Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése Szabad Péter 2007. március 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése Szabad Péter 2007. március 28."— Előadás másolata:

1 Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése Szabad Péter 2007. március 28.

2 Az előadás vázlata Isten és tudomány A világegyetem felépítése A világegyetem megismerésének története Az ősrobbanás elmélete Antropikus világegyetem Következtetés

3 Isten és tudomány

4 Van-e bármiféle kapcsolat Isten és a tudomány között? Niles Eldredge: „vallás és tudomány két merőben eltérő területe az emberi tapasztalásnak”, és „nem sok közük van egymáshoz” Pedig mindkettő ugyanazt a kérdést próbálja megválaszolni: Honnan jöttünk?

5 Hogyan közelítsük meg ezt a kérdést? Keressük az igazságot, ne a véleményeket –Szánjunk rá IDŐT, és legyen NYITOTT A GONDOLKODÁSUNK Rengeteg könyv és publikáció olvasható – Olvass! Válaszd külön a MATERIALISTA FILOZÓFIÁT az EMPIRIKUS TUDOMÁNYTÓL –Sok tudós nem hajlandó megkérdőjelezni a saját feltevéseit –Sok hívő sem hajlandó megkérdőjelezni a saját feltevéseit

6 Vatikán (1992): Galileo ártatlanul szenvedett „A föld mozgásának leírásáért ítélték el. Most az egyház visszavonta ítéletét. VATIKÁN VÁROS – Végre hivatalos. A Föld a Nap körül kering, még a Vatikán számára is. A Római Katolikus Egyház elismerte, hogy hibázott az elmúlt 359 év során azzal, hogy Galileo Galilei tudományos állításait eretnekségnek ítélte.”

7 Miben hittek a tudósok a múltban? A legtöbb tudós hitt a teremtőben, hittek a világegyetem törvényeiben, csak meg kellett találni ezeket a törvényeket. Ez volt az oka, hogy FELFEDEZÉSRE INDULTAK, hogy megismerjék a természet törvényeit, és meg is találták azokat.

8 Kezdetben teremtette Isten... Mi történt a kezdetben? –A világegyetem kezdete – ma –Az élet kezdete – április 25. –Az emberi faj kezdete – május 23.

9 A világegyetem felépítése

10 A Hubble űrteleszkóp 1990-ben került Föld körüli pályára. 11 tonnás berendezés (akkora mint egy busz). Hetente 1 km hosszú polcot töltenének meg a képek, amiket a Hubble a Földre sugároz.

11 A Naprendszer felépítése A Föld és a Hold távolsága 384,404 km A Nap és a Föld távolsága 149,6 millió km A Plútó 40-szer olyan messzire van a naptól, mint a Föld.

12 A Nap A Naprendszer tömegének több mint 99%-a a Napban található.

13 A Tejútrendszer felépítése A Naprendszerünk a Tejút része. A Galaxis középpontjától 30.000 fényévre van a Napunk. 1 fényév = 9460 milliárd kilométer. A Galaxisunk teljes átmérője 100.000 fényév

14 A Tejútrendszer a földről nézve. Kb. 100 millió csillag alkotja.

15 A „Lokális rendszer” A Galaxisunk egy úgynevezett lokális rendszernek a része más galaxisokkal együtt. Ennek a sugara körülbelül 2 millió fényév. Az egyik legismertebb galaxis a lokális rendszerünkből az Androméda-köd.

16 Androméda- köd (M31) Egy a mienkhez hasonló spirál galaxis. 100 millió csillag

17 Az ismert világegyetem A Lokális rendszerünkön kívül is „túllátunk” már. A legmesszebb kb. 25 milliárd fényévnyire. Az egész égbolton 50 milliárd galaxis található. 50.000.000.000

18 Galaxisok M81 és M82 galaxisok. Könnyen látható házi távcsővel is. A Nagymedve csillagképben található.

19 A világegyetem megismerésének története

20 Nikolausz Kopernikusz 1473-1543 Kimondta, hogy a Föld a saját tengelye körül napi mozgást, a mozdulatlan Nap körül pedig éves mozgást végez. Ezzel megalkotta az égitestek kopernikuszi rendszerét

21 Johannes Kepler 1571-1630 Ő fedezte fel, hogy a Föld és a többi bolygó ellipszispályán kering a Nap körül. Az égbolt régi, geometrikus leírását dinamikus csillagászattá alakította át.

22 Galileo Galilei 1564-1642 Felfedezi a Jupiter négy holdját, amely megerősíti hitét a kopernikuszi világkép helyességében, majd felfedezi a Szaturnusz bolygó gyűrűjét és a napfoltokat.

23 Isaac Newton 1643-1727 Newton azt a következtetést vonta le, hogy annak a centripetális erőnek, amely a bolygókat a Nap körüli pályán tartja, a bolygó és a Nap négyzetes távolságával kell csökkennie.

24 William Herschel 1738-1822 Elsőként ő kezdte módszeresen, a csillagok eloszlásának vizsgálatával feszegetni a Tejútrendszer mibenlétének kérdését, és ő ismerte fel először, hogy egy valamiféle karokkal- nyúlványokkal rendelkező ovális térrészben eloszló csillagok rendszere a Tejút.

25 Henrietta Leavitt 1868 - 1921 A Kis és a Nagy Magelán Felhő változócsillagait vizsgálta fotografikus észlelések alapján Felfedezte a cefeidák periódus-fényesség relációját (PL reláció)

26 Edwin Hubble 1889-1953 Közeli galaxisok távolságban történő elhelyezése A vörös eltolódás (Doppler effektus) révén történő táguló világegyetem modell megalkotása

27 Albert Einstein 1889-1953 Általános és speciális relativitás elmélet Az idő és a tér nem statikus fogalmak

28 Az ősrobbanás elmélete

29 Az idő kezdetén A világegyetem létezik Van kezdete Valami okozta SzemélyesSzemélytelen Semmi sem okozta Nincs kezdete. Miért nem lehetséges?

30 Az ősrobbanás elméletének kialakulása Georg Lemaître, 1929: „ A Világegyetem végtelenül kicsi és végtelenül görbült volt, az összes anyag és energia egy pontban zsúfolódott össze.” Arthur Eddington, 1933: az első komoly számítások Fred Hoyle, 1950: csúfnév: Nagy Bumm (Big Bang)

31 A kozmikus háttérsugárzás George GAMOW- 1904 – 1968 –A héliumtöbblet magyarázata Arno A. PENZIAS (1933- ) és Robert W. WILSON (1936- ) –A kozmikus háttérsugárzás műholdas műszerekkel történő mérése –1978 Nobel díj

32 Stephen Hawking „Az időnek kezdete van” Anyag, energia, tér és idő az ŐSROBBANÁS során keletkeztek – SOK BIZONYÍTÉK Híres deista ebben hisz, ő része volt az elmélet kidolgozásának (ebben hisz, de mégsem)

33 A csillagkor története ősrobbanás kozmikus háttérsugárzás az első csillagok az első galaxisok sötétkorsötétkor 00,00030,3151015 milliárd év jelenkor Tejútrendszer Naprendszer

34 John Maddox „Nature” folyóirat főszerkesztője (1993) „Az ősrobbanás elegendő bizonyíték a Teremtő létezésére.” Ennek ellenére továbbra is bizonyítékokat keres ellene, ez nem állja meg a helyét.

35 Dr. Robert Jastrow NASA Űrkutatási „Goddard” Intézetének alapítója és igazgatója: „A tudós múltra vonatkozó kutatása véget ér a teremtés pillanatával. Ez egy egyre furcsább fejlemény, a teológusokat kivéve mindenki számára teljesen váratlan... Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a tudomány soha nem lesz képes lerántani a leplet a teremtés rejtélyéről.”

36 Antropikus világegyetem

37 2 %-kal erősebb nukleáris kölcsönhatás: nem keletkeznének protonok (atomok, molekulák) 2 %-kal gyengébb nukleáris kölcsönhatás: a héliumnál nehezebb elemek instabilak lennének kissé erősebb elektromágneses kölcsönhatás: a csillagok néhány millió év alatt kiégnének kissé gyengébb elektromágneses kölcsönhatás: hideg, sötét csillagok

38 Következtetés

39 A tudomány magyarázattal szolgál arra, hogy a világegyetemünknek volt kezdete, ez a kezdet kb. 13-15 milliárd évvel ezelőtt történt. Amikor is a semmiből létrejött az idő, az energia, az anyag és a tér! Az univerzumunk hihetetlen finomhangolása egy intelligens alkotóra utal!

40 Mit ír a Biblia? Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Rómaiak 1:19-20

41 Néhány idézet a teremtésről 1 Mózes 1:1 – Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Zsidók 11:3 – Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.

42 Kezdetben teremtette Isten... Az élet kezdete – április 25. Az emberi faj kezdete – május 23. –Az előadások 18 órakor kezdődnek


Letölteni ppt "Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése Szabad Péter 2007. március 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések