Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi eljárás."— Előadás másolata:

1 Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi eljárás

2 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Képzési szerkezet

3 Felvételi eljárás menetrendje: 2011. februárban induló képzések Februárban induló képzésekre a felvételi meghirdetés publikálása, e-felvételi indulása : 2010. október 15. Jelentkezési határidő: 2010. november 15. Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: 2011. január 1. (mivel a határidő munkaszüneti napra esik, ezért 2011. január 3.) Ponthatárok megállapítása: 2011. január 14.

4 Felvételi eljárás menetrendje: 2011. szeptemberben induló képzések Felvételi meghirdetés publikálása: www.felvi.hu illetve Felvételi tájékoztató megjelenése:www.felvi.hu 2010. december 15. Tájékoztató hivatalos kiegészítésének megjelenése: 20 11. január vége Jelentkezési határidő: 2011. február 15. E-felvételi hitelesítési határideje: 2011. február 23. Regisztrációs adatok megtekinthetők / regisztrációs levél postázása 2011. április vége Dokumentumok benyújtási határideje (pl. középiskolai bizonyítvány): 2011. június 1. Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: 2011. július 7. Ponthatárok megállapítása: 2011. július 21. Besorolási döntés, felvételi döntés kézhezvétele: 2011. augusztus eleje Pótfelvételi eljárás (előreláthatólag): 2011. augusztus

5 Hogyan kezdjünk neki? Döntéselőkészítés, megalapozott pályaválasztás  szubjektív:önismeret (érdeklődés-képesség-motiváció) => www.felvi.hu/Pályaorientáció menüpont  objektív: anyagi perspektívák, elhelyezkedési lehetőségek, élethelyzet =>Felvi könyvek: Felvételi tájoló 2011 - Felvi rangsorokkal Szakok, intézmények választása Szakleírások, rangsorok, intézményi nyílt napok, statisztikák =>www.felvi.hu, Felvételi tájoló 2011 - Felvi rangsorokkal Jelentkezés benyújtása, rangsorolás =>www.felvi.hu =>Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 20 11. szeptemberben induló képzések Megfelelő, hivatalos és aktuális tájékozódási csatornák aktív használata!

6 Jelentkezés benyújtása Hogyan lehet jelentkezni? 1)Elektronikus úton (e-felvételi), a www.felvi.hu weboldalon, regisztrációt követően.www.felvi.hu Jelentkezési határidő ebben az esetben az adatok rögzíthetőségét jelenti. vagy 2) Hagyományos jelentkezési lapon. Jelentkezési határidő ebben az esetben a postára adás határidejét jelenti. Korl á tlan sz á m ú helyre lehet jelentkezni!

7 E-felvételi folyamata I. 1.Regisztráció a www.felvi.hu honlapon => Az Én felvimwww.felvi.hu

8 E-felvételi folyamata II. 2.E-felvételi menüpont => biztonsági kód (a regisztrációkor megadott e- mail címre érkezik automatikusan az első bejelentkezés alkalmával)

9 E-felvételi folyamata III. 3.Adatok rögzítése (jelentkezési lap pontjainak megfelelően ellenőrzött felületeken – űrlapokon)

10 E-felvételi folyamata IV. 4.Dokumentumok feltöltése elektronikusan (nem kötelező elektronikusan) 5.Eljárási díj befizethető: folyószámláról történő banki átutalással vagy interneten keresztül bankkártya segítségével (de postai készpénz- átutalási megbízás, ún. „sárga csekk” is igényelhető, melyet a regisztrációs csomaggal együtt kap meg a jelentkező) 6.E-felvételi hitelesítése ( határideje a jelentkezési határidőt követő egy hét): =>ún. hitelesítő adatlap segítségével =>Ügyfélkapu segítségével (egyszeri okmányirodai regisztrációt igényel)

11 Jelentkezéskor mit kell benyújtani? Jelentkezéshez csatolni kell: a jelentkezéskor rendelkezésre álló és a felvételi kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat  végzettséget igazoló dokumentumot, pontszámításhoz szükséges, többletpontokat igazoló dokumentumokat  minden egyéb, adott felsőoktatási intézmény által kért dokumentumot:  egyszerű fénymásolatban  egy példányban  A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok a felvételi eljárás folyamán pótolhatók legkésőbb 2011. július elejéig !

12 Mire figyeljünk jelentkezéskor?  A kötelezően kitöltendő mezőket mindenképp töltsük ki  A postacímen kívül egyéb elérhetőségeket igyekezzünk megadni (vonalas és/vagy mobiltelefonszám, e-mail cím – utóbbinak a jelentkezési időszak után is lehet jelentősége)  Pontosan és az aktuális meghirdetésekből tájékozódjunk, a jelentkezési helyek megadásakor a teljes szaknevet adjuk meg!  Csak olyan meghirdetést választhatunk, amelyet adott eljárásban, adott intézmény valóban meg is hirdetett!  A kitöltési útmutatónak megfelelően töltsük ki a mezőket! (jelentkezési lap)

13 A jelentkezési sorrend  A képzés minden paraméterét pontosan kell megadni! intézmény/kar betűkódja, szak, képzési szint-munkarend-finanszírozási forma betűjele  A szak teljes nevét az esetleges (zárójeles kiegészítésekkel) együtt kell feltüntetni!  A sorrend saját preferencia-sorrendünket tükrözze!

14 Példák a jelentkezési sorrendre 1. 1.ELTE-BTKmagyarANA 2.DE-BTKmagyarANA 3.SZTE-BTKmagyarANA 4.ELTE-BTKmagyarANK 5.DE-BTKmagyarANK 6.SZTE-BTKmagyarANK vs. 1.ELTE-BTKmagyarANA 2.ELTE-BTKmagyarANK 3.DE-BTKmagyarANA 4.SZTE-BTKmagyarANA 5.DE-BTKmagyarANK 6.SZTE-BTKmagyarANK elsősorban szakot választok elsősorban szakot, de utána intézményt is preferálok

15 Példák a jelentkezési sorrendre 2. 1.DE-ÁJKjogászONK 2.ELTE-ÁJKjogászONK 3.DE-ÁJKjogászONA 4.ELTE-ÁJKjogászONA 1.DE-ÁJKjogászONA 2.ELTE-ÁJKjogászONA 3.DE-ÁJKjogi asszisztensFNA 4.DE-ÁJKjogi asszisztensFLK valószínűleg hibás megfontolás szakválasztás „biztonsági tartalékkal”

16 A felvételi pontok számítása: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen A jelentkező igazolt eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával, történik a felvételi összpontszám kiszámítása. Felvételi összpontszám (max. 480 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 80 pont)

17 A felvételi összpontszám számítási módjai: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen 1)Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). 2)Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a tanulmányi pont (max. 200 pont) +gyakorlati vizsga (max. 200 pont), intézményi döntéstől függően gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese, Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

18 Tanulmányi pont (max. 200 pont) A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből a következő módon számítódik: 1. Középiskolai eredmények (max. 100 pont): Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott tárgy ) utolsó tanult két év végi eredménye ine k összege, majd annak kétszerese. Választott tárgy: bármely legalább két évig tanult tárgy lehet, jelentkezési lapon vagy később külön nyilatkozattal kell választani! 2. Érettségi eredmények (max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve. A 2005 előtti érettségi eredmények átszámolhatóak százalékos eredményekké.

19 Érettségi pont (max. 200 pont) Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre (szakra) vonatkozóan meghatározott : KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye (tárgyanként max. 100 pont) Az előírt lehetséges, választható módon felsorolt tárgyak közül minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből történik a pontszámítás (l. felvételi meghirdetés 1. sz. táblázat, illetve intézményi meghirdetések). Emelt vagy középszint? Anglisztika, germanisztika, romanisztika szakok bizonyos meghirdetésein adott nyelvből, továbbá az orvostudományi képzési ág szakjain valamely előírt érettségi követelményből emelt szintű érettségi a felvételi követelmény.

20 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 334 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve Jogász

21 Egy példa Érettségi követelmények: magyar v. történelem ÉS angol v. francia v. latin v. német v. olasz v. orosz v. spanyol Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 163 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve szabad bölcsészet

22 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 163 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve tanító ALKALMASSÁGI VIZSGA Érettségi követelmények: magyar v. a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) ÉS biológia v. (meghatározott) idegen nyelv, vagy matematika v. történelem, v. szakm. előkészítő t.

23 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 80 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon kötelező többletpontok:  nyelvtudásért (max. 40 többletpont)  emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont)  előnyben részesítés okán (max. 40 többletpont) Képzési területenként kötelezően adható többletpontok (1. sz. táblázat):  tanulmányi versenyen elért adott eredményért  művészeti versenyen elért eredményért  szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés alapján  sporteredményért

24 Kötelező többletpontok Nyelvtudás (max. 40 többletpont): Államilag elismert C típusú középfokú: 28 többletpont felsőfokú: 40 többletpont Két középfokú nyelvvizsgáért is csak 40 többletpont adható, a képzés nyelvéért nem jár! Emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont): Legalább 30%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 40 többletpont, ezen jogcímen maximum 80 többletpont számolható. Előnyben részesítés (max. 40 többletpont):  hátrányos helyzet (20 többletpont)  halmozottan hátrányos helyzet (40 többletpont)  fogyatékosság miatt (40 többletpont)  gyermekgondozás (40 többletpont) A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentum másolatával igazolni kell (ld. Felvételi tájékoztató!)

25 Képzési területenként adható többletpontok I. Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny 1. OKTV, OSZTV, SZÉTV, TUDOK versenyek esetében tárgyanként egy versenyeredmény alapján, ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. Tanulmányi verseny 2. Innovációs versenyeredmény 1-3. helyezés Művészeti versenyeredmény alapján Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért vagy technikusi képesítő bizonyítványért. Sporteredmény Olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai sportágban: világ- és Európa-bajnokságon vagy az országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért. (Az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. )

26 Képzési területenként adható többletpontok II.

27 Felvételi pontok számítása: felsőfokú szakképzésen Felvételi összpontszám: 1. Tanulmányi és érettségi pontok összeadása + többletpont. 2. Érettségi pontok kétszerezése + többletpont. 3. Tanulmányi pontok kétszerezése + többletpont (csak felsőfokú szakképzés). Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül bármelyik két legjobb érettségi vizsgaeredményből történik! Többletpont: emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, előnyben részesítésért kapható.

28 Felvételi pontok számítása: mesterképzésen A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi feltételek alapján történik. A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján. A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik. Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét. Kötelező többletpontot adni előnyben részesítés okán, az intézmény által meghatározott mértékben maximum 10 pontig, egyéb jogcímeken az intézmény döntése alapján kapható többletpont.

29 További felvételi feltételek mesterképzésben (kreditvizsgálat) Szakonként került meghatározásra, hogy milyen korábbi szakokon szerzett oklevelek fogadhatók el. Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 1. teljes kreditérték beszámítással, külön vizsgálat nélkül figyelembe vehető szakok, 2. a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok, 3. minden egyéb szak. A 2. és 3. esetben a megszerzett oklevélhez teljesített ismereteket az az intézmény vizsgálja meg részletesen, amelybe mesterszakra jelentkezett (ún. kreditelismerési eljárás). A kreditelismerési eljárás következményei: 1. teljesen elismerik, 2. felvételhez elismerik, de többlet-tanulmányokra kötelezik, 3. nem ismerik el, ezért nem vehető fel adott szakra. A kreditelismerési eljárást a jelentkezés előtt célszerű kezdeményezni annál a felsőoktatási intézménynél, amelybe jelentkezik!

30 Benyújtott jelentkezéshez kapcsolódó tájékozódás Az Én felvim-ben www.felvi.hu Szolgáltatásai (regisztráció után):  jelentkezési funkciók (2010. decembertől a jelentkezési határidőig ) Jelentkezési határidő után 2011. májustól minden jelentkező számára:  adatokba betekintés, módosítás  dokumentumfeltöltés  feldolgozás nyomon követése, dokumentumhiányok megtekintése  sorrendmódosítás  pontszámok, ponthatárok és besorolási döntés megtekintése További szolgáltatások: ponszámító kalkulátor, eljárásidíj-kalkulátor, szakkeresők, szakleírások, önismereti tesztek, cikkek, vélemények, fórum …

31 Tájékozódási lehetőségek Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21-22. Sportaréna Telefonon Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ: 1818, 6-os menüpont vagy Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata: 06 1 477 3131 E-mailben info@felvi.hu Személyesen Budapest, XIII. kerület, Váci út 35. I. emelet Felvi.hu Szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, fórum OFIK jogász, pályaorientációs tanácsadás nyílt nap kereső a Felvi.hu-n Felvi könyvek

32 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. www.felvi.hu info@felvi.hu Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések