Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TRANZITOLÓGIA II.ELŐADÁS A transzformációs folyamat jellege. A rendszerváltozás párhuzamos eseménytörténete. Előadó: dr. Marinovich Endre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TRANZITOLÓGIA II.ELŐADÁS A transzformációs folyamat jellege. A rendszerváltozás párhuzamos eseménytörténete. Előadó: dr. Marinovich Endre."— Előadás másolata:

1 TRANZITOLÓGIA II.ELŐADÁS A transzformációs folyamat jellege. A rendszerváltozás párhuzamos eseménytörténete. Előadó: dr. Marinovich Endre

2 ÁTMENET VAGY SPONTÁN RENDETLENSÉG A szovjet típusú tervutasításos rendszer végelgyengülése A tervgazdálkodás versenyképtelensége a piacgazdaságokkal szemben A hanyatló szovjet gazdaság nem tudta elviselni a bipoláris rendszerből következően növekvő katonai terheket, a fegyverkezési versenyben alul maradt

3 A TERVGAZDASÁGI MODELL TORZULÁSAI I. Politikusok és hivatalnokok döntenek a fontos beruházásokról és fejlesztésekről, a természeti és gazdasági adottságok figyelembe vétele nélkül; A nehézipar területére koncentrálnak szinte valamennyi erőforrást; Az emberi erőforrásból származó komparatív előnyök elhanyagolása (egyenlősdi, középszerűség, lefelé nivellálás);

4 A TERVGAZDASÁGI MODELL TORZULÁSAI II. Az infrastruktúra (úthálózat, távközlés) teljes lepusztulása; A környezet védelmének teljes elhanyagolása (levegő,- talaj,- és vízszennyezés, nem létező hulladékgazdálkodás); A szolgáltatások színvonalának a kritikus szint alá csökkenése. A szolgáltató vállalatok „hatósági” magatartása.

5 A piacgazdaság alapintézményeinek létrehozása Privatizáció; Teljes körű liberalizáció (árak, bérek, tőkemoz- gás, kamatok, kereskedelem, vállalatalapítás); Szabályzórendszer átalakítása (adózás, pénz- ügyi rendszer, versenyjog) és működésének ellenőrzése; Az államon belüli autonómiák, egyben ellen- súlyok (önkormányzatok, társadalombiztosítás, központi bank) létrehozása.

6 SLIP STABILIZÁCIÓ (a hiánygazdaság, az áruhiány és az infláció felszámolása), LIBERALIZÁCIÓ ( nem a liberális eszmerendszer bevezetése, dereguláció); INTÉZMÉNYÉPÍTÉS PRIVATIZÁCIÓ Egyedi, egyidejű és egyirányú folyamatok.

7 Nemzetközi eseménytörténet I. Kelet-középEurópa felosztása a II. Világháború után (1944. X. Moszkva, 1945.II. Jalta) Vasfüggöny (Churchill 1946.III. Fulton) Osztrák államszerződés 1955 ----------- Gorbacsov színrelépése 1985, 1988-ban bejelenti a szovjet fegyveres erők félmilliós csökkentését, valamint a részleges csapatkivonást ; 1989. VI. Gorbacsov és Kohl Bonnban 1989.12. Gorbacsov és id. Bush Málta partjainál. Szabad út a közép- és kelet-európai átalakulásnak

8 Nemzetközi eseménytörténet II. Lengyelország: 1985 a hadiállapot vége, 1988. VIII. kerekasztal tárgyalások a kormány és a ko- rábban betiltott Szolidaritás között, 1989.I az állampárt elfogadja a pluralizmust, 1989.VI. korlátozottan szabad választások a Szolidaritás győzelmével, 1989.IX. kormányalakítás párton- kívüliekkel (Mazowiecki, Balcerowicz), 1990. államelnökké választják Walesat.

9 HAZAI ESEMÉNYTÖRTÉNET I. 1985.VI. Ellenzéki értelmiségi találkozó Monoron (urbánusok, nép-nemzetiek, stb) 1987.IX. Az I. Lakitelki találkozó 1988.III. Megalakul a FIDESZ 1988.V. Megalakul a Szabad Kezdeményezések Hálózata (későbbi SzDSz) 1988.IX. II. Lakitelki találkozó (MDF) 1989. I.Pozsgay nyilatkozat 1956-ról 1989. VI. Nagy Imre újjátemetése, Nemzeti Kerekasztal tárgyalások kezdete.

10 HAZAI ESEMÉNYTÖRTÉNET II. 1989. IX. Lezárulnak a kerek asztal tárgyalások, a parlament jóváhagyja a sarkalatos trv.eket; 1989. X. MSzMP megszűnése, helyette MSzP; 1989.X.23. A köztársaság kikiáltása 1989. XI. Négyigenes népszavazás 1990.I.1. Megkezdi működését az Alk.bíróság 1990. III.-IV. Országgyűlési választások: MDF(165), SzDSz(91), Kisgazdapárt(44), MSzP(33), Fidesz(21), KDNP(21).

11 HAZAI ESEMÉNYTÖRTÉNET III. 1990.V. Megalakul az Országgyűlés és az MDF vez. koalíciós kormány, min.eln: Antall József 1990. X. Taxisblokád 1991. VI. Az utolsó szovjet katona elhagyja Magyarországot 1991. VI. Megszűnik a KGST 1991. VII. Megszűnik a Varsói Szerződés 1991. XII. Társulási megállapodás az EK-val

12 Nemzetközi eseménytörténet III. 1989. = Annus mirabilis (a csodák éve) Csehszlovákia: 1989.II. Tüntetéssorozat szervezéséért börtönre ítélik V. Havelt; XI. mindennapos tüntetések (bársonyos forradalom), lemond a pártvezetés, XII.28. közt. Elnök Vaclav Havel; 1991.V. a megszálló szovjet csapatok elhagyják az országot. Bulgária: 1989.XI.10. Eltávolítják az állampárt és a pártállam éléről T.Zsivkovot (1954. óta)

13 Nemzetközi eseménytörténet IV. NDK (Német Demokratikus Köztársaság) 1989. V. a magyar-osztrák határon megkezdődik a műszaki zár bontása, szept. 11. Mo. megnyitja nyugati határát a hazatérésüket megtagadó keletnémetek előtt. 1989.X. Tömegtüntetések Lipcsében majd Berlinben, nov.9: lemond a párt- és állami vezetés, az új vezetés megnyitja a határokat, ledől az 1961-ben felhúzott berlini fal. 1989.XI.28. Kohl NSZK kancellár meghirdeti az újraegyesítési programot, 1990.VII.1. valutaunió, X.3. létrejön az egységes Németország.

14 Nemzetközi eseménytörténet V. Románia: 1989.XII. diktatúra ellenes megmoz- dulások, a rendszer megbukik, kivégzik Ceausescu párt- és állami vezetőt és feleségét.s Jugoszlávia: 1990. I. A szlovén és a horvát kül- döttek kivonulnak az állampárt kongresszusáról Baltikum: 1990. III.-V. kikiáltják a Litván, a Lett és az Észt Köztársaságot. Albánia: 1990. X. engedélyezik a politikai pártok szabad alakulását és működését

15 Nemzetközi eseménytörténet VI. A VÉGKIFEJLET: 1991. december 25-ÉN LEMOND GORBACSOV SZOVJET ELNÖK, MEGSZŰNIK A SZOVJETUNIÓ.


Letölteni ppt "TRANZITOLÓGIA II.ELŐADÁS A transzformációs folyamat jellege. A rendszerváltozás párhuzamos eseménytörténete. Előadó: dr. Marinovich Endre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések