Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó és különadó változások 2009-2010. 2009-től alkalmazható előírások a társasági adóban: 1.) Változás a követelések értékvesztésében: - Behajthatatlan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó és különadó változások 2009-2010. 2009-től alkalmazható előírások a társasági adóban: 1.) Változás a követelések értékvesztésében: - Behajthatatlan."— Előadás másolata:

1 Társasági adó és különadó változások 2009-2010

2 2009-től alkalmazható előírások a társasági adóban: 1.) Változás a követelések értékvesztésében: - Behajthatatlan követelés => 365 napon belül ki nem - Behajthatatlan követelés => 365 napon belül ki nem egyenlített köv. 20%-a is! egyenlített köv. 20%-a is! - Követelés átruházás, beszámítás esetén az elszámolt - Követelés átruházás, beszámítás esetén az elszámolt bevétel csökkentő => max. nyilvántartott értékvesztésig! bevétel csökkentő => max. nyilvántartott értékvesztésig! - Pü-i vállalkozások esetében a pü. szolg., befektetési - Pü-i vállalkozások esetében a pü. szolg., befektetési szolg. követelések értékvesztése => nem növelő tétel, szolg. követelések értékvesztése => nem növelő tétel, azaz csökkenteni is tilos az adóalapot a visszaírással! azaz csökkenteni is tilos az adóalapot a visszaírással! 2.) Alultőkésítés => Pü. váll. esetében sem kell figyelembe venni a számításnál a saját tev-gel kapcsolatos köt. venni a számításnál a saját tev-gel kapcsolatos köt. kamatát! kamatát!

3 3.) Tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékvesztésének visszaírása => levonható az értékvesztésének visszaírása => levonható az adóalapból, amennyiben a korábbi értékvesztés növelte adóalapból, amennyiben a korábbi értékvesztés növelte az adóalapot! Főszabály: nem előírt az adóalap az adóalapot! Főszabály: nem előírt az adóalap növelés, kivéve, ha: növelés, kivéve, ha: - ellenőrzött külf-i társ. részesedése, - ellenőrzött külf-i társ. részesedése, - Gt. által előírt ST/JT, vagy tőkeemelés révén szerzett - Gt. által előírt ST/JT, vagy tőkeemelés révén szerzett részesedés. részesedés. 4.) Fejlesztési tartalék => 2008-as üzleti évtől a fejl. tart. a képzés évétől számított 6 éven belül felhasználható! képzés évétől számított 6 éven belül felhasználható! 5.) Veszteségelhatárolás => hitelintézet is elhatárolhatja negatív adóalapját! Valamint nem kell engedély az negatív adóalapját! Valamint nem kell engedély az elhatároláshoz! elhatároláshoz!

4 2010. évi változások a társasági- és különadóban: 1.) A különadó 2010. január 1-vel megszűnik! 2.) Adóalanyok kiegészülnek:  Egyéni cég: választhatja a 10%-os adómértéket!  Külföldi szervezet: - magánszemélynek nem minősülő személyek, amelyek - magánszemélynek nem minősülő személyek, amelyek - külföldi állam jogszabálya szerint, vagy - külföldi állam jogszabálya szerint, vagy - adóügyileg külföldinek minősülő, egyezmény nélküli - adóügyileg külföldinek minősülő, egyezmény nélküli államban alakultak. államban alakultak. Adóalapja => belföldi által fizetett kamat, jogdíj, EK rendelet szerinti üzleti ügynöki tev. díja (szolg. díj)! Adóalapja => belföldi által fizetett kamat, jogdíj, EK rendelet szerinti üzleti ügynöki tev. díja (szolg. díj)! Adó mértéke => 30%, melyet a kifizető von le, vall be és fizet meg teljesítést követő hó 12-ig! Adó mértéke => 30%, melyet a kifizető von le, vall be és fizet meg teljesítést követő hó 12-ig!

5  Ingatlannal rendelkező társaság tagja: - magánszemélynek nem minősülő személy, amely - magánszemélynek nem minősülő személy, amely - külföldi állam jogszabálya szerint alakult, vagy - külföldi állam jogszabálya szerint alakult, vagy - adóügyileg külföldinek minősül, és - adóügyileg külföldinek minősül, és - részesedése van olyan belf-i adózóban v. külf-i váll-ban, - részesedése van olyan belf-i adózóban v. külf-i váll-ban, amelynél amelynél - belföldi ingatlan piaci áron/összes eszköz > 75%, vagy - belföldi ingatlan piaci áron/összes eszköz > 75%, vagy - az adózónál és kapcsolt vállalkozásainál belföldi - az adózónál és kapcsolt vállalkozásainál belföldi ingatlan piaci áron/összes eszköz > 75%. ingatlan piaci áron/összes eszköz > 75%. Adóalapja => részesedés elidegenítéskor keletkező árf. nyer., vagy JT leszállításának (tőkekivonás) nyeresége! Adóalapja => részesedés elidegenítéskor keletkező árf. nyer., vagy JT leszállításának (tőkekivonás) nyeresége! Adómértéke => 19%, melyet adóévet követő év nov. 20-ig kell megállapítani és megfizetni! Adómértéke => 19%, melyet adóévet követő év nov. 20-ig kell megállapítani és megfizetni!

6 3.) Ellenőrzött külföldi társaság fogalma változik: - külföldi jogszabály alapján jött létre, vagy - külföldi jogszabály alapján jött létre, vagy - más okból külföldi illetőségű, - más okból külföldi illetőségű, - magánszemélynek nem minősülő személy, melynek - magánszemélynek nem minősülő személy, melynek - tagja v. a tagok kapcs. váll-ai részesedését nem - tagja v. a tagok kapcs. váll-ai részesedését nem forgalmazzák elismert tőzsdén, és forgalmazzák elismert tőzsdén, és - az adóév napjainak min. felében több, mint 25% - az adóév napjainak min. felében több, mint 25% részesedéssel v. meghatározó befolyással részesedéssel v. meghatározó befolyással rendelkezik benne min. egy belf-i magánszemély, és rendelkezik benne min. egy belf-i magánszemély, és - az adóévre megfizetett TA-nak megfelelő - az adóévre megfizetett TA-nak megfelelő adó/adóalap < előírt magyar TA mérték (19%) 2/3-a adó/adóalap < előírt magyar TA mérték (19%) 2/3-a (12,67%),vagy, ha (12,67%),vagy, ha - nem fizet TA-nak megfelelő adót, akkor külf-i TA - nem fizet TA-nak megfelelő adót, akkor külf-i TA mértéke < magyar adómérték 2/3-a (12,67%). mértéke < magyar adómérték 2/3-a (12,67%).

7 4.) Megszűnő módosító tételek: - Körny. véd. köt. céltartalék képzés kedv., - Körny. véd. köt. céltartalék képzés kedv., - Szab. piacon kötött ügylet nyereségének kedv,. - Szab. piacon kötött ügylet nyereségének kedv,. - Emissziós egységek eladásából elért nyereség kedv., - Emissziós egységek eladásából elért nyereség kedv., - Kapcs. váll. egymásnak fiz. kamatának korrekciója, - Kapcs. váll. egymásnak fiz. kamatának korrekciója, - KKV szabadalom, mintaoltalom költségének kedv., - KKV szabadalom, mintaoltalom költségének kedv., - KKV befektetés realizált árf. nyer. kedvezménye, - KKV befektetés realizált árf. nyer. kedvezménye, - Képzőművészeti alkotás kedvezménye, - Képzőművészeti alkotás kedvezménye, - Helyi iparűzési adóval kapcsolatos kedvezmény, - Helyi iparűzési adóval kapcsolatos kedvezmény, - Adott/kapott tám., elengedett köt., stb. miatti mód. - Adott/kapott tám., elengedett köt., stb. miatti mód.

8 Átmeneti rendelkezések, egyéb módosítások:  Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő köv. elengedése => nem növelő, ha - magánszemély, vagy - magánszemély, vagy - nem magánszemély, de az adózóval nem kapcsolt - nem magánszemély, de az adózóval nem kapcsolt viszonyban levő tartozását engedik el!  Kiemelkedően közhasznú adomány => 50%, de max. AEE csökkentő!  Tartós adomány => 20%, de max. AEE csökkentő!  Elengedett köt., átvállalt tart., kapott tám. => csökkentő a 2009. évi szabályok szerint, de utoljára 2012-ben!  Képzőművészeti alkotás => 2009.12.31-ig beszerzett mű értékének 20%-a csökkentő a beszerzés évében és az azt követő 4 adóévben!

9 5.) Változó módosító tételek: - Repi és üzleti ajándék => 2010-től nem minősül a - Repi és üzleti ajándék => 2010-től nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült ktg-nek, azaz növeli vállalkozás érdekében felmerült ktg-nek, azaz növeli az adóalapot! az adóalapot! - Képzési ktg-ek => a munkáltató, kifizető által vállalt - Képzési ktg-ek => a munkáltató, kifizető által vállalt képzés ktg-e – függetlenül a képzés céljától és képzés ktg-e – függetlenül a képzés céljától és formájától – a váll. érdekében felmerült ktg, azaz nem formájától – a váll. érdekében felmerült ktg, azaz nem növeli az adóalapot! növeli az adóalapot! 6.) Új módosító tétel: - Műemlék, helyi védelem alatt álló épület, építmény - Műemlék, helyi védelem alatt álló épület, építmény felújítási ktge => levonható az adóalapból, feltéve, felújítási ktge => levonható az adóalapból, feltéve, hogy az adózó a tárgyi eszközök között tartja hogy az adózó a tárgyi eszközök között tartja nyilván! nyilván!

10 7.) Fogalmi változások: Kapcsolt vállalkozás fogalmában két változás 2010-től: - kapcsoltnak minősül az adózó és külföldi telephelye, és - kapcsoltnak minősül az adózó és külföldi telephelye, és - a közeli hozzátartozók harmadik személynek - a közeli hozzátartozók harmadik személynek tekintendők, így a „testvérvállalkozások” is kapcsoltnak tekintendők, így a „testvérvállalkozások” is kapcsoltnak minősülnek. minősülnek. Mindkét esetben alkalmazandó a szokásos piaci ártól eltérő ár használata miatti korrekció! Szokásos piaci ártól eltérő áron kötött ügylet alapján => AEE-t módosítani kell akkor is, ha alapításkor az apport rendelkezésre bocsátása esetén áll fenn az eltérő ár olyan alapító esetében, aki többségi befolyást fog szerezni!

11 8.) Adómérték változása: 2010-től az adó mértéke 19%, de megmarad a 2010-től az adó mértéke 19%, de megmarad a kedvezményes 10%-os adókulcs alkalmazása is 50 kedvezményes 10%-os adókulcs alkalmazása is 50 millió forintos adóalapra! millió forintos adóalapra! 9.) Adókedvezmény változása: Fejlesztési adókedvezmény KKV esetében => Fejlesztési adókedvezmény KKV esetében => Jelenértéken 500 millió Ft beruházáshoz igényelhető! Jelenértéken 500 millió Ft beruházáshoz igényelhető! Változó feltételek: Változó feltételek: - átl. áll. létszám kisváll. esetén min. 20 fővel, - átl. áll. létszám kisváll. esetén min. 20 fővel, középváll. esetén min. 50 fővel növekedik, vagy középváll. esetén min. 50 fővel növekedik, vagy - évesített bérköltség kisváll. esetében minimálbér - évesített bérköltség kisváll. esetében minimálbér 50X-esével, középváll. esetében 100X-osával 50X-esével, középváll. esetében 100X-osával meghaladja a beruházás megkezdése előtti éves meghaladja a beruházás megkezdése előtti éves bérköltséget! bérköltséget!

12 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Társasági adó és különadó változások 2009-2010. 2009-től alkalmazható előírások a társasági adóban: 1.) Változás a követelések értékvesztésében: - Behajthatatlan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések