Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közvetlen tőkebefektetések a világgazdaságban és Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közvetlen tőkebefektetések a világgazdaságban és Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Közvetlen tőkebefektetések a világgazdaságban és Magyarországon
Antalóczy Katalin

2 Közvetlen külföldi tőkebefektetés (Foreign Direct Investment, FDI)
Fogalma: Az FDI olyan határokon átnyúló a külföldi vállalat fölött hosszú távú ellenőrzést biztosító befektetés, ahol a beruházó legalább 10 százalékos részesedéssel rendelkezik

3 Formái A folyósítás módja szerint Jegyzett tőke Újra-befektetett tőke
Tulajdonosi hitel A piacra lépés módja szerint Zöldmezős / barnamezős Egyesülés / felvásárlás (privatizáció)

4 Folyósítás módja szerint
Jegyzett tőke egy már meglévő vállalatban részesedés szerzése külföldön vállalat alapítása már meglévő vállalatban tőkeemelés Újra-befektetett tőke már működő nyereséges vállalatban keletkezett profit egészének, vagy egy részének újra-befektetése Tulajdonosi hitel az anyavállalat hitelnyújtása a leányvállalatnak

5 Piacra lépés módja szerint
Zöldmezős: teljesen új termelőkapacitások létrehozása „zöld mezőn” Barnamezős: új termelőkapacitások létrehozása ipari parkban, vagy más célra készült épületben Egyesülés: két különböző országbeli két vállalat eszközeit és tevékenységét egy új jogi személy létrehozásában egyesítik Felvásárlás: az eszközök és tevékenység feletti ellenőrzés áttevődik a hazai vállalattól a külföldi vállalathoz, az előbbi az utóbbi leányvállalata lesz

6 A direkttőke áramlás szakaszai
Az I. világháború kitöréséig Az I. világháború végétől a II. világháború végéig A II. világháború végétől az 1970-es évek közepéig Az 1970-es évek közepétől napjainkig Hetvenes évek közepe-nyolcvanas évek második fele Nyolcvanas évek második felétől napjainkig

7 Transznacionalizálódás
70-es évek közepétől a 80-as évek közepéig: Előzmények, okok: Műszaki-technológiai forradalom elindulása (közlekedés, szállítás, távközlés, adatátvitel) Olajárrobbanás Bretton-Woods-i pénzügyi rendszer összeomlása Gyarmati rendszer felbomlása

8 Transznacionalizálódás
Következmények: Lehetővé válik a termelési folyamat részekre bontása és a legkedvezőbb telephelyre telepítése Megkezdődik a nemzetközi termelési hálózatok kiépülése Direkttőke-áramlások felgyorsulása: FDI éves bővülése nagyjából a világkereskedelem és a világtermelés bővülésével azonos ütemű

9 Transznacionalizálódás
2. A 80-as évek közepétől napjainkig Tovább gyorsuló technikai, technológiai fejlődés A fogadó országok FDI-hoz való viszonyának megváltozása elzárkózás helyett nyitás korlátozás helyett liberalizálás az általános liberalizálás után tőkevonzási verseny (támogatás: adókedvezmények, költségvetési támogatás)

10 Transznacionalizálódás
A küldő országok kifektetésekhez (OFDI) való viszonyának megváltozása korlátozás helyett fokozatos liberalizálás elterjedő támogatások (gazdaságdiplomácia, tanácsadás, kockázati tőke és fejlesztési társaságok) Élesedő verseny az erőforrásokért, piacokért, stratégiai előnyökért

11 Transznacionalizálódás
Következmények: lehetővé válik, hogy egy-egy vállalat a földrajzi korlátok szinte teljes mellőzésével világméretekben szervezze meg tevékenységét a világ túlsó felén lévő leányvállalatokat majdnem olyan könnyen lehet irányítani, mint a szomszéd városban lévőket

12 Transznacionalizálódás
létrejön az egyszerre több országban működő, egymással tulajdonosi kapcsolatban lévő transznacionális vállalatok rendszere ütemváltás a globális tőkeáramlásokban: a direkttőke befektetések válnak a világgazdaság dinamizálóivá, növekedésük éves üteme jelentősen meghaladja a világkereskedelem és a világtermelés növekedésének ütemét ( : 23 %, : 21 %, : 41 %)

13 Transznacionális vállalatok
a tevékenységét több országban végzi centralizált döntéshozatali rendszere van az információkat megosztják egymással a tulajdonosok többnemzetiségűek, de a vállalat irányításában a tulajdonosi elkülönülés nem érvényesül (Forrás: UNCTAD)

14 Transznacionális vállalatok
Részegységei között megkülönböztethető az anya- és a leányvállalat anyavállalat: a többi, más országban működő leányvállalatban meghatározó tulajdoni hányaddal rendelkezik, szervező és irányító szerepet játszik a vállalat-csoport életében leányvállalat: önálló jogi személyiségű vállalat, amelyben meghatározó tulajdoni hányaddal rendelkezik az anyavállalat

15 Transznacionális vállalatok
A vállalatok nemzetköziesedésének fokmérője a transznacionalitási index Három arány átlaga alapján számítják: külföldi eszközök/összes eszköz külföldi értékesítés/összes értékesítés külföldi foglalkoztatottak/összes foglalkoztatott (Forrás: UNCTAD)

16 TOP 10 TNV (2004) General Electric USA Elektronika Vodafone Group UK
Telekomm. Ford Motor Autóipar General Motors British Petroleum Olajipar ExxonMobil Royal Dutch/Shell UK/Hollandia Toyota Japán Total Franciaország France Télécom

17 Az FDI állomány régiónként Md USD

18 FDI a fejlett országokban 1990

19 FDI a fejlett országokban 2005

20 FDI a fejlődő országokban 1990

21 FDI a fejlődő országokban 2005

22 Az OFDI állomány régiónként Md USD

23 OFDI a fejlett országokban 1990

24 OFDI a fejlett országokban 2005

25 FDI megoszlása főbb szektoronként a világgazdaságban

26 FDI állomány az EU új tagállamaiban (2005, M USD)

27 1 főre vetített FDI állomány az EU új tagállamaiban (2005, USD)

28 GDP arányos FDI állomány az EU új tagállamaiban (2005, %)

29 Tőkebeáramlás Magyarországra 1995 és 2005 között (M euró)

30 A tőkebeáramlás szakaszai
Befektetések fő formája: privatizáció Megérkeznek az első nagy zöldmezős befektetők (Opel, Suzuki, Philips, IBM) A magyar kormány egyedi kedvezménye-ket nyújt Éves beáramlás a privatizációs ügyletek függvényében hullámzik

31 A tőkebeáramlás szakaszai
es évek eleje A privatizáció lecseng Zöldmezős beruházások: beszállítók Pótlólagos befektetések növekedése Átláthatóvá és normatívvá váló támogatási rendszer (nagybefektetések, elmaradott régiók, foglalkoztatás)

32 A tőkebeáramlás szakaszai
es évek elejétől A már itt működő külföldi cégek pótlólagos befektetései tovább nőnek A támogatási rendszer EU-konformmá válik Az emelkedő bérek miatt az összeszerelő, bérmunkázó tevékenységek egy részének kivonulása, magasabb hozzáadott-értékű beruházások betelepülése 2005-ben újabb nagyprivatizáció: BA (1,8 Md euró)

33 Tőkebeáramlás komponensenként Magyarországon 1995-2005 (M euró)

34 A befektetett tőke megoszlása főbb szektoronként Magyarországon (M euró)

35 A feldolgozóipari befektetések megoszlása 2004, M euró

36 A külföldi befektetések regionális megoszlása 1994

37 A külföldi befektetések regionális megoszlása 2004

38 Az FDI megoszlása három dunántúli régió között 1994

39 Az FDI megoszlása három dunántúli régió között 2004

40 Budapest részesedése a befektetésekből

41 Legfontosabb befektető országok Magyarországon
Németország (29 %) Hollandia (11 %) Ausztria (11 %) Franciaország (4,7 %) Egyesült Államok (4,5 %) Ebből az öt országból származik az összes befektetés 60 %-a.

42 Tőkekivitel Magyarországról

43 A magyar közvetlen tőkeexport állományának megoszlása (2004)
Szlovákia (40 %) Hollandia (8,8 %) Horvátország (8,7 %) Macedónia (8,7 %) Lengyelország (7,3 %) Bulgária (5,3 %) Románia (4,2 %) 1-7: 83 %


Letölteni ppt "Közvetlen tőkebefektetések a világgazdaságban és Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések