Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2015 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2015 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2015 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária

2 2 ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi

3 ÉRETTSÉGI SZINTEK-1 Minimum 5 tantárgyból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgy  Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt -középszintű követelmények  Emelt szint -más iskolában (esetleg nálunk) -független javítók -független vizsgabizottság előtt -emelt szintű követelmény 3

4 ÉRETTSÉGI FAJTÁK  Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett)  Előrehozott (korábban tett, 2015-től csak idegen nyelv, informatika) ____________ A gimnázium elvégzése után:  Ismétlő (jobb eredményért)  Javító (elégtelen osztályzat javítása)  Pótló (be nem fejezett vizsga pl. betegség esetén)  Szintemelő (középszinten letett vizsga utáni emelt)  Kiegészítő (új vizsgatárgyból) 4

5 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2  Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se)  Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van, ezért egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból  Ha mindkettő szintű vizsga megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít  Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsga jár 5

6 FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉGI SZINTEK  A felsőoktatási intézmények ahol nem jelzik külön, ott középszintű érettségit írnak elő, de egyre bővülő körben legalább egyik tárgyból (általában választható) emelt szintű érettségit kérnek. Ennek változását 2 évvel előbb jelezniük kell. Pl. 2014-től:  bölcsész szakok, jogász, gazdaságelemzés, alkalmazott közgazdaságtan, társadalomtudományi szakok, építész, energetikai mérnöki, erdőmérnöki, alapszakon egyik tárgyból emelt szintűt,  általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi osztatlan képzésekre két tárgyból emelt szintűt kérnek. 6

7 ÉRETTSÉGI-FONTOS DÁTUMOK 2015. február 15. -jelentkezés az iskolában -milyen tárgyból, milyen szinten tesz vizsgát 2015. május 4-26. -írásbeli vizsgák -minden nap más tantárgy, közép és emelt szinten ugyanazon a napon 2015. június 4-11. -emelt szintű szóbeli vizsgák 2015. június 15-26. -középszintű szóbeli érettségi vizsgák -itt kapják meg az érettségi bizonyítványt Legalább 60%-os emelt szintű nyelvi érettségivel automatikusan középfokú nyelvvizsgát kap 7

8 8 Továbbtanulás Másik döntés: Továbbtanulás

9 9 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA 10% >40% 15-20 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

10 10 2005 ELŐTT : DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

11 11 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

12 KREDITRENDSZER  A tanulmányi követelmények teljesítését jelző pontszámítás, az előrehaladás mennyiségi mutatója  Az oklevél megszerzésének feltétele az előírt kreditpont megszerzése (pl. alapszakon 180 kredit, ezen belül van kötelező és választható keret)  Minden tantárgynak van kreditértéke (1-7 pont) Egy kreditpont megszerzése átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését feltételezi  Ha egy tantárgyból legalább 2-est kap, akkor már megszerezte a kreditet  Átlagosan egy félévben 30 kredit teljesítése az előírás, de ettől egyénileg el lehet térni, egy adott minimumig 12

13 ÉVFOLYAM RANGSOR  A hallgatókat rangsorolják a megszerzett kreditek és az érdemjegyek alapján (súlyozott átlag)  ez az alapja az ösztöndíjak, mentességek, átsorolások, pályázatok elbírálásának 13

14 A KREDITRENDSZER ELŐNYEI  Rugalmasabb, egyénre szabott haladási menetrend kialakítása (aki dolgozni akar mellette, kevesebb kreditet vesz fel, aki többféle dolgot akar tanulni, megteheti)  „Belekóstolás” különböző szakirányok tantárgyaiba lehetséges  Más egyetemen (akár külföldön) végzett részképzés kreditjei beszámíthatók  Intézmény-, vagy szakváltásnál beszámíthatók az eddigi tanulmányok (kreditelismerés)  Diplomák elismertetése külföldön egyszerűbb 14

15 A KREDITRENDSZER HÁTRÁNYAI  Nagy az egyéni felelősség  Egyéni órarend miatt a közösségek kialakulása jóval nehezebb  Nem ösztönöz a keményebb tanulásra, mert a tantárgyak csúsztathatók (ezen próbál változtatni az új felsőoktatási törvény)  A szülő számára nem átlátható 15

16 16 Tájékozódás hagyományosan és interneten 1. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ csak elektronikus formában érhető el 2013-tól! Az adott felvételi időszakra érvényes!  Elérhető a www.felvi.hu oldalon.  Előző évi kiadványokból nem kapunk aktuális információt! 2. FELVI TÁJOLÓ megrendelhető a fenti oldalról, vagy könyvesboltokban vásárolható

17 17 MI VAN A FELVI TÁJOLÓBAN?  Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után  Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag  Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya

18 18 MI VAN A FELVI.HU-N? SZAKKERESŐ (az összes meghirdetett szak leírása)  Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus, + 2013-tól tanárképzés).  Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek.  Felsőfokú szakképzés  Mesterszakok

19 19 MI VAN A FELVI.HU-N? Táblázatok  Az előírt érettségi tárgyak képzési területenként, szakonként  Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége  Szakok gyűjteménye a lehetséges intézménnyel  Mesterképzésekhez szükséges bemenetek

20 20 MI VAN A FELVI.HU-N? Egyetemek, főiskolák  Intézményenként a meghirdetett szakok, kapacitás, érettségi követelmények, szakirányok  Önköltséges szakok félévenkénti összege Egyéb  A jelentkezés módja, határidők, benyújtandó dokumentumok  Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra  Ponthatárok, rangsorok

21 MI VAN A FELVI.HU-N?  Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként  A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye  Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja 21

22 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Hallgatói szerződést kell kötni A képzés teljes összegét az állam fizeti A keretszámokat előző év dec. 31-ig hozzák nyilvánosságra, ez volt a jogszabály 2012 végéig. 22

23 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A korábbi évek 55ezer fős létszámához képest 2012-ben 33ezerre csökkent a keretszám, bevezették a részösztöndíjas képzési formát (15000), és lettek 0 keretes szakok. (Abban az évben 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba!) 2012 decemberében a kormány 10 ezer főre tervezte csökkenteni az állami ösztöndíjasok számát. Megnevezett 16 szakot, amelyen nem hirdet meg állami ösztöndíjas képzést egyáltalán. A nagy felháborodás hatására eltörölték a keretszámokat, és azóta a kapacitásszám a mérvadó. FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

24 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A jogszabályi minimumpont 280 pont Magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol a kapacitásszámnál nagyobb a jelentkezők száma A felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy magasabban állapítják meg a ponthatárt (esetleg a kapacitásukat sem használják ki) ÚJ!!! 2015-ben 41 szakon állapított meg minimumpontot a miniszter:

25 PONTHATÁROK EGYES SZAKOKON ÁLLAMI alkalmazott közgazdaságtan465igazságügyi igazgatási424politológia300 állatorvosi400jogász460pszichológia420 általános orvos380kereskedelem és marketing 449 rekreációszervezés és egészségfejlesztés 310 andragógia430kommunikáció és médiatudomány 455sportszervező310 anglisztika310közszolgálati440szabad bölcsészet310 emberi erőforrások443 lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 300szociológia300 építészmérnöki (osztatlan képzés) 330magyar310tájrendező és kertépítő mérnöki350 erdőmérnöki300 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410tanárképzés (osztatlan képzés)305 fogorvos390nemzetközi gazdálkodás460társadalmi tanulmányok300 gazdálkodási és menedzsment 455nemzetközi tanulmányok465történelem310 gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés 465 ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány 310történelem - régészet szakirány300 gyógypedagógia350 ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány 310turizmus-vendéglátás428 gyógyszerész400 ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány 310üzleti szakoktató440 humánkineziológia370pénzügy és számvitel458

26 Idén sincs keretszám, helyette a kulcsszó a kapacitás szám. Minden meghirdetett szak mellett található egy tól-ig kapacitás szám. (PL. magyar 30<180) MIT JELENT? 30 alatti jelentkezésnél nem indul a szak, 180-nál többet nem vehetnek ide fel. DE! A szám együtt jelentette eddig az állami és önköltséges hallgatókat, most is így jelent meg a tájékoztatóban! KAPACITÁS SZÁM

27 Érdemes a kapacitás számot összevetni a www.felvi.hu-n található statisztikákkal. Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái Itt kiválaszthatjuk az egyetemet, kart, évet, és láthatjuk, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek összesen, első helyen, felvettek száma, ponthatár.

28 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Teljes költséget kell fizetni Előző év dec. 31-ig nyilvánosságra hozzák A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre Az önköltséges hallgató nem igényelhet szociális és tanulmányi ösztöndíjat. Egyre több intézmény kínál az önköltséges hallgatóknak bizonyos kedvezményeket, támogatásokat pályázati úton (érdemes tájékozódni a honlapokon) 28

29 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Idén a költségek nagyjából (félévente) 170- 400 ezer között vannak, több helyen 200 ezer alatt, a gazdasági, mérnöki szakok 200 ezer és 350 ezer között. Extra kivétel az orvosi szakok, ott 800 ezertől 1,35millióig terjed. (Többnyire vidék olcsóbb.) 29

30 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Államilag támogatott formában felsőoktatási szak-, alap- valamint mesterképzésben 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál) Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, vagy nem éri el az intézmény által ajánlott átlagot, azt átrakják a következő tanévben önköltségesre 30

31 PÁRHUZAMOS KÉPZÉS Lehet párhuzamosan két helyen is tanulni pl. két alapszakon, de a párhuzamos támogatott félévek összeadódnak. 31

32 VÁLTOZÁS:TANÁRKÉPZÉS Közismereti tárgyakból ismét kétszakos tanárképzés van osztatlan formában 4+1, illetve 5+1 évig. Van külön általános iskolai és középiskolai tanárképzés. Van pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs levelet, önéletrajzot kell benyújtani. Az első helyre beírt intézményben kapott értékelést elfogadják a többi intézménynél is. 32

33 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A katonai, a rendészeti és a közigazgatási tanulmányokat oktató intézmények összevonásával jött létre 2012-ben Az itt végzett tanulmányok nem számítanak bele az államilag támogatott félévekbe, ezt közszolgálati ösztöndíjas képzésnek nevezik. (Elvégzése után még megvan a 12 államilag támogatott féléve.) Közszolgálati ösztöndíj szerződést kell kötni. Elég magas a kapacitásszáma 33

34 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- a diák vállalja A szakot legfeljebb másfélszeres idő alatt elvégzi A támogatott félévek számával megegyező ideig hazai munkaviszonyt tart fenn a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) Visszafizeti az ösztöndíj 50%-át, ha nem fejezi be a szakot a másfélszeres idő alatt Visszafizeti az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni 10-15 éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) Vannak mentességek (el kell olvasni a jogszabályt) 34

35 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- az állam vállalja  A szak teljes költségét fizeti  Törekedik arra, hogy a diplomás a végzettségének megfelelő munkát kapjon Mo- n (foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerén keresztül)  Szakváltás lehet  Bizonyos esetekben mentességet, halasztást, fizetési könnyítést ad, ha kérik 35

36 DIÁKHITEL 40 éves korig igényelhető Diákhitel 1: szabad felhasználású, most 50 000Ft/hó, változó kamatozású, tavaly 6,5%, idén 5,75% Diákhitel 2: kötött felhasználású: a képzési költségre (állami kamattámogatás, kamat 2%) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztőrészlet arányos a jövedelemmel 36

37 37 HOGYAN KELL JELENTKEZNI A FELSŐOKTATÁSBA Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezést, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe! Elektronikusan: www.felvi.hu-n keresztül nem jelenti a dokumentumok kötelező elektronikus benyújtását, lehet postázni hitelesítés vagy e-aláírás nélkül érvénytelen! /Ügyfélkapu vagy nyomtatás és postázás/ Ne hagyjuk az utolsó napra!

38 38 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS: www.felvi.hu Minden, a felvételi eljárással kapcsolatos ügyet el lehet intézni az Educatio Nonprofit Kft. honlapján www. felvi.hu Kérvénytár

39 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSBA  Legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni  Rangsort kell felállítani  Mindenkit csak egy helyre vehetnek fel maximum, az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma 39

40 JELENTKEZÉSI SORREND Február 15. után a jelentkezési sorrendet csak egyszer módosítani lehet, új helyet utólag felvenni nem lehet Törölni jelentkezési helyet akárhányszor lehet Az állami és költségtérítéses finanszírozást külön sorban kell felvenni, ha ugyanoda történik, akkor is 40

41 41 FONTOS TUDNI A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentum fénymásolatát – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni az Oktatási Hivatal címére. Ez történhet elektronikusan is, lehet postán is. (Ellenőrzés a beiratkozáskor!) Az összes dokumentum és igazolás, kérelem benyújtásának végső határideje: 2015. július 9. (Ez beérkezési határidő!)

42 42 FELVÉTELI ELJÁRÁS, HATÁRIDŐK 2015. február 15. (postára adás) jelentkezési határidő minden képzésre 2015. február 23. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldése vagy Ügyfélkapun hitelesítés 2015. június 16.: általános hiánypótlási tájékoztatás 2015. július 9. (beérkezési határidő): összes hiányzó dokumentum, igazolás benyújtása, sorrendmódosítás 2015. július 23.: felvételi eredmény, ponthatár 2015. augusztus – pótjelentkezés

43 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK Alapdíj: 9000Ft, ezért 3 jelentkezési helyet lehet megjelölni (kivéve, ha ugyanazt a helyet mindkét finanszírozási formában bejelöli) Kiegészítő díj: 2000Ft Minden további jelentkezés (kivéve a fenti eset) Külön eljárási díj: Alkalmassági vizsgákért a felsőoktatási intézménynek 43

44 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK Fizetés módja:  banki átutalás  internetes bankkártyás fizetés 44

45 és jogász: történelem és magyar v. idegen nyelv v. latin (egyiket emelt szinten) és állatorvos: biológia(E) és kémia(E) és biomérnök:mat. és biológia v. kémia v.fizika v. info. és magyar: magyar(E) és latin v. idegen nyelv v. tört. pszichológia: biológia v. magyar v. mat. v. tört. v. egy idegen nyelv (egyiket emelt szinten) gazd. és men.: idegen nyelv v. mat. v. tört. ésés rajz alk. építészmérnök: matematika és fizika és rajz alk. és orvos: biológia(E) és fizika(E) v. kémia(E) és informatika: matematika és fizika vagy informatika és „*”mérnök:mat. és fizika v. inform. v. biológia v. kémia biológia: biológia v. inform.v. földrajz v. fizika v. kémia v. matem. FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)

46 46 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont 1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) + ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy 2.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * 2 = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont)

47 47 PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont vagy 2.) TANULMÁNYI PONT + ÉRETTSÉGI PONT = max. 400 pont vagy 3.) ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont A három számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont)

48 48 MINIMUMPONT  Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: 280 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is.  Felsőfokú szakképzés esetén: 240 pont

49 49 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont (100+100)  5 tantárgy utolsó 2 tanult év év végi osztályzata összegének kétszerese = maximum 100 pont Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv Egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó 2 évi (vagy 2 term. tud. tárgy utolsó évi ) (fizika, kémia, biológia, földrajz) (nincs köze az érettségi tárgyához)  Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont

50 50 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont  A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Egyre több helyen kérnek emelt szintű érettségit legalább az egyik tárgyból  Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása)

51 51 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)  Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 45%-os eredmény esetén  Nyelvtudásért : maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont!  Előnyben részesítésért : maximum 40 pont

52 52 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) -tanulmányi versenyeredmények alapján: -pl. OKTV 100- 50-25 pont (ha az előírt érettségi tárgyból van) -sportteljesítményért (olimpiai sportok) a jelentkezés előtti 8 évben szerzett -olimpiai részvétel 50 pont -világ- és Európabajnokság 1-3. 30 pont -Ifjúsági Olimpia 1-3. 20 pont - országos bajnokság 1-3. 15 pont -diákolimpia országos 1-3. 10 pont

53 Mintapéldák Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra. Ugyanabból a bizonyítványból számítjuk a pontokat, és attól függően, hogy hova felvételizik a diák, más pontszámot fogunk kapni. Tegyük fel, hogy nincs nyelvvizsgája. Az első példában a választott szak a néprajz, felvételi tárgyak: magyar és történelem, az egyik emelt szinten. Bár van emelt szintű vizsgája németből, a többletpontoknál erre nem kap 50 pontot, mert a felvételi tárgyak között nem szerepel a német. De a német emelt szintű vizsgája miatt egy középfokú nyelvvizsgát kap, tehát erre jár a 28 pont.

54 Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont Első példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont78 pont167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+167=337 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Néprajz +

55 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(10-100pont) Első példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 337 pont 50 pont 28 pont 78 pont Összpontszám: 415 pont Néprajz Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány 0 pont

56 Mintapéldák A második példában a választott szak a jogász, ahol a felvételi tárgyak: történelem és magyar vagy idegen nyelv vagy latin nyelv az egyiket emelt szinten. Most a történelem mellé választhatjuk a magyar, angol német közül az egyiket. Bár az angol sikerült a legjobban, de a német mellé az 50 többletpontot is hozzá tudjuk adni, ezért ez a kedvezőbb. Így viszont a nyelvvizsgáért már nem kapunk pontot, mert az emelt szintűért kaptunk (meg egyébként is elértük a plafont a két emelt szintűvel)

57 Felvételi pontszám duplázással: 165*2=330 pont Második példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont78 pont165 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+165=335 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 165 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Jogász +

58 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(10-100pont) Második példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 335 pont 100 pont 0 pont 100 pont Összpontszám: 435 pont Jogász Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány Az angollal csak: (90+82)*2+50+28=422 pontja lenne 0 pont

59 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON  Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése  Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, önköltséges, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények)  Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 59

60 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON  Nem elég bejutni, bent is kellene maradni  Lehet, hogy később új egyetemet is kezd, vagy váltana, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (egyre több helyen emelt szintű érettségit írnak elő)  Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most vagyok benne, tegyem le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphatok érte többletpontot  A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, célszerű dolgozni a tanulmányok mellett 60

61 PONTHATÁROK VÁLTOZÁSA, ÖSSZEHASONLÍTÁSA  A ponthatár az utolsó bejutó diák pontszáma  Egyik évről a másikra nagy változások is lehetnek (ennek nagyon sokféle oka lehet) Több évre visszamenőleg tájékozódjunk  Nem feltétlenül jelzi a minőséget  Érdemes megnézni a felvettek átlag pontszámát is  Próbáljunk tájékozódni a képzés színvonaláról 61

62 FELVI RANGSOR Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál! Tájékozódjunk az intézmények honlapján! A www.felvi.hu-n a Ponthatárok, rangsorok/ Elmúlt évek statisztikái menü alatt nagyon sokféle összeállításban elemezhetjük a választásunkat. Figyelem: A pontszámítás szabályai közben változtak az elmúlt évek során, az összehasonlítás így néha csalóka!!! (Pl. 2011-ben 480, 2012-ben 500 pont volt a maximum!)

63 63 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1)477 3131 www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálat: (1) 374-2100


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2015 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések