Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós ismeretek Fekete Ilona Dóra KPCM képzés 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós ismeretek Fekete Ilona Dóra KPCM képzés 2010."— Előadás másolata:

1 Európai Uniós ismeretek Fekete Ilona Dóra KPCM képzés 2010

2 Ajánlott irodalom Zongor Attila (szerk.) (2005): Kultúra és az Európai Unió. Tanulmánykötet. Budapest, Kultúrpont Iroda. N. Szabó József (2000): Európai kultúra - Magyar kultúra (1945 – 2000). Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó. Rostoványi Zsolt: Európaiság, európai identitás és az európai integráció. Európai Szemle 1999. 4. sz. Pataki Ferenc: Az európai identitás kérdőjelei. Mozgó Világ. 2004. 5. sz. Horváth Zoltán (2005): Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, Magyar Országgyűlés. Bóka Éva (2008): Az európai integráció – elméletek történelmi perspektívában. Budapest, Corvina Kiadó.

3 Európa integrációjának története kezdetben Európa csak földrajzi elnevezés volt kezdetben Európa csak földrajzi elnevezés volt később a kereszténységet jelképezte  DE! elszigetelődés K és Ny között később a kereszténységet jelképezte  DE! elszigetelődés K és Ny között Európában a reformáció, majd az ellenreformáció  eltérő vallású lakossággal nem lehet egységes egy térség Európában a reformáció, majd az ellenreformáció  eltérő vallású lakossággal nem lehet egységes egy térség

4 „Eljön majd a nap, amikor megéljük, hogy a két hatalmas csoportosulás, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Egyesült Államok kezet nyújt egymásnak az őket elválasztó Óceán fölött, és ezen keresztül termékek cserélnek gazdát, kereskedelem és ipar virágzik.” „Eljön majd a nap, amikor megéljük, hogy a két hatalmas csoportosulás, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Egyesült Államok kezet nyújt egymásnak az őket elválasztó Óceán fölött, és ezen keresztül termékek cserélnek gazdát, kereskedelem és ipar virágzik.” /Victor Hugo/

5 Napóleon és Hitler is törekedett Európa egységesítésére! Napóleon és Hitler is törekedett Európa egységesítésére! I. és II. vh.  az ellenségeskedéseket a politikai és gazdasági egyesülés, az európai integráció útján lehet elkerülni I. és II. vh.  az ellenségeskedéseket a politikai és gazdasági egyesülés, az európai integráció útján lehet elkerülni 1945. után  a SZU ellensúlyozására 1945. után  a SZU ellensúlyozására

6 Lépések az európai integráció felé 1941. Atlanti Charta  Churchill & Roosevelt 1941. Atlanti Charta  Churchill & Roosevelt 1945. ENSZ 1945. ENSZ 1948. Benelux vámunió 1948. Benelux vámunió USA gazd.pol.-ja  Marshall-segély, Világbank. IMF létrehozása USA gazd.pol.-ja  Marshall-segély, Világbank. IMF létrehozása 1949. NATO  North Atlantic Treaty Organization 1949. NATO  North Atlantic Treaty Organization

7 Az integráció lépései - 1951. ESZAK (Montánunió) - 1957. Római Szerződés  EGK + Euratom - 1967. ESZAK + EGK + Euratom - 1992. Maastrichti Szerződés - 1995. Schengeni Egyezmény - 1999. Amszterdami Szerződés - 2001. Nizzai Szerződés

8 Az EU szerencsés  expanziója nem veszélyezteti a nemzetközi rendet Az EU szerencsés  expanziója nem veszélyezteti a nemzetközi rendet DE! fejlettségi különbségek (maastrichti kritériumok!!!) DE! fejlettségi különbségek (maastrichti kritériumok!!!) A bővítések járhatnak A bővítések járhatnak 1.) gazd.-i színvonal pillanatnyi visszaesésével 2.) fejlődési ütem felgyorsulásával (gazd.-i élénkülés)

9 Csatlakozások - 1951. Fro., No., Olaszo., Benelux á. - 1973. Dánia, Íro., GB - 1981. Görögo. - 1986. Portugália, Spo. - 1995. Ausztria, Finno., Svédo. - 2004. Ciprus, Cseho., Észto., Lo., Letto., Litvánia, Mo., Málta, Szlovákia, Szlovénia - 2007. Bulgária, Románia

10 Az EU országai

11 Magyarország csatlakozása 1989/90 előtt  szocialista modell (tervgazdálkodás) 1989/90 előtt  szocialista modell (tervgazdálkodás) * 1968. gazdasági reform!!! * 1982. Nemzetközi Valutaalap, Világbank * DE!  KGST 1991  Európa Tanács tagjai lettünk 1991  Európa Tanács tagjai lettünk * rendszerváltozás  gazd.-i könnyítések 2004  csatlakozás 2004  csatlakozás

12 Az EU nemzetközi szerepe Hidegháború  Európa az USA és a SZU játéktere Hidegháború  Európa az USA és a SZU játéktere 1970-es évektől  teret kaptak az európai érdekek és igények is! 1970-es évektől  teret kaptak az európai érdekek és igények is! 1989 után  világpolitikai tényező! 1989 után  világpolitikai tényező! * az USA versenytársa * kiterjedt kapcsolatháló a világban! * fejlesztés!!!

13 Munkaerőpiac, munkaerő áramlása a kereslet – kínálat határozza meg a kereslet – kínálat határozza meg - magasan kvalifikált munkaerő - hazai és nemzetközi piac jelentős különbség a bérekben!!! * nyertesek * vesztesek

14 legjelentősebb áramlások legjelentősebb áramlások munkaerőáramlás az EU-ban munkaerőáramlás az EU-ban - munkavállalók szabad mozgása * előnyei * hátrányai - újonnan csatlakozott tagállam esetén - csatlakozásunk után - gazd.-i válság hatásai

15 Az EU jelképei Zászló Zászló Himnusz Himnusz Jelmondat Jelmondat Európa-nap (máj. 9.) Európa-nap (máj. 9.) Euro (€) Euro (€)

16

17

18 “The strength of the European Union’s future lies in its weakness – namely diversity. Some experts are convinced that due to the diverse and deep historical roots of the member states, its existence is secured for long centuries.”

19

20 Problémák Mi Európa? Mi Európa? Kik csatlakozhatnak? Kik csatlakozhatnak? Mi a helyzet Törökországgal? Mi a helyzet Törökországgal? Izraellel? Izraellel? Hogyan lehet kilépni? Hogyan lehet kilépni? Mi a helyzet Görögországgal? Mi a helyzet Görögországgal?

21 Kérdések 1. Létezik-e európai identitás?  Mi Európa? * évszázados hagyományokra visszatekintő gazdasági kapcsolat rendszer * a nemzeti és a regionális identitások fölött létezik egy azonosság tudat * európai polgároknak érezzük magunkat?

22 2. Felbomlik-e az EU?  CIA jelentés: 2. Felbomlik-e az EU?  CIA jelentés: * nagyon eltérő fejlettségű tagállamok * földgázfüggőség! * politikai alapú bővítések egy eredendően gazdasági tömörülésben

23 3. nyelvek  sokszínűség? angol? * beszélhetünk „nyelvi imperializmusról”? * az angol nyelv inkább hasonlít egy vírushoz, vagy egyre jobban hasonlatossá válik a dinoszauruszhoz? (Vincent Bernard!!!) R we still on 4 supper 2nite w/ da guys? If yes, pls sms asap! B gud!

24 „alegdon tha tomiddes maerne theoden haeleth hiofende hlaford leofne ongunnon tha on beorge bael-fyra maest wigend weccan wudu-rec astah sweart ofer swiothole swogende leg wope bewunden”

25 Az EU intézményei I. Európai Bizottság (European Commission) - BRÜSSZEL - az EU mindennapi munkáját végző szerv - az Unió EGÉSZÉT szolgálja - tagjai: elnök + biztosok - kötelezettségek

26 II. Tanács - BRÜSSZEL A.) EU Tanácsa (Council of European Union) - legfőbb jogalkotó és döntéshozó szerv - TAGÁLLAMI érdekek! - tagjai: miniszterek (Miniszterek Tanácsa) - apparátusa

27 B.) COREPER (Állandó képviselők Bizottsága) - a Tanács munkáját segíti, készíti elő - tagjai: brüsszeli nagykövetek + beosztottjaik - 2 szint  1. állandó képvisleők  2. helyettesítőik

28 C.) Európai Tanács (European Council) - az EU csúcsszerve - hivatalosan NEM a Tanács része - feladatai - tagok: kormányfők + EU Bizottság elnöke

29 III. Parlament (European Parliament) – STRASBOURG - Uniós polgárok által közvetlenül választott testület - feladata  ÁLLAMPOLGÁROK éredekei - tagok:* képviselők (736) * elnök + 14 alelnök - NEM nemzeti hovatartozás alapján!

30 IV. Európai Ombudsman – STRASBOURG - nem megfelelő elbánás, sérelem elszenvedése esetén - 1995-től - diszkrimináció, méltánytalanság, hatalommal való visszaélés, információátadás hiánya, stb.

31 V. Európai Közösségek Bírósága (Court of Justice of the European Communities) – LUXEMBOURG - feladatai  közösségi jog értelmezése, biztosítása + szerződések! - tagjai: bírók + elnök - Nagy Tanács + Elsőfokú Bíróság - eljárása

32 Kultúra az EU-ban

33 A multikulturalizmus - Kanadában vezették be először mint hivatalos állampolitikát 1969. Bicultural and Bilingual Act 1988. Canadian Multiculturalism Act - „[a] multikulturalizmus végül is paradox. Tagadnia kell/akarja az etnikai határokat, másrészt el kell ismernie és ápolnia kell a kulturális-etnikai jogokat, sajátosságokat (például a kulturális-etnikai identitáshoz való jogot).” /H. M. Griese/

34 Kanada Kanada kulturális mozaik Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok olvasztótégely (melting pot) salátás tál (salad bowl) forrongó tégely (boiling pot) Európai Unió!!! Európai Unió!!! „Különféleségben az egység” (In varietate concordia)

35

36 A kultúra szerepe - Maastricht előtt: nincs szerződéses alapja a kulturális együttműködésnek - tagállamok: a kultúra NE kerüljön EK fennhatóság alá! * csupán ha gazdasági vonatkozása volt (munkaerő képzése, szabad mozgás, stb.) * tudományos kutatás, műszaki képzés! - Maastricht: a kulturális javak mint speciális árucikkek jelennek meg - sokszínűség megőrzése!  nemzeti hatáskör

37 Kultúra vagy kultúrák? Egy társadalom kultúrája összefüggő, homogén, minden belső tagoltsága ellenére egységes és zárt? Egy társadalom kultúrája összefüggő, homogén, minden belső tagoltsága ellenére egységes és zárt? A társadalom minden rétege rendelkezik saját kultúrával? A társadalom minden rétege rendelkezik saját kultúrával? Posztmodern felfogás: nincs egyetlen kultúra, csak szubkultúrák léteznek! Posztmodern felfogás: nincs egyetlen kultúra, csak szubkultúrák léteznek!

38 A posztmodern gondolat „Csupa összeegyeztethetetlenség [a posztmodernitás]. Ideológiaellenes ideológia. Rendtagadó rendszer. Mindennek az elfogadása és egyszersmind intoleráns elutasítása. Elméletiség és puszta „hangulat”. Abszolút befejezés és nem szűnő ismétlés.” /Zrinszky L./ „Csupa összeegyeztethetetlenség [a posztmodernitás]. Ideológiaellenes ideológia. Rendtagadó rendszer. Mindennek az elfogadása és egyszersmind intoleráns elutasítása. Elméletiség és puszta „hangulat”. Abszolút befejezés és nem szűnő ismétlés.” /Zrinszky L./ Minden Egész eltörött, Minden láng csak részekben lobban, Minden szerelem darabokban, Minden egész eltörött. /Ady E./ „A maga definíciója szerint megfoghatatlan és pontosan meghatározhatatlan.” /Ágh A./ „A maga definíciója szerint megfoghatatlan és pontosan meghatározhatatlan.” /Ágh A./

39 A posztmodern kihívás kérdései Mi lesz a sorsa a világban megtalálható nagy kultúráknak? Mi lesz a sorsa a világban megtalálható nagy kultúráknak? S. Huntington  kultúrák harca! S. Huntington  kultúrák harca!  a globalizáció elsodorja! Több kultúra él egy nemzeten belül? Több kultúra él egy nemzeten belül? J.D. Hunter  a kultúra lép a politika helyébe A „magas” kultúra rezervátumba kényszerül-e? A „magas” kultúra rezervátumba kényszerül-e? B. Barber  a kultúra „mcwordizálása”

40 A globalizáció globus  gömb, golyó, Föld globus  gömb, golyó, Föld új fogalom, de nem új jelenség új fogalom, de nem új jelenség nincs egyértelmű meghatározása nincs egyértelmű meghatározása - trendek, folyamatok, változások, amelyek világszerte elterjedtek, átfogják és behálózzák a Földet - világméretű, egymásba olvadó, egymást erősítő folyamatok

41 a szállítás és a helyváltoztatás modern lehetőségei a szállítás és a helyváltoztatás modern lehetőségei forradalom a kommunikációban (nyelv, média, IKT) forradalom a kommunikációban (nyelv, média, IKT) képzés képzés értékek és értékválságok értékek és értékválságok forradalom az emberi kapcsolatokban (kapcsolati hálók, elidegenedés, kulturális szakadékok) forradalom az emberi kapcsolatokban (kapcsolati hálók, elidegenedés, kulturális szakadékok)

42 gazdasági globalizáció: a gazdaság szereplői az egész világot piacnak tekintik, befektetéseik helyét nem korlátozzák országhatárok gazdasági globalizáció: a gazdaság szereplői az egész világot piacnak tekintik, befektetéseik helyét nem korlátozzák országhatárok technológiai: technológia, közlekedés, távközlés területein + innovációk technológiai: technológia, közlekedés, távközlés területein + innovációk kulturális: „kulturális gyarmatosítás”? „amerikanizáció”? kulturális: „kulturális gyarmatosítás”? „amerikanizáció”? politikai: mellette vagy ellene? politikai: mellette vagy ellene?

43

44 Programok, kezdeményezések - Kaleidoscope-program - Raphaël-program - Ariane-program - Európa Kulturális Fővárosa

45 Oktatáspolitika peregrináció peregrináció kultúrdiplomácia kultúrdiplomácia * 1967-ben, Bécsben fogadták el a diplomácia 4. ágaként * 1967-ben, Bécsben fogadták el a diplomácia 4. ágaként *akkor és ott alkalmazható, ahol már minden más csődöt mondott  diplomácia a kultúra eszközeivel ez az, ami összeköt

46 Klebelsberg Kuno Klebelsberg Kuno * vallás- és közoktatásügyi miniszter az I. világháború után * kultúrfölény politikája! * a minisztérium nagy összegekkel támogatta a külföldi kapcsolatok létrehozását és megtartását, egyetemek építését DE : az ország gazdaságilag teljesen kimerült!

47 I. és II. vh I. és II. vh * szétszakította Ny-ot és K-et! * CRE (Európai Rektorok Konferenciája) DE! „Európai” kérdés - Magna Charta Universitatum (1988) - programok * COMENIUS (közokt.) * ERASMUS (felsőokt.) * Grundtvig (felnőttképzési) * Arion (oktatásirányítási) * Leonardo (LLL)

48 Az EU és a kulturális jog !!! a kultúra szabályozása nem képezi részét az egységes uniós jognak!!! !!! a kultúra szabályozása nem képezi részét az egységes uniós jognak!!! csak akkor tárgyalja, ha az egységes belső piacot érinti csak akkor tárgyalja, ha az egységes belső piacot érinti kulturális sokszínűség vs. egység kulturális sokszínűség vs. egység * országonként változó problémák

49 nem jelent jogalkotási beavatkozást! nem jelent jogalkotási beavatkozást! * tagállami önállóság! * inkább: együttműködések támogatása * ajánlások! tematikus felosztás tematikus felosztás * építészet, vizuális művészetek, film és audiovizuális média, táncművészet, művészeti okt. és gyakorlat, könyvkultúra, zene, kulturális örökség, színházművészet

50 kulturális áruk szabad áramlása kulturális áruk szabad áramlása * alapvető összetevő: vámunió! * DE! művészeti, történelmi, régészeti értékekkel bíró nemzeti kincsek  nemzeti korlátozás - engedéllyel vihető - nem vihető ki az országból * határellenőrzés nincs  vámell.! * vagyis: Mo. visszakövetelheti!

51 VITA!  szükség van közös kulturális politikára? VITA!  szükség van közös kulturális politikára? strukturális alapok támogatás strukturális alapok támogatás * régiók közötti fejlettségi különbségek csökkentésére * az OP-okon keresztül!  kulturális fejlesztés!

52 Strukturális Alapok az EU regionális politikájának fő pénzügyi eszközei az EU regionális politikájának fő pénzügyi eszközei 1988 óta együtt: 1988 óta együtt: - Európai Regionális Alapot (ERDF) - Európai Szociális Alapot (ESF) - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részét (EAGGF GF) - Halászati Orientáció Pénzügyi Eszközei (FIFG) – 2004.

53 a regionális politika eszközeinek működését megalapozó 4 alapelv: a regionális politika eszközeinek működését megalapozó 4 alapelv: 1. addicionalitás 2. koncentráció 3. partnerség 4. programozás

54 Kohéziós Alap a legszegényebb tagállamok közötti fejlettségi szint különbségeinek csökkentésére (Gro., Spo. Port., Íro.) a legszegényebb tagállamok közötti fejlettségi szint különbségeinek csökkentésére (Gro., Spo. Port., Íro.) közlekedési, közlekedési,környezetvédelmi, technikai segítségnyújtási projekteket

55 támogatja-e az Eu, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját? támogatja-e az Eu, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját? * Ifjúság (2000-2006) * Fiatalok Lendületben (2007-2013) veszélyezteti az EU kultúránkat? veszélyezteti az EU kultúránkat? * kulturális örökség megőrzésének támogatása * kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése * határokon átnyúló kulturális rendezvények/projektek szervezése * támogatása * támogatása

56 * kultúrák közötti párbeszéd: http://www.parbeszed2008.eu/ http://www.parbeszed2008.eu/ * kulturális különbségek: http://www.interkulturalis.hu/ * EU gyakorlata http://ec.europa.eu/culture/sharing- experience/ http://ec.europa.eu/culture/sharing- experience/ Europeana Europeana * hozzáférést ad: könyvekhez, múzeumi műtárgyakhoz, levéltári iratokhoz, levelekhez, mozgóképekhez, illetve rádióműsorokhoz

57 Europa Nostra Díj (az EU Kulturális Öröksége Díj) – 2002. Europa Nostra Díj (az EU Kulturális Öröksége Díj) – 2002. * épületek restaurálása és hasznosítása, * a városi és természeti tájak helyreállítása, * a régészeti lelőhelyek bemutatása, * a műgyűjtemények megóvása * kutatási, oktatási és figyelemfelkeltő projektek finanszírozása figyelemfelkeltő projektek finanszírozása

58 Európai Unió Ifjúsági Zenekara Európai Unió Ifjúsági Zenekara * 1976 óta, évente * 140, 14-23 év közötti fiatal muzsikus * professzorokkal, híres karmesterekkel dolgozhatnak dolgozhatnak * http://www.euyo.org.uk/ http://www.euyo.org.uk/ Európa Kulturális Fővárosa Európa Kulturális Fővárosa http://www.pecs2010.hu/ http://www.pecs2010.hu/

59 a magyar nyelv a magyar nyelv * nemzeti és a személyes azonosság egyik leglényegesebb kifejezője egyik leglényegesebb kifejezője * munkanyelvek: angol, német, francia

60 A magyar kultúra, tudomány "Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlaját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet.” (Eötvös Loránd, 1903)

61 Mi, magyarok… flopilemez - Jánosi Marcell flopilemez - Jánosi Marcell atombomba – Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede atombomba – Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede dinamó – Jedlik Ányos dinamó – Jedlik Ányos golyóstoll – Bíró László József golyóstoll – Bíró László József hangosfilm – Mihály Dénes hangosfilm – Mihály Dénes helikopter – Asbóth Oszkár helikopter – Asbóth Oszkár holográfia – Gábor Dénes holográfia – Gábor Dénes porlasztó – Bánki Donát és Csonka János porlasztó – Bánki Donát és Csonka János Rubik-kocka – Rubik Ernő Rubik-kocka – Rubik Ernő szódavíz – Jedlik Ányos szódavíz – Jedlik Ányos telefonközpont – Puskás Tivadar telefonközpont – Puskás Tivadar zajtalan gyufa – Irinyi János zajtalan gyufa – Irinyi János

62 villamosvasút és fázisváltós villamosvontatás - Kandó Kálmán villamosvasút és fázisváltós villamosvontatás - Kandó Kálmán alumíniumléghajó – Schwarcz Dávid (Zeppelin által vált ismertté) alumíniumléghajó – Schwarcz Dávid (Zeppelin által vált ismertté) stencil sokszorosítás – Gestetner Dávid stencil sokszorosítás – Gestetner Dávid világvevő rádió – Korda Dezső világvevő rádió – Korda Dezső félautomata fényképezőgép – Mihályi József és Riszdorfer Ödön félautomata fényképezőgép – Mihályi József és Riszdorfer Ödön filmfelvevőgép – Mihályi József filmfelvevőgép – Mihályi József színes televízió és mikrobarázdás hanglemez – Goldmark Péter Károly színes televízió és mikrobarázdás hanglemez – Goldmark Péter Károly szintetikus vér (művér) – Horváth István szintetikus vér (művér) – Horváth István

63 nyugtató – Sellye János nyugtató – Sellye János az űrhajózásban alkalmazott térgeometria – Bolyai János az űrhajózásban alkalmazott térgeometria – Bolyai János diavetítő – Petzval József diavetítő – Petzval József a Föld alakjának meghatározása – Izsák Imre a Föld alakjának meghatározása – Izsák Imre gomb – a magyarok megjelenése előtt ismeretlen volt Európában a gomb, mint ruházati eszköz. gomb – a magyarok megjelenése előtt ismeretlen volt Európában a gomb, mint ruházati eszköz. a Hold–Föld-távolság megmérése radarral – Bay Zoltán a Hold–Föld-távolság megmérése radarral – Bay Zoltán számítógép – Neumann János számítógép – Neumann János holdautó – Pavlics Ferenc holdautó – Pavlics Ferenc az Apollo-program holdraszállási pályájának tervezése – Szebehelyi Viktor az Apollo-program holdraszállási pályájának tervezése – Szebehelyi Viktor a gyermekágyi láz legyőzése – Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz legyőzése – Semmelweis Ignác C-vitamin, citromsav ciklus – Szent-Györgyi Albert C-vitamin, citromsav ciklus – Szent-Györgyi Albert


Letölteni ppt "Európai Uniós ismeretek Fekete Ilona Dóra KPCM képzés 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések