Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja támogatási lehetőségek, tapasztalatok, aktualitások Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja támogatási lehetőségek, tapasztalatok, aktualitások Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja támogatási lehetőségek, tapasztalatok, aktualitások Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. Október 24. Hulladékgazdálkodási Konferencia Békéscsaba

2 Célkitűzések A 2007-2013 közötti tervezési időszak végére A hulladék anyagában történő hasznosítási aránya emelkedjen. Az energetikai hasznosítás aránya nőjön. Ne kerüljön lerakásra: –csak a nem hasznosítható hulladék, –a gumiabroncs hulladék 2003- tól. A nem megfelelő lerakók legkésőbb 2009-re kerüljenek bezárásra. A biohulladék lerakásának arányát csökkenteni kell.

3 Hulladékgazdálkodás KEOP fejlesztési támogatások –Megelőzés (házi komposztálás, újrahasználati központok, szemléletformálás) –Szelektív gyűjtés (általánossá tétel, hatékonyság növelés) –Szerves hulladék (komposztálás, biogáz előállítás, mechanikai- biológiai kezelés) –Folyékony hulladék kezelés – szennyvízkezelési program ROP támogatás Nem megfelelő lerakók bezárása; 2545 db lerakó rekultiválása (ROP-ból 650 MFt alatti helyi kisprojektek) SZJA 1% Elhagyott hulladék, illegális lerakás felszámolása - pályázat

4 Illegális hulladéklerakók felszámolása 1%: több mint 30 ezer ember 245,8 millió Ft-ot ajánlott fel. Ezt a Pénzügyminisztérium 350 millió Ft-ra egészítette ki és pályázati úton osztottunk szét. –257 db beérkezett pályázatból 132 db nyert támogatást (116 önkormányzat, 16 civil) – Prioritást kaptak a komplex kezdeményezések: Újraszennyeződés megakadályozása Megtisztított terület megváltoztatása a közösségi használathoz Utánkövetés Szemléletváltoztatás Több mint 800 helyszínen közel 75 000 m 3 elhagyott hulladék felszámolására kerül majd sor.

5 Békés megyét érintően 8 db pályázat nyert támogatást : PályázóA projekt leírása Vissza nem térítendő támogatás NIMFEA Természetvédelmi Egyesület Túrkeve és térsége illegális hulladéklerakóinak felszámolása közösségi összefogással 2.242.000.-Ft Okány Község Önkormányzat Illegélis hulladéklerakók felszámolása Okány községben közösségi kezdeményezéssel 1.218.040.-Ft Békés Város ÖnkormányzataTiszta Békés, Békés Városért (1340m3)3.929.280.-Ft Orosháza Város Önkormányzata Szedjük fel a szemetet! Natura 2000 területet érint.2.486.000.-Ft Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Nagyszénás Bajcsy utcai illegális hulladéklerakó felszámolása (200 m3) 2.228.736.-Ft Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Illegális hulladéklerakó felszámolása a Füzesi-zugban (830m3) 4.250.000.-Ft Doboz Nagyközség Önkormányzat Illegális hulladék-lerakóhely felszámolása Doboz településen (1150 m3) 3.996.720.-Ft Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Illegális hulladéklerakók felszámolása Medgyesegyházán (335 m3) 2.462.360.-Ft

6 Békés megyét érintően 5 db pályázat került elutasításra: Pályázó A projekt leírása Pusztaföldvár Község Önkormányzata Illegális szemétgyűjtők végleges felszámolása Pusztaföldváron (240 m3) Kaszaper Község Önkormányzata Illegális hulladéklerakó felszámolása Kaszaperen Köröstarcsa Község Önkormányzata A mindent jól vigyázd! - Illegális hulladéklerakó felszámolása Köröstarcsán (1000m3) Sarkad Város Önkormányzata Sarkad Anti út melletti illegális hulladéklerakó hely felszámolása és az ismétlődő lerakások megakadályozása (1000 m3) Szarvas Város Önkormányzata Szarvas város közterületein elhagyott hulladék begyűjtése és megfelelő kezelése (1100m3)

7 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Pályázati lehetőségek

8 Környezeti és Energia Operatív Program Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energiafelhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

9 KEOP prioritásai KEOP AT 2009-2010, 2008. (245,5 FT/€) – Mrd. Ft. Egészséges, tiszta települések640 szennyvízkezelés360 hulladékgazdálkodás106 Ivóvízminőség-javítás174 Vizeink jó kezelése346 árvízvédelem149 Vízgazdálkodás, VKI75 kármentesítés38 rekultiváció78 Vízbázis-védelem5

10 KEOP prioritásai KEOP AT 2009-2010, 2008. (254,5 FT/€) – Mrd. Ft. Hatékonyabb energia-felhasználás38 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 62 Természeti értékeink jó kezelése34 Fenntartható életmód és fogyasztás19 Projekt előkészítés48 Technikai segítségnyújtás19 Összesen1206 Mrd Ft

11 KEOP 2.3.0. Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Támogatható tevékenységek A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi és helyi szintű rekultivációs projektek megvalósítása. Rekultivációs munkálatokhoz kapcsolódó támogatható tevékenységek: A helyszín biztosítása –bontás, a helyszín előkészítése (csak a beruházáshoz szükséges mértékben!) –rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés, –rekultivációs rétegrend kialakítása –vízelvezető rendszer kialakítása –depóniagáz- gyűjtő –ártalmatlanító rendszer kiépítése –passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése –hulladéklerakók felszámolása

12 KEOP 2.3.0. Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Támogatható tevékenységek A rekultivációhoz, utógondozáshoz szükséges tevékenységek –Fúrások (figyelőkutak kiépítéséhez) –figyelőkutak kiépítése (amennyiben a felügyelőség előírja) –Növénytelepítés –tájba illesztés –a terület elkerítése –a támogatásból létrehozandó létesítmények védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása –tájékoztatási és nyilvánossági feladatok –projektmenedzsment a megvalósítás során, Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek; Mérnök feladatok ellátása (FIDIC rendszerben); Tervezői művezetés; Könyvvizsgálat; A projekt főtevékenységéhez kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés (amennyiben vállalkozói feladat); A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák

13 KEOP 2.3.0. Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Jogosultsági feltételek: A rekultiválandó területek teljes egészében a pályázó önkormányzat(ok) 100%-os tulajdonában vagy állami tulajdonban van A pályázó rendelkezik a projekt keretében rekultiválandó települési szilárd hulladéklerakók illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott, érvényes környezetvédelmi felülvizsgálatával A pályázó rendelkezik a projektben rekultiválandó települési szilárd hulladéklerakókra vonatkozó, illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott kötelezéssel vagy engedéllyel. A rekultivációs tervek műszaki tartalma összhangban van a felülvizsgálati dokumentációkban bemutatottakkal. Az elkészülő rekultivációs és utógondozási tervek megfelelnek a települési szilárd hulladéklerakással, valamint a települési szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben foglaltaknak, és az illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyottak.

14 KEOP 2.3.0. Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Jogosultsági feltételek: A projekt keretében csak olyan lerakók kerülnek rekultiválásra, amelyek a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint települési szilárd hulladék hulladéklerakónak minősülnek /minősültek. A pályázó nyilatkozatában vállalta az előírt utógondozással kapcsolatos feladatok ellátását. A pályázó nyilatkozatában vállalta, hogy a projekt keretében kármentesítésre kötelezett lerakó (lerakórész) esetén a kármenetesítésre projektelemre támogatói döntéssel rendelkezik vagy a kármentesítési beavatkozásra vállalkozói szerződést kötött. A pályázó bemutatta a választott műszaki megoldás indokoltságát. A pályázó a rekultiváció megtervezésekor a szennyezés terjedésének megakadályozása mellett figyelembe vette a válaszható technikák gazdaságosságát és leginkább költség-hatékony megoldást választotta. A pályázó – amennyiben ilyet tervezett – számításokkal igazolta a projekt keretében megvalósuló depóniagáz gyűjtő, elvezető, ártalmatlanító rendszer(ek) műszaki racionalitását.

15 KEOP 2.3.0. – A jelenlegi helyzet Konstrukció neve A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (vissza nem térítendő) Támogatás célja Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakók rekultivációjának elvégzése a környezet védelmének érdekében. Projektkiválasztás eljárásaKétfordulós pályázat Kedvezményezettek köre Települési, önkormányzatok, települési önkormányzati társulások Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 2007-200858,91 20090 201019,58 IH döntés tervezett összege (MrdFt) 200924,10 201032,82 2011-20120 Tám. min.-max. összege (MFt)650-10000 Tám. min.-max. mértéke (%)Max. 100 Támogatandó projektek száma25-30 Indikátor Rekultivált hulladéklerakók száma (db) Célérték, 2012: 1100 és 2015: 1500

16 KEOP 2.6.0. Települési szilárdhulladék- lerakók kármentesítése – kidolgozás alatt lévő új konstrukció A kiírás várható megjelenése 2009. eleje

17 Támogatható tevékenységek A környezeti kár, illetve kockázat csökkentését eredményező hatóság által elrendelt környezeti kármentesítési beavatkozások, az alábbiak szerint: A szennyezés lokalizációjához szükséges bontási munkálatok, a bontás és a műszaki beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése (tartályok, vezetékek, épületek bontása, a helyszín előkészítése) Építés jellegű munkák (fúrások, termelő és/vagy ellenőrző kutak kialakítása, tárolótartályok, anyagvezetékek felépítése, közművezetékek kiépítése, egyéb műtárgyak kiépítése) Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése (talajtisztítás, felszín alatti víz tisztítás) jelen támogatási időszak végéig. KEOP 2.6.0. Települési szilárdhulladék-lerakók kármentesítése

18 Támogatható tevékenységek A beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok (mechanikai, fizikai, geofizikai mérések, analitikai vizsgálatok, vizsgálati jelentések készítése) A beavatkozási munkáinak befejezését igazoló ellenőrző vizsgálatok, és hatósági eljárás lefolytatása (a műszaki beavatkozás befejezését követő utóellenőrzés költségei nem tartoznak a felsorolásba) A műszaki beavatkozáshoz szükséges egyéb indokolt tevékenységek Projektmenedzsment Nyilvánosság költségei Közbeszerzési tevékenységek Mérnöki feladatok Könyvvizsgálat Tervezői művezetés, tervezés, engedélyeztetés KEOP 2.6.0. Települési szilárdhulladék-lerakók kármentesítése

19 Jogosultsági feltételek A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható A kedvezményezett, tevékenységek, a támogatás intenzitása, összege és az önerő mértéke tekintetében a pályázat megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott tényfeltárási záró dokumentációjával rendelkezik A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elrendelt kármentesítés műszaki beavatkozás szakaszára vonatkozó hatósági kötelezéssel rendelkezik KEOP 2.6.0. Települési szilárdhulladék-lerakók kármentesítése

20 KEOP 2.6.0. – kidolgozás alatt Konstrukció neve Települési szilárdhulladék-lerakók kármentesítése Támogatás célja A felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezettség lokalizációjával, és a szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével A szennyezett területeken található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése a következő prioritás szerint: A 2000/60/EK számú Víz-keretirányelvvel harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében 2015. december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény). Projektkiválasztás eljárásaKétfordulós pályázat (meghívásos) Kedvezményezettek köreTelepülési önkormányzatok vagy azok társulásai (321, 322, 366,951) Pályázatok, kiemelet projektek kerete (Mrd. Ft) 20093,8 20100 IH döntés tervezett összege (MrdFt) 20090 2010 2011-20123,8 Tám. min.-max. összege (MFt)200-1600 Tám. min.-max. mértéke (%)Max. 100% Támogatandó projektek száma5 Indikátor Kármentesítés alá bevont rekultivált települési szilárdhulladék-lerakók száma (db) Célérték, 2012: 0 és 2015: 5

21 Eddigi beérkezett pályázatok, tapasztalatok Prioritás Beér- kezett Értéke- lés alatt ÉrtékeltElutasítottTámogatott% 1.1.1. Hulladékgazdálkodás218137646 2.3.0. Rekultiváció43934151956 – Sok a formai hiba, a pályázatok 2/3-nál hiánypótlásra van szükség (pl.: hiányzó mellékletek, nyilatkozatok. – Saját forrás rendelkezésre állásának nem megfelelő igazolása. – A pályázók nem követik az előzetes megvalósíthatósági tanulmány sablont. – Az adott konstrukcióban nem támogatható tevékenységek, illetve nem elszámolható költségek szerepeltetése a pályázatban. – Közbeszerzési tv-nek ellentmondó közbeszerzési tervek. – Szükségtelen, illetve indokolatlan fejlesztési igény (pl: nincs szükség a szennyvíztelep bővítésére) és indokolatlanul magas költségelemek. – Elégtelen változatelemzés (nem valós alternatívákat mutat be a pályázó. – Hiányos, illetve gyenge minőségű kockázatkezelési stratégia a megvalósíthatósági tanulmányban.

22 Aktualitások - rekultiváció 2008. október 1–30 : KEOP AT társadalmi egyeztetés 2008. október 16 – november 13: ROP társadalmi egyeztetés KEOP 2.3.0. Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja: a 2007-2013-as évekre tervezett pénzügyi keret kimerült, az NFÜ az előkészítésre vonatkozó pályázatok (első forduló) benyújtását 2008. október 1-től felfüggeszti. A 2008. október 1-jén 16 óráig beérkezett pályázatokat az NFÜ még befogadja. A konstrukció 2009-től várhatóan újra megnyílik. Az EU jelenleg öt hulladékkal kapcsolatos projektet vizsgál, ebből kettő tartozik a rekultiváció prioritásba, mindkettő megfelel az EU előírásainak.

23 Hulladéklerakók rekultivációja a DAROP-ban Rekultiváció - szilárd hulladék lerakó (650 M Ft feletti rekultiváció esetén KEOP), dögkutak, dögterek, települési folyékony hulladéklerakó 5.2.1. Támogatási konstrukció: Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság Konstrukció neve 5.2.1./E prioritás - Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Támogatás célja Rekultiválni kell a régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, az állati hulladéktemetőket, és a folyékony hulladék fogadóhelyeket. Projektkiválasztás eljárásaEgyfordulós pályázat Kedvezményezettek köreönkormányzatok és intézményeik, önkormányzati társulások Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 2007-20080,000 20090,505 20100,000 Tám. min.-max. összege (MFt)5-100 Tám. min.-max. mértéke (%)Min. 90% - max. 95% Támogatandó projektek száma5 Kezdés időpontja2009. 01. 01. Záró időpont2010. 12. 31.

24 Hulladékgazdálkodás Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja támogatási lehetőségek, tapasztalatok, aktualitások Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések