Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

S EGÍTŐ KÉZ KÖZHASZNÚ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET F ERTŐD BEMUTATKOZÓ Fertőd, 2013. november 5. Készítette: Ábrahámné Takács Kornélia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "S EGÍTŐ KÉZ KÖZHASZNÚ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET F ERTŐD BEMUTATKOZÓ Fertőd, 2013. november 5. Készítette: Ábrahámné Takács Kornélia."— Előadás másolata:

1 S EGÍTŐ KÉZ KÖZHASZNÚ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET F ERTŐD BEMUTATKOZÓ Fertőd, 2013. november 5. Készítette: Ábrahámné Takács Kornélia

2 S ZÖVETKEZET LÉTREJÖTTÉNEK ÖSZTÖNZŐI A Segítő Kéz Szociális Szövetkezet megalapításának ötlete a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz 2007” pályázati kiírás az Országos Foglalkoztatási Alapítványnál jelent meg 2007. év végén. A támogatási program elsődleges célkitűzése, hogy Magyarországon olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, amelyek a munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket teremtenek. A fertődi Családsegítő Szolgálatnál dolgozó kolléganőmmel, Horváthné Péntek Jusztinával, a szövetkezet ötletgazdáiként, a Fénysugár Alapítványnál szerzett tapasztalatink alapján – kik a térség fogyatékkal élő gyermeket nevelő családjait fogják össze – tudtuk, hogy egy adott szociális probléma megoldásában az érintettek és a civil szektor bevonása nagy előrelépést jelenthet. Mivel a pályázati program kedvezményezettként a munkanélkülieket jelölte meg, így projektünket az általunk működtetett Állást Keresők Klubjában nyilvántartott klienseink problémáinak megoldására dolgoztuk ki. Tapasztalataink alapján városunkban az alábbi három célcsoport rendkívül nehezített munkaerő-piaci helyzetben van. Nevezetesen az állást kereső pedagógusok, a kis gyermeket nevelő nők és a szociálisan hátrányos helyzetű egyének. Így munkahely teremtő projektünket az ő igényeik, valamint a helyi szükségletek figyelembe vételével az alább részletezett két modulban alakítottuk ki.

3 S ZÖVETKEZETÜNK 2008. AUGUSZTUS 14- ÉN ALAKULT 13 FŐVEL. A LAPÍTÓ TAGKÉNT BEVONÁSRA KERÜLTEK TOVÁBBI ELKÖTELEZETT SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A CÉLCSOPORT SZÖVETKEZÉSRE FOGÉKONY TAGJAI. „A” modulunk Fertőd város terület karbantartási munkálatait látta le 5 fő főállású munkavállalóval, melyre 2009. év januárjában közbeszerzés keretében 3 éves határozott idejű szerződést kötöttünk. A foglalkoztatottak többsége halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló volt. A szerződés letelte után a város vezetése, költséghatékonysági okból, saját kft létrehozásával oldja meg a feladat ellátását. Ennek okán ezen tevékenységünk lezárult 2012. januárjában. „B” modulunk, állást kereső pedagógusok foglalkoztatásával – szintén 5 fő-, Fertőd város és vonzáskörzete bölcsődés korú gyermekeinek napközbeni ellátását, s ezáltal a kisgyermeket nevelő nők segítését célozta meg. 2009 év április 1-én megnyílt az ÓV-LAK Családi Napközi és Játszóház. A projekt tervezésekor még nem volt előre látható, hogy 5 km-es körzetben két önkormányzat is bölcsőde létrehozását kezdeményezi. A szolgáltatás iránti fizetőképes kereslet lecsökkent és a pénzügyi fenntarthatóság megrendült, így 2010. októberében ezen szolgáltatásunk megszűnt. A modulB modul

4 Ó V - LAK CSALÁDI NAPKÖZI Pillanat kép a szövetkezett által működtetett családi napközi életéből…

5 A SZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT CÉLJA : Fertőd és vonzáskörzetében megteremteni a fogyatékkal élő egyének és családjaik hatékony, komplett segítését oly módon, hogy egyéni képességeik fejlesztésével, valamint új szolgáltatások generálásával a normalizációs elvben meghatározott módon élhessenek. Ehhez elsőként nők családbarát foglalkoztatásával kívánja a Szövetkezet alapvető problémáikat feltárni, megoldásukra együttműködések ösztönzésével projekteket generálni. A szociálisan hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek számára állást biztosít. A szociálisan hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek számára továbbképzéseket és egyéb életvezetési stratégiájukat megkönnyítő tréningeket szervez.

6 J ELEN PROJEKTÜNK T ÁMOGATÓ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT ÉS TUDÁSTÁR FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉS CSALÁDJAIK SZÁMÁRA Jelen projekt célja, hogy létrejöjjön egy olyan komplex, az általános és a térségre vetítve speciális elemeket is megjelenítő információs bázis, mely hatékony segítség a sérültséggel élők és családjaik életében. A bázis létrehozáshoz 10 alkalommal a témában elismert szakemberek kerülnek meghívásra, a rendezvények keretében összegyűlt tudást mindenki számára elérhető információs felületre, egy honlapra töltjük fel. A születéstől a felnőttkorig, az egészségügyi tényezőktől, a szociális juttatásokon, a fejlesztő és oktatási - nevelési intézmények, civil közösségek bemutatásán át, a speciális lelki folyamatokig a tématerületek feldolgozásra kerülnek. Célunk még, hogy a térségben elérhető fejlesztési szolgáltatások körét bővítsük, ezért zeneterápia bevezetését valósítjuk meg. A projekt fontos elme a civil és szociális szakmai együttműködések erősítése. A projekt megvalósítási időszaka 2014. január-november. Költségeit EMVA IV. tengely LEADER forrásból biztosítjuk.

7 JÖVŐKÉP “Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.” ( Teréz anya )

8 J ELEN PROJEKTÜNK ELŐKÉSZÍTÉSE, ÉS AZ EDDIGI SZAKMAI TAPASZTALATAINK ALAPJÁN, TÉRSÉGÜNKBEN A SÉRÜLTSÉGGEL ÉLŐK ÉS CSALÁDJAIK SZÁMÁRA AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN TUDUNK SEGÍTSÉGET NYÚJTANI. Hatékony és komplett segítés, hogy a fogyatékkal élő egyének és családjaik a normalizációs elvben meghatározott módon élhessenek. Fogyatékkal élők segítése Családot segítő programok Társadalmi integrációt célzó kezdeménye zések

9 C SALÁDOT SEGÍTŐ PROGRAMOK Családot segítő programok egy részét a Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért tevékenységének keretében már végezzük, de hatékonyságának növeléséhez és szükséges anyagi források biztosításához több szervezet együttműködése szükséges. Ilyen például a „hosszú szombat” elnevezésű program, mely havi egy szombat délelőtt biztosít elfoglaltságot a sérültséggel élő gyermekeknek, teljes körű tehermentesítést a családoknak. Információs bázis működtetése Szülők tehermentesíté se sérült családtag felügyeletének megoldása által Szülők számára rekreációs programok szervezése, illetve segítségnyújtás a munkaerő- piaci integrációban

10 T ÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT CÉLZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK Szintén vannak korábbi kezdeményezéseink a tématerületen, melyek továbbfejlesztése a cél. Ilyen a térségben működő családsegítő szolgálatokkal való együttműködés, melynek keretében közös szabadidős programok, játszóházak kerülnek lebonyolításra. illetve a „hosszú szombatok” lebonyolítói évek óta jelenlévő önkéntesek. Közösségi programokba való bevonódás Önkéntesek toborzása és képzése Intézményi integrációs törekvések segítése

11 F OGYATÉKKAL ÉLŐK SEGÍTÉSE Ez idáig legfőképp a szabadidős programok szervezésében, a közösségi élmények, közösséghez tartozás megélésének elősegítésében működtünk közre. Jelen projektünk keretében összegyűjtjük, illetve a zenei csoport létrehozásával bővítjük a fejlesztési lehetőségek elérhetőségét. A munkaerő-piaci integráció elősegítésével ez idáig nem állt módunkban foglalkozni, jelenleg is a távlati terveink között szerepel. Szabadidős programok szervezése Egyéni illetve csoportos fejlesztési lehetőségek felkutatása, beindítása Munkaerő -piaci integráció elősegítése

12 “I DŐT KELL SZAKÍTANOD EMBERTÁRSAIDRA, TÉGY VALAMIT MÁSOKÉRT, HA MÉG OLY APRÓSÁGOT IS — VALAMIT, AMIÉRT FIZETSÉGET NEM KAPSZ, CSUPÁN A KITÜNTETŐ ÉRZÉST, HOGY MEGTEHETTED.” ( A LBERT S CHWEITZER ) K ÖSZÖNJÜK, HOGY FIGYELMÜKKEL MEGTISZTELTEK !


Letölteni ppt "S EGÍTŐ KÉZ KÖZHASZNÚ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET F ERTŐD BEMUTATKOZÓ Fertőd, 2013. november 5. Készítette: Ábrahámné Takács Kornélia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések