Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fazola Henrik Élete és Munkássága. Élete Német származású vasm ű ves, aki a szakma mesterfogásait testvérével, Fazola Lénárddal együtt Würzburgban, Georg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fazola Henrik Élete és Munkássága. Élete Német származású vasm ű ves, aki a szakma mesterfogásait testvérével, Fazola Lénárddal együtt Würzburgban, Georg."— Előadás másolata:

1 Fazola Henrik Élete és Munkássága

2 Élete Német származású vasm ű ves, aki a szakma mesterfogásait testvérével, Fazola Lénárddal együtt Würzburgban, Georg Oegg udvari lakatosmestert ő l tanulta.

3 Élete A testvérek egy ideig vándoroltak Európában majd Magyarországon telepedtek meg. Amikor ideértek, Henrik mindössze huszonnyolc éves volt, de a szakmáját már olyan magas szinten m ű velte, hogy Barkóczy Ferenc egri püspök, Heves megye f ő ispánja Egerbe hívta, és megbízta az épül ő vármegyeháza kovácsolt vas kapuinak, illetve díszeinek elkészítésével és más lakatosmunkákkal.

4 Élete M ű ködése eredményeként nagy vagyonra tett szert, amib ő l egy vasm ű vet akart alapítani Eger közelében. Bükkben feltárt vasérctelepekre alapozva vasgyártáshoz fogott a Garadna és a Szinva patakok völgyében 1765-t ő l létesített vashámorokban.

5 Élete 1770 július 20.-án Mária Terézia aláírta a diósgy ő ri vasgyár alapítólevelét. Ekkor – a bécsi bányakincstárral, kamarai f ő tisztvisel ő kkel és miskolci keresked ő kkel társulva – építeni kezdte a fels ő -hámori (ma Miskolc-Ómassa) vasolvasztót, és azt 1772 tavaszán üzembe is helyezte.

6 Élete Egri lakhelyét feladva ő maga is a vasgyár területére költözött, és ett ő l fogva vasgyárosként dolgozott. Újra megn ő sült, felesége Karl Tecla volt, t ő le született Frigyes fia és Borbála lánya.

7 Élete A bükki vasércr ő l hamar kiderült, hogy gyenge min ő ség ű, a szállítás pedig költséges, az udvar támogatásai is elmaradtak, és ez felemésztette vagyonát – és egészségét. Fazola Henrik 1779 áprilisában hunyt el Hámor községben. Fazola halála után a vasgyártás ezen a területen 1820 körül befejez ő dött, a kohó köveib ő l iskolát építettek. Fia, Fazola Frigyes a közeli Újmassán új kohót építve folytatta apja munkásságát.

8 Munkássága Egri éveinek számos alkotása máig fennmaradt. M ű helyéb ő l olyan, ma már m ű emléknek min ő sül ő iparm ű vészeti kovácsolt vasmunkák kerültek ki, mint az egri vármegyeháza sz ő l ő fürtös és címeres rácsos kovácsoltvas kapui, vagy f ő kapu feletti félköríves betétrács.

9 Munkássága 1761 után a fels ő tárkányi és a harsányi püspöki nyaraló, a harsányi templom, az egri érseki palota és a kanonokházak, továbbá a Keglevic család pétervásári kastélya számára készített díszít ő vasmunkákat.

10 Képek

11 Fazola emlékm ű ve Fels ő hámorban A címeres kapu kilincsrészén látható figura

12

13 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Fazola Henrik Élete és Munkássága. Élete Német származású vasm ű ves, aki a szakma mesterfogásait testvérével, Fazola Lénárddal együtt Würzburgban, Georg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések