Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az országos és területi vízgazdálkodási közfeladatok összehagolásáról a FETIKÖVÍZIG-nél Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG 2011. február 03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az országos és területi vízgazdálkodási közfeladatok összehagolásáról a FETIKÖVÍZIG-nél Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG 2011. február 03."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az országos és területi vízgazdálkodási közfeladatok összehagolásáról a FETIKÖVÍZIG-nél Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG 2011. február 03.

2 Belvízi veszélyeztetettség Erősen belvízveszélyes térségek: Bereg, a Tisza-Szamosköz és a Szamos- Krasznaköz, valamint Felsőszabolcs jelentős területe

3 Csapadék szélsőségek A legtöbb csapadék Nyírbátorban volt (1363 mm), amely 28 havi a összeg, és 200 mm-rel több a korábbi maximumnál. 2010. évi: 997 mm Sokéves átlag: 605 mm 2010. évi: 997 mm Sokéves átlag: 605 mm 2010 2009 Az elmúlt 60 év legcsapadékosabb éve

4 Talajvízállás – talajvíz telítettség 85 % 65 % 44 % A talajvíz telítettség az aktuális vízállás helyzetét mutatja a valaha mért legkisebb és a legnagyobb vízszintek között, százalékban kifejezve. 100%, ha a valaha mért maximumon van a talajvíz 0%, ha a valaha mért minimumon van a talajvíz

5 A talajvízállás alakulása néhány észlelőkútban 2010-ben

6 Várható helyzet HőmérsékletCsapadék FebruárMELEGEBBCSAPADÉKOSABB MárciusHŰVÖSEBBCSAPADÉKOSABB ÁprilisHŰVÖSEBBÁTLAGOS MájusHŰVÖSEBBÁTLAGOS JúniusMELEGEBBSZÁRAZABB JúliusMELEGEBBSZÁRAZABB Árhullámok levonulása, és az 1999. évihez hasonló nagy belvíz várható.

7 Év Max. egyidejű elöntés (ha) Elöntés időszaka 1940 -41107. 300Téli-tavaszi 196793. 800Téli-tavaszi 197959. 000Téli-tavaszi 198062. 000Nyári 199997. 400Téli-tavaszi 201045. 000Téli 2011???Téli-tavaszi Jelentős belvizek

8 Kotrás: FETIKÖVIZIG csatornán: 27 km hosszon Társulati csatornán: 25 km hosszon indokolt még további 50 km hosszon Védelmi intézkedések 2010 november óta Uszadék eltávolítás: 2500 m 3 Szivattyúzás: 170 millió m 3

9 Belvízvédelmi készültségek alakulása 2011. Február Belvíz elöntés: 40 000 ha 2011. Február Belvíz elöntés: 40 000 ha 2010. December Belvízelöntés: 45 000 ha 2010. December Belvízelöntés: 45 000 ha

10 (kilométer) Önkormányzati Társulati KÖVÍZIG Belvízelvezető csatornák megoszlása kezelőnként

11 Önkormányzatok és társulatok feladatai védművek fenntartása (fejlesztése) védekezési tervek elkészítése, felülvizsgálata évenkénti védmű-felülvizsgálat (KÖVÍZIG-gel, jegyzőkönyv) védelmi szervezet felkészítése védekezési feladatok ellátása VIZIG koordinációval

12 95 településen védekezés 74 településen készültség 2 helyen III. fok 67 helyen II. fok 5 helyen I. fok

13 Települési védekezési munkák: - Csatorna kotrás - Szivattyúzás - Vésztározás külterületen - Vízfolyási akadály elhárítás - Rossz átereszek elbontása - Új vízelvezető árkok építése - Lakóházak bevédése - súlyos helyzetben 53 település

14 Segítségnyújtás az önkormányzatoknak: Szakmai irányítás, tájékoztatás (hírlevél, figyelemfelhívás) Védelmi anyag, eszköz: 16 db mobil szivattyúval 44 ezer db zsákkal 54 m 3 homokkal 400 db fáklyával Közel 1500 lakóház van veszélyben, 11 belvíz miatt károsodott épületet bontottak le. Önkormányzatok védekezése

15 Kishódos határa Kispalád környéke Palád-Csécsei főcsatorna, Tiszakóród

16 Császló Jánkmajtis CsegöldSzamossályi

17 2252 FETI-KÖVIZIG terv Közfoglalkoztatás átlagos létszáma 1996-2011 1220

18 Közfoglalkoztatás 2011-ben 2250 fő 11,5 hónap

19 Vízkárelhárítás országos irányítása - Vízgyűjtő szemlélet védekezésben, fejlesztésben, karbantartásban - Védekezési időszakban napi tájékoztatások, jelentések - Védelmi erőforrások elosztása, átvezénylése OMIT irányítással - Preventív és védelmi beavatkozások VIZIG koordinációval, OMIT engedéllyel

20 Felkészülési intézkedések a társulatok és az önkormányzatok bevonásával Felmértük és elkezdtük a legfontosabb preventív belvízvédekezési munkákat (300 km csatorna kotrás, 60 műtárgy (zsilip és áteresz) tisztítása, szivattyútelepek javítása: 496 millió Ft értékben). Felkészülési tervet készítettünk, amely egy rendkívüli belvíz esetén a teljes vízrendszeren várható beavatkozásokat tartalmazza (450 km csatorna iszapolás, 29 db zsilip javítás, átereszek átépítése, tisztítása, új árkok építése: össz: 1,7 milliárd Ft). Felmértük egy rendkívüli belvízi helyzetben védelmi szakaszonként szükséges műszaki irányítói létszámot. Csak belvízvédekezéshez 120 fő szükséges, amelyből 70 fő rendelkezésre áll, 50 főt a társ- szervezetektől kell biztosítani. A mobil szivattyúk telepítési tervét aktualizáltuk. Igazgatóságunk összesen 51 db mobil szivattyúval rendelkezik, amelynek összes kapacitása 13,32 m 3 /s, de rendkívüli esetben 20 m 3 /s várható. A lehetséges beavatkozási helyek előzetes helyszíni szemléje a helyi és a központi irányító munkatársak részvételével. Kölcsönös és rendszeres tájékoztatás a jelenlegi és a várható helyzetről (személyesen, és elektronikus hírlevélben), valamint a munkavégzés folyamatos egyeztetése. A közfoglalkoztatás beindítása – a vízgazdálkodási társulatokkal egyeztetve, őket segítve - és a belvízvédekezés szolgálatába állítása. A különböző védekező szervek (önkormányzatok, vízgazdálkodási társulatok, katasztrófavédelem, vízügyi igazgatóság) műszaki tevékenységének összehangolása, a vízügyi igazgatósági koordináció biztosítása. A települési vízkár-elhárítási tervek aktualizálása (kiegészítése), illetve ahol nincs, ott az elkészítése. A belterületek (lakóépületek) belvízelvezetését elősegítő csatornák (önkormányzati, társulati) tisztítása, szükség szerinti kotrása.

21 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Tájékoztató az országos és területi vízgazdálkodási közfeladatok összehagolásáról a FETIKÖVÍZIG-nél Bodnár Gáspár igazgató FETIKÖVÍZIG 2011. február 03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések