Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A második ipari forradalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A második ipari forradalom"— Előadás másolata:

1 A második ipari forradalom

2 Az első és a második ipari forradalom

3 A monopolszervezetek fajtái

4 Új jelenségek a gazdaságban
XIX. sz. második fele  már a kontinensen is hódít az ipari forr. már  egyedüli Anglia Mélyreható változás a gazdaság szerkezetében  a gazdasági növekedés, a hatalom alapja a nehézipar  kisműhely  gyáripar  kereskedők  bankok  vas  acél  kohászat fejlődése a tudomány új eredményeinek tudatos felhasználása új iparágak  hatalmas befektetések  nemzetállamokon átívelő befektetések

5 Második ipari forradalom
 belső égésű motorok  elektromos energia  kémia Mit takar a kifejezés  korábbinál gyorsabb ütem  nagyobb tőkeigény  nagyobb nyersanyag igény  a centrum kiszélesedése  a centrum áthelyeződése  Németország, USA, Japán vezető nagyhatalmakká válnak Az új technológiák elterjedése második ipari forradalom

6 Vas- és acélipar Új ipari fellendülés  energiaforrás a szén
 alapanyag vas, majd acél Acélipar fejlődése új korszak nyitánya foszfor megkötése (Bessemer-, Martin-, Thomas-kohók)  új kohók, gyengébb lelőhelyek A súlypont lassan áthelyeződik Németország, USA, A német ipar fellegvára: a Ruhr-vidék

7 Az ipari forradalom terjedése Európában

8 Az elektromosság Elektromágneses kísérletek
 ~ Indukció (Faraday)  generátor, villanymotor  ~ hullám (Hertz)  rádiótechnika  villamosenergia-ipar létrej. Első villanytelepek  világítás hálózat kial.  villanymotorok alkalmazása (széles körben) kisméretű, hordozható, szakaszosan üzemeltethető!!!  viharosan terjed a gőz rovására  első vízierőművek = olcsó Erőművek hatalmas tőkét igényel  monopóliumok Elektrotechnika  hírközlés forradalmasítása  Bell - telefon; Puskás - telefonközpont,  Marconi, Popov (egymástól függ.) drótnélküli távíró (rádió őse) Az elektromosság

9 Helyi telepes telefon, induktoros (kurblis) csengetéssel
Edison fonográf Morse távíró Helyi telepes telefon, induktoros (kurblis) csengetéssel Bell telefon 1876 Kézi kapcsolású telefonközpont

10 A robbanómotor A közlekedés főszereplője a gőz
 vasútépítés  acélsín  jobb mozdonyok  hajózás  túlnyomásos gőzgépek teher- és személyszállítás (Titanic) Új távlatokat nyit a robbanómotor  fejlesztés – németek, magyarok autógyártás  futószalag (Ford-gyár) Benzinmotorok  a „repülés” régi álma valósul meg  Schwarcz Dávid  Zeppelin  kormányozható léghajó  Wright fivérek  merevszárnyú repülő

11 Nikolaus Otto Rudolf Diesel Gottlieb Daimler Carl Benz

12 Daimler „motor-carriage” 1886
Diesel motor Benz-Dreirad von 1886 Otto motor Daimler „motor-carriage” 1886

13 Schwarcz alumínium léghajója
Graf Zeppelin Schwarcz alumínium léghajója Ferdinand von Zeppelin Graf Zeppelin Schwarcz Dávid

14

15 Vegyipar   Természettudományos fejlődés 
molekuláris-atomos szerkezet  a kémia új korszakát nyitja meg Szerves vegyületek előállítása új távlatok  műanyaggyártás, mozgókép - celluloid  ammónia ipari gyártása   műtrágyák robbanóanyagok  Robbanómotorok  petrolkémia Mozgókép

16 Mezőgazdaság A 2. ipari forradalom átalakítja  a mezőgazdaságot is
 gépek terjedése  cséplőgépek nagyarányú alkalmazása  robbanómotoros traktor  hernyótalp  vegyipar fejlődése  műtrágya felhasználása A 2. ipari forradalom megmutatta, hogy az emberiség élelmét már csak az „iparszerű” módszerek alkalmazásával lehet elérni

17 Traktor 1907 Cséplőgépek Hernyótalpas traktor

18 A hadiipar Technikai fejlődés 
katonai alkalmazás  fegyverkezési verseny (hajsza)  új technika alkalmazása néha a hadi az első A teljesség igénye nélkül…  mechanika vívmánya  automata fegyver (géppuska)  traktor  páncéllal látják el  a „tank”  robbanó- és villanymotor  búvárhajó (tengeralattjáró)  sorhajó  páncélozás  csatahajó „dreadnaught”  repülés  vadászgép

19 Dreadnought

20

21 A búvárhajó

22 Maxim és „találmánya”

23 A jövő Fizika fejlődése  ívfény  katódsugárzás (elektronok létezése)
 Röntgen X-sugarak felfedezése Anyag belső szerkezete  Bequerel, uránérc  sugárzás mérése  Pierre és Marie Curie,  polónium és a rádium szétválasztása  Rutherford  rádióaktivitás elmélete atommodell Atom  energiát tartalmaz  mennyisége még nem ismert ?????? ( )

24 „Harc a létért” Fejlődés kérdése a biológiát forradalmasította
Darwin  A fajok eredete természetes kiválasztódás „evolúció” Mendel  „génelmélet” szabályszerűség  öröklődés Darwin értelmezése  baloldali szocialisták  a szellem, az emberi tudat = anyag tulajdonsága  szabad vállalkozás hívei  szükségszerű a verseny és a bukás  fajelmélet úttörői  emberi fejlődés hosszú folyamat  alsóbb rendű fajok igazolása Karikatúra Darwinról

25 Johann Gregor Mendel No comment

26

27

28 Új iparszervezeti módszerek
» szabadversenyes kapitalizmus (XIX.sz. 2. harmadáig) verseny a piacokon (gyengék kiesnek) → evolúció elve » monopolkapitalizmus (XIX.sz. végétől) monopólium: kizárólagos gazd-i szerep (a verseny korlátozása) A második ipari forradalom hatására alakul ki Megvalósul a tőke koncentrációja (több vállalat szövetsége) Kilépnek a nemzeti piacról a nemzetközi piacra – tőkekivitel Megjelennek a bankok (finánctőke) a vállalkozásokban A monopóliumok (vállalatszövetségek) típusai: kartell: azonos üzletág vállalkozásai (piac felosztása, árszabás) tröszt: azonos ágazatban dolgozó vállalatok teljes összeolvadása konszern: azonos tulajdonosi körbe de más ágazatba tartozó váll. szindikátus: a váll.-ok önállósága megmarad, de külön szövetkeznek*

29 Társadalmi és demográfiai folyamatok
» Ipari forradalom új hullámának hatása: városiasodás (urbanizáció) → polgárság erősödése az alkalmazotti réteg (középosztály erősödése) A munkásság számának növekedése Nyugaton: születésszám csökkenése Keleten: demográfiai robbanás → kivándorlás » „torlódott társadalom” – a két (régi és új) társadalom-szerkezet egymás mellett (összekapcsolódott) létezése oka: a két ipari forradalom és annak hatásai egyidőben jelentkeztek Közép-, és Kelet Európában földbirtokosok és tőkés vállalkozók irányító szerepe egyszerre társadalmi differenciáltság → társadalmi feszültségek

30 A városiasodás » Európában folyamatos a lakosság növekedése
lakosság nagy része a városokba áramlik (nagyobb*) óriási a kivándorlás az új kontinens felé » nagyvárosok száma növekszik (nagyvárosi életmód) - villanyvilágítás, autó, mozi → tömegszórakoztatás alapvető szolg.-kat ellátó vállalatok (víz, gáz, csatorna) kialakulnak a nagyvárosi negyedek (munkás, luxus…) fokozódott a lakosok társ-i csoportok szerinti elkülönülése » szegregáció megjelent a tömegközlekedés (villamos, busz, metro) a divat, sport, sajtó fontossága

31 A nyugat-európai társadalmak átalakulása

32 Népességvándorlás Európában

33 A polgári állam berendezkedése

34


Letölteni ppt "A második ipari forradalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések