Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek 2011. Május 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek 2011. Május 6."— Előadás másolata:

1 Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek 2011. Május 6.

2 Megfelelő lakhatás Their joy ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága, megfelelő lakás:  A lakhatás jogi biztonsága (security of tenure)  Alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (availability of services, materials, facilities and infrastructure)  Megfizethetőség (affordability)  Lakhatóság (habitability)  Elérhetőség (accessibility)  Elhelyezkedés (location)  Kulturális megfelelés (cultural adequacy)

3 A lakhatás jogi biztonsága Their joy  A lakhatás jogi biztonsága (security of tenure): függetlenül a lakhatás jogi formájától (tulajdon, közösségi vagy magánbérlet, szövetkezeti lakás, lízing, szükséglakás, informális letelepülés) mindenki számára biztosított kell legyen a lakhatás bizonyos mértékű jogi biztonsága, amely védelmet nyújt az erőszakos kilakoltatás, zaklatás és egyéb fenyegetések ellen.

4 A lakhatás jogi biztonsága szempontjából releváns szakpolitikák, szabályok, gyakorlatok Their joy  Lakhatáshoz való jog nincs rögzítve  Kilakoltatás szabályai és gyakorlata  Önkényes lakásfoglalás: szabálysértés  2000: Ltv. módosítása, önkényes lakásfoglalók kilakoltatásának megkönnyítése, kevesebb jogi garancia  Kilakoltatási moratórium diszkriminatív jellege: önkényesek lakásfoglalókra korábban sem vonatkozott, 2011 április 15 óta a lakáshitel-törlesztéssel elmaradtakat kivéve mindenkit kedvezőtlenül diszkriminál a szabályozás  Kilakoltatások gyakorlatának problematikus pontjai

5 A lakhatás jogi biztonsága szempontjából releváns szakpolitikák, szabályok, gyakorlatok (folyt.) Their joy  Jól működő szociális lakásrendszer hiánya  Szociális bérlakásszektor mennyiségi elégtelensége  Szociális bérlakás-szektor minőségi elégtelensége  Önkormányzati bérlakás-menedzsment problémái  Megfizethetőség javítását, eladósodás megelőzését célzó intézkedések, ezek problémái  Adósságkezelési szolgáltatás problémái  Lakásbérbeadást kedvezőtlenül érintő szabályozás  informális bérbeadások  jogi bizonytalanság

6 Habitat mérföldkövek/jellemzők Their joy Nemzetközi fejlesztési netwörk része, magyar indulás: 1996 150 új lakás felépítése, felújítási programok: 275 család segítése, képzések és műszaki tanácsadás: 515 család, összesen 940 család Családok aktív bevonása, nem segélyprogram Partnerségek civil szervezetekkel és önkormányzatokkal Külföldi önkéntések (Global Village) és vállalati önkéntesek Finanszírozás: adománygyűjtés, családok törlesztése Egy nagy nemzetközi szervezet támogatása: források, minőségbiztosítás, szakértelem

7 Habitat – jövőkép, stratégiai prioritások Their joy Jövőkép: 2025-ben a megfelelő lakhatás hozzáférhetővé válik az alacsony jövedelműek számára Magyarországon. Ennek eléréséhez a következő területeken van szükség változásra: A. Jól működő szociális lakhatási szektor létrehozása: 1) megfelelő számú, megfelelő elhelyezkedésű, elfogadható állapotú, megfizethető szociális bérlakás, fenntartható tulajdonosi és üzemeltetői struktúrában; 2) megfizethető lakástulajdon-szerzési lehetőségek 3) szociális munkával párosuló lakhatási szolgáltatásokat nyújtó intézmények (hajléktalanszállók, különböző átmeneti otthonok, stb.); 4) megfelelő és célzott, szektorsemlegesebb lakástámogatási rendszer; 5) megfelelő támogatás különösen sérülékeny csoportok lakhatásához 6) az energiaszegénység csökkentését célzó komplex programok bevezetése B. Komplex programok keretében elérhető lakhatási fejlesztések halmozott problémákkal küzdő, szegregált területeken élő háztartások számára C. Lakásfinanszírozási szolgáltatások a tisztességes pénzügyi szolgáltatások piacáról kiszoruló háztartások felújítási/fejlesztési beruházásaira

8 Nagykanizsa – szociális bérlakások felújítás lakbér- hátralékok egyidejű csökkentésével Their joy A Társadalomelméleti Kollégium kezdeményezésére indult program, megvalósítás: TEK, HFHM Célcsoport: mélyszegénységben, leromlott városi területen élő, rossz energiafelhasználású szociális bérlakásban élő lakbérhátralékos (többségében roma) családok Szociális bérlakások felújítása: szigetelés, nyílászáró-felújítás, festés Egyetemista és külföldi önkéntesek, továbbá a házakban és a környéken élők bevonásával Részt vevő lakók: munka értékét az önkormányzat levonja a lakbér-hátralékból 12 lakás 3 házban, a programban részt vettek száma: 40 Tervek: „Nagykanizsa”-modellre épülő további projektek, komplexebb, mindenekelőtt foglalkoztathatóság javítását célzó intézkedéseket is tartalmazó beavatkozások keretében, szisztematikus monitoring

9 IDA program Their joy Célcsoport: mélyszegénységben élők Komplex: olyan holisztikus program, ahol a lakhatási fejlesztés összekapcsolódik (pénzügyi) képzéssel, családgondozással, közösségi fejlesztéssel és munkahelyteremtéssel Komplex: sok partner szervezet együttműködése szükséges: Autonómia Alapítvány, Mikrohitel Zrt., önkormányzatok: Bonyhádi Kistérség (Kisvejke, Tevel, Lengyel), Kiskunhalas, Lajosmizse, Nyírmada; SOS Gyermekfalu Alapítvány, Open Society Institute (Soros) Levi's Alapítvány

10 Hogyan működik az IDA program? 1) A család nyit egy megtakarítási számlát és 6-18 hónapon keresztül ugyanazt az összeget befizeti a számlára. 2) A megtakarítási periódus végén az adományozó ugyanannyi adományt ad, mint a megtakarítás 3) A Mikrohitel max ugyanannyi hitelt biztosít, mint a megtakarítás és az adomány összegének duplája 4) A teljes összeget a felújításra kell fordítani, amelyhez a Habitat műszaki tanácsadást nyújt 5) A család aktívan részt vesz a felújítás szervezésében és visszafizeti a hitelt a Mikrohitelnek. Család részt vesz az Autonómia által szervezett pénzügyi képzésen, és a Habitat által szervezett energatikai képzésen. Az önkormányzat biztosítja a folyamatos családgondozást.

11 Szociális lakásügynökség-pilot Their joy Megvalósítás: HFHM, Városkutatás Kft. Cél: más országokban sikeresen működő szociális lakásügynökségek (SZOL) magyarországi bevezetési lehetőségének vizsgálata, kapcsolódó szabályozások kialakítása,a modell tesztelése, érdekképviseleti tevékenység a modell országos elterjesztésére SZOL: meglevő, tulajdonos által nem lakott lakások szociális bérlakásként történő üzemeltetése, közvetítő szervezet a bérbeadók és bérlők között, gondoskodik a lakbértámogatás elosztásáról, szükség esetén szociális munkát biztosít önkormányzaton belül, önkormányzati tulajdonú szervezetként vagy más szervezeti formában is működhet (pl. civil szervezet) Pilot: összesen 100 háztartás, 5 helyszín, 2 év

12 Köszönjük figyelmüket! Their joy További információ: Sümeghy György országos igazgató Kőszeghy Lea lakáspolitikai munkatárs Habitat for Humanity Magyarország Budapest Hajós utca 9. 1065 Telefon: +36 1 354 1084 Fax: +36 1 354 1085 Email: sumeghy.gyorgy@habitat.hu; lea.koszeghy@habitat.husumeghy.gyorgy@habitat.hu Web: www.habitat.huwww.habitat.hu www.habitat.org égek (SZOL) magyarországi bevezetési lehetőségének vizsgálata

13 Köszönjük figyelmét! További információ: Sümeghy György, Kőszeghy Lea Habitat for Humanity Magyarország Budapest Hajós u. 9. 1065 Email: sumeghy.gyorgy@habitat.husumeghy.gyorgy@habitat.hu lea.koszeghy@habitat.hu Web: www.habitat.huwww.habitat.hu www.habitat.org


Letölteni ppt "Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek 2011. Május 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések