Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ONLINE ADATBÁZISOK HASZNÁLATA ADATBÁZIS Strukturált adattároló rendszer, amely az adatokat mezőkbe és rekordokba szervezve, részleteiben is visszakereshetően.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ONLINE ADATBÁZISOK HASZNÁLATA ADATBÁZIS Strukturált adattároló rendszer, amely az adatokat mezőkbe és rekordokba szervezve, részleteiben is visszakereshetően."— Előadás másolata:

1 ONLINE ADATBÁZISOK HASZNÁLATA ADATBÁZIS Strukturált adattároló rendszer, amely az adatokat mezőkbe és rekordokba szervezve, részleteiben is visszakereshetően tárolja. ONLINE Az online információkereső rendszerben a számítógép és a felhasználó között kétirányú a kommunikáció, mely a beviteli, illetve kiviteli berendezéseken (billentyűzet, egér, illetve képernyő, nyomtató) és a kommunikációs csatornán keresztül valósul meg (mint amilyen a telefonvonal és a távközlési eszközök segítségével fenntartott távolsági adatátviteli vonalak), és a kommunikáció fázisai (így a kérdések és a válaszok) a számítógéphez kötött képernyőn jelennek meg.

2 Adatbázisok típusai Referensz adatbázisok Az eredeti, elsődleges forrásokra vonatkozó úgynevezett másodlagos információkat tartalmaznak. Bibliográfia adatbázisok: könyvtárak online olvasói katalógusai, bibliográfiák, cikkadatbázisok Forrástájékoztató adatbázisok: az elsődleges információforrások (személyek, szervezetek, szolgáltatások, folyó kutatások adatait tartalmazó adatbázisok. Cím- és céginformációs adatbázisok, név- és címtárak, cégkatalógusok, telefonkönyvek, termékinformációs adatbázisok.

3 Adatbázisok típusai Forrás adatbázisok Elsődleges adat- vagy információforrások, amelyek az eredeti forrás tartalmát, számszerű vagy szöveges adatait, teljes szövegét szolgáltatják. Numerikus adatbázisok: statisztika vagy más numerikus adatokat tartalmaznak a legkülönfélébb (idősoros, területi) rendezettségben. Szöveges-numerikus adatbázisok: eredeti szöveges és számszerű adatokat egyaránt tartalmaznak. Életrajzi, vállalati, politikai stb. adatbázisok. Magyar Életrajzi Kalauz, Pályázatfigyelő, CompAlmanach, a vegyi anyagokról szóló információkat szolgáltató Chemsearch (www.chemsarch.com). Teljes szövegű adatbázisok: eredeti szöveges dokumentumokat tartalmaznak. Elektronikus könyvtárak (Magyar Elektronikus Könyvtár www.mek.oszk.hu ; elektronikus folyóiratok cikkadatbázisai : Times, Magyar Hírlap HVG archívumai).www.mek.oszk.hu

4 Online keresési stratégiák Egyszerű gyorskeresés Boole-operátorokat alkalmazva rövidre szabott, gyors keresésre kerül sor annak érdekében, hogy előzetes kép alakuljon ki az adatbázis rekordjainak a kérdéssel kapcsolatos jellemzőiről. A kapott találati tételekből tapasztalatokat szűrhetünk le a részletes keresés – a pontosabb keresőkép – megvalósításhoz.

5 Online keresési stratégiák „Fogalmi építőkockák” alkalmazása A fogalmi építőkockák (building blocks) alkotásán alapuló stratégiát akkor célszerű alkalmazni, ha a keresőkérdés több szóból áll, egy tárgy részletező leírásáról van szó. Megfogalmazzuk a keresőkérdést A keresőkérdések egy-egy keresőfogalmat jelentenek. Minden fogalomnak egy-egy építőkocka a kerete, melyen belül valójában nem egy, hanem olykor több azonos vagy közel azonos jelentésű keresőszóval lehet megnevezni az adott fogalmat. A keresőszavak alapján VAGY műveleti jelet használva építőkockánként keresőképeket kell szerkeszteni. Az egyes építőkockákat összekapcsoljuk értelemszerűen megválasztott Boole-operátorokkal. Az eredményt elemezzük, szükség szerint visszacsatolunk és módosítunk a keresőképen. A legfontosabb, hogy minden azonos vagy közel azonos jelentésű, de akár átfogóbb vagy speciálisabb keresőszót is megadjunk.

6 Online keresési stratégiák Páronkénti leválogatás Ha mindegyik keresőfogalom nagyjából azonos mértékben specifikus, akkor páronként képezhetjük a metszetüket.

7 Online keresési stratégiák Többszörös egyszerű gyorskeresés Több adatbázisban kell egyszerű gyorskeresést végezni; a kapott sokrétű eredményt a következő lépésekben hasznosíthatjuk. Ugyanazt a tárgykört az egyes adatbázisokban más-más módon osztályozzák (indexelik) és dolgozzák fel formai szempontból.

8 Online keresési stratégiák H ólabdakeresés (pearl growing) Ezt a stratégiát akkor érdemes alkalmazni, ha nagyon kevés találatot várunk. A leggyakoribb módszer, hogy egy ismert dokumentum bibliográfiai adatai, ismérvei, tárgyszavai alapján keresünk, hogy több hasonló dokumentumhoz jussunk.

9 Online keresési stratégiák Keresőszavak egymás utáni leválasztása Első lépésben létrehozunk egy kezdő találati halmazt, és annak méretét szükség szerint, lépésről-lépésre csökkentjük.

10 Online keresési stratégiák Relevancia-visszacsatolás (relevance feedback) Valamilyen keresési stratégia alapján elvégzünk egy vagy több keresést Kiválogatjuk a legrelevánsabb első n számú találatot Ezeknek a találatoknak az ismérveivel újabb keresést hajtunk végre

11 MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa http://www.matarka.hu/ A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki általában 5-10 évre visszamenőleg /276 folyóirat, 193249 cím, 49906 szerző, 21415 ugrópont teljes szövegre/. A Folyóiratok gombra kattintva a felsorolt folyóiratok tartalomjegyzékeit lehet böngészni, vagy a teljes anyagban lehet cím és szerző szerint keresni.

12 BUDAPEST Budapest történetének bibliográfiája, 1950-1983 Az adatbázis a fővárosi vonatkozású publikációk válogatott jegyzékét adja. A CD-ROM adatbázis első kiadásában a korábban feltáratlanul maradt 1950 és 1980 közötti időszak könyveit, kéziratait és cikkeit tartalmazta, e frissített változat pedig az 1981 és 1983 között időszaki kiadványokban megjelent közlemények adataival bővült. Az egyes tételeknél a bibliográfiai leírást a publikáció tartalmát feltáró témaköri besorolás, tárgyszavak, szükség esetén pedig rövid, értelmező annotáció követik. Az adatbázisban szerzőre, címre, szavakra, kiadványra, testületre, személyre, objektumra területre stb. lehet keresni. A hozzáférés módja: ingyenes Hozzáférhető: internet (http://database.fszek.hu:2002/bpqry/bp0402.htm?v=BP&a=start) Tárgyszó: Budapest Közreadó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Típus: bibliográfiai Időszak: 1950-1983 Frissítés: lezárt Nyelv: magyarhttp://database.fszek.hu:2002/bpqry/bp0402.htm?v=BP&a=start

13 CD-ROM A magyar CD-ROM-ok diszkogr á fi á ja (Neumann-h á z) A Magyarországon kiadott CD-ROM-ok adatainak gyűjtését 1992-ben kezdték meg. A lista az első, 1990-ben megjelent lemezektől kezdve tartalmazza a kiadványok legfontosabb adatait. A címeket ábécé rendben lehet keresni. A hozzáférés módja: ingyenes Hozzáférhető: internet (http://www.neumann-haz.hu/diszkog/) Tárgyszó: CD-ROM Közreadó: Neumann-ház Típus: diszkográfia Időszak: 1990-http://www.neumann-haz.hu/diszkog/

14 ERIC Washington, DC : Az ERIC (The Educational Resource Information Center amerikai országos pedagógiai információs rendszer, amely 2200 tömörítvény hivatkozásokkal bővített teljes szövegét, valamint közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóirat referátumát és bibliográfiai adatait tartalmazza. Az Academic Search Premier használói közel 530, az ERIC-ben indexelt folyóirat cikkeinek teljes szövegéhez kapnak hozzáférést.

15 MTI Rt. Sajtóadatbank  [Budapest] : Az adatbázis az EISZ keretein belül érhetõ el Az adatbázis az EISZ keretein belül érhetõ el

16 IKER  http://w3.oszk.hu/rep.htm Tartalom : A Magyar Idõszaki Kiadványok Repertóriuma Adatbázis 1993 óta épül. Tartalmazza a Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárba beérkezett társadalom- és természettudományi idõszaki kiadványok válogatott cikkanyagát. Az adatbázist 2002- vel lezárták. http://w3.oszk.hu/rep.htm

17 Folyóiratok impakt faktorai 1996-1999 (DEENK) Tartalom : A Journal Citation Reports - Science Edition kb. 5000 természettudományi folyóirat Impact Factorait tartalmazza táblázatos formában.

18 Irodalmi kritikák és elemzések; Szociológiai információ http://database.fszek.hu:2007/irodopt/irod04 02.htm?v=irod&a=start&a1= http://database.fszek.hu:2007/irodopt/irod04 02.htm?v=irod&a=start&a1 http://www.fszek.hu/ Adatbázisok Saját adatbázisok Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája

19 STADAT  Tartalom : "A tematikusan szervezett információs anyag a kiadvány formában megjelenõ A KSH Jelenti, a KSH-gyorstájékoztatók, a Legfrissebb adatok kiadványai, az idõszaki kiadványok, a Statisztikai Havi Közlemények, illetve a Magyar statisztikai zsebkönyv, Magyar statisztikai évkönyv tábláira épül. Az állomány megyei blokkja ugyanezen struktúrát követi, és a KSH megyei igazgatóságainak évközi, Negyedéves tájékoztatóját tartalmazza. A külsõ adatszolgáltatók (Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár) adatai folyamatosan beépülnek a KSH adatai közé.  http://portal.ksh.hu/  FELADAT:  Népességszám (ezer fő)

20 Továbbtanulás www.felvi.hu Hányan jelentkeztek a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) TTK (Természettudományi Kar) mérnök- informatikus szakára? www.mot.hu

21 Továbbtanulás www.felvi.hu A Berzsenyi Dániel Főiskolán az angol- informatikus könyvtáros szakon melyek a felvételi tárgyak?

22 Továbbtanulás www.felvi.hu BGF-KKFK (Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szakán hogyan alakultak a ponthatárok az utolsó öt évben?

23 Országos Dokumentumellátó Rendszer http://odr.lib.klte.hu Egy bizonyos dokumentum melyik könyvtárban található meg? Bibliográfiai adatokat (oldalszám, illusztrátor, fordító) kell megtalálni az adott dokumentumról. Titkosírások / Megyesi Zoltán Melyik kiadó gondozásában jelent meg a könyv? Említsen meg egy lelőhelyet!

24 Telefonkönyv http://tudakozo.matav.hu/ Telefonszámot és előfizetőt kell keresni. Előfizető neve:Állatkert Település:Veszprém Keresse meg az iskolája telefonszámát! Keresse meg az Országgyűlés főtitkárságának telefonszámát!

25 Teljesszövegű adatbázis www.mek.oszk.hu Keresse meg Örkény István: Tóték című művét! Keresse meg Petőfi Sándor összes versei között az „Egy gondolat bánt engemet” címűt Keresse meg a MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKONban a babvetés, bobolás szavak jelentését!

26 UTAZÁS Ha most azonnal indul, mikor ér Szombathelyre Vonattal http://www.elvira.hu/http://www.elvira.hu/ Busszal http://www.menetrendek.hu/


Letölteni ppt "ONLINE ADATBÁZISOK HASZNÁLATA ADATBÁZIS Strukturált adattároló rendszer, amely az adatokat mezőkbe és rekordokba szervezve, részleteiben is visszakereshetően."

Hasonló előadás


Google Hirdetések