Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezet és természetvédelem állami feladatai és szervezeti rendszere, az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezet és természetvédelem állami feladatai és szervezeti rendszere, az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai."— Előadás másolata:

1 A környezet és természetvédelem állami feladatai és szervezeti rendszere, az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai

2 Országgyűlés Jogalkotás környezetpolitika alakítása
Nemzeti Környezetvédelmi Program

3 Alaptörvény Alapvetés P) cikk
A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelyek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége (Az alapvető jogok biztosa megkülönböztetett figyelmet fordít a jövő nemzedékek érdekeinek védelmére évi CXI. tv. 1. § (2) bek.)

4 Kormány I. Nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi kötelezettégek teljesítése, jogok érvényesítése, Környezetvédelem követelményeinek megfelelő környezetkímélő vagy környezetbarát termékek előállításának, technológiák, létesítmények megvalósításának, elterjedésének elősegítése,

5 Kormány II. Jelentős környezetkárosodások, rendkívüli környezeti események következményeinek felszámolása, ha a kötelezettség másra nem hárítható, Az állam környezeti kártérítési kötelezettsége fedezetének biztosítása és a kötelezettségek teljesítése.

6 1962. Országos Természetvédelmi Hivatal
A természetvédelem és a környezetvédelem központi irányításának változásai I. Országos Természetvédelmi Hivatal 1977. Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 1988. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium (Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal + Országos Vízügyi Hivatal)

7 1990. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
A természetvédelem és a környezetvédelem központi irányításának változásai II. 1990. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Minisztérium (területfejlesztés és vízügy nélkül) 2002. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. Miniszterelnökség (településfejlesztés) Belügyminisztérium (vízügy) Földművelésügy Minisztérium (környezetvédelem, természetvédelem) 2017

8 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet A kormány tagjainak feladat-és hatásköréről

9 Miniszterelnökség Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Építésügy Településfejlesztés és településrendezés Kulturális örökség védelme Kutatás-fejlesztés és technológiai innováció Agrár-vidékfejlesztés

10 Minisztériumok : BM Helyi önkormányzatok,
Katasztrófák elleni védekezés, Területrendezés, Vízgazdálkodás Vízügyi igazgatási szervek irányítása Vízvédelem

11 Minisztériumok : FM Környezetvédelem Természetvédelem

12 Minisztériumok: NGM Építésgazdaság
Területfejlesztés stratégiai tervezése

13 Minisztériumok: NFM Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása
Bányászat, Energiapolitika, Fejlesztési célelőirányzatok kezelése, szabályozása, ellenőrzése, Közlekedés, Viziközmű-szolgáltatás

14 Környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatás

15 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek szervezet 2015
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek szervezet április 1. napjáig Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Budapest) Pest megyei kormányhivatal Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Pécs) Baranya megyei Kormányhivatal Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Szombathely) Vas megyei Kormányhivatal Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Győr) Győr- Sopron megyei Kormányhivatal Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Székesfehérvár) Fejér megyei Kormányhivatal Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Miskolc) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Nyíregyháza) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Szeged) Csongrád megyei Kormányhivatal Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Szolnok) Jász- Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Debrecen) Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal

16

17

18 Vízügyi igazgatás

19 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek szervezete december 31-ig (korábban 12 – majd 10) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Budapest) Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szeged) Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Pécs) Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Győr) Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Miskolc) Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza) Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Székesfehérvár) Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szolnok) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely) Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Debrecen)

20

21 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Jogutódja az Országos Vízügyi Hatóságnak (amely korábban az Országos Vízügyi Főigazgatóság önálló szervezeti egysége volt) Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek

22 Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség megszűnése
Általános jogutód a Pest megyei Kormányhivatal FM: az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára meghatározott igazgatási feladatok Környezetvédelmi tv. szerinti hatósági feladatok NFM: A környezetvédelmi és a természetvédelmi tv. szerinti hatósági feladatok

23 Nemzeti park igazgatóságok
10 - az igazgatóság Szervezi és irányítja a természetvédelmi őrszolgálatot, Ellátja a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával Nyilvántartást vezet Természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn és működtet

24 Nemzeti park igazgatóságok
Segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához Vagyonkezelői feladatokat lát el Ellátja a védett területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat Közreműködik az erdővagyon védelmében Közreműködik a vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai hátiasított állatfajok, fajták és ezek génkészleteinek védelmében

25 Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
Helyi közszolgáltatás körében a településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés, a csapadék vízelvezetés, a csatornázás, egészséges ivóvíz biztosítása a köztisztaság és településtisztaság, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

26 Önkormányzat rendelet alkotása
Területek természetvédelmi, zajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi szempontból való védetté nyilvánítása, Kibocsátási határértékek szigorítása, Igénybevételi határértékek megállapítása, szigorítása, Környezethasználat vagy környezetre valamilyen szempontból veszélyes tevékenységek feltételrendszerének meghatározása,

27 A hatósági feladatok ellátásának rendszere
Környezetvédelmi hatóságként eljárhat: földművelésügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Pest Megyei Kormányhivatal megyei kormányhivatalok járási hivatala - Főpolgármester, polgármester, - Fővárosi főjegyző, a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, - Települési önkormányzat jegyzője


Letölteni ppt "A környezet és természetvédelem állami feladatai és szervezeti rendszere, az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések