Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések."— Előadás másolata:

1 Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések

2 Mire, meddig lehet jelentkezni? Szeptemberben induló képzések jelentkezési határidő: 2008. február 15.  Felsőfokú szakképzés (4 félév) felvétel feltétele: érettségi  Alapképzés (6-8 félév), egységes osztatlan képzés (10-12 félév) felvétel feltétele: érettségi  Mesterképzés (4 félév) felvétel feltétele: megfelelő felsőfokú végzettség (legalább alapfokozat, vagy főiskolai/egyetemi végzettség)

3 Hogyan lehet jelentkezni? 1) Postán, könyvesboltokban kapható, papír alapú jelentkezési lapon vagy 2) Elektronikus úton (e-Felvételi), a www.felvi.hu weboldalon, regisztrációt követően kitöltött nyomtatványtwww.felvi.hu 2.1. kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy 2.2. ügyfélkapu segítségével hitelesítve, elektronikus úton beküldve. Korlátlan számú helyre lehet jelentkezni! A jelentkezés módja kihat a befizetésre!

4 Felsőoktatási jelentkezési lap A jelentkezési lappal együtt kapható:  boríték (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190)  készpénzátutalási megbízás (a befizetett csekk a megfelelő helyre felragasztandó)  kitöltési útmutató Jelentkezési laphoz csatolni kell: A jelentkezéskor már rendelkezésre álló összes dokumentum másolatát:  egyszerű fénymásolatban  egy példányban  A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok 2008. július 10- ig pótolhatók!

5 e-Felvételi Elektronikus úton, a www.felvi.hu honlapon történő regisztrációt követően lehetséges:www.felvi.hu  jelentkezni –eljárási díj befizetése történhet átutalással vagy interneten keresztül  ügyet intézni (2008. július 10-ig) –adat- és sorrendmódosítás –dokumentum-csatolás  tájékozódni –eredményekről, pontokról, dokumentumokról Előnyei: gyors, kényelmes, nem lehet hibázni

6 Felvételi eljárás 2008 - menetrend Szeptemberben induló képzések A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2008. szeptemberben induló képzések c. kiadvány megjelenése: 2007. december 15. Jelentkezési határidő: 2008. február 15. Hiánypótlásra felszólítás (személyes adatok, jelentkezések) : Folyamatosan, de legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig Regisztrációs levél kiküldése: 2008. április végéig (!) Adatmódosítás, sorrendmódosítás, dokumentum-csatolás határideje: 2008. július 10. Felvételi döntés várható időpontja: 2008. július 24.

7 A felvételi összpontszám számítási módjai alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont), VAGY Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese. Jogszabályban előírt minimum ponthatár alapképzésben 160 pont. Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító, építészmérnök…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

8 Tanulmányi pont A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből számolt pont a következő módon: Középiskolai eredmények (5 tantárgy, max. 100 pont): magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott tárgy utolsó tanult két év végi eredmények összege (max. 50), majd annak kétszerese. Választott tárgy: bármely legalább két évig tanult tárgy lehet Érettségi eredmények (érettségi bizonyítványban szereplő max. 5 tárgy, max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve. A 2005 előtti érettségi eredmények jogszabály alapján középszintű érettségi eredménynek felelnek meg.

9 Érettségi pont Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi tárgy százalékos eredményének összege alapján tárgyanként max. 100 pont. Az előírt lehetséges tárgyak közül minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből. (l. Tájékoztató 1. sz. táblázat - „és” / „vagy” kapcsolat) Anglisztika, germanisztika, romanisztika szakok bizonyos meghirdetésein adott nyelvből emelt szintű nyelvi érettségi követelmény. Érettségit érintő kérdésekkel, érettségire való jelentkezéssel kapcsolatban a középiskola, vagy pedig az Oktatási Hivatal OKÉV illetékes (www.okev.hu),www.okev.hu érettségire jelentkezés határideje: 2008. február 15.

10 Többletpontok (A,O) A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 80 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon járó (kötelező) többletpontok:  nyelvtudásért (max. 50 többletpont)  emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont)  előnyben részesítés okán (max. 50 többletpont) Képzési területenként adható többletpontok:  tanulmányi versenyen elért adott eredményért  művészeti versenyen elért eredményért  szakirányú szakképesítés alapján  sporteredményért.

11 Kötelező többletpontok Nyelvtudás (max. 50): Államilag elismert C típusú középfokú: 35 pont felsőfokú: 50 pont Emelt szintű érettségiért (max. 80 pont): Legalább 30%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 40 pont számolható. Előnyben részesítés (max. 50 pont):  hátrányos helyzet (25 pont)- jegyző, gyámhatóság határozata, igazolása  halmozottan hátrányos helyzet (50 pont)- gyámhatóság határozata, igazolása, szülő nyilatkozata  fogyatékosság miatt (50 pont) - szakértői és rehabilitációs bizottság, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet  gyermekgondozás (50 pont) - kifizetőhely A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentum másolatával igazolni kell (ld. Felsőoktatási felvételi tájékoztató!)

12 Képzési területenként adható többletpontok 1. sz. táblázat a Tájékoztatóban ! Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. 1.Tanulmányi versenyeredmények alapján (tantárgyanként 1)  szakirányú OKTV, SZÉTV – 1-30. helyezettek, 80, 50, 25 pont  szakirányú TUDOK- nagydíj 30, első díj 15 pont  OITIV – 1-3 helyezett 25 pont 2. Max. 1 művészeti versenyeredmény alapján 1-3. helyezett 20 pont 1-2. Szervező igazolása, oklevele 3. Szakirányú szakképesítés alapján – 30 pont, oklevél, bizonyítvány  54-es, 55-ös OKJ  technikusi 4. Max 1. sporteredmény alapján  VB, EB 1-3. 20 pont (megfelelő országos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpia Bizottság,Magyar Siketek Sportszövetsége állíthatja ki),  OB 1-3. 10 pont (Magyar Sakkszövetség, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Siketek Sportszövetsége, országos sportági szakszövetségek állíthatnak ki.)

13 Felvételi pontok számítása felsőfokú szakképzésen Felvételi összpontszám:  tanulmányi pontok kétszerezése + kötelező többletpont vagy  tanulmányi és érettségi pontok összeadása + kötelező többletpont vagy  érettségi pontok kétszerezése + kötelező többletpont. Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik! Többletpontok:  nyelvtudásért járó,  emelt szintű érettségiért járó,  előnyben részesítésért járó. Jogszabályban előírt minimum ponthatár felsőfokú szakképzésen 140 pont.

14 Tájékozódási lehetőségek 1. Felvi könyvek és egyéb tájékoztató kiadványok  Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2008. szeptemberben induló képzések (december 15-től)  Felvételi tájoló 1-3. (már a boltokban)  Diploma 2008 – Felvi-rangsorokkal (HVG különszám) (november közepétől)  Felvi Magazin

15 Tájékozódási lehetőségek 2. Intézményi nyílt napok: Felvi.hu nyílt nap kereső Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás: 2008. január 18-19. Budapest, Syma „A” Csarnok Telefonon: Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 189 (1-es nyelvválasztó, majd 6-os menüpont: jelentkezéssel kapcsolatos információk) E-mailben: info@felvi.huinfo@felvi.hu Személyesen: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) 1088 Budapest, Reviczky u. 6. hétfő-péntek 10-18 óráig. Felvi.hu - Minden, ami felsőoktatás OFIK jogász, pályaorientációs tanácsadás

16 Az Én Felvim – belépés Felvételi információk Felvi fórum Pályaorientáció Kiadványaink – online rendelés Statisztikák, rangsorok Szakleírások Egyetemek, főiskolák Szakkereső Felvi-ransgor

17 Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ www.felvi.hu info@felvi.hu Köszönjük a figyelmet !


Letölteni ppt "Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ Felsőoktatási felvételi 2008 Szeptemberben induló képzések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések