Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2014 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2014 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2014 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária

2 2 ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi

3 ÉRETTSÉGI SZINTEK-1  Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt -középszintű követelmények  Emelt szint -más iskolában (esetleg nálunk) -független javítók -független vizsgabizottság előtt -emelt szintű követelmény 3

4 ÉRETTSÉGI FAJTÁK  Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett)  Előrehozott (korábban tett, 2014-től csak idegen nyelv, informatika) ____________ A gimnázium elvégzése után:  Ismétlő (jobb eredményért)  Javító (elégtelen osztályzat javítása)  Pótló (be nem fejezett vizsga pl. betegség esetén)  Szintemelő (középszinten letett vizsga utáni emelt)  Kiegészítő (új vizsgatárgyból) 4

5 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2  Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se)  Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van, ezért egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból  Ha mindkettő szintű vizsga megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít  Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsga jár 5

6 FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉGI SZINTEK  A felsőoktatási intézmények ahol nem jelzik külön, ott középszintű érettségit írnak elő, de egyre bővülő körben legalább egyik tárgyból (általában választható) emelt szintű érettségit kérnek. Ennek változását 2 évvel előbb jelezniük kell. Pl. 2014-ben:  bölcsész szakok, jogász, gazdaságelemzés, alkalmazott közgazdaságtan, társadalomtudományi szakok, építész, energetikai mérnöki, erdőmérnöki, alapszakon egyik tárgyból emelt szintűt,  általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi osztatlan képzésekre két tárgyból emelt szintűt kérnek. 6

7 7 Továbbtanulás Másik döntés: Továbbtanulás

8 8 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA 10% >40% 15-20 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

9 9 2005 ELŐTT : DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

10 10 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

11 KREDITRENDSZER  A tanulmányi követelmények teljesítését jelző pontszámítás, az előrehaladás mennyiségi mutatója  Az oklevél megszerzésének feltétele az előírt kreditpont megszerzése (pl. alapszakon 180 kredit, ezen belül van kötelező és választható keret)  Minden tantárgynak van kreditértéke (1-7 pont) Egy kreditpont megszerzése átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését feltételezi  Ha egy tantárgyból legalább 2-est kap, akkor már megszerezte a kreditet  Átlagosan egy félévben 30 kredit teljesítése az előírás, de ettől egyénileg el lehet térni, egy adott minimumig 11

12 ÉVFOLYAM RANGSOR  A hallgatókat rangsorolják a megszerzett kreditek és az érdemjegyek alapján (súlyozott átlag)  ez az alapja az ösztöndíjak, mentességek, átsorolások, pályázatok elbírálásának 12

13 A KREDITRENDSZER ELŐNYEI  Rugalmasabb, egyénre szabott haladási menetrend kialakítása (aki dolgozni akar mellette, kevesebb kreditet vesz fel, aki többféle dolgot akar tanulni, megteheti)  „Belekóstolás” különböző szakirányok tantárgyaiba lehetséges  Más egyetemen (akár külföldön) végzett részképzés kreditjei beszámíthatók  Intézmény-, vagy szakváltásnál beszámíthatók az eddigi tanulmányok (kreditelismerés)  Diplomák elismertetése külföldön egyszerűbb 13

14 A KREDITRENDSZER HÁTRÁNYAI  Nagy az egyéni felelősség  Egyéni órarend miatt a közösségek kialakulása jóval nehezebb  Nem ösztönöz a keményebb tanulásra, mert a tantárgyak csúsztathatók (ezen próbál változtatni az új felsőoktatási törvény)  A szülő számára nem átlátható 14

15 15 Tájékozódás hagyományosan és interneten 1. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ csak elektronikus formában érhető el 2013- tól! Az adott felvételi időszakra érvényes!  Elérhető a www.felvi.hu oldalon.  Előző évi kiadványokból nem kapunk aktuális információt! 2. FELVI TÁJOLÓ megrendelhető a fenti oldalról, vagy könyvesboltokban vásárolható

16 16 MI VAN A FELVI TÁJOLÓBAN?  Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után  Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag  Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya

17 17 MI VAN A FELVI.HU-N? SZAKKERESŐ (az összes meghirdetett szak leírása)  Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus, + tavalyi évtől tanár).  Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek.  Felsőfokú szakképzés  Mesterszakok

18 18 MI VAN A FELVI.HU-N? Táblázatok  Az előírt érettségi tárgyak képzési területenként, szakonként  Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége  Szakok gyűjteménye a lehetséges intézménnyel  Mesterképzésekhez szükséges bemenetek

19 19 MI VAN A FELVI.HU-N? Egyetemek, főiskolák  Intézményenként a meghirdetett szakok, kapacitás, érettségi követelmények, szakirányok  Önköltséges szakok félévenkénti összege Egyéb  A jelentkezés módja, határidők, benyújtandó dokumentumok  Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra  Ponthatárok, rangsorok

20 MI VAN A FELVI.HU-N?  Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként  A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye  Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja 20

21 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Hallgatói szerződést kell kötni A képzés teljes összegét az állam fizeti A keretszámokat előző év dec. 31-ig hozzák nyilvánosságra, ez volt a jogszabály 2012 végéig. 21

22 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A korábbi évek 55ezer fős létszámához képest 2012-ben 33ezerre csökkent a keretszám, és bevezették a részösztöndíjas képzési formát, amihez 15 ezres keretszámot rendeltek, és lettek 0 keretes szakok. (Abban az évben 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba!) 2012 decemberében a kormány 10 ezer főre tervezte csökkenteni az állami ösztöndíjasok számát, és jóval megemelte volna a részösztöndíjasok keretét. (Annak ellenére, hogy az előző évit sem tudták feltölteni.) Megnevezett 16 szakot, amelyen nem hirdet meg állami ösztöndíjas képzést egyáltalán. A nagy felháborodás hatására eltörölték a keretszámokat, és a hivatalos kiegészítés szerint: FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

23 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT 2013. február: „Az idei évben azt a jelentkezőt, aki eléri a minimális felvételi pontszámot az adott képzésre meghatározott kapacitásszámig, fel fogják venni magyar állami ösztöndíjas képzésre. Tehát mindenkinek érdemes megnézni az új kapacitás számokat, mivel ezek határozzák meg azt, hogy júliusban hány hallgatót vehetnek majd fel az egyes szakokra az egyetemek és főiskolák a jelentkezés függvényében. Ha egy intézmény adott meghirdetésére a szak kapacitásszámnál többen jelentkeznek, természetesen a minimum pontszámnál magasabb ponthatár alakul ki, és az annál magasabb pontszámot elérő jelentkezők kerülnek felvételre.” FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

24 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT 2013. januárban a HÖK és a miniszter tárgyalásainak eredményeképpen a fent említett 16 szak is kap állami ösztöndíjas helyeket, ami az ígéret szerint a felvettek 10-20 %-át jelenti. Ehhez megadtak meglehetősen magas ponthatárokat, amit módosíthatnak a jelentkezések függvényében. Ez a 16 szak idén is kapott ponthatárokat, ettől a besorolásnál már csak lefelé térhetnek el: FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

25 PONTHATÁROK EGYES SZAKOKON ÁLLAMI 2014 alkalmazott közgazdaságtan465 andragógia430 emberi erőforrások443 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés465 gazdálkodási és menedzsment460 kereskedelem és marketing449 Közszolgálati440 nemzetközi gazdálkodás460 pénzügy és számvitel458 turizmus-vendéglátás428 üzleti szakoktató440 igazságügyi igazgatási424 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási410 kommunikáció és médiatudomány455 nemzetközi tanulmányok465 jogász464

26 Idén sincs keretszám, helyette a kulcsszó a kapacitás szám. Minden meghirdetett szak mellett található egy tól-ig kapacitás szám. (PL. magyar 30<180) MIT JELENT? 30 alatti jelentkezésnél nem indul a szak, 180-nál többet nem vehetnek ide fel. DE! A szám együtt jelentette eddig az állami és önköltséges hallgatókat, most is így jelent meg a tájékoztatóban! KAPACITÁS SZÁM

27 Érdemes a kapacitás számot összevetni a www.felvi.hu-n található statisztikákkal. Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái Itt kiválaszthatjuk az egyetemet, kart, évet, és láthatjuk, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek összesen, első helyen, felvettek száma, ponthatár. Néhány példa (a tavalyi adatokat összevetve a ténylegesen felvettek számával):

28 STATISZTIKÁK első helyenfelvettkapacitásponthatár 2012/20132012 2013 2012/2013 ELTE magyar Á211/105 90117 30 180 422/295 K22826300/336 172123 SZTE magyar Á49/21 2924 10 80 390/247 K1211240/240 5025 PPKE magyar Á38/17 3516 30 70 388/302 K5134302/273 4820 ELTE anglisz- tika Á427/359 181216 50 230 422/402 K2910016371/402 281232 PPKE anglisz- tika Á65/57 56103 30 100 395/324 K5377300/324 93110 BME gépészmé rnök Á680/584 450409 200 460 391/385 K1266400/398 456415

29 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Teljes költséget kell fizetni Előző év dec. 31-ig nyilvánosságra hozzák A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre Az önköltséges hallgató nem igényelhet szociális és tanulmányi ösztöndíjat. Egyre több intézmény kínál az önköltséges hallgatóknak bizonyos kedvezményeket, támogatásokat pályázati úton (érdemes tájékozódni a honlapokon) 29

30 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Idén a költségek nagyjából (félévente) 150- 400 ezer között vannak, több helyen 200 ezer alatt, a gazdasági, mérnöki szakok 200 ezer és 300 ezer között. Extra kivétel az orvosi szakok, ott 800 ezertől 1,35millióig terjed. (Többnyire vidék olcsóbb.) 30

31 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Államilag támogatott formában felsőoktatási szak-, alap- valamint mesterképzésben 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál) Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, vagy nem éri el az intézmény által ajánlott átlagot, azt átrakják a következő tanévben önköltségesre 31

32 PÁRHUZAMOS KÉPZÉS Lehet több helyen is párhuzamosan tanulni: de a párhuzamos támogatott féléveket egyenként és nem egyként kell számítani, azaz a párhuzamos támogatott félévek összeadódnak. 32

33 TAVALYI VÁLTOZÁS:TANÁRKÉPZÉS Közismereti tárgyakból ismét kétszakos tanárképzés van osztatlan formában 4+1, illetve 5+1 évig. Van külön általános iskolai és középiskolai tanárképzés. Van pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs levelet, önéletrajzot kell benyújtani. Az első helyre beírt intézményben kapott értékelést elfogadják a többi intézménynél is. 33

34 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A katonai, a rendészeti és a közigazgatási tanulmányokat oktató intézmények összevonásával jött létre 2012-ben Az itt végzett tanulmányok nem számítanak bele az államilag támogatott félévekbe, ezt közszolgálati ösztöndíjas képzésnek nevezik. (Elvégzése után még megvan a 12 államilag támogatott féléve.) Közszolgálati ösztöndíj szerződést kell kötni. Elég magas a kapacitásszáma 34

35 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- a diák vállalja A szakot legfeljebb másfélszeres idő alatt elvégzi A támogatott félévek számával megegyező ideig hazai munkaviszonyt tart fenn a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) Visszafizeti az ösztöndíj 50%-át, ha nem fejezi be a szakot a másfélszeres idő alatt Visszafizeti az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni 10-15 éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) Vannak mentességek (el kell olvasni a jogszabályt) 35

36 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- az állam vállalja  A szak teljes költségét fizeti  Törekedik arra, hogy a diplomás a végzettségének megfelelő munkát kapjon Mo- n (foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerén keresztül)  Szakváltás lehet  Bizonyos esetekben mentességet, halasztást, fizetési könnyítést ad, ha kérik 36

37 DIÁKHITEL 35 éves korig igényelhető Diákhitel 1: szabad felhasználású, most 50 000Ft/hó, változó kamatozású, tavaly 7,75%, idén 6,5% Diákhitel 2: kötött felhasználású: a képzési költségre (állami kamattámogatás, kamat 2%) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztőrészlet arányos a jövedelemmel 37

38 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSBA  Legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni  Rangsort kell felállítani  Mindenkit csak egy helyre vehetnek fel maximum, az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma 38

39 és jogász: történelem és magyar v. idegen nyelv v. latin (egyiket emelt szinten) és állatorvos: biológia(E) és kémia(E) és biomérnök:mat. és biológia v. kémia v.fizika v. info. és magyar: magyar(E) és latin v. idegen nyelv v. tört. pszichológia: biológia v. magyar v. mat. v. tört. v. egy idegen nyelv (egyiket emelt szinten) gazd. és men.: idegen nyelv v. mat. v. tört. ésés rajz alk. építészmérnök: matematika és fizika és rajz alk. és orvos: biológia(E) és fizika(E) v. kémia(E) és informatika: matematika és fizika vagy informatika és „*”mérnök:mat. és fizika v. inform. v. biológia v. kémia biológia: biológia v. inform.v. földrajz v. fizika v. kémia v. matem. FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)

40 FAKULTÁCIÓS SÁVOK pl. az órarendkészítés miatt, hogy minél kevesebb lukas óra legyen pl. mert így szinte minden felsőoktatási intézmény előírt tantárgyait választhatja a diák I. sávII. sávIII. sáv Matematika Fizika I. idegen nyelv Matematika Magyar Kémia Földrajz Történelem Biológia Informatika II. idegen nyelv Sávon kívül: Latin nyelv, Testnevelés, Ének-zene, Rajz és vizuális kultúra,

41 41 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont 1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) + ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy 2.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * 2 = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont)

42 42 PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont vagy 2.) TANULMÁNYI PONT + ÉRETTSÉGI PONT = max. 400 pont vagy 3.) ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont A három számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont)

43 43 MINIMUMPONT  Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: 2014-ben:260 pont, 2015-ben 280 pont, 2016-ban 300 pont a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. Felsőfokú szakképzés esetén: 2014-ben:220 pont, 2015-ben 240 pont, 2016-ban 260 pont

44 44 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont (100+100)  5 tantárgy utolsó 2 tanult év év végi osztályzata összegének kétszerese = maximum 100 pont Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv Egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó 2 évi (vagy 2 term. tud. tárgy utolsó évi ) (fizika, kémia, biológia illetve földrajz (csak 9.)) (nincs köze az érettségi tárgyához)  Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont

45 45 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont  A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Egyre több helyen kérnek emelt szintű érettségit legalább az egyik tárgyból  Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása)

46 46 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)  Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 45%-os eredmény esetén  Nyelvtudásért : maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont!  Előnyben részesítésért : maximum 40 pont

47 47 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) -tanulmányi versenyeredmények alapján: -pl. OKTV 100- 50-25 pont -sportteljesítményért (olimpiai sportok) a jelentkezés előtti 8 évben szerzett -olimpiai részvétel 50 pont -világ- és Európabajnokság 1-3. 30 pont -Ifjúsági Olimpia 1-3. 20 pont - országos bajnokság 1-3. 15 pont -Diákolimpia országos 1-3. 10 pont

48 Mintapéldák Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra. Ugyanabból a bizonyítványból számítjuk a pontokat, és attól függően, hogy hova felvételizik a diák, más pontszámot fogunk kapni. Tegyük fel, hogy nincs nyelvvizsgája. Az első példában a választott szak a néprajz, felvételi tárgyak: magyar és történelem, az egyik emelt szinten. Bár van emelt szintű vizsgája németből, a többletpontoknál erre nem kap 50 pontot, mert a felvételi tárgyak között nem szerepel a német. De a német emelt szintű vizsgája miatt egy középfokú nyelvvizsgát kap, tehát erre jár a 28 pont.

49 Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont Első példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont78 pont167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+167=337 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Néprajz +

50 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(10-100pont) Első példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 337 pont 50 pont 28 pont 78 pont Összpontszám: 415 pont Néprajz Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány 0 pont

51 Mintapéldák A második példában a választott szak a jogász, ahol a felvételi tárgyak: történelem és magyar vagy idegen nyelv vagy latin nyelv az egyiket emelt szinten. Most a történelem mellé választhatjuk a magyar, angol és német közül az egyiket. Bár az angol sikerült a legjobban, de a német mellé az 50 többletpontot is hozzá tudjuk adni, ezért ez a kedvezőbb. Így viszont a nyelvvizsgáért már nem kapunk pontot, mert az emelt szintűért kaptunk (meg egyébként is elértük a plafont a két emelt szintűvel)

52 Felvételi pontszám duplázással: 165*2=330 pont Második példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont78 pont165 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+165=335 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 165 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Jogász +

53 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(10-100pont) Második példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 335 pont 100 pont 0 pont 100 pont Összpontszám: 435 pont Jogász Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány Az angollal csak: (90+82)*2+50+28=422 pontja lenne 0 pont

54 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON  Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése  Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, önköltséges, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények)  Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 54

55 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON  Nem elég bejutni, bent is kellene maradni  Lehet, hogy később új egyetemet is kezd, vagy váltana, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (egyre több helyen emelt szintű érettségit írnak elő)  Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most vagyok benne, tegyem le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphatok érte többletpontot  A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, célszerű dolgozni a tanulmányok mellett 55

56 Hogyan változnak a ponthatárok? Alk. közgazd. 451/213432/340456/388449/400 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009 Gazd. és menedzsm. 441/246432/337456/415454/443 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009 Kommunikáció 398/236439/337452/336455/344451 399/192414/280 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009ELTE 2008ELTE 2009BGF 2008BGF 2009 Turizmus- vendéglátás 457/449451/435427/425427/421 BCE 2008BCE 2009BGF 2008BGF 2009 Politológia 455/402447/353404/286426/321 BCE 2008BCE 2009ELTE 2008ELTE 2009 Nemz. gazdálkodás 439/266433/337475/453469/459410/160401/354 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009BGF 2008BGF 2009 Nemz. tanulmányok 453/431462/407392/290435/314 BCE 2008BCE 2009ELTE 2008ELTE 2009

57 Minősíti a ponthatár az intézményt? Műszaki menedzser 328/328364/363168/164279/160 BME 2008BME 2009BMF 2008BMF 2009 Fizika 395/-381/400261/164273/198 BME 2008BME 2009 ELTE 2008 ELTE 2009 Villamos- mérnök 356/331355/373162/163220/169 BME 2008BME 2009BMF 2008BMF 2009 Infor- matikus 366/365373/365290/240320/320300/258333/319 BME 2008BME 2009 ELTE 2008 ELTE 2009 BMF 2008BMF 2009

58 Ne csak a ponthatárt nézzük! Műszaki menedzser 328/328383168/164276 BME 2008átlagBMF 2008átlag Fizika 395/-454,7261/164397 BME 2008átlag ELTE 2008 átlag Villamos- mérnök 356/331420,7162/163306 BME 2008átlagBMF 2008átlag Infor- matikus 366/365419,5290/240378,8300/258346,8 BME 2008átlag ELTE 2008 átlagBMF 2008átlag

59 Hogyan változnak a ponthatárok? (elmúlt 2 év)

60 ponthatár felvett létszám szakintézmény2012201320122013 ápolóSE341306 / 3056177 / 2 dietetikusSE387 / 381371 / 35878 / 284 / 6 gyógytornászSE395 / 388400 / 393123 / 7123 / 9 gyógyszerészDE398369 gyógyszerészSE403 / 426371 / 368171 / 2159 / 3 orvosDE415395 orvosSE435 / 427423 / 411452 / 12418 / 11 orvosSZTE421 / 403383 / 383231 / 15256 / 5 fogorvosSE438 / 410422 / 428103 / 12106 / 3 testnevelő-gyógytestnevelőSE242 / 24261 / 1 turizmus-vendéglátásBCE- /400428 / 4210 /7562 / 16 turizmus-vendéglátásBGF- / 293428 / 2920 / 59850 / 550 alk. közgazdaságtanBCE479 / 350465 / 25422 / 11717 / 87 gazd. elemzésBCE477 / 370465 / 36013 / 3110 / 32 gazd. és menedzsmentBCE- / 413460 / 4330 / 237107 / 129 biomérnökBME407 / 395396 / 396127 / 4135 / 1 környezetmérnökBME367 / 386337 / 33459 / 255 / 6 vegyészmérnökBME427 / 425424 / 416139 / 3155 / 1 villamosmérnökBME365 / 370365 / 377497 / 25448 / 20 mechatronikai mérnökBME451 / 468441 / 431129 / 2133 / 5 mérnök-informatikusBME370 / 396370 / 382578 / 35519 / 43 programtervezőELTE302 / 340305 / 300542 / 24452 / 23 gazd. informatikusBCE415 / 320350 / 350174 / 48232 / 8 gazd. informatikusBGF329 / 240240 / 240237 / 33218 / 6 építészBME400 / 386347 / n.i.174 / 3187 / 0 építészmérnökBME358 / 356324 / 31966 / 245 / 2 gépészmérnökBME391 / 400385 / 398450 / 6409 / 6 Hogyan változnak a ponthatárok? (elmúlt 2 év)

61 FELVI RANGSOR Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál! Tájékozódjunk az intézmények honlapján! A www.felvi.hu-n a Ponthatárok, rangsorok/ Elmúlt évek statisztikái menü alatt nagyon sokféle összeállításban elemezhetjük a választásunkat. Figyelem: A pontszámítás szabályai közben változtak az elmúlt évek során, az összehasonlítás így néha csalóka!!! (Pl. 2011-ben 480, 2012-ben 500 pont volt a maximum!)

62 62 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1)477 3131 www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálat: (1) 374-2100


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2014 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések