Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyesült Királyság mezőgazdasága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyesült Királyság mezőgazdasága"— Előadás másolata:

1 Az Egyesült Királyság mezőgazdasága
Készítette: Kesztyűs Zsuzsanna

2 Általános adatok Területe: 243 307 km2
Részei: Anglia: km², Skócia: km², Wales: km², Észak-Írország: km² Népessége: (ezer fő) (Anglia: 47,6 millió, Skócia: 5,2 millió, Wales: 2,8 millió, Észak-Írország: 1,6 millió) Népsűrűsége: 243 Fő/km2 (ebből 365 fő/km² Angliában, 66 fő/km2 Skóciában, 135 fő/km² Walesben, 113 fő/km² Észak-Írországban) Fővárosa: London Államforma: Alkotmányos monarchia (királyság) Hivatalos nyelv: Angol Pénznem: 1 font= 100 penny GDP/fő (USD)

3 A mezőgazdasági termelést befolyásoló tényezők
Klimatikus viszonyok Talajminőség Domborzat, területnagyság

4 Éghajlat Enyhe tengerparti éghajlat
Jellemzője: Egyenletes hőmérséklet, enyhe általában fagymentes tél, viszonylag hűvös nyár Ez az éghajlati terület a közepes földrajzi szélességeken helyezkedik el általában Nyugat- Európában a parti sávban felhúzódik magasabb szélességek felé Oka: atlanti-óceáni meleg Golf-áramlat

5 Hőmérséklet- csapadék
A téli hónapok középhőmérséklete magasabb, a nyáriaké viszont alacsonyabb,mint a földrajzi szélességen megfelelő érték A legmelegebb hónap középhőmérséklete oC, a leghidegebbé 3-10 oC A csapadék a tenger felől fújó szelek miatt bőséges, különösen ott, ahol a partvonulat mentén hegységek húzódnak Az évi csapadékösszeg 1000 mm, és éven belüli megoszlása meglehetősen egyenletes Érdekes sajátossága az éghajlati típusnak a viszonylag gyakran fellépő téli zivatar, nagy borultság, szűkös napfényellátottság

6 Talajminőség A szárazföldi termelés egyre inkább a
Tees Exe vonalától keletre fekvő ,jó talajú , melegebb ,szárazabb éghajlatú tájakra összpontosul (sárga Anglia), Ugyanakkor a nagyobbik , nyugati országrész legelőit és rétjeit az állattenyésztés hasznosítja (zöld Anglia)

7 Domborzat I. Angol-sziget II. ÍR-SZIGET: Skót-felföld a szigetekkel
Pennine-hegység Cumbrian-hegység Walesi-hegyvidék Közép-angliai-alföld Angol-lépcsővidék a Londoni-medencével II. ÍR-SZIGET: Észak-Ír-hegyvidék Dél-Ír-hegyvidék Ír-alföld

8 Koncentrált, iparosodó, mezőgazdaság
Nagy Britannia régen gabona és gyapjútermelő agrárország volt. XVIII.század közepétől állattenyésztés fokozatos térhódítása, majd a mezőgazdaságnak a gazdasági ágak rangsorában való visszaszorulása indul el Abban, hogy az ipari forradalom szülőhazája lett, nagy szerepet játszott a mezőgazdaság korai kapitalizálódása A gyorsan fejlődő ipar és a vámokkal védett mezőgazdaság összeütközésbe kerültek „Horn agains Corn” =„Gabona helyett szarvasmarhát” -nőtt az élelmiszerimport Nyugat –Európa táplálta a szigetországot 1940 –ben a függőség mérséklése->állami támogatással megindul a mezőgazdaság korszerűsítése Mezőgazdasági termelés növekedik Birtokrendszer átalakulása, gépesítés, kemizálás Korszerűsítést az EGK 1973-tól ösztönözte Művelésági arányok

9 Egyesült Királyság mezőgazdasága
A brit mezőgazdaság egyike a legkoncentráltabbaknak 20 ha alatti farmok aránya a legkisebb 150 ha felettieké a legmagasabb Gazdaságokat maguk a birtokosok, jómódú bérlők művelik, alapvető fontosságú élelmiszerekből csaknem teljesen önellátóak Nagyfokú a mezőgazdaságban a specializáció „Sárga Anglia” és „Zöld Anglia” A mezőgazdasági termelési értékének 2/3-adát állattenyésztés ,1/4-edét szántóföldi gazdálkodás,1/10-edét a zöldség és gyümölcstermelés szolgáltatja

10 Szarvasmarha-tartás Az állattartás vezető ága
Az elég nagy állomány tenyésztését a kedvező éghajlati viszonyok is segítik A bő csapadék miatt magas a legelők természetes szénahozama, s a tél Dél-Angliában már oly enyhe, hogy az állatok egész éven át a szabadban lehetnek A legelőket műtrágyázzák, és vetett takarmányfüvekkel növelik hozamukat Legsűrűbb a szarvasmarha-állomány a Pennine-hegység déli szelíd lankáin, Délkelet-Angliában és a Cornwall-félszigeten

11 Tejgazdálkodás Elsősorban Délnyugat-Anglia, Midlands, valamint Észak-Írország területén A tejipar termékei közül kiemelkedik a sajtgyártás(Cheshire, Cheddar)

12 Tej, vaj, sajt

13 Állattenyésztés I. A mezőgazdaság vezető ága az állattenyésztés
A mezőgazdaság termelési értékének kétharmadát az állattenyésztés adja A szarvasmarhatartás az állattenyésztés vezető ágazata Nagy érdemeket szerzett Nagy-Britannia a hússertések tenyésztésében is. A többségében Közép- és Dél-Angliában tenyésztett állomány a lakosság létszámához viszonyítva alig közepes, ezért sertéshúsból nagy az import (Dánia, Hollandia).

14 Állatállomány

15

16 Állattenyésztés Nagy- Britannia Európa legnagyobb és a világ hetedik juhtenyésztője. Nyugat-Európa legnagyobb juhállománya a rosszabb minőségű hegyi legelőkön sűrűbb; a Pennine Északi részén, Skóciában és Walesben A fejlődő baromfitenyésztés igen színvonalas, számos nemes fajtával gazdagította Európát A híres kutya- és lótenyésztés elsősorban a sportot, szórakozást szolgáló érdekesség A tengeri halászat elsősorban az északi szigetek és Skócia parti lakosságának nyújt megélhetést.

17 Növénytermesztés A mezőgazdaság termelési értékének egynegyedét adja a szántóföldi gazdálkodás A szántóföldi terület csaknem ötödén árpaföldek terjeszkednek Egyre inkább visszaszorul a zab (jóformán csak Skóciában vetik)

18 Növénytermesztés II. A kenyérgabonák közül csupán a búzát termesztik
Termelőterülete majdnem kizárólag a kedvező éghajlatú és talajadottságokkal rendelkező Londoni-medence és Kelet-Anglia A magas termésátlagok következtében nagy a termésmennyiség, de mindemellett tetemes az import is. Skóciában, ahol a búza már nem terem meg zabkenyeret sütnek

19 Gabonafélék megoszlása

20 Növénytermesztés III. A kapás növények közül mindenütt elterjedt a burgonya (6 M tonna) Az ipari növények közül a Londoni-medencében elterjedt a cukorrépa Észak-Írországban a komló és a len legjelentősebb

21 Burgonya, cukorrépa

22 Kertgazdálkodás Nagy-Britanniában a kertgazdálkodás jelentős (A második világháború után nagy erőfeszítéseket tett az angol kormányzat a gyümölcs és zöldségtermelés fokozására is ) Az „Angol Riviéra” és Kelet-Anglia magasabb napfénytartamú területein, és a Severn mellékén nagy gyümölcs- és zöldségkertészetek létesültek Nagy hírnévnek örvend a Scilly-szigetek virágkertészete

23 Kertgazdálkodás

24 Észak- Írország (Ulster)
Az Ír-sziget északkeleti hatodára terjedő országrész Függetlenné válását követően a Nagy- Britanniához való csatlakozást választotta Az Egyesült Királyság legfejletlenebb része A mezőgazdaságban dolgozók aránya háromszorosa,a munkanélküliség másfélszerese a brit átlagnak Az óceáni éghajlat, valamint a gyenge hozamú talajok inkább a rét- és legelőgazdálkodáson alapuló szarvasmarha- és juhtenyésztésnek kedveznek Szántóföldi gazdálkodás a Lagan-árok bazaltmálladékán folyik (len, burgonya, árpa, zab) Az ipar a helyi mezőgazdaság terményeit dolgozza fel

25 Gazdasági régiók mezőgazdasági vonatkozása
Skócia Fátlan, fenyérrel, sok láppal és sovány legelőkkel borított területét juhtenyésztéssel és vadgazdálkodással hasznosítják Dundee könnyűipari központ, juta és lenipara országos jelentőségű Orkney-szigetcsoporton évszázadok óta állattenyésztéssel és halászattal foglalkoznak Észak –Anglia Keleti részén az üde zöld réteken szarvasmarha tenyésztés van Belső hegyi rétjein juhokat legeltetnek Észak-Nyugat Anglia Világhírű a pamutipara Textilipara is fejlődésnek indult Wales Mélyebben fekvő legelőin szarvasmarhát és juhot tartanak, de szántóföldi gazdálkodása jelentéktelen Két részre osztható: Észak –Wales: állattenyésztés Dél –Wales: ipar Yorkshire és Humberside Gyapjúipara tradicionális

26 Gazdasági régiók Kelet-Anglia Dél –Kelet Anglia Nyugat-Midlands
Nagy –Britannia egyik fontos agrárvidéke (búza, árpa, cukorrépa, zöldségfélék termesztése) Gyapjú, selyem, élelmiszeripara ma is jelentős Nyugat-Midlands Magas színvonalú kertgazdálkodás és Szarvasmarha tenyésztés folyik Kelet Midlans Könnyűipara (textil és élelmiszer,bőripara jelentős) Környező agrárvidék gépellátója Belterjes mezőgazdasága van Dél –Kelet Anglia Szárazabb, napsütésben bővelkedő éghajlat és kedvező talajadottságok következtében a szigetország éléskamrája Mezőgazdaságon belül a szántóföldi takarmányokat hasznosítják Szarvasmarha és sertéstartás jelentős Kertgazdálkodás kiemelkedő Dél-Nyugat Anglia Tejelő szarvasmarha tartás fő bázisa Magas színvonalú tejgazdálkodás folyik Jelentős belföldi tej ,vaj, sajtszállítója az országnak(London,Midlands) Az enyhe tél kedvez az esőárnyékban fekvő déli partvidék konyha és virágkertészetének Gazdaságának megalapozója az állattenyésztés és a halászat, illetve az azokhoz kapcsolódó könnyű és élelmiszeripar(malom, cukor, konzervipar)

27 Felhasznált irodalom Probáld Ferenc- Szabó Pál Európa regionális földrajza Társadalomföldrajz ELTE Eötvös Kiadó, 2007 Statistics.defra.gov.uk

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Egyesült Királyság mezőgazdasága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések