Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A talaj és a víz védelme a környezetjogi szabályozásban dr. Szilágyi Szilvia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A talaj és a víz védelme a környezetjogi szabályozásban dr. Szilágyi Szilvia"— Előadás másolata:

1 A talaj és a víz védelme a környezetjogi szabályozásban dr. Szilágyi Szilvia szilvia@emla.hu

2 Földvédelem -Miért van a föld védelmének kiemelt jelentősége? -Földügyi igazgatás, környezetvédelem, természetvédelem, agrár- környezetgazdálkodás

3 Földvédelem -Földügyi igazgatás – legfontosabb jogszabályok: – 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról; – 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól -Földügyi igazgatás szakirányai: – földmérés; – földminősítés, földvédelem; – földhasználati nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás.

4 Földvédelem A földvédelem területén érvényesülő legfontosabb jogszabályok: – 1994. évi LV. tv. a termőföldről; – 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről ; – 1997. évi LXXVII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről; – 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről; – 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

5 Földvédelem Legfontosabb fogalmak: -föld; -termőföld; -talaj; -termőföldvédelem; -földminősítés.

6 Földvédelem A Kvtv. alapján a föld védelme kiterjed: -a föld felszínére, felszín alatti rétegeire; -a talajra; -a kőzetekre, ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira, folyamataira; -a talaj termőképessége, szerkezete, víz-és levegőháztartása, élővilága védelmére.

7 Földvédelem Határértékek típusai: -igénybevételi határérték; -kibocsátási határérték; -szennyezettségi határérték.

8 Földvédelem A termőföld védelméről szóló törvény: -I. fejezet: a törvény hatálya; -II. fejezet: a termőföld hasznosítása, a termőföld mennyiségi védelme, földminősítés; -III. fejezet: a termőföld minőségi védelme; -IV. fejezet: a gyümölcsültetvény-telepítés szabályai; -V. fejezet: hatályba lépés, átmeneti és felhatalmazó rendelkezések.

9 Földvédelem A föld védelme a termőföld védelméről szóló törvény alapján: -a földhasznosítás szabályozása; -földvédelem, azaz a föld mennyiségi védelme; -talajvédelem, azaz a termőföld minőségi védelme.

10 Földvédelem A föld hasznosítása, az engedélyezés rendszere: -a földet használó kötelezettségei; -művelési ágnak megfelelő hasznosítás; -hatósági engedély szükségessége; -a más célú hasznosítás szabályozása; -bírságolás rendszere.

11 Földvédelem Földvédelmi járulék: -a termőföldek más célú hasznosítása esetén; -nem szankció; -egyszeri alkalommal; -alapja a föld aranykorona értéke. Földvédelmi bírság: -felróhatóság; -termőföld hasznosításával járó kötelezettség megszegése; -szankció jellegű intézkedés; -alapja a föld aranykorona értéke.

12 Földvédelem A talaj védelme – talajvédelmi bírság: - a talaj védelmével kapcsolatos kötelezettségek súlyos megsértése esetén; -felróhatóság; -ismételten is kiszabható; -büntetőjogi, szabálysértési kötelezettség alól nem mentesít; -alapja az étkezési búza garantált ára.

13 A víz védelme Legfontosabb jogszabályok: -1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről; -1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról; -123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről ; -201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről; -219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet a felszín alatti vizek védelméről ; -220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól ; -314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ; -27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről ; -6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről; -27/2004. (XII.25.) KvvM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról.

14 A víz védelme A víz védelme a Kvtv. alapján: -felszíni és felszín alatti vizek védelme, jó állapotának megóvása; -vízgyűjtő gazdálkodási tervek; -kitermelés és felhasználás feltételeinek meghatározása; -vízigények kielégítésének sorrendje.

15 A víz védelme A víz védelme a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján: -felszíni és felszín alatti vizek védelme; -a vízkészletekkel való gazdálkodás ellenőrzött módon történjen; -vizek hasznosításának feltételei; -a vizek használhatóságának megőrzése; -vízigények felmérése; -vízszükségletek kielégítése; -vizek megismerése; -vizek kártételei elleni védelem, védekezés.

16 A víz védelme Mennyiségi vízvédelem: -vízgazdálkodás; -vizek természetes viszonyainak megváltoztatására irányuló szabályok; -vízigények kielégítésének sorrendje; -vizek igénybevételéért fizetendő díjak és járulékok megállapítására irányuló szabályok; -vízjogi engedélyezési rendszer.

17 A víz védelme Vízjogi engedélyek típusai: -elvi vízjogi engedély; -vízjogi létesítési engedély; -vízjogi üzemeltetési engedély; -vízjogi fennmaradási engedély.

18 A víz védelme A víz minőségi védelme: célja a felszíni és a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása. Eszközei: -határértékek (környezetminőségi, kibocsátási); -engedélyezés rendszere (kibocsátási, lerakási); -tilalmak (közvetlen kibocsátás tilalma, egyes árucikkek piacra jutásának megtiltása, bizonyos vizek használatának tilalma); -monitoring, a szennyezés forrásainak feltárása; -szennyezés-csökkentő programok, akciótervek; -a jó gyakorlat kódexe.

19 A víz védelme Egyes vízminőségi célok és határértékek: -ivóvíz; -fürdővizek; -halak és rákfélék vizei. Szennyező tevékenységek ellenőrzése: -mosószerek; -települési szennyvízkezelés; -nitrátok.


Letölteni ppt "A talaj és a víz védelme a környezetjogi szabályozásban dr. Szilágyi Szilvia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések