Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency."— Előadás másolata:

1 Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency

2 A NEA régi adóssága az 50. évfordulóra A NEA történelmének els ő kitekintése A NEA történelmének els ő kitekintése Válasz az atomenergia iránti megújult érdekl ő désre Válasz az atomenergia iránti megújult érdekl ő désre A NEA szándéka: tájékoztató a vitáról A NEA szándéka: tájékoztató a vitáról 2OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

3 Mi az érdekl ő dés oka? 3OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 A fosszilis üzemanyagok ára Energia-ellátás biztonsága Az energia-igények növekedése CO 2 kibocsátás + klimaváltozás

4 A fosszilis er ő m ű vek széndioxid kibocsátása messze a legnagyobb és a leggyorsabban is növekv ő CO 2 -forrás Mi az érdekl ő dés oka? 4OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

5 Mi az érdekl ő dés oka? 5OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

6 Ha a trendek folytatódnak 2050-ig 6OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 A Föld lakossága 50%-al n ő...

7 Ha a trendek folytatódnak 2050-ig 7OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 A Föld lakossága 50%-al n ő... Az energia-fogyasztás 100%-al n ő...

8 Ha a trendek folytatódnak 2050-ig 8OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 A Föld lakossága 50%-al n ő... Az energia-fogyasztás 100%-al n ő... A villamos energia fogyasztás 150%-al n ő...

9 Ha a trendek folytatódnak 2050-ig 9OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 A Föld lakossága 50%-al n ő... Az energia-fogyasztás 100%-al n ő... A villamos energia fogyasztás 150%-al n ő... Az atomenergia ebben jelent ő s segítséget nyújthat! Az energia-fogyasztás egységére vetített CO 2 kibocsátást a negyedére kell csökkenteni

10 Az atomenergia lehetséges szerepe 10 439 reaktor 2008. júniusában 439 reaktor 2008. júniusában …1400 reaktorig 2050-ben …1400 reaktorig 2050-ben 600-tól... 600-tól... Az atomenergia felhasználása közel a 4-szeresére n ő het OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

11 11 OECD NEA: Nuclear Energy Outlook '08 Az atomenergia lehetséges szerepe A várakozások egybehangzóak

12 12 OECD NEA: Nuclear Energy Outlook '08 Az atomenergia lehetséges szerepe A terjeszkedés megvalósítható

13 13 Virtuálisan CO2-mentes technológia Az atomenergia potenciális el ő nyei OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

14 14 Az atomenergia potenciális el ő nyei OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 Az urán politikailag stabil országokból szerezhet ő be

15 15 Az atomenergia potenciális el ő nyei OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 Az atomer ő m ű ben el ő állított villamosenergia versenyképesen termelhet ő, az urán piaci árára érzéketlen

16 16 Nincs jelent ő s egészségkárosító hatása Az atomenergia potenciális el ő nyei OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

17 17 Nem biztonságos? Biztonságosabb, mint más alaper ő m ű vek Megfelelni napjaink és a jöv ő kihívásainak OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

18 18 Radioaktiv hulladékok? Proliferáció? Többségük sorsa 2050-re megoldódik Megfelelni napjaink és a jöv ő kihívásainak OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 A „NPT” sikeres, további kiterjesztésér ő l egyeztetnek

19 A holnap szaporító reaktorai az urán energia- tartalmát a 60-szorosára növelhetik Napjaink reaktorai megfelelnek a mai céloknak és hozzájárulhatnak a 2050-re szóló célok eléréséhez 1400 reaktor 2050-ben? Már ma jelent ő s CO 2 csökkentés 19OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 Hatalmas virtuálisan CO 2 -mentes energiaforrás

20 1400 reaktor 2050-ben? 20OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08 Hatalmas virtuálisan CO 2 -mentes energiaforrás

21 ...azonban… A kormányok felel ő ssége, hogy: – biztositsák a kell ő tudásbázist; – folyamatosan biztositsák a nukleáris biztonság felügyeletének hatékonyságát; – folytassák a végs ő hulladékelhelyezést biztositó létesitmények megépitését; – folytassák és tovább er ő sitsék a proliferáció megel ő zését biztositó nemzetközi intézkedéseket; – a beruházók számára stabil (politikai, pénzügyi, szabályozási) környezetet biztositsanak ahhoz, hogy az atomenergia betölthesse a küldetését a jöv ő fenntartható energetikájában OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

22 A tények mind itt olvashatók… 1.Jelenlegi helyzet 2.Programok és Kormány Politikák 3.2050-ig szóló el ő rejelzés 4.Az energia-használat és energia-termelés környezeti hatásai 5.Urán tartalékkészletek és ellátás-bizonság 6.Villamosenergia termelés állandó és elfogadható költséggel 7.Nukleáris Biztonság és Szabályozás 8.Radioaktiv Hulladékok Kezelése és az atomer ő müvek leszerelése 9.Proliferáció-állóság és fizikai biztonság 10.Jogi háttér 11. Ipari, Humán és K+F Infrastruktúra 12. Érdekeltek bevonása 13. Fejlett reaktorok 14. Fejlett üzemanyagciklusok OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08

23 Köszönöm a megtisztel ő figyelmüket és a szíves meghívást! OECD/NEA: Nuclear Energy Outlook '08


Letölteni ppt "Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency."

Hasonló előadás


Google Hirdetések