Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Versenyképesség és környezetvédelem Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Versenyképesség és környezetvédelem Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001."— Előadás másolata:

1 Versenyképesség és környezetvédelem Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001

2 Magyarország EU2020 vállalásai A megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nő

3 Az energetika pályázati forrásai 2014-2020 GINOP 2. prioritás energetikai K+F+I fejlesztések GINOP 4. prioritás gazdasági társaságok energiahatékonysági és megújuló energia beruházásai GINOP 7. prioritás energiahatékonysági pénzügyi eszközök KEHOP 5. prioritás lakosság, a központi költségvetési szervek, a non-profit szektor és egyházak épületenergetikai és megújuló energiával kombinált fejlesztései TOP 3. prioritás önkormányzati tulajdonú lakóépületek és középületeket energia hatékony korszerűsítése VP mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai

4 GINOP-4. Energiahatékonyság- és megújuló energia használatának elősegítése Cél: Közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által Stratégiai cél a vállalkozói szektorban az energia ellátás biztonság, a versenyképesség, és a fenntarthatóság biztosítása, amely érdekében az épületek és gazdasági termelési folyamatok energiaszükségletének csökkentése mellett a megmaradó energiaigény minél nagyobb hányadát megújuló energiaforrások alkalmazásával szükséges kielégíteni. Eredmény: csökkennek a gazdasági szféra energiaköltségei javul a termékek és szolgáltatások versenyképessége exportbevételek növekedésével, az import energiahordozók felhasználásának csökkenésével javul a külkereskedelmi mérleg. Munkahelyteremtés

5 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Beavatkozási lehetőségek: Épülethez kapcsolódó energetikai fejlesztések Támogatható tevékenységek: az épületek hőtechnikai adottságainak javítása hőveszteségének csökkentése (például hőszigetelés, nyílászáró csere, hővisszanyerő szellőzés, stb…) fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (például hőtermelők cseréje, távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, stb…) világítási rendszereinek energiatakarékos átalakítása. Épülethez kapcsolódó energetikai fejlesztések és/vagy épület energiaigényének kielégítése megújuló energia felhasználásával Támogatható tevékenységek: Épület energetikai fejlesztések és/ vagy megújuló energiafelhasználás növelésére irányuló tevékenységek például napkollektor, biomassza, hőszivattyú, geotermikus energia, vízenergia, napelem alkalmazása, hulladékhő hasznosítása. Gazdasági-termelési folyamat energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával ahol támogathatók például napelem, napkollektor, biomassza, vízenergia alkalmazása és hulladékhő hasznosítása is.

6 A projektek előkészítése is támogatható!!! műszaki, tervezési, pályázati dokumentációk elkészítése, az energiahatékonysági auditok elkészítése, gazdasági és környezeti hatásvizsgálatok összeállítása, valamint az engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárások elvégzése, Kiválasztási alapelvek Olyan projektek, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz az irányadó stratégiákhoz (foglalkoztatottság, energiahatékonyság, kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése). megvalósíthatóak és fenntarthatóak költséghatékonyak preferált a nagyobb mértékű fosszilis energiahordozó kiváltást és üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkenést eredményező projektek

7 CÉL: A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése Elvárt eredmény: a megújuló energiaforrások termelésének növelése és a nagyobb mértékű hálózatra történő integrálásuk megteremtése csökken az ország szén-dioxid kibocsátása, energiaimport- függősége és a környezetterhelése, mérséklődnek a felhasználók energiaköltségei valamint – különösen a biomassza esetében – bővül a vidéki foglalkoztatás. A prioritási tengely által nyújtott vissza nem térítendő támogatások a GINOP pénzügyi eszközök kombinációjával kerülnek ösztönzésre. KEHOP-5 Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

8 5.1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése Cél: olyan erőművek létesítésének ösztönzése, amelyek a megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózatba táplálják. Támogatható megújuló energiák: Biomassza hasznosítása Biogáz termelés és felhasználás Geotermikus energia alkalmazása Napenergia hasznosítása Vízenergia hasznosítása megújuló technológiákra alapozott zöldáram termelő rendszerek fejlesztései a hálózat szabályozásához hozzájáruló villamos energia-tároló rendszerek Elsődleges cél: helyi erőforrásokhoz és igényekhez alkalmazkodó lokális jellegű, decentralizált kis- és közepes termelőegységek létesítése, valamint a magasabb hatásfokon történő energia előállítása. Különösen fontos, hogy a biomasszára épülő energiatermelésben a felhasznált alapanyagok megfeleljenek a 2009/28/EK irányelv (élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek) fenntarthatósági kritériumainak, valamint fontos szempont a természeti értékek megőrzése. Preferált a megújuló alapú kapcsolt hő- és villamos energia-termelés támogatása. Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezet.

9 5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával Cél: lakóépületek, a középületek, valamint a nonprofit szektor épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítései Támogatható tevékenységek épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése, megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása), az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, illetve az épületeken belül az épületek energiafelhasználásának csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítése. Kedvezményezettek típusai: lakosság (közjogi vagy magánjogi szervezet), központi költségvetési szervek, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok.

10 5.3. Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése Cél: új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítmények kialakításának, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek korszerűsítésének, energiahatékonyság növelésének, vagy kiváltásának és megújuló alapra helyezésének, valamint az új termelő egységek távhőrendszerre történő integrálásának az ösztönzése Kedvezményezettek típusai: távhő-szolgáltatók, valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezetek.

11 5.4. Szemléletformálási programok Cél: Elsősorban a tanulókat és gyermekes családokat megmozdító programok támogatása, melyek felhívják a figyelmet az energia- és klímatudatos viselkedések előnyeire, illetve az elért közönség tájékozottságát növelik saját energiamegtakarítási lehetőségeik kapcsán. A programok megvalósítása során különös hangsúlyt kell fektetni jó példák bemutatására, az egyéni cselekedetek jelentőségére, azok környezeti hatásaira. Kedvezményezettek típusai: civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek.

12 5.5. Intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására Cél: olyan intelligens hálózati eszközök, így az intelligens fogyasztásmérők, a fogyasztóoldali válaszintézkedéseket lehetővé tévő rendszerek és a lokális intelligens vezérlést lehetővé tévő villamosenergia-hálózati egységek kiépítésének támogatása Kedvezményezettek típusai: lakosság (közjogi vagy magánjogi szervezet), központi költségvetési szervek, non-profit szektor, egyházak, villamosenergia- kereskedők, az átviteli rendszerirányító, az elosztói rendszerüzemeltetők, a villamosenergia-termelői engedélyesek, telekommunikációs társaságok.

13 TOP-3 Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Célja: Széndioxid kibocsátás csökkentése közlekedésfejlesztési, energiahatékonysági fejlesztések révén. Intézkedések: 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2 A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energia-források részarányának növelése 3.2. A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energia- források részarányának növelése – intézkedés A 3.2. intézkedés tartalma: Önkormányzati infrastruktúra energia-hatékonyság célú fejlesztései; Önkormányzati infrastruktúra megújuló forrásokra épülő épületenergetikai beavatkozásai; Megújuló energiaforrások endogén kiaknázásán alapuló, autonóm energiaellátást megvalósító komplex fejlesztési programok; Környezettudatosságot erősítő szemléletformálási akciók. Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások

14 7. Pénzügyi eszközök Cél: Új, közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése, meglévők energiahatékonysági korszerűsítése A program eszközei: Hitel, lízing és faktoring Kombinált termékek Tőkeprogramok Garancia eszközök A fenti eszközök szükség szerint kombinálhatóak a GINOP 4. és a KEHOP 5. prioritás vissza nem térítendő forrásaival Végső kedvezményezettek: a lakosság, önkormányzatok, állami közintézmények, nonprofit szektor, valamint a közfeladatot ellátó, állami tulajdonú gazdasági társaságok A rendelkezésre álló források eljuttatása pénzügyi közvetítők útján történik.

15 Hogyan lehet felkészülni? Épületenergetikai audit elkészítése Energetikai számítások elvégzése A fejlesztendő állapot megtervezése, megtérülési számítások alapján A projekt költségvetésének megtervezése Szükséges építési engedélyek beszerzése Tulajdonviszonyok rendezése (bérleti jogviszony, tulajdoni jogviszony, üzemeltetői jogviszony) Beszerzendő eszközök árajánlatainak összegyűjtése Projekt előfinanszírozás és az önerő finanszírozásának átgondolása

16 Köszönjük a figyelmüket! Dr. Zambó Viktória pályázati tanácsadó Nord Tender Kft. Tel: 06 46 508 062 email: iroda@nordtender.huiroda@nordtender.hu


Letölteni ppt "Versenyképesség és környezetvédelem Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések