Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

É RETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015 TAVASZÁN. A Z ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2015. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "É RETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015 TAVASZÁN. A Z ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2015. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre."— Előadás másolata:

1 É RETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015 TAVASZÁN

2 A Z ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2015. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre a behívók 2015. áprilisának második felében vehetők át az iskolában. Írásbeli vizsgák: május 4-től 26-ig. Emelt szintű szóbelik: június 4-től 11-ig. Középszintű szóbelik: június 16-tól 26-ig.

3 É RETTSÉGI TÁRGYAK Kötelező tárgyak: - magyar nyelv és irodalom, - matematika (célnyelven is lehet), - történelem - idegen nyelv Az ötödik tárgy választható, de a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy adott képzési területeken mit kér.

4 A VIZSGÁK MENETE ( ÍRÁSBELI VIZSGÁK ) Középszinten itt írnak minden tárgyból. A vizsga megkezdése előtt fél órával kell megjelenni. A használható segédeszközökről tájékoztatót kap minden érettségiző. Emelt szinten a Kormányhivatal szervezi a vizsgát, a vizsgázó a behívóval és személyes okmánnyal igazolja magát. Minden tárgyból ugyanabban az időpontban tartják a különböző szintű vizsgákat.

5 A VIZSGÁK MENETE ( SZÓBELI VIZSGÁK ) Emelt szinten behívóval mennek vizsgázni, egy napon egy tárgyból lesz vizsga. 20 perc a felelet ideje, amire legalább 30 percet készülhetnek. A vizsga eredményét a középszintű vizsgák idején tudják meg a vizsgázók. Középszinten minden tárgyból egy napon vizsgáznak (a testnevelés gyakorlati vizsga kivétel). Az eredményeket az adott bizottság munkájának zárásakor tudják meg.

6 J OGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Az adott vizsgával kapcsolatban pontos tájékoztatást kap a vizsgázó a jogorvoslati lehetőségekről. Az írásbeli munkákat egy adott időpontban tekinthetik meg a vizsgázók, és észrevételt tehetnek meghatározott módon írásban benyújtva a megtekintéstől számítva egy munkanapon belül. A szóbeli vizsgáknál jogszabálysértésre vonatkozó fellebbezés nyújtható csak be, az eredménnyel kapcsolatban nincs lehetőség kérelem beadására.

7 S PECIALITÁSOK A nemzetiség nyelvén tanulók két tárgyból célnyelven kell, hogy érettségizzenek. A két tanítási nyelvű képzésben tanulók a célnyelven kívül két másik tárgyból célnyelven kell, hogy érettségizzenek.

8 A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE A felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje 2015. február 23. A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos online tájékoztatása az E-felvételi ügyintézés szolgáltatásában 2015. április 28-tól Általános hiánypótlási tájékoztatás megküldése – a besorolási döntést megelőző 35. napig 2015. június 16- ig

9 A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE Hiánypótlásra felszólítás – a besorolási döntést megelőző 28. napig 2015. június 23-ig A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az adatmódosításnak és az egyszeri sorrendmódosításnak a határideje 2015. július 9. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése 2015. július 23. Besorolási határozat közlése az E-felvételiben, valamint erről értesítő e-mail kiküldése legkésőbb 2015. augusztus 5-ig. Felvételi határozat közlése (felsőoktatási intézmények) 2015. július 23-tól folyamatosan Fellebbezés határideje: a besorolási döntés – a honlap megszemélyesített részén történt – közlésétől számított 15 napon belül legkésőbb 2015. augusztus 24-ig.

10 A FELVÉTELI ELJÁRÁS Az E-felvételi felületén az adatokat webes felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit honlapon történt regisztráció után lehet használni. Fontos, hogy rendszeresen figyeljék a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás alatt a jelentkezés során megadott e-mail postafiókjukat, hiszen oda érkeznek hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások!

11 E-felvételinél itt kell megjelölni, hogy a jelentkező milyen képzési szintre, milyen munkarend szerinti képzésre és milyen finanszírozási formára jelentkezik. A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 5 (öt) jelentkezési hely jelölhető meg. A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferencia-sorrendjét tükrözze. A sorrend kialakításakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová legjobban szeretne bekerülni, és olyan az utolsó helyre, ahová szintén szeretne bekerülni, de a megjelöltek közül azt szeretné legkevésbé.

12 Ű RLAPOK KITÖLTÉSE Az E-felvételi során a jelentkező a különböző adatcsoportoknak megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adatokat. Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolni is szükséges! Mivel a jelentkező egyéni döntése lehet, hogy pontszámítását milyen dokumentumok alapján kezdeményezi, ezen igazolásokra nincs hiánypótlási felszólítás. Az érintett igazolások benyújtásának határideje 2015. július 9. Fontos továbbá, hogy ezzel összhangban a dokumentumfeltöltő felület csak a feltöltések sikerességének tényét igazolja vissza, azt nem jelzi, hogy a jelentkező megfelelő dokumentumot küldött be az adott kategóriában.

13 E LJÁRÁSI DÍJAK Az e-jelentkezőnek egy összegben kell befizetnie az eljárási díjat folyószámláról történő banki átutalás formájában, vagy amennyiben rendelkezésére áll megfelelő bankkártya (pl. dombornyomott vagy virtuális bankkártya), akkor internetes tranzakcióval. A rendszer a rögzített jelentkezési helyek alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja, és azt megjeleníti. Az eljárási díjakkal és azok befizetésével kapcsolatos részletes tudnivalók az Eljárási díjak c. fejezetben olvashatók.Eljárási díjak Figyelem! Csak ezen a két módon fizethetik be az eljárási díjat. Az eljárási díj befizetésének, illetve a tranzakció indításának határideje – folyószámláról történő banki átutalással és bankkártyás fizetés esetén is – megegyezik a jelentkezési határidővel, tehát 2015. február 15.

14 H ITELESÍTÉS A jelentkezőknek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitelesíteniük kell jelentkezésüket, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van: - ügyfélkapus regisztráció - Amennyiben a jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési lehetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése – adatainak ellenőrzése és mentése – után ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot (amely többek között tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben, amennyiben a jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet adott meg, akkor azt a nevet és címet) és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. A jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé. Amennyiben a jelentkező hitelesíti jelentkezését, és utána a jelentkezési határidő előtt még módosít adataiban vagy dokumentumot tölt fel, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt a hitelesítést akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy nem kíván módosításokat tenni. (Javasoljuk, hogy az utolsó verziós hitelesítést 2015. február 15. és 23. között tegye meg.) Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: 2015. február 23.

15 M IT ÉS HOGYAN KELL CSATOLNI A JELENTKEZÉSHEZ ? A jelentkezéshez csatolnia kell valamennyi, a benyújtáskor már rendelkezésre álló dokumentummásolatot, amelyek a sikeres jelentkezéshez szükségesek. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2015. július 9- ig pótolható! A külföldi középiskolában érettségiző jelentkező, kérelmére, hiánypótlását ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig teheti meg. A dokumentumok benyújtására az E-felvételibe való feltöltéssel vagy postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. címre küldve kerülhet sor!

16 M IKOR ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS ? A jelentkezés – a határidőre történő benyújtás mellett – akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket: a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését, a jelentkezési határidőig – igazolhatóan – befizette a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat, E-felvételiben a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190.) vagy Ügyfélkapun keresztül hitelesített. Figyelem! A nem hitelesített elektronikus jelentkezés a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet! Figyelem! A határidő után benyújtott jelentkezés semmilyen indokkal nem fogadható el! Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be.

17 P ONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagytanulmányi pontokérettségi pontoktöbbletpontokat b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.érettségi pontoktöbbletpontokat

18 T ÖBBLETPONTOK A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani: jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok, képzési területenként adható többletpontok. Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2015. július 9-éig igazolja.A benyújtandó dokumentumokról A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

19 . A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL Ahhoz, hogy a jelentkező a felsőoktatási felvételi eljárásban eredményesen vegyen részt és a jogszabályban meghatározott pontokat, többletpontokat megkapja, a megfelelő szintű végzettséget és az adott jogcímre való jogosultságot megfelelően igazolnia kell. A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás szempontjából az alábbi csoportokba sorolhatók: a jelentkezéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok, a pontszámításhoz szükséges dokumentumok, a többletpontokat igazoló dokumentumok, a felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus dokumentumai, a felsőoktatási felvételi eljárás járulékos dokumentumai.

20 I NFORMÁCIÓS CSATORNÁINK, ELÉRHETŐSÉGEINK Iskolánk honlapján naprakész információk vannak : www.leoweypecs.hu.www.leoweypecs.hu www.felvi.hu Személyes konzultációra is lehetőség van, erre időpontot egyeztetni a következő címen lehet: kovacs.agnes@leoweypecs.hu

21 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "É RETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015 TAVASZÁN. A Z ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2015. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések