Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyesült Királyság mezőgazdasága Készítette: Kesztyűs Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyesült Királyság mezőgazdasága Készítette: Kesztyűs Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Az Egyesült Királyság mezőgazdasága Készítette: Kesztyűs Zsuzsanna

2 Általános adatok Területe: 243 307 km 2 Részei: Anglia: 130.439 km², Skócia: 78. 772 km², Wales: 20.768 km², Észak-Írország: 14.121 km² Népessége: 60 600 (ezer fő) (Anglia: 47,6 millió, Skócia: 5,2 millió, Wales: 2,8 millió, Észak-Írország: 1,6 millió) Népsűrűsége: 243 Fő/km 2 (ebből 365 fő/km² Angliában, 66 fő/km2 Skóciában, 135 fő/km² Walesben, 113 fő/km² Észak-Írországban) Fővárosa: London Államforma: Alkotmányos monarchia (királyság) Hivatalos nyelv: Angol Pénznem: 1 font= 100 penny GDP/fő (USD) 31 400

3 A mezőgazdasági termelést befolyásoló tényezők Klimatikus viszonyok Talajminőség Domborzat, területnagyság

4 Éghajlat Enyhe tengerparti éghajlat Jellemzője: Egyenletes hőmérséklet, enyhe általában fagymentes tél, viszonylag hűvös nyár Ez az éghajlati terület a közepes földrajzi szélességeken helyezkedik el általában Nyugat- Európában a parti sávban felhúzódik magasabb szélességek felé Oka: atlanti-óceáni meleg Golf-áramlat

5 Hőmérséklet- csapadék A téli hónapok középhőmérséklete magasabb, a nyáriaké viszont alacsonyabb,mint a földrajzi szélességen megfelelő érték A legmelegebb hónap középhőmérséklete 12-17 o C, a leghidegebbé 3-10 o C A csapadék a tenger felől fújó szelek miatt bőséges, különösen ott, ahol a partvonulat mentén hegységek húzódnak Az évi csapadékösszeg 1000 mm, és éven belüli megoszlása meglehetősen egyenletes Érdekes sajátossága az éghajlati típusnak a viszonylag gyakran fellépő téli zivatar, nagy borultság, szűkös napfényellátottság

6 Talajminőség A szárazföldi termelés egyre inkább a Tees Exe vonalától keletre fekvő,jó talajú, melegebb,szárazabb éghajlatú tájakra összpontosul (sárga Anglia), Ugyanakkor a nagyobbik, nyugati országrész legelőit és rétjeit az állattenyésztés hasznosítja (zöld Anglia)

7 Domborzat I. Angol-sziget Skót-felföld a szigetekkel Pennine-hegység Cumbrian-hegység Walesi-hegyvidék Közép-angliai-alföld Angol-lépcsővidék a Londoni-medencével II. ÍR-SZIGET: Észak-Ír-hegyvidék Dél-Ír-hegyvidék Ír-alföld

8 Koncentrált, iparosodó, mezőgazdaság Nagy Britannia régen gabona és gyapjútermelő agrárország volt. XVIII.század közepétől állattenyésztés fokozatos térhódítása, majd a mezőgazdaságnak a gazdasági ágak rangsorában való visszaszorulása indul el Abban, hogy az ipari forradalom szülőhazája lett, nagy szerepet játszott a mezőgazdaság korai kapitalizálódása A gyorsan fejlődő ipar és a vámokkal védett mezőgazdaság összeütközésbe kerültek „Horn agains Corn” =„Gabona helyett szarvasmarhát” -nőtt az élelmiszerimport Nyugat –Európa táplálta a szigetországot 1940 –ben a függőség mérséklése->állami támogatással megindul a mezőgazdaság korszerűsítése Mezőgazdasági termelés növekedik Birtokrendszer átalakulása, gépesítés, kemizálás Korszerűsítést az EGK 1973-tól ösztönözte Művelésági arányok

9 Egyesült Királyság mezőgazdasága A brit mezőgazdaság egyike a legkoncentráltabbaknak 20 ha alatti farmok aránya a legkisebb 150 ha felettieké a legmagasabb Gazdaságokat maguk a birtokosok, jómódú bérlők művelik, alapvető fontosságú élelmiszerekből csaknem teljesen önellátóak Nagyfokú a mezőgazdaságban a specializáció „Sárga Anglia” és „Zöld Anglia” A mezőgazdasági termelési értékének 2/3-adát állattenyésztés,1/4-edét szántóföldi gazdálkodás,1/10-edét a zöldség és gyümölcstermelés szolgáltatja

10 Szarvasmarha-tartás Az állattartás vezető ága Az elég nagy állomány tenyésztését a kedvező éghajlati viszonyok is segítik A bő csapadék miatt magas a legelők természetes szénahozama, s a tél Dél-Angliában már oly enyhe, hogy az állatok egész éven át a szabadban lehetnek A legelőket műtrágyázzák, és vetett takarmányfüvekkel növelik hozamukat Legsűrűbb a szarvasmarha- állomány a Pennine-hegység déli szelíd lankáin, Délkelet-Angliában és a Cornwall-félszigeten

11 Tejgazdálkodás Elsősorban Délnyugat-Anglia, Midlands, valamint Észak-Írország területén A tejipar termékei közül kiemelkedik a sajtgyártás(Cheshire, Cheddar)

12 Tej, vaj, sajt

13 Állattenyésztés I. A mezőgazdaság vezető ága az állattenyésztés A mezőgazdaság termelési értékének kétharmadát az állattenyésztés adja A szarvasmarhatartás az állattenyésztés vezető ágazata Nagy érdemeket szerzett Nagy-Britannia a hússertések tenyésztésében is. A többségében Közép- és Dél-Angliában tenyésztett állomány a lakosság létszámához viszonyítva alig közepes, ezért sertéshúsból nagy az import (Dánia, Hollandia).

14 Állatállomány

15

16 Állattenyésztés Nagy- Britannia Európa legnagyobb és a világ hetedik juhtenyésztője. Nyugat-Európa legnagyobb juhállománya a rosszabb minőségű hegyi legelőkön sűrűbb; a Pennine Északi részén, Skóciában és Walesben A fejlődő baromfitenyésztés igen színvonalas, számos nemes fajtával gazdagította Európát A híres kutya- és lótenyésztés elsősorban a sportot, szórakozást szolgáló érdekesség A tengeri halászat elsősorban az északi szigetek és Skócia parti lakosságának nyújt megélhetést.

17 Növénytermesztés A mezőgazdaság termelési értékének egynegyedét adja a szántóföldi gazdálkodás A szántóföldi terület csaknem ötödén árpaföldek terjeszkednek Egyre inkább visszaszorul a zab (jóformán csak Skóciában vetik)

18 Növénytermesztés II. A kenyérgabonák közül csupán a búzát termesztik Termelőterülete majdnem kizárólag a kedvező éghajlatú és talajadottságokkal rendelkező Londoni-medence és Kelet-Anglia A magas termésátlagok következtében nagy a termésmennyiség, de mindemellett tetemes az import is. Skóciában, ahol a búza már nem terem meg zabkenyeret sütnek

19 Gabonafélék megoszlása

20 Növénytermesztés III. A kapás növények közül mindenütt elterjedt a burgonya (6 M tonna) Az ipari növények közül a Londoni- medencében elterjedt a cukorrépa Észak-Írországban a komló és a len legjelentősebb

21 Burgonya, cukorrépa

22 Kertgazdálkodás Nagy-Britanniában a kertgazdálkodás jelentős (A második világháború után nagy erőfeszítéseket tett az angol kormányzat a gyümölcs és zöldségtermelés fokozására is ) Az „Angol Riviéra” és Kelet- Anglia magasabb napfénytartamú területein, és a Severn mellékén nagy gyümölcs- és zöldségkertészetek létesültek Nagy hírnévnek örvend a Scilly-szigetek virágkertészete

23 Kertgazdálkodás

24 Észak- Írország (Ulster) Az Ír-sziget északkeleti hatodára terjedő országrész Függetlenné válását követően a Nagy- Britanniához való csatlakozást választotta Az Egyesült Királyság legfejletlenebb része A mezőgazdaságban dolgozók aránya háromszorosa,a munkanélküliség másfélszerese a brit átlagnak Az óceáni éghajlat, valamint a gyenge hozamú talajok inkább a rét- és legelőgazdálkodáson alapuló szarvasmarha- és juhtenyésztésnek kedveznek Szántóföldi gazdálkodás a Lagan-árok bazaltmálladékán folyik (len, burgonya, árpa, zab) Az ipar a helyi mezőgazdaság terményeit dolgozza fel

25 Gazdasági régiók mezőgazdasági vonatkozása Skócia  Fátlan, fenyérrel, sok láppal és sovány legelőkkel borított területét juhtenyésztéssel és vadgazdálkodással hasznosítják  Dundee könnyűipari központ, juta és lenipara országos jelentőségű  Orkney-szigetcsoporton évszázadok óta állattenyésztéssel és halászattal foglalkoznak Wales  Mélyebben fekvő legelőin szarvasmarhát és juhot tartanak, de szántóföldi gazdálkodása jelentéktelen  Két részre osztható: Észak –Wales: állattenyésztés Dél –Wales: ipar Észak –Anglia  Keleti részén az üde zöld réteken szarvasmarha tenyésztés van  Belső hegyi rétjein juhokat legeltetnek Észak-Nyugat Anglia  Világhírű a pamutipara  Textilipara is fejlődésnek indult Yorkshire és Humberside  Gyapjúipara tradicionális

26 Gazdasági régiók Kelet Midlans  Könnyűipara (textil és élelmiszer,bőripara jelentős)  Környező agrárvidék gépellátója  Belterjes mezőgazdasága van Dél-Nyugat Anglia  Tejelő szarvasmarha tartás fő bázisa  Magas színvonalú tejgazdálkodás folyik  Jelentős belföldi tej,vaj, sajtszállítója az országnak(London,Midlands)  Az enyhe tél kedvez az esőárnyékban fekvő déli partvidék konyha és virágkertészetének  Gazdaságának megalapozója az állattenyésztés és a halászat, illetve az azokhoz kapcsolódó könnyű és élelmiszeripar(malom, cukor, konzervipar) Nyugat-Midlands  Magas színvonalú kertgazdálkodás és  Szarvasmarha tenyésztés folyik Kelet-Anglia  Nagy –Britannia egyik fontos agrárvidéke (búza, árpa, cukorrépa, zöldségfélék termesztése)  Gyapjú, selyem, élelmiszeripara ma is jelentős Dél –Kelet Anglia  Szárazabb, napsütésben bővelkedő éghajlat és kedvező talajadottságok következtében a szigetország éléskamrája  Mezőgazdaságon belül a szántóföldi takarmányokat hasznosítják  Szarvasmarha és sertéstartás jelentős  Kertgazdálkodás kiemelkedő

27 Felhasznált irodalom Probáld Ferenc- Szabó Pál Európa regionális földrajza Társadalomföldrajz ELTE Eötvös Kiadó, 2007 www.wikipédia.hu www.wikipédia.org Statistics.defra.gov.uk

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Egyesült Királyság mezőgazdasága Készítette: Kesztyűs Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések