Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális információk az érettségi, felvételi rendszerben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális információk az érettségi, felvételi rendszerben"— Előadás másolata:

1 Aktuális információk az érettségi, felvételi rendszerben

2 A kétszintű érettségi vizsga rendszere
Munkaerőpiac Szakképzés Érettségi vizsga Középszint Középiskola Felsőoktatás Átszámítás Emelt szint A legfelkészültebbek számára Magasabb követelmények Külső vizsga Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények

3 Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő
Ismétlő

4 rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő
Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő Jelentkezés: február 15-ig

5 Előrehozott érettségi vizsga 2014.01.01-től
a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelvekből (angol, német, francia, olasz, spanyol, japán, kínai, latin,magyarországi nemzetiségek nyelvei közül magyarországi középiskolában oktatott nyelvek) informatikából

6 Szintemelő érettségi vizsga 2014.01.01-től
középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsga után meghatározott idegen nyelvekből, informatikából

7 Sikertelen előrehozott érettségi, vagy sikertelen szintemelő érettségi 2014.01.01-től
javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni

8 Vizsgatárgyak, felkészítés
Érettségi vizsgatárgyak Központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak Középszint: kötelező t. + 3 tantárgy Emelt szint: kötelező t. + 2 tantárgy létszámtól függetlenül Az iskola felkészítési kötelezettsége Az iskola pedagógiai programjában Középszint: legalább 138 óra Emelt szint: legalább 276 óra A felkészítés ideje (nem kötelező)

9 Választott (választható) tárgyak
A A diák vizsgatárgyai Kötelező tárgyak Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv Választott (választható) tárgyak Vizsgatárgy Vizsgatárgy választásának joga nem korlátozott Meghatározza a továbbtanulási szándék (423/2012. korm.r.) Mindig az akkor érvényes vizsgakövetelmények szerint Független a felkészítés tényétől és szintjétől

10 Szakközépiskolások , vizsgatárgyai
Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május júniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni. A szakközépiskolák esetében január 1-jétől kötelezően választandó vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kell első alkalommal a szakközépiskolákban tanulóknak kötelezően az ágazati szakmai vizsgatárgyból érettségi vizsgát tenni.

11 Jelentkezés a vizsgára
Mi a választás feltétele (a tanulói jogviszony alatt)? A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő követelményeinek teljesítése Választhatja A bizonyítványba bejegyzett megfelelő osztályzat(ok) A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni. Idegen nyelvek esetében csak a Magyarországon középiskolában tanított nyelvekből.

12 Az érettségi értékelése
Írásbeli Szóbeli Tanár Részpontszámok Részpontszámok 12% Írásbeli (vizsgarész) összpontszám Szóbeli (vizsgarész) összpontszám A vizsga összpontszáma Automatikus Automatikus A vizsga százalékos minősítése (A vizsga érdemjegye)

13 Elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatokban történő kifejezése 2013-tól
Középszintű érettségi vizsga 80-100% jeles (5) 60-79% jó (4) 40-59% közepes (3) 25-39% elégséges (2) 0-24% elégtelen (1) Emelt szintű érettségi vizsga 60-100% jeles (5) 47-59% jó (4) 33-46% közepes (3) 25-32% elégséges (2) 0-24% elégtelen (1)

14 Kedvezmények a nemzetiségi, ill. két tanítási nyelvű vizsgákon
A nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelven és célnyelven folyó írásbeli vizsgákon: Az írásbeli vizsga ideje 25%-kal megnövelhető Az írásbeli vizsgán kétnyelvű szótár használható A történelem írásbelin a forrásszövegeket magyar nyelven kell rendelkezésre bocsátani A két, idegen nyelven tett vizsgatárgy esetében a nyelvvizsga ekvivalencia nincs vizsgaeredményhez kötve

15 Felvételi és érettségi
Tanulmányi pontok Érettségi eredmények Magyar*  Történelem Matematika Természettudományos tantárgy Id. nyelv. 2-2 jegy összege Tanulmányi pontok „Felvételi” tárgyak %-os érettségi eredményei Vizsgatárgyak százalékos eredményének kerekített átlaga Két utolsó tanult év végi (25+25)X2=100 pont 100 pont ( )=200 pont Többletpontok: Nyelv KC 28 vagy FC 40 p max:40 p emelt szint (45%) pont max: 100 p OKTV 1-10.hely 100 p. hely 50 p. hely 25 p. Érettségi pontok Felvételi pontszám 400+többletpontok (max:100 p)

16 A szintválasztás dilemmája
Középszint Emelt szint Szükséges Választható Várhatóan magasabb % Várhatóan alacsonyabb % Nincs többletpont 50 többletpont lehetséges Belső vizsga Külső vizsga Más pluszpontok? Emelt szintű érettségi vizsga megszerzése után a tanulmányi jogviszony alatt középszintű érettségi vizsga ugyanabból a tantárgyból nem tehető.

17 Felvételi és érettségi I.
Az érettségi jelentkezési határidő : február 15-ig a felsőoktatási jelentkezési határidő február 15-ig A felsőoktatási jelentkezés sok esetben meghatározza, hogy a kötelező érettségi tárgyakon kívül, mely tárgyakból és milyen szinten kell - a sikeres továbbtanulás érdekében - érettségi vizsgát tenni. Az érettségi jelentkezésen a határidő után változtatni, módosítani nem lehet, így a jelentkezésben foglaltakat alaposan meg kell fontolni, és a végső adatokat - még a jelentkezés aláírása előtt - ajánlatos ellenőrizni. Információ: Felvételi – Felsőoktatási felvételi tájékoztató + Érettségi – Iskola + +

18 Felvételi és érettségi II.
Az emelt szintű vizsga utáni többletpont csak akkor jár, ha azt a felsőoktatási intézmény által megjelölt tantárgy(ak)ból teljesítette a vizsgázó és legalább 45%-os eredményt ért el. A tanulmányi pontok beszámítása helyett választható az érettségi pontok duplázása is. (A tanulmányi pont nem duplázható.) Egy nyelvből a többletpont csak egy jogcímen jár, vagy nyelvvizsga alapján, vagy emelt szintű vizsgaként.

19 Változások a tanulmányi pontokat illetően
től a válaszható ötödik tantárgy –a tanulmányi pontok között- egy legalább két évig tanult természettudományos tantárgy kell hogy legyen (vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy). Természettudományos tantárgy-biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány.

20 Minimális pontszám 2014. december 15-től alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal, de más többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot. 2016. január 01-től alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal, de más többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 300 pontot.

21 Változások 2013-tól a felsőoktatási felvételi eljárás során
2013-tól a felvételi jelentkezési lapon mindössze 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni. 2016 szeptemberében első évfolyamon induló alap-, osztatlan képzésekre jelentkezőknek, középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsgával kell rendelkezniük. az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

22 OKTV / SZÉTV eredmények (Országos Tanulmányi Verseny, Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgya Versenye)
helyezés pont helyezés 50 pont helyezés 25 pont

23 Előnyben részesítésért max.: 40 pont
Hátrányos helyzetű jelentkező 40 pont Fogyatékossággal élő jelentkező 40 pont Gyet ,Gyes, Gyed, Tgyás 40 pont

24 ALAPKÉPZÉS Képzési területek (miniszteri keretszámokkal): agrár
bölcsészettudományi társadalomtudományi informatika jogi és igazgatási nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudományok műszaki orvos- és egészségtudományi pedagógusképzés (nem tanári!) sporttudomány természettudomány

25 A képzési területek alapszakokra bomlanak (az alapszakonkénti intézményi irányszámok a felvételi tájékoztatóban december 15-től) Pl. a természettudományi képzési terület alapszakjai matematika biológia fizika kémia földrajz környezettan földtudományi természetismeret

26 Egy példa (1) 2015 Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont
Jogász 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol Természettud. Egy példa (1) 2015 Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 83 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 175 pont Érettségi pontok: 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 342 pont Felvételi pontszám duplázással: 334 pont

27 Egy példa 2015 Összpontszám: 420 pont 78 pont
Jogász Felvételi pontszám: 342 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont Nyelvvizsgáért: középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont 28 pont 50 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető 78 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet , tartós nevelésbe véltel, árvaság: 40 pont Fogyatékossággal élő: 40 pont Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. : 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények (10-50) OKTV és SZÉTV eredmények ( ) Egyéb tanulmányi versenyek Összpontszám: 420 pont

28 Egy példa 2015 Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 79 pont
Gépészmérnök 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol Természettud. Egy példa 2015 Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 78,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 79 pont 147 pont Tanulmányi pontok: 171 pont Érettségi pontok: 147 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 318 pont Felvételi pontszám duplázással: 294 pont

29 Egy példa 2015 Összpontszám: 346 pont 28 pont
Gépészmérnök Felvételi pontszám: 318 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont Nyelvvizsgáért: középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont 28 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető 28 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet , tartós nevelésbe véltel, árvaság: 40 pont Fogyatékossággal élő: 40 pont Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. : 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények (10-50) OKTV és SZÉTV eredmények ( ) Egyéb tanulmányi versenyek Összpontszám: 346 pont

30 Nem vehető fel, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt (alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre 2015-ben) alkalmazott közgazdaságtan 465 állatorvosi 400 általános orvos 380 andragógia 430 anglisztika 310 emberi erőforrások 443 építészmérnöki (osztatlan képzés) 330 erdőmérnöki 300 fogorvos 390 gazdálkodási és menedzsment 455 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés gyógypedagógia 350 gyógyszerész humánkineziológia 370 igazságügyi igazgatási 424 jogász 460 kereskedelem és marketing  449 kommunikáció és médiatudomány  455 közszolgálati 440 lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 300 magyar 310 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 nemzetközi gazdálkodás 460 nemzetközi tanulmányok 465 ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány pénzügy és számvitel 458 politológia pszichológia 420 rekreációszervezés és egészségfejlesztés

31 tájrendező és kertépítő mérnöki 350
sportszervező 310 szabad bölcsészet szociológia 300 tájrendező és kertépítő mérnöki 350 tanárképzés (osztatlan képzés) 305 társadalmi tanulmányok történelem történelem - régészet szakirány turizmus-vendéglátás 428 üzleti szakoktató 440

32 Magyar állami ösztöndíjas képzések tervezett illetve módosított ponthatárai 2013-ban valamint a ponthatárok 2014-ben. . alkalmazott közgazdaságtan 465 andragógia 445 430 emberi erőforrások 460 443 gazdaságelemzés gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing 449 közszolgálat 440 nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel 458 turizmus-vendéglátás 428 üzleti szakoktató igazságügyi igazgatási 435 424 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425 410 kommunikáció és médiatudomány 470 455 nemzetközi tanulmányok jogász 464

33 A 10 legmagasabb ponthatár 2013: állami ösztöndíjas alapképzések és osztatlan mesterképzések (nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma) * A táblázatban szereplő adatok a legalább 5 főt felvett szakok közül kerültek ki, a szűrésben nem szerepel továbbá a korábban rögzített ponthatárral rendelkező 16 szak. Intézmény/Kar* Képzés Ponthatár 1 NKE-KTK nemzetközi igazgatási 453 2 KRE-BTK pszichológia 444 3 BME-GÉK mechatronikai mérnöki 441 4 ELTE-PPK 439 5 ELTE-BTK germanisztika [skandinavisztika] 438 6 SZTE-BTK 435 7 DE-BTK 427 8 PPKE-JÁK igazságügyi igazgatási 424 9 BME-VBK vegyészmérnöki 10 SE-ÁOK általános orvos 423

34 Legmagasabb ponthatárok 2014-ben alapképzések és osztatlan mesterképzések (nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma) Intézmény/Kar* Képzés Ponthatár BME-GPK mechatronikai mérnöki 452 ELTE-PPK pszichológia 439 ELTE-BTK germanisztika [skandinavisztika] 433 KRE-BTK SE-ÁOK általános orvos 432 BME-VBK vegyészmérnöki 428 SZTE-BTK DE-BTK 425

35 Foglalkozások anyagi megbecsültsége (7805 fő)
foglalkozás említések aránya (%) jogász 45,70% informatikus 41,60% műszaki mérnök 39,90% közgazdász 38,40% orvos 26,00% agrármérnök 3,80% társadalomkutató 2,20% természettudós 1,60% középiskolai humán szakos tanár 0,50% tanító (általános iskolában) 0,20%

36 Foglalkozások társadalmi megbecsültsége (7765 fő)
foglalkozás említések aránya (%) orvos 71,10% jogász 53,50% műszaki mérnök 20,30% közgazdász 20,20% természettudós 10,20% informatikus 7,90% középiskolai humán szakos tanár 5,70% tanító (általános iskolában) 4,60% társadalomkutató 4,30% agrármérnök 2,30%

37 Milyen előnyöket vársz attól, hogy diplomás leszel?

38 Legalapvetőbb elvárások a vállalatok részéről
élethosszig tartó tanulás legalább egy idegen nyelv biztos tudása igényesen elkészített önéletrajz talpraesettség, elhivatottság, önállóság beleérző képesség, kitartás a pályázó kommunikatív, nyitott személyiség csapatjátékos nem a szakmai, elméleti alapok a fontosak, hanem az életrevalóság

39 A jelentkezők számának alakulása 2001-2014

40 A felvettek számának alakulása 2001–2007

41 A felvettek számának alakulása 2008–2014

42 Jelentkezők és felvettek száma 2004-2014 jelentkezők száma (fő)
felvettek száma (fő) bekerülési arány (%) 2004 65,60% 2005 68,50% 2006 93 828 70,80% 2007 81 624 74,90% 2008 96 988 80 922 83,40% 2009 94301 74,10% 2010 97 743 69,70% 2011 97 769 69,30% 2012 79 861 72,20% 2013 95 445 72 159 75,60% 2014 73 973 69,67%

43 Alap- és osztatlan, nappali, államilag támogatott képzésre jelentkezők és felvettek

44 jelentkezők száma (fő)
Jelentkezők és felvettek száma alap- és egységes, osztatlan, nappali év jelentkezők száma (fő) felvettek bekerülési száma (fő) arány (%) 2009 78377 39655 50,60% 2010 81882 38908 47,50% 2011 87499 38595 44,10% 2012 56891 28823 2013 61136 33287 54,44% 2014 66500 32619 49,05%

45 gazdálkodási és menedzsment 2655 gépészmérnöki 2300
Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre felvett hallgatók szakonként (minden munkarend és finanszírozási forma) 2013 Alapszak / egységes, osztatlan szak neve Felvettek (fő) 1. gazdálkodási és menedzsment 2655 2. gépészmérnöki 2300 3. turizmus-vendéglátás 2111 4. jogász 2029 5. mérnökinformatikus 1953 6. ápolás és betegellátás 1881 7. villamosmérnöki 1563 8. műszaki menedzser 1492 9. kereskedelem és marketing 1480 10. pénzügy és számvitel 1445

46 Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre felvett hallgatók karonként (minden munkarend és finanszírozási forma) 2013 Intézmény/kar Felvettek (fő) 1. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar 1551 2. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar 1430 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem BölcsészettudományiKar 1407 4. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest 1256 5. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 1254 6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar 1023 7. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 996 8. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 969 9. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 950 10. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 928

47 11. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar 886 12. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományj Kar 823 13. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsésztudományi Kar 774 14. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 759 15. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar 743 16. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar 731 17. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 730 18. Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 718 19. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 717 20. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 707

48 Eötvös Loránd Tudományegyetem 4947
Alap-, valamint egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendű, államilag támogatott képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2012 (a húsz legtöbb hallgatót felvett intézmény) Intézmény Felvettek (fő) 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 4947 2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 3819 3. Debreceni Egyetem 3795 4. Szegedi Tudományegyetem 3653 5. Pécsi Tudományegyetem 2902 6. Óbudai Egyetem 2145 7. Budapesti Gazdasági Főiskola 2132 8. Budapesti Corvinus Egyetem 1947 9. Széchenyi István Egyetem 1416

49 Nyugat-magyarországi Egyetem 1190 Pannon Egyetem 1026
10. Semmelweis Egyetem 1384 11. Szent István Egyetem 1366 12. Miskolci Egyetem 1350 13. Nyugat-magyarországi Egyetem 1190 14. Pannon Egyetem 1026 15. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 903 16. Nyíregyházi Főiskola 539 17. Eszterházy Károly Főiskola 527 18. Kecskeméti Főiskola 460 19. Károli Gáspár Református Egyetem 379 20. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 352

50 A 15 legtöbb első helyes jelentkezést vonzó alapképzés és osztatlan mesterképzés (2014):
gazdálkodási és menedzsment 3 422 2 gépészmérnöki 2 984  3 jogász 2 831  4 mérnökinformatikus 2 754  5 óvodapedagógus 2 732  6 turizmus-vendéglátás 2 665  7 pszichológia 2 639  8 általános orvos 2 235  9 kereskedelem és marketing 1 991 10 pénzügy és számvitel 1 923  11 villamosmérnöki 1 765  12 gyógypedagógia 1 700  13 programtervező informatikus 1 526 14 gazdaságinformatikus 1 521 15 tanító 1 412

51 Az állami ösztöndíjjal támogatott hallgató főbb kötelezettségei:
- meghatározott időn, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony) átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.

52 2012-ben felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.
szak megjelölt hely 13.k  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem járműmérnöki 1.  13.a BGF-KVIK turizmus vendéglátás  ELTE földrajz szociális munka 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 3. DRHE tanító  12.c BME Építészmérnöki Kar Szegedi Tudományegyetem környezettan  13.k Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar 13.k matematika  13.e Debreceni Egyetem idegennyelvi kommunikátor Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészet igazgatási migrációs szakirány  Eszterházy Károly Főiskola magyar

53 2012-ben felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.
szak megjelölt hely  13.k Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudomány Kar 1.  12.c gépészmérnöki - Gödöllő  13.e Eszterházy Károly Főiskola történelem  13.a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

54 2013-ban felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok
Oszt. felsőoktatási intézmény szak megjelölt hely 13.a ELTE ÁJK jogász 1. Szent István Egyetem,Gödöllő, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar természetvédelmi mérnöki Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak (államilag támogatott) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar építész Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Kar villamosmérnöki Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) EKF egészség és rekreáció szak államilag támogatott

55 2013-ban felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok Oszt.
szak megjelölt hely 13.e Eszterházy Károly Főiskola csecsemő és kisgyermeknevelő 1. EKF-BTK angol-földrajz osztatlan tanárképzés Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar gyógytornász Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar kémia Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar energetikai mérnöki Pécsi Tudományegyetem földrajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem 2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem határőr Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gyógypedagógia

56 2013-ban felsőoktatási intézménybe felvett Gárdonyis diákok
Oszt. felsőoktatási intézmény szak megjelölt hely 13.k Debreceni Egyetem- Bölcsészettudományi Kar szabad bölcsészet 2. Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodás Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar vegyészmérnök 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar   jogász Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar műszaki menedzser alapszak Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar élelmiszermérnöki Nemzeti Közszolgálati Egyetem idegenrendészeti ELTE-TTK földtudományi Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar ápolás és betegellátás szak gyógytornász szakiránya Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Debreceni Egyetem - Bölcsésztudományi Kar pszichológia

57 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm


Letölteni ppt "Aktuális információk az érettségi, felvételi rendszerben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések