vesz a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által, az Elnök felkérésére delegált személy Titkárság a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Alakuló ülés 60 napon belül (2017. június 10. előtt)

23 NFM rendelet 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet 1. Általános rendelkezések
az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról 1. Általános rendelkezések alapelvek rögzítése, a titkársági feladatokat ellátó szervezet kijelölése (Koordináló szervezet) 2. Az útügyi műszaki előírások megalkotása és felülvizsgálata éves munkaterv, tervezet kidolgozása, nyilvánosság biztosítása, elfogadás, közzététel 3. Szakmai állásfoglalás kiadása az ÚME szabályozástól történő eltérés kezelése, nyilvánosság biztosítása 4. Záró rendelkezések hatálybalépés, meglévő ÚME-k közzététele Melléklet – Eljárásrendi útmutató az útügyi műszaki előírások megalkotására, kiadására, és közzétételére vonatkozóan

24 Feladatok Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság megalakítása
Első ülés összehívása (2017. június 1.) Ügyrend elfogadása Első ülésen megtörtént 2017. évi munkaterv elfogadása A meglévő ÚME-k kormányzati honlapon történő közzététele Szerződés a szerzői jogokról (MK NZrt. és a szerzői jogok tulajdonosa között) 60 napon belül A évi feladatokhoz szükséges szakértői támogatás beszerzése Közbeszerzési eljárás kiírása (MK NZrt.) Informatikai háttér a kommunikáció biztosításához Honlap és tárhely (MK NZrt.) Bizottságok összehívása, az új ÚME-k készítésének megkezdése Nyertes vállalkozó

25 Az előadásban érintett témák
1. Szabályozási struktúra – ÚME-rendszer és évi jogalkotási feladatok 3. Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 4. Forgalomszámlálás

26

27 Szorzószámok

28 Járműkategóriák

29 Összegzés Elvárások Transzparencia „Kvázi kötelező” szabályozás
a szakmai közmegegyeztetés után társadalmasítási folyamat és hivatalos közzététel „Kvázi kötelező” szabályozás a kötelező alkalmazás kiterjesztése az önkormányzati utakra és a magánutak egy részére Hatályosság és egyértelműség a hatályos szabályozás egyértelműsítése Szabályozási szintek szétválasztása az ÚME-k tartalmi elemeinek szétválasztása: 1.) jogszabály; 2.) új ÚME; 3.) új útmutató (tankönyv) Megjelenés – alapszolgáltatás az elfogadott ÚME-k nyilvánosságra hozatala („fapados” változat) ingyenesen Megjelenés – prémium szolgáltatás a MAÚT Reader rendszer fejlesztése a felhasználói elvárásoknak megfelelően fizetősen Nyilvántartás az ÚME-k és az ÚME-kkal kapcsolatos döntések, valamint az eltérések nyilvántartása

30 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály


Letölteni ppt "Az úttervezési előírások változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések