Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sík- és dombvidéki vízrendezés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sík- és dombvidéki vízrendezés"— Előadás másolata:

1 Sík- és dombvidéki vízrendezés
„A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás” nemzetközi tudományos-szakmai konferencia 2014. november 5-6. Sík- és dombvidéki vízrendezés Szilágyi Attila műszaki igazgató-helyettes, főmérnök mb. igazgató Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

2 Magyarország vízforgalma
Magyarország a Kárpát-medencében helyezkedik el, amely Európa legnagyobb hegységközi medence együttese. A Kárpát-medence jelentős területe az 1800-as években megkezdett árvízvédelmi rendszerek kiépítéséig vízjárta terület volt. Magyarországon a rendelkezésre álló vizek mindössze 5 %-a keletkezik, vagyis a vizek 95 %-a külföldről származik. A vizek jelentős része el is hagyja az országot, ebből adódóan is fontos, hogy a vizeket lehetőleg minél nagyobb mértékben tartsuk vissza.

3 Magyarországi vízfolyások
Az állami tulajdonú, társulati kezelésű vízfolyások és csatornák átvétele folyamatban van.

4 Síkvidéki tározás Síkvidéken 236 tározó található, mintegy 272 millió m3 tározó kapacitással, melyek jelentős része halastóként üzemel.

5 Dombvidéki tározók

6 Síkvidéki vízrendezés
Síkvidék jellemzése: a lefolyás lassú; belvízre érzékeny terület (hosszú ideig tartó elöntés, levezetési probléma); fokozottabb kapcsolat a talajvízzel. Síkvidéki problémák: a természeti adottságok mellett változtak a használati módok ill. a tulajdonosi szerkezet; a belvízvédelmi rendszerek hatékonysága nem nőtt annak ellenére, hogy a csatornák hossza és a szivattyúzási kapacitás nőtt; a belvíz tározási potenciálok jelentős része le van kötve más célra; morfológiai feltételek változása (feltöltődés); mértékadó belvíztömegek felülvizsgálata.

7 Dombvidéki vízrendezés
Dombvidéki vízfolyások jellemzése: heves lefolyás; nagyvizek több nagyságrenddel haladhatják meg a kisvizeket; száraz időszakban kiszáradhatnak. Problémák: területek fedettségének változása; helytelen agrotechnikák alkalmazása; tározók nem megfelelő használata; vízelvezető árkok, csatornák, övárkok nem megfelelő kiépítése ill. karbantartása; természetvédelem megnövekedett igényeiből adódó fejlesztési, kezelési problémák.

8 Tározási lehetőségek A problémák megoldásának egyik eszköze a tározás,
sík- és dombvidéken egyaránt. Az ágazat október 31-ig elvégezte a sík- és dombvidéki tározási lehetőségek felülvizsgálatát.

9 Tározók üzemeltetési problémái:
feliszapolódás; megemelt üzemvízszint; nem megfelelő üzemeltetés; elhanyagolt művek; tározási potenciálok lekötése; elsődleges hasznosítás háttérbeszorulása.

10 Előttünk álló feladatok
Rövidtávon: jogszabályok felülvizsgálata (természetvédelem); felülvizsgálati metodika megalkotása; vízmegtartási módszerek általános ismertetése, elfogadtatása az érintettekkel; tudatosítani kell, hogy dombvidéki területen a nagyvizek elleni védekezést elsősorban a megelőzés jelenti; a vízjárta területeken építési tilalom elrendelése; a meglévő tározókatasztereket aktualizálása; PR tevékenység. Középtávon (2020-ig) földtulajdonos és területhasználati viszonyok feltárása; megfelelő művelési módok alkalmazásának elősegítése; tározók üzemrendjének felülvizsgálata; a tározóépítések során prioritási sorrendet kell felállítani, elsőbbséget kell, hogy élvezzenek az élet- és vagyonbiztonságot megteremtő árvízi („zöld”) tározók; különösen dombvidéken az egyéb hasznosítás esetén oda kell építeni a tározót, ahol a visszatartott vízre szükség van. Mindehhez egyedi elbírálás szükséges; ökológiai vízigény továbbengedése.

11 Előttünk álló feladatok:
Hosszútávon: tározós vízrendszerek kialakítása; mértékadó nagyvizek károkozás nélkül levezetésének biztosítása (komplex vízrendezés); területi vízigények maximális biztosítása (öntözés, haltenyésztés, jóléti stb.). A feladatok megfelelő előkészítéséhez, végrehajtásához elengedhetetlen a szükséges pénzügyi háttér biztosítása.

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Sík- és dombvidéki vízrendezés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések