Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG február 03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG február 03."— Előadás másolata:

1 Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG 2011. február 03.
Tájékoztató az országos és területi vízgazdálkodási közfeladatok összehagolásáról a FETIKÖVÍZIG-nél Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG február 03.

2 Belvízi veszélyeztetettség
Erősen belvízveszélyes térségek: Bereg, a Tisza-Szamosköz és a Szamos-Krasznaköz, valamint Felsőszabolcs jelentős területe

3 Az elmúlt 60 év legcsapadékosabb éve
Csapadék szélsőségek Az elmúlt 60 év legcsapadékosabb éve 2010. évi: 997 mm Sokéves átlag: 605 mm 2010 2009 A legtöbb csapadék Nyírbátorban volt (1363 mm), amely 28 havi a összeg, és 200 mm-rel több a korábbi maximumnál.

4 Talajvízállás – talajvíz telítettség
85 % 65 % 44 % A talajvíz telítettség az aktuális vízállás helyzetét mutatja a valaha mért legkisebb és a legnagyobb vízszintek között, százalékban kifejezve. 100%, ha a valaha mért maximumon van a talajvíz 0%, ha a valaha mért minimumon van a talajvíz

5 A talajvízállás alakulása néhány észlelőkútban
2010-ben

6 Árhullámok levonulása, és az 1999. évihez hasonló nagy belvíz várható.
Várható helyzet Hőmérséklet Csapadék Február MELEGEBB CSAPADÉKOSABB Március HŰVÖSEBB Április ÁTLAGOS Május Június SZÁRAZABB Július Árhullámok levonulása, és az évihez hasonló nagy belvíz várható.

7 Max. egyidejű elöntés (ha)
Jelentős belvizek Év Max. egyidejű elöntés (ha) Elöntés időszaka Téli-tavaszi 1967 93.800 1979 59.000 1980 62.000 Nyári 1999 97.400 2010 45.000 Téli 2011 ???

8 Védelmi intézkedések 2010 november óta
Uszadék eltávolítás: m3 Szivattyúzás: 170 millió m3 Kotrás: FETIKÖVIZIG csatornán: 27 km hosszon Társulati csatornán: 25 km hosszon indokolt még további 50 km hosszon

9 Belvízvédelmi készültségek alakulása
2010. December Belvízelöntés: ha 2011. Február Belvízelöntés: ha

10 Belvízelvezető csatornák megoszlása kezelőnként
KÖVÍZIG (kilométer) Önkormányzati Társulati

11 Önkormányzatok és társulatok feladatai
védművek fenntartása (fejlesztése) védekezési tervek elkészítése, felülvizsgálata évenkénti védmű-felülvizsgálat (KÖVÍZIG-gel, jegyzőkönyv) védelmi szervezet felkészítése védekezési feladatok ellátása VIZIG koordinációval

12 95 településen védekezés
74 településen készültség 2 helyen III. fok 67 helyen II. fok 5 helyen I. fok

13 Települési védekezési munkák:
- Csatorna kotrás Szivattyúzás Vésztározás külterületen Vízfolyási akadály elhárítás Rossz átereszek elbontása Új vízelvezető árkok építése Lakóházak bevédése súlyos helyzetben 53 település

14 Önkormányzatok védekezése
Segítségnyújtás az önkormányzatoknak: Szakmai irányítás, tájékoztatás (hírlevél, figyelemfelhívás) Védelmi anyag, eszköz: 16 db mobil szivattyúval 44 ezer db zsákkal 54 m3 homokkal 400 db fáklyával Közel 1500 lakóház van veszélyben, belvíz miatt károsodott épületet bontottak le.

15 Kishódos határa Kispalád környéke Palád-Csécsei főcsatorna, Tiszakóród

16 Császló Jánkmajtis Csegöld Szamossályi

17 Közfoglalkoztatás átlagos létszáma 1996-2011
2252 1220 FETI-KÖVIZIG terv

18 Közfoglalkoztatás 2011-ben
2250 fő 11,5 hónap

19 Vízkárelhárítás országos irányítása
- Vízgyűjtő szemlélet védekezésben, fejlesztésben, karbantartásban - Védekezési időszakban napi tájékoztatások, jelentések - Védelmi erőforrások elosztása, átvezénylése OMIT irányítással - Preventív és védelmi beavatkozások VIZIG koordinációval, OMIT engedéllyel

20 Felkészülési intézkedések a társulatok és az önkormányzatok bevonásával
Felmértük és elkezdtük a legfontosabb preventív belvízvédekezési munkákat (300 km csatorna kotrás, 60 műtárgy (zsilip és áteresz) tisztítása, szivattyútelepek javítása: 496 millió Ft értékben). Felkészülési tervet készítettünk, amely egy rendkívüli belvíz esetén a teljes vízrendszeren várható beavatkozásokat tartalmazza (450 km csatorna iszapolás, 29 db zsilip javítás, átereszek átépítése, tisztítása, új árkok építése: össz: 1,7 milliárd Ft). Felmértük egy rendkívüli belvízi helyzetben védelmi szakaszonként szükséges műszaki irányítói létszámot. Csak belvízvédekezéshez 120 fő szükséges, amelyből 70 fő rendelkezésre áll, 50 főt a társ-szervezetektől kell biztosítani. A mobil szivattyúk telepítési tervét aktualizáltuk. Igazgatóságunk összesen 51 db mobil szivattyúval rendelkezik, amelynek összes kapacitása 13,32 m3/s, de rendkívüli esetben 20 m3/s várható. A lehetséges beavatkozási helyek előzetes helyszíni szemléje a helyi és a központi irányító munkatársak részvételével. Kölcsönös és rendszeres tájékoztatás a jelenlegi és a várható helyzetről (személyesen, és elektronikus hírlevélben), valamint a munkavégzés folyamatos egyeztetése. A közfoglalkoztatás beindítása – a vízgazdálkodási társulatokkal egyeztetve, őket segítve - és a belvízvédekezés szolgálatába állítása. A különböző védekező szervek (önkormányzatok, vízgazdálkodási társulatok, katasztrófavédelem, vízügyi igazgatóság) műszaki tevékenységének összehangolása, a vízügyi igazgatósági koordináció biztosítása. A települési vízkár-elhárítási tervek aktualizálása (kiegészítése), illetve ahol nincs, ott az elkészítése. A belterületek (lakóépületek) belvízelvezetését elősegítő csatornák (önkormányzati, társulati) tisztítása, szükség szerinti kotrása.

21 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG február 03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések