Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9.2 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései Politikai életpályák bemutatása és elemzése (Bethlen István, Teleki Pál)‏ Gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9.2 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései Politikai életpályák bemutatása és elemzése (Bethlen István, Teleki Pál)‏ Gazdasági."— Előadás másolata:

1 9.2 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései Politikai életpályák bemutatása és elemzése (Bethlen István, Teleki Pál)‏ Gazdasági válság és radikalizálódás a belpolitikában (Gömbös és kísérlete)‏ Tk 6- Herber, Martos, Moss, Tisza- Történelem 6 TK. IV.(D,P)-Dubcsik Csaba, Répánszky Ildikó- Történeelem IV. Tk.4. (Sz)- Száray Miklós Tk.IV. (S)- Salamon Konrád T(GSzI)-G. Szabó István- Tréning

2 Az ellenforradalom győzelme Tk IV. (Sz)- 34.old Teleki Pál miniszterelnöksége. A konszolidáció kezdete Tk IV. (Sz)- 34.old. Politikai stabilizáció Tk IV. (Sz)- 87.old Gazdasági konszolidáció Tk IV. (Sz)- 87/88.old

3 1920. március 1. Trianon 1920. június 4. Teleki Pál ‏ Numerus clausus Fehér terror megszüntetése Antiszemizizmust Nagyatádi Szabó István földreform IV. Károly Bethlen István 1921-1931 konszolidáció Népszövetségi kölcsön Társadalombiztosítás pengő POLITIKAI STABILIZÁCIÓ Egységes Párt Bethlen-Peyer paktum Vagyoni cenzus Nyílt szavazás felsőház Korlátozott parlamentáris demokrácia 1927 Gazdasági világ válság

4 http://www.youtube.com/watch?v=XHs_lV6MTWc Horthy Miklós élete: Kenderestől Esterolig ~ Civil Akadémia http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/magyar-tortenelmi- terkeptar/tovabbi/targymutato http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/magyar-tortenelmi- terkeptar/tovabbi/targymutato

5 A konszolidáció kezdete Tk (Sz)-34/35

6 1914-1918 IV. Károly hadseregét leszerelte bizalmát a nyugattal való méltányos megegyezés hitébe vetette A Károlyi-kormányt követő kommunista Tanácsköztársaság fegyveres ellenállása nem járt sikerrel. A világháború és a forradalom következményeinek feltérképezése Román csapatok Budapesten 1918. nov. 03.

7 Tk.6- 31.old: Nagy-Britannia, hogy a közép-európai régióban jelentkező francia befolyást ellensúlyozza, 1919 őszén egyre gyakrabban sürgette a konszolidációt és a kormányképes magyar politikai erők összefogását. …A Bécsből hazatért Bethlen István hathatós közreműködésének köszönhetően október 23-án Budapestre érkezett Sir George Clerk angol diplomata, hogy megkezdje tárgyalásait egy „nemzeti koncentrációs” létrehozásáról és a Nemzeti Hadsereg bevonulásának feltételeiről….. Horthy jó benyomást tett Clerk-re („He is a gentleman”- jelentette ki), főleg, hogy elfogadta az általános választásokról, a béke aláírásáról, a többpártrendszerről, illetőleg a legfőbb állami méltóság betöltéséről szóló feltételeket. A megszálló csapatok –a baranyai háromszögben állomásozó jugoszlávok kivételével- fokozatosan elhagyták az országot…. A Clerk-misszió eredményeképpen 1919. november 16-án Horthy admirálisi egyenruhában fehér lovon bevonulhatott Budapestre http://www.youtube.com/watch?v=uRcRapmCBPY Horthy Miklós budapesti bevonulása 1919. november 16-án http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1919_november_16_horthy_miklos_a_nemzeti_hadsereg_elen_bevonu l_budapestre / Tarján M. Tamás

8 1920. március 1. Horthy Miklós 1920. június 4. Magyar Királyság, királyi tisztség betöltése nélkül Kormányzó jogkörét többször bővítették, de az nem érte el a király korábbi jogkörét. Horthy- rendszer amely sem demokráciánk, sem diktatúrának nem tekinthető tekintélyelvű, korlátozott parlamentáris rendszer Trianon A nemzetközi elismerés feltétele http://www.youtube.com/watch?v=XHs_lV6MTWc Horthy Miklós élete: Kenderestől Esterolig ~ Civil Akadémia Az elkövetkező időszak a választási előkészületekkel telt….Választójoggal rendelkezett minden 24 év feletti, legalább hatesztendei állampolgársággal rendelkező –nőknél olvasni tudó-személy (kb. 3 millió fő). … Az új nemzetgyűlés 149 képviselője közül 77 volt Kisgazda, 76 tartozott KNEP. A Clerkkel kötött megállapodásnak megfelelően a parlament első feladata az államforma kérdésének rendezése és az ideiglenes államfő megválasztása volt.

9 Peidl Gyula kormánya 1919.aug.1-aug.6 Friedrichn István kormánya 1919.aug.-1919.nov. Huszár Károly kormánya 1919. nov.-1920. márc. Simonyi Semadam Sándor (1920.márc.-1920.júl.) Teleki Pál kormánya (1920.júl.-1921.ápr.) http://www.youtube.com/watch?v=IMTLqQsH5pE Magyarország Története 35. rész - Konszolidáció És Trianon

10 Teleki Pál ‏ Nagyatádi Szabó István A termőterület 30% -át vélte feloszthatónak, az 1920-as f.ref.törv. Végül csak 8,5%-ot vett igénybe. Tk. 6-134. old: Grófi családból származó konzervatív politikus külpolitikai szakértőként és földrajztudósként szerzett magának hírnevet. A Tanácsköztársaság alatt kezdetben az ABC tagjaként, majd a szegedi kormány külügyminisztereként tevékenykedett. Kormányra Simonyi- Semadam Sándor rövid (1920.márc.-júl.) miniszterelnöksége után került. Konzervatív konszolidációt hirdetett, amelynek „ a társadalmi rend védelme” mellett része volt a földreform is. Mivel Horthy rendszere deklarálta, hogy nemzetépítő erőnek a birtokos parasztságot tartja, elodázhatatlanná vált a földkérdés megoldása. Ugyanerre figyelmeztetett a Tanácsköztársaság elhibázott agrár-politikája, vidéki bázisának elvesztése is. Földművelésügyi miniszter nevéhez kapcsolódó tervezet a felajánlott 948 ezer hold földből 411 ezer igénylőnek jutatott, akik közül majd 301 ezer szegényparaszt volt. A törvény nemcsak az agrárproletáriátus gondjain próbált segíteni, hanem életképesebbé kívánta tenni a rendszer támaszának tekintett középbirtokot is, ugyanakkor megőrizte a nagybirtok hagyományos struktúráját. A felajánlott föld egy részéből a Horthy által 1921-ben létrehozott „vitézi rend”- mivel nem nemesíthetett, így kötötte magához a rendszerének kiépítésében érdemeket szerzett híveit- tagjainak adtak vitézi telkeket. http://tortenelem.ektf.hu/efolyoirat/05/nagyj.htm Földműves képviselők az 1920-as nemzetgyűlésben /Nagy József

11 Numerus clausus Fehér terror megszüntetése TK. 6-135.old: Törvényt1921 szeptemberére az országgyűlés elfogatta, mely előírta, hogy egyetemekre és jogiakadémiára a népfajok és nemzetiségek csak számarányuknak megfelelő mértékben kerülnek be. A törvény célja a zsidó számarányú hallgatók felvételének korlátozása volt, amivel nyilvánvaló engedményt tett a bolsevizmust a zsidósággal összekapcsoló „szegedieknek”. …1921/III.tc. büntetéssel sújtott minden erőszakos osztályuralomra törekvő mozgalmat, a szélsőjobboldali radikálisok mellett illegalitásba kényszerítette az amúgy is üldözött kommunista mozgalmat. Teleki hasonló fellépést javasolt az általa „ország ellenségeinek” nevezett jobboldali radikálisok ellen is, aminek eredménye a különítményes központok (pl. Britannia Szálló) Horthy beleegyezésével történő felszámolása és az ÉME működésének felfüggesztése lett. Soós Károly hadügyminiszter már 1920 júniusában elrendelte a csoportok feloszlatását, ugyanakkor Prónay és Ostenburg harcosait csendőrzászlóaljakká átminősítve, a vitatott Nyugat-Dunántúlra küldte. A különítmények tagjai előtt emellett nyitva állt az államaparátus is… http://kommentar.info.hu/iras/2011_3/voros_es_feher Bödők GergelyBödők Gergely: Vörös és fehér/Terror, retorzió és számonkérés Magyarországon 1919–1921 Antiszemizizmust Tk.IV.(Sz)-35.old: A társadalmi feszültségek felerősítették. …ebbe az irányba hatott, hogy a vesztes forradalom és a tanácsköztársaság- melyet a közvélemény egy része a katasztrófa egyedüli okának tartott - vezetői között magas volt a zsidóság aránya.

12 A KNEP- hoz tartozó miniszterelnök Teleki Pál helyzetét a jobboldali ellenzék elleni sikerek átmenetileg megerősítették ugyan, de a királykérdés súlyos belpolitikai válsággá alakulása pozíciójába került. 1921 elején Károly túlbecsülve a francia –angol ellentétek mélységét, puccsszerű hazatérésre szánta el magát. …..Budapesten… a mintegy félórás kínos találkozáson a király jogfolytonosságot, míg Horthy azt hangoztatta, hogy a szomszédos államok restauráció esetén azonnal támadnának. A csalódott uralkodó nem vállalta a konfrontációt, inkább távozott …a magyar politika az antantra hivatkozott, maga döntött. Telekinek is engednie kellett a szabad-királyválasztóknak, ezért szembekerült saját bázisával, a KNEP-val. Lemondását Horthy elfogadta, és április közepén Bethlen Istvánt bízta meg kormányalakítással http://www.youtube.com/watch?v=7Tv4fgYts5Q Bethlen István és kora: A konferencia zárszava /Romsics Ignác 2013 IV. Károly visszatérési kísérletei

13 IV. Károly és Zita királyné a győri vasútállomáson a második királypuccs alatt http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_oktober_20_iv_karoly_masodik_visszateresi_kiserlete Tarján M. Tamás :1921. október 20. | IV. Károly második visszatérési kísérlete A királyt megtörte a nem várt katonai ellenállás és a legitimista tábor gyengesége. A terveiben csalatkozott királyt angol felügyelet mellett Madeira szigetére szállították, ahol 1922-ben elhunyt. Egyetemi hallgatók Budaörs mellett a IV. Károly elleni csatában. 1921. október 23. Tk. 6.-138. old: A belpolitikai viszály lezárása kedvező helyzetbe jutatta a Velencében Nyugat-Magyarország hovatartozásáról folyó vitán részt vevő magyar delegációt. Az antant ígéretet tett, ha a szabadcsapatok kiürítik az Ausztriának ítélt megszállt területeket, engedélyezik Sopronban és környékén a népszavazást. Horthy ultimátumot küldött Prónaynak, melynek hatására a kiürítés megtörtént. 1921 december 14-16-án tartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz való csatlakozás mellett döntött, és Sopron elnyerte a „leghűségesebb város” címet.

14 A bethleni konszolidáció Tk (Sz)-87/88 Bethlen István 1921-1931 konszolidáció ABC Tk.6-138.old a királypuccsok legfontosabb belpolitikai következménye a fő kormányerő, a KNEP „lejáratódása” és bomlása lett. Bethlen helyesen ismerte fel, hogy az új kormánypártot a kisgazdákból kell létrehoznia, ezért csatlakozott a Kisgazdapárthoz. Belépése után hamarosan szétzilálta a párt hagyományos szervezetét, majd saját szolgálatába állította azt. 1922 áprilisában létrehozott Egységes Párt lényegében a kisgazdákra és a KNEP Bethlennel rokonszenvező tagjaira épült… Az Egységes Párt létrejöttével megszűnt a magyar parasztpárt, ugyanakkor a legitimista erők is kiszorultak a kormányzásból. http://www.mult-kor.hu/20131007_tomka_magyarorszag_gazdasaga_sikeres_volt_bethlen_idejen

15 Bethlen István (tk.87)‏ - Választójog újbóli korlátozása - Erős kormánypárt Egységes Párt - Kiegyezett a szociáldemokratákkal Bethlen-Peyer paktum POLITIKAI STABILIZÁCIÓ - A törvényhozás stabilitását szolgálta felsőház Bethlen a gazdasági stabilitás mellet konszolidálta a politikai viszonyokat is. KORLÁTOZOTT PARLAMENTÁRIS RENDSZER alakult ki Vagyoni cenzus Nyílt szavazás

16 Ipari termelés Belső piac Mezőgazdaság 19131921 csökkenés 47 %-ra 41%-ra 20%-ra Magyarország az első világháború és forradalmak után a politikai problémáknál is súlyosabb gazdasági helyzetet örökölt Tk 6 -141.old.: Az előállt helyzet csakhamar kijelölte a lehetséges gazdaságpolitikai alternatívát: exportlehetőségeket kellett keresni, hogy a ország megfelelő devizabevételekhez juthasson. Ennek a termelés fellendítése volt az előfeltétele, ami a felgyorsuló infláció mellett kezdetben gyors eredménnyel kecsegtetett. Bethlen gazdasági koncepciójának középpontjában épp ezért a protekcionizmus és az ezzel összefüggő importkorlátozás állt. A bankóprésnek köszönhetően 1924-re 1 békebeli aranykorona már majdnem 20 ezer papírkoronát ért. A pénzbőség alkalmas volt a bankok és a befektetések finanszírozására, de rövid idő múlva a fedezetlen pénztömeg már komoly problémákat okozott. Gazdasági konszolidáció http://doktori.btk.elte.hu/lit/petereczzoltan/tezis.pdf JEREMIAH SMITH, JR. ÉS MAGYARORSZÁG, 1924-1926:AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, A NÉPSZÖVETSÉG…

17 Népszövetségi kölcsön Kölcségvetési hiány beruházások Pengőt / (1927) Angol támogatással Mezőgazdaság modernizálása (gépesítés), a turizmus (llilafüredi palota szálló) a villamosipar és a közlekedés fejlesztése (csepeli szabadkikötő kiépítése, Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamosítása. + Kandó Kálmán Bevezették az új valutát A stabilitás részben a külföldi tőkén nyugodott, a gazdasági növekedés ütem alacsonyabb volt mint a békeévekben Népszövetségi biztos http://www.aetas.hu/2012-03.pdf PETERECZ ZOLTÁN Három amerikai pénzügyi felügyelő az 1920-as évek Európájában /88.old.

18 Társadalombiztosítás Közegészségügy Kötelező biztosítás Aggkori és rokkantsági ellátás Parasztságra nem terjedt ki társadalmi biztosítás Népszövetségi kölcsön A középrétegek elsősorban a köztisztviselők egzisztenciális biztonságának megteremtése Menekültek tömegeinek az elhelyezése

19 1920. március 1. Trianon 1920. június 4. Teleki Pál ‏ Numerus clausus Fehér terror megszüntetése Antiszemizizmust Nagyatádi Szabó István földreform IV. Károly Bethlen István 1921-1931 konszolidáció Népszövetségi kölcsön Társadalombiztosítás pengő POLITIKAI STABILIZÁCIÓ Egységes Párt Bethlen-Peyer paktum Vagyoni cenzus Nyílt szavazás felsőház Korlátozott parlamentáris demokrácia 1927 Gazdasági világ válság


Letölteni ppt "9.2 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései Politikai életpályák bemutatása és elemzése (Bethlen István, Teleki Pál)‏ Gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések