Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi"— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi
2014 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária 1

2 ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi 2

3 Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt
ÉRETTSÉGI SZINTEK-1 Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt -középszintű követelmények Emelt szint -más iskolában (esetleg nálunk) -független javítók -független vizsgabizottság előtt -emelt szintű követelmény 3

4 Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett)
ÉRETTSÉGI FAJTÁK Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett) Előrehozott (korábban tett, 2014-től csak idegen nyelv, informatika) ____________ A gimnázium elvégzése után: Ismétlő (jobb eredményért) Javító (elégtelen osztályzat javítása) Pótló (be nem fejezett vizsga pl. betegség esetén) Szintemelő (középszinten letett vizsga utáni emelt) Kiegészítő (új vizsgatárgyból) 4

5 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2 Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se) Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van, ezért egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból Ha mindkettő szintű vizsga megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsga jár 5

6 FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉGI SZINTEK
A felsőoktatási intézmények ahol nem jelzik külön, ott középszintű érettségit írnak elő, de egyre bővülő körben legalább egyik tárgyból (általában választható) emelt szintű érettségit kérnek. Ennek változását 2 évvel előbb jelezniük kell. Pl ben: bölcsész szakok, jogász, gazdaságelemzés, alkalmazott közgazdaságtan, társadalomtudományi szakok, építész, energetikai mérnöki, erdőmérnöki, alapszakon egyik tárgyból emelt szintűt, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi osztatlan képzésekre két tárgyból emelt szintűt kérnek. 6

7 Továbbtanulás Másik döntés: Továbbtanulás 7

8 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA
15-20 évvel ezelőtt ma 10% >40% Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is? 8 8

9 2005 ELŐTT : DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET
szak EGYETEMI KÉPZÉS FŐISKOLAI KÉPZÉS MUNKAERŐPIAC 9 9

10 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET
6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA OSZTATLAN KÉPZÉS (18 szakon+tanár) 10-12 FÉLÉV szak Felsőfokú szakképzés 4 félév 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC 10 10

11 KREDITRENDSZER A tanulmányi követelmények teljesítését jelző pontszámítás, az előrehaladás mennyiségi mutatója Az oklevél megszerzésének feltétele az előírt kreditpont megszerzése (pl. alapszakon 180 kredit, ezen belül van kötelező és választható keret) Minden tantárgynak van kreditértéke (1-7 pont) Egy kreditpont megszerzése átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését feltételezi Ha egy tantárgyból legalább 2-est kap, akkor már megszerezte a kreditet Átlagosan egy félévben 30 kredit teljesítése az előírás, de ettől egyénileg el lehet térni, egy adott minimumig 11

12 ÉVFOLYAM RANGSOR A hallgatókat rangsorolják a megszerzett kreditek és az érdemjegyek alapján (súlyozott átlag) ez az alapja az ösztöndíjak, mentességek, átsorolások, pályázatok elbírálásának 12

13 A KREDITRENDSZER ELŐNYEI
Rugalmasabb, egyénre szabott haladási menetrend kialakítása (aki dolgozni akar mellette, kevesebb kreditet vesz fel, aki többféle dolgot akar tanulni, megteheti) „Belekóstolás” különböző szakirányok tantárgyaiba lehetséges Más egyetemen (akár külföldön) végzett részképzés kreditjei beszámíthatók Intézmény-, vagy szakváltásnál beszámíthatók az eddigi tanulmányok (kreditelismerés) Diplomák elismertetése külföldön egyszerűbb 13

14 A KREDITRENDSZER HÁTRÁNYAI
Nagy az egyéni felelősség Egyéni órarend miatt a közösségek kialakulása jóval nehezebb Nem ösztönöz a keményebb tanulásra, mert a tantárgyak csúsztathatók (ezen próbál változtatni az új felsőoktatási törvény) A szülő számára nem átlátható 14

15 Az adott felvételi időszakra érvényes!
Tájékozódás hagyományosan és interneten 1. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ csak elektronikus formában érhető el tól! Az adott felvételi időszakra érvényes! Elérhető a oldalon. Előző évi kiadványokból nem kapunk aktuális információt! 2. FELVI TÁJOLÓ megrendelhető a fenti oldalról, vagy könyvesboltokban vásárolható 15 15

16 MI VAN A FELVI TÁJOLÓBAN?
Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus). Az előírt érettségi tárgyak szakonként Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya 16 16

17 (az összes meghirdetett szak leírása)
MI VAN A FELVI.HU-N? SZAKKERESŐ (az összes meghirdetett szak leírása) Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus, + tavalyi évtől tanár). Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek. Felsőfokú szakképzés Mesterszakok 17 17

18 Az előírt érettségi tárgyak képzési területenként, szakonként
MI VAN A FELVI.HU-N? Táblázatok Az előírt érettségi tárgyak képzési területenként, szakonként Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége Szakok gyűjteménye a lehetséges intézménnyel Mesterképzésekhez szükséges bemenetek 18 18

19 Egyetemek, főiskolák Egyéb
MI VAN A FELVI.HU-N? Egyetemek, főiskolák Intézményenként a meghirdetett szakok, kapacitás, érettségi követelmények, szakirányok Önköltséges szakok félévenkénti összege Egyéb A jelentkezés módja, határidők, benyújtandó dokumentumok Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra Ponthatárok, rangsorok 19

20 Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként
MI VAN A FELVI.HU-N? Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja 20

21 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT
FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Hallgatói szerződést kell kötni A képzés teljes összegét az állam fizeti A keretszámokat előző év dec. 31-ig hozzák nyilvánosságra, ez volt a jogszabály végéig. 21

22 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A korábbi évek 55ezer fős létszámához képest ben 33ezerre csökkent a keretszám, és bevezették a részösztöndíjas képzési formát, amihez 15 ezres keretszámot rendeltek, és lettek 0 keretes szakok. (Abban az évben 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba!) 2012 decemberében a kormány 10 ezer főre tervezte csökkenteni az állami ösztöndíjasok számát, és jóval megemelte volna a részösztöndíjasok keretét. (Annak ellenére, hogy az előző évit sem tudták feltölteni.) Megnevezett 16 szakot, amelyen nem hirdet meg állami ösztöndíjas képzést egyáltalán. A nagy felháborodás hatására eltörölték a keretszámokat, és a hivatalos kiegészítés szerint:

23 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT 2013. február: „Az idei évben azt a jelentkezőt, aki eléri a minimális felvételi pontszámot az adott képzésre meghatározott kapacitásszámig, fel fogják venni magyar állami ösztöndíjas képzésre. Tehát mindenkinek érdemes megnézni az új kapacitás számokat, mivel ezek határozzák meg azt, hogy júliusban hány hallgatót vehetnek majd fel az egyes szakokra az egyetemek és főiskolák a jelentkezés függvényében. Ha egy intézmény adott meghirdetésére a szak kapacitásszámnál többen jelentkeznek, természetesen a minimum pontszámnál magasabb ponthatár alakul ki, és az annál magasabb pontszámot elérő jelentkezők kerülnek felvételre.”

24 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT 2013. januárban a HÖK és a miniszter tárgyalásainak eredményeképpen a fent említett 16 szak is kap állami ösztöndíjas helyeket, ami az ígéret szerint a felvettek %-át jelenti. Ehhez megadtak meglehetősen magas ponthatárokat, amit módosíthatnak a jelentkezések függvényében. Ez a 16 szak idén is kapott ponthatárokat, ettől a besorolásnál már csak lefelé térhetnek el:

25 PONTHATÁROK EGYES SZAKOKON ÁLLAMI 2014
alkalmazott közgazdaságtan 465 andragógia 430 emberi erőforrások 443 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés gazdálkodási és menedzsment 460 kereskedelem és marketing 449 Közszolgálati 440 nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel 458 turizmus-vendéglátás 428 üzleti szakoktató igazságügyi igazgatási 424 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 kommunikáció és médiatudomány 455 nemzetközi tanulmányok jogász 464

26 Idén sincs keretszám, helyette a kulcsszó a kapacitás szám.
Minden meghirdetett szak mellett található egy tól-ig kapacitás szám. (PL. magyar 30<180) MIT JELENT? 30 alatti jelentkezésnél nem indul a szak, 180-nál többet nem vehetnek ide fel. DE! A szám együtt jelentette eddig az állami és önköltséges hallgatókat, most is így jelent meg a tájékoztatóban!

27 Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái
KAPACITÁS SZÁM Érdemes a kapacitás számot összevetni a található statisztikákkal. Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái Itt kiválaszthatjuk az egyetemet, kart, évet, és láthatjuk, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek összesen, első helyen, felvettek száma, ponthatár. Néhány példa (a tavalyi adatokat összevetve a ténylegesen felvettek számával):

28 STATISZTIKÁK 180 80 70 230 460 ELTE SZTE PPKE BME első helyen felvett
első helyen felvett kapacitás ponthatár 2012/2013 2012 2013 ELTE magyar Á 211/105 90 117 30 180 422/295 K 22 82 6 300/336 172 123 SZTE 49/21 29 24 10 80 390/247 1 21 240/240 50 25 PPKE 38/17 35 16 70 388/302 5 13 4 302/273 48 20 anglisz-tika 427/359 181 216 230 422/402 100 371/402 281 232 65/57 56 103 395/324 37 7 300/324 93 110 BME gépészmérnök 680/584 450 409 200 460 391/385 12 400/398 456 415

29 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2.
ÖNKÖLTSÉGES Teljes költséget kell fizetni Előző év dec. 31-ig nyilvánosságra hozzák A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre Az önköltséges hallgató nem igényelhet szociális és tanulmányi ösztöndíjat. Egyre több intézmény kínál az önköltséges hallgatóknak bizonyos kedvezményeket, támogatásokat pályázati úton (érdemes tájékozódni a honlapokon) 29

30 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2.
ÖNKÖLTSÉGES Idén a költségek nagyjából (félévente) ezer között vannak, több helyen 200 ezer alatt, a gazdasági, mérnöki szakok 200 ezer és 300 ezer között. Extra kivétel az orvosi szakok, ott 800 ezertől 1,35millióig terjed. (Többnyire vidék olcsóbb.) 30

31 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Államilag támogatott formában felsőoktatási szak-, alap- valamint mesterképzésben 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál) Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, vagy nem éri el az intézmény által ajánlott átlagot, azt átrakják a következő tanévben önköltségesre 31

32 PÁRHUZAMOS KÉPZÉS Lehet több helyen is párhuzamosan tanulni: de a párhuzamos támogatott féléveket egyenként és nem egyként kell számítani, azaz a párhuzamos támogatott félévek összeadódnak. 32

33 TAVALYI VÁLTOZÁS:TANÁRKÉPZÉS
Közismereti tárgyakból ismét kétszakos tanárképzés van osztatlan formában 4+1, illetve 5+1 évig. Van külön általános iskolai és középiskolai tanárképzés. Van pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs levelet, önéletrajzot kell benyújtani. Az első helyre beírt intézményben kapott értékelést elfogadják a többi intézménynél is. 33

34 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A katonai, a rendészeti és a közigazgatási tanulmányokat oktató intézmények összevonásával jött létre 2012-ben Az itt végzett tanulmányok nem számítanak bele az államilag támogatott félévekbe, ezt közszolgálati ösztöndíjas képzésnek nevezik. (Elvégzése után még megvan a 12 államilag támogatott féléve.) Közszolgálati ösztöndíj szerződést kell kötni. Elég magas a kapacitásszáma 34

35 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- a diák vállalja
A szakot legfeljebb másfélszeres idő alatt elvégzi A támogatott félévek számával megegyező ideig hazai munkaviszonyt tart fenn a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) Visszafizeti az ösztöndíj 50%-át, ha nem fejezi be a szakot a másfélszeres idő alatt Visszafizeti az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) Vannak mentességek (el kell olvasni a jogszabályt) 35

36 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- az állam vállalja
A szak teljes költségét fizeti Törekedik arra, hogy a diplomás a végzettségének megfelelő munkát kapjon Mo- n (foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerén keresztül) Szakváltás lehet Bizonyos esetekben mentességet, halasztást, fizetési könnyítést ad, ha kérik 36

37 35 éves korig igényelhető
DIÁKHITEL 35 éves korig igényelhető Diákhitel 1: szabad felhasználású, most Ft/hó , változó kamatozású, tavaly 7,75%, idén 6,5% Diákhitel 2: kötött felhasználású: a képzési költségre (állami kamattámogatás, kamat 2%) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztőrészlet arányos a jövedelemmel 37

38 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSBA
Legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni Rangsort kell felállítani Mindenkit csak egy helyre vehetnek fel maximum, az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma 38

39 FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)
jogász: történelem és magyar v. idegen nyelv v. latin (egyiket emelt szinten) állatorvos: biológia(E) és kémia(E) biomérnök:mat. és biológia v. kémia v.fizika v. info. magyar: magyar(E) és latin v. idegen nyelv v. tört. pszichológia: biológia v. magyar v. mat. v. tört. v. egy idegen nyelv (egyiket emelt szinten) gazd. és men.: idegen nyelv v. mat. v. tört. építészmérnök: matematika és fizika és rajz alk. orvos: biológia(E) és fizika(E) v. kémia(E) informatika: matematika és fizika vagy informatika „*”mérnök: mat. és fizika v. inform. v. biológia v. kémia biológia: biológia v. inform.v. földrajz v. fizika v. kémia v. matem.

40 I. sáv II. sáv III. sáv Matematika Fizika I. idegen nyelv Magyar Kémia
FAKULTÁCIÓS SÁVOK pl. az órarendkészítés miatt, hogy minél kevesebb lukas óra legyen pl. mert így szinte minden felsőoktatási intézmény előírt tantárgyait választhatja a diák I. sáv II. sáv III. sáv Matematika Fizika I. idegen nyelv Magyar Kémia Földrajz Történelem Biológia Informatika II. idegen nyelv Sávon kívül: Latin nyelv, Testnevelés, Ének-zene, Rajz és vizuális kultúra,

41 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont
1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy 2.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont) 41 41

42 PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont vagy 2.) TANULMÁNYI PONT + ÉRETTSÉGI PONT = max. 400 pont 3.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * 2 =max. 400 pont A három számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont) 42 42

43 MINIMUMPONT Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: ben:260 pont, 2015-ben 280 pont, ban 300 pont a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. Felsőfokú szakképzés esetén: ben:220 pont, 2015-ben 240 pont, ban 260 pont 43 43

44 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont (100+100)
5 tantárgy utolsó 2 tanult év év végi osztályzata összegének kétszerese = maximum 100 pont Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv Egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó 2 évi (vagy 2 term. tud. tárgy utolsó évi ) (fizika, kémia, biológia illetve földrajz (csak 9.)) (nincs köze az érettségi tárgyához) Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont 44 44

45 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont
A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Egyre több helyen kérnek emelt szintű érettségit legalább az egyik tárgyból Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása) 45 45

46 KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)
TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen) Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 45%-os eredmény esetén Nyelvtudásért: maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont! Előnyben részesítésért: maximum 40 pont 46 46

47 (képzési területtől függ)
TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) -tanulmányi versenyeredmények alapján: -pl. OKTV pont -sportteljesítményért (olimpiai sportok) a jelentkezés előtti 8 évben szerzett -olimpiai részvétel 50 pont -világ- és Európabajnokság pont -Ifjúsági Olimpia pont -országos bajnokság pont -Diákolimpia országos pont 47 47

48 Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra.
Mintapéldák Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra. Ugyanabból a bizonyítványból számítjuk a pontokat, és attól függően, hogy hova felvételizik a diák, más pontszámot fogunk kapni. Tegyük fel, hogy nincs nyelvvizsgája. Az első példában a választott szak a néprajz, felvételi tárgyak: magyar és történelem, az egyik emelt szinten. Bár van emelt szintű vizsgája németből, a többletpontoknál erre nem kap 50 pontot, mert a felvételi tárgyak között nem szerepel a német. De a német emelt szintű vizsgája miatt egy középfokú nyelvvizsgát kap, tehát erre jár a 28 pont.

49 Első példa Néprajz Érettségi eredmények Iskolai eredmények 92 pont +
Iskolai bizonyítvány Néprajz 11. 12. Magyar 4 5 Történelem Matematika 3 Angol Földrajz 5 (10) 5 (11) Érettségi bizonyítvány Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Első példa Érettségi eredmények Iskolai eredmények 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont + 78 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 170 pont Érettségi pontok: 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: =337 pont Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont 49

50 Összpontszám: 415 pont Első példa (többletpontok) 78 pont Néprajz
Érettségi bizonyítvány Néprajz Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Felvételi pontszám: 337 pont Első példa (többletpontok) Nyelvvizsgáért: B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont 28 pont 50 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető 78 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények, OKTV és SZÉTV eredmények, Egyéb tanulmányi versenyek (10-100pont) Összpontszám: 415 pont 0 pont 0 pont

51 Mintapéldák A második példában a választott szak a jogász, ahol a felvételi tárgyak: történelem és magyar vagy idegen nyelv vagy latin nyelv az egyiket emelt szinten. Most a történelem mellé választhatjuk a magyar, angol és német közül az egyiket. Bár az angol sikerült a legjobban, de a német mellé az 50 többletpontot is hozzá tudjuk adni, ezért ez a kedvezőbb. Így viszont a nyelvvizsgáért már nem kapunk pontot, mert az emelt szintűért kaptunk (meg egyébként is elértük a plafont a két emelt szintűvel)

52 Második példa Jogász Érettségi eredmények Iskolai eredmények 92 pont +
Iskolai bizonyítvány Jogász 11. 12. Magyar 4 5 Történelem Matematika 3 Angol Földrajz 5 (10) 5 (11) Érettségi bizonyítvány Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Második példa Érettségi eredmények Iskolai eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont + 78 pont 165 pont Tanulmányi pontok: 170 pont Érettségi pontok: 165 pont Felvételi pontszám összegzéssel: =335 pont Felvételi pontszám duplázással: 165*2=330 pont 52

53 Összpontszám: 435 pont Második példa (többletpontok) 100 pont Jogász
Érettségi bizonyítvány Jogász Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Felvételi pontszám: 335 pont Második példa (többletpontok) Nyelvvizsgáért: B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont 100 pont 0 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető 100 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények, OKTV és SZÉTV eredmények, Egyéb tanulmányi versenyek (10-100pont) Összpontszám: 435 pont 0 pont 0 pont Az angollal csak: (90+82)* =422 pontja lenne

54 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON
Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, önköltséges, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények) Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 54

55 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON
Nem elég bejutni, bent is kellene maradni Lehet, hogy később új egyetemet is kezd, vagy váltana, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (egyre több helyen emelt szintű érettségit írnak elő) Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most vagyok benne, tegyem le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphatok érte többletpontot A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, célszerű dolgozni a tanulmányok mellett 55

56 Hogyan változnak a ponthatárok?
Alk. közgazd. 451/213 432/340 456/388 449/400 BME 2008 BME 2009 BCE 2008 BCE 2009 Gazd. és menedzsm. 441/246 432/337 456/415 454/443 Kommunikáció 398/236 439/337 452/336 455/344 451 399/192 414/280 ELTE 2008 ELTE 2009 BGF 2008 BGF 2009 Turizmus- vendéglátás 457/449 451/435 427/425 427/421 Politológia 455/402 447/353 404/286 426/321 Nemz. gazdálkodás 439/266 433/337 475/453 469/459 410/160 401/354 tanulmányok 453/431 462/407 392/290 435/314

57 Minősíti a ponthatár az intézményt?
Műszaki menedzser 328/328 364/363 168/164 279/160 BME 2008 BME 2009 BMF 2008 BMF 2009 Fizika 395/- 381/400 261/164 273/198 ELTE 2008 ELTE 2009 Villamos-mérnök 356/331 355/373 162/163 220/169 Infor- matikus 366/365 373/365 290/240 320/320 300/258 333/319

58 Ne csak a ponthatárt nézzük!
Műszaki menedzser 328/328 383 168/164 276 BME 2008 átlag BMF 2008 Fizika 395/- 454,7 261/164 397 ELTE 2008 Villamos-mérnök 356/331 420,7 162/163 306 Infor- matikus 366/365 419,5 290/240 378,8 300/258 346,8

59 Hogyan változnak a ponthatárok? (elmúlt 2 év)

60 Hogyan változnak a ponthatárok? (elmúlt 2 év)
felvett létszám szak intézmény 2012 2013 ápoló SE 341 306 / 305 61 77 / 2 dietetikus 387 / 381 371 / 358 78 / 2 84 / 6 gyógytornász 395 / 388 400 / 393 123 / 7 123 / 9 gyógyszerész DE 398 369 403 / 426 371 / 368 171 / 2 159 / 3 orvos 415 395 435 / 427 423 / 411 452 / 12 418 / 11 SZTE 421 / 403 383 / 383 231 / 15 256 / 5 fogorvos 438 / 410 422 / 428 103 / 12 106 / 3 testnevelő-gyógytestnevelő 242 / 242 61 / 1 turizmus-vendéglátás BCE - /400 428 / 421 0 /75 62 / 16 BGF - / 293 428 / 292 0 / 598 50 / 550 alk. közgazdaságtan 479 / 350 465 / 254 22 / 117 17 / 87 gazd. elemzés 477 / 370 465 / 360 13 / 31 10 / 32 gazd. és menedzsment / 413 460 / 433 0 / 237 107 / 129 biomérnök BME 407 / 395 396 / 396 127 / 4 135 / 1 környezetmérnök 367 / 386 337 / 334 59 / 2 55 / 6 vegyészmérnök 427 / 425 424 / 416 139 / 3 155 / 1 villamosmérnök 365 / 370 365 / 377 497 / 25 448 / 20 mechatronikai mérnök 451 / 468 441 / 431 129 / 2 133 / 5 mérnök-informatikus 370 / 396 370 / 382 578 / 35 519 / 43 programtervező ELTE 302 / 340 305 / 300 542 / 24 452 / 23 gazd. informatikus 415 / 320 350 / 350 174 / 48 232 / 8 329 / 240 240 / 240 237 / 33 218 / 6 építész 400 / 386 347 / n.i. 174 / 3 187 / 0 építészmérnök 358 / 356 324 / 319 66 / 2 45 / 2 gépészmérnök 391 / 400 385 / 398 450 / 6 409 / 6

61 Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál!
FELVI RANGSOR Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál! Tájékozódjunk az intézmények honlapján! A a Ponthatárok, rangsorok/ Elmúlt évek statisztikái menü alatt nagyon sokféle összeállításban elemezhetjük a választásunkat. Figyelem: A pontszámítás szabályai közben változtak az elmúlt évek során, az összehasonlítás így néha csalóka!!! (Pl ben 480, 2012-ben 500 pont volt a maximum!)

62 Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1)477 3131 www.felvi.hu
ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1) Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálat: (1) 62 62


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi"

Hasonló előadás


Google Hirdetések