Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Románia demográfiai helyzete különös tekintettel a magyar kisebbségre Tolnai Gábor Földrajz BSc III. évf.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Románia demográfiai helyzete különös tekintettel a magyar kisebbségre Tolnai Gábor Földrajz BSc III. évf."— Előadás másolata:

1 Románia demográfiai helyzete különös tekintettel a magyar kisebbségre Tolnai Gábor Földrajz BSc III. évf.

2 FÖLDRAJZI PROBLÉMA Váratlan mértékű népességcsökkenés Magyar kisebbség demográfiai helyzete Arányok átrendeződése Térbeliség (Városiasodás)

3 Románia népessége (millió fő). Forrás: Elekes T. 2008. Népesedés: 1941-ben még tart a dem. átmenet  népességrobbanás; de az azt követő években visszaesés. II. vh. után gazdasági növekedés  legintenzívebb növekedés (évi 1,3%) ‘56-’66: fejlődés lassul  megtorpanás ’66: drasztikus szigorítások bevezetése, cél: nép. növ. üteme ne essen vissza (  1,2% évente) „30 milliós nemzet” ‘77-’92: „alkalmazkodás”  növ. üteme csak 0,4 % 1990-től hirtelen változás (szabályozás megszűnése) (gazdasági visszaesés) (emigráció!)  csökkenés! De regionális különbségek D-Erdély, D-Románia  É-Moldva Természetes népmozgalom Romániában (ezrelék) 1960-2002. Forrás: Horváth I. 2003.

4 Népesedés: 1992.:22 810 000 fő 2002.:21 698 000 fő  1 112 000-es fogyás! Várakozáson felüli (term. népmozg. nem indokolja) oka:– term. fogyás: 274 000 – elvándorlás: 838 000 (’90-es évek első felében a legsúlyosabb) Becslések a jövőre: – 2025: 20,8 mó fő – 2050: 18,7 mó fő (szélsőségesebb verzió: 16 mó körül) Pedig becslés alapja: – Teljes termékenység: 1,3  1,63 – Várható élettartam 67,4 / 74,8  72,1 / 78,1 év Elöregedés felgyorsulása (60 év felettiek aránya 2002-ben 14,2%  2025-ben 18% DE!!! cigányok erősen befolyásolhatják (még mindig 3 a teljes termékenységi mutató) Számuk? 2002-es népszáml.: 535350  valóságban: 1-1,5 mó

5 Forrás: IDB

6 A románok és a kisebbségi magyarok demográfiai mutatóinak összehasonlítása: orsz. átl.románokmagyarok Nyers szül. arány:9,79,99 Nyers hal. arány:12,412,614,7 Csecsemőhalandóság:17,217,113,8 Várható élett. (férfiak):67,467,166,8 Várható élett. (nők):74,874,575,5 Teljes termékenység:(kb.) 1,3 (kb.) 1 Kor szerinti term.: 15-24 éves46,245,440,7 25-34 éves46,947,150,8 35-49 éves6,97,58,5 Forrás: Gheţ ă u, V. 2004. Közös tört.  hasonlóság

7 A román és magyar népességváltozás összehasonlítása: (ezer fő) Románia román magyar egyéb 1992.2281020408,51625776,5 2002.2168119399,61431,8849,6 változás-1129-1008,9-193,273,1 vált (%)-4,9 -11,99,4 term. népm.-303,7-220,5-99,716,5 migráció (+asszimiláció)-825,3-788,4-93,556,6 Forrás: Gheţ ă u, V. 2004. Románokat inkább migráció, Magyarokat inkább term. fogy. apasztja.

8 Magyar nemzetiségűek és anyanyelvűek Románia területén. Forrás: Veres V. 2002b. Magyar népesedés: ‘80-as évek közepéig szaporodás ‘80-as évek vége – ’90-es eleje: menekülési hullám ‘92-’02 vártnál is nagyobb fogyás (1,506 mó helyett csak 1,437 mó!) Jelenleg: 6.6% népszámlálási csalás? inkább: – korábbi statisztikai pontatlanság (1992-es népesség túlbecslése) – metodikai változtatás: >1éve külföldön levők nem állampolgárok  190e helyett „csak” 118e csökk. (problémás követni) (  össznépesség esetében is) 2025: 1, 25 mó, 2050: 1,15 mó ? Cigányok módosíthatják (!) Magyar kivándorlók Romániából. Forrás: Veres V. 2002b.; Horváth I. 2002. ugrás

9 Romániai magyar nemzetiségűek korcsoportos megoszlása (népszámlálás ill. becslés). Forrás: Kiss T. – Csata I. 2006. A kivándorlás korspecifikus (1988-94: 70% 35 év alatti)  Súlyosbítja az elöregedést Asszimiláció is a fiatalabbakat érinti: tanulmányok, pályaválasztás, új lakóhely = intragenerációs vegyes házasságokban a gyermekek = intergenerációs (kevésbé, mint korábban (?) + hely, környezet is számít)

10 Magyar nemzetiségűek száma Romániában, csak a természetes szaporodás alapján illetve a valóságban. Forrás: Veres V. 2002b. és Kiss T. – Csata I. 2006.

11 www.hhrf.org ugrás

12 Magyarok és románok Erdély megyéiben 1992-ben és 2002-ben. Forrás: Veres V. 2002a.

13 Magyarok számának változása Erdély megyéiben 1992-2002 között. Románok számának változása Erdély Megyéiben 1992-2002 között. Forrás: Veres V. 2002a. Magyarok és románok számának változása Erdély megyéiben 1992-2002 között (%). 1920-ban Erdély lakosságának 31,5%-a magyar 1992-ben 20,8 % 2002-ben 19,6% 2025/2050 ?? (szórványmagyarság gyorsabban fogy) Egész Erdély fogy: (magyarok jobban!) ‘92 – ’02: -6,4% legerősebben: D-Erdély de Arad, Temes kap utánpótlást Cigányok !

14 Magyarok aránya 2002-ben; és számuk változása ‘92-’02. Forrás: Kocsis K. – Bottlik Zs. – Tátrai P. 2006.

15 Románok aránya 2002-ben; és számuk változása ‘92-’02. Forrás: Kocsis K. – Bottlik Zs. – Tátrai P. 2006.

16 Németek aránya 2002-ben; és számuk változása ‘92-’02. Forrás: Kocsis K. – Bottlik Zs. – Tátrai P. 2006.

17 Cigányok aránya 2002-ben; és számuk változása ‘92-’02. Forrás: Kocsis K. – Bottlik Zs. – Tátrai P. 2006.

18 Városiasodás Romániában: 1948-1990: városi lakosság 240%-kal nő ‘60-as évektől intenzív lakótelep-építés Faluról városba költ., ‘70-es évektől nagytávolságú 70%-ban aktívkorúak  falvak elöregedése Regionális központok felduzzasztása (300 ezer) Megyeszékhelyek, kisvárosok is követik Hiányos középváros-hálózat (25-100 ezer) ‘89 dec. után gazd. hanyatlás (egyfunkciós városok!)  visszaköltözés a falvakba (főleg megyén belül) „speciális dezurbanizáció”: munkanélküliség okozza! (2002-ben 11,7%-os munkanélküliség  1, 04 mó fő  60,5%-a városi!)

19 A városiak aránya Romániában 1948-2002 (%).A városlakók száma Romániában 1948-2002. A városok száma Romániában 1948-2002. Forrás: Borzán A. 2004. Forrás: Elekes T. 2008.

20 Erdélyi regionális központok lakosságának változása 1948-2002. Forrás: Elekes T. 2008. Ó-Romániai regionális központok lakosságának változása 1948-2002. Bukarest lakosságának változása 1948-2002.Székely kis-középvárosok lakosságának vált.

21 ugrás

22 Magyarok aránya Erdély városaiban és községeiben 1956-2002. Városban és községben lakó magyarok száma Erdélyben 1956-2002. Forrás: Kiss T. 2003. Egykor magasabb fokú urbanizáltság a visszájára fordult. 1948-90: Románok erősebb városba áramlása; Tudatos „elrománosítás”. Magyarok fogyása: szórványban, városban gyorsabb  egyre alacsonyabb urbanizáltság ‘92-’02: fogyás fele 8 nagyvárosból Magyar kisebbség periférián: Hátrányos helyzet; Lemaradás a modernizációban.

23 KONKLÚZIÓ Gazdasági fejlődés + javuló életszínvonal  csökkenő fogyás Megoldások: – Családtámogatási politika – Emigránsok visszacsábítása (lehetőségek) Magyarság meddig „tart ki”? pol. erőszak nélkül is nemzetállam?

24 Bibliográfia: BORZÁN A. 2004. Románia népességének alakulása 1941-2002. – In: Területi Statisztika 7.(44.)/2. pp. 164-172. ELEKES T. 2008. Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig. – In: Tér és Társadalom 22/2. pp. 185-201. GHEŢĂU, V. 2004. A romániai románok, a romániai Magyar etnikai kisebbség és Magyarország demográfiai helyzetének összehasonlítása (1992-2002.) – In: Demográfia 47/3-4. pp. 209-230. HORVÁTH I. 2002. A romániai Magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása. – In: Korunk Vol. 2. pp. 31-47. HORVÁTH I. 2003. A 2002-es romániai népszámlálás előzetes eredményeinek ismertetése és elemzése. – In: GYURGYÍK L., SEBŐK L. (szerk.) 2003. Népszámlálási körkép Közép- Európából 1989-2002. – Teleki László Alapítvány. Budapest. pp. 80-96.

25 K ISS T. 2003. A romániai magyarság az 1992-es és 2002-es népszámlálások tükrében. – In: G YURGYÍK L., S EBŐK L. (szerk.) 2003. Népszámlálási körkép Közép-Európából 1989- 2002. – Teleki László Alapítvány. Budapest. pp. 97-117. K ISS T. – C SATA I. 2006. Népesedési perspektívák Erdélyben. – In: Pro Minoritate Vol. 2-3. K OCSIS K. – B OTTLIK Zs. – T ÁTRAI P. 2006. Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989- 2002) – MTA FKI. Budapest. 197 p. V ARGA E. Á. 2002. A romániai Magyar népességcsökkenés okairól. Néhány demográfiai szempont a 2002. évi népszámlálás előzetes közleményének értékeléséhez – In: Magyar Kisebbség Vol. 4. V ERES V. 2003. Erdély természetes szaporodási folyamatai európai kontextusban az ezredfordulón. – In: Korunk Vol. 1. V ERES V. 2002a. A romániai magyarok demográfiai viszonyai a 2022. évi népszámlálás előzetes adatai tükrében. – In: Demográfia 45/2-3. pp. 319-337. V ERES V. 2002b. A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében. – In. Korunk Vol. 2. pp. 4-18.


Letölteni ppt "Románia demográfiai helyzete különös tekintettel a magyar kisebbségre Tolnai Gábor Földrajz BSc III. évf."

Hasonló előadás


Google Hirdetések