Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”"— Előadás másolata:

1 Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, október 24. „Eséllyel a munka világában”

2 Az Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program a Pest Megyei Munkaügyi Központban A program indításának okai, inspiráció A program indításának okai, inspiráció A program lényege és újszerűsége A program lényege és újszerűsége A program eredményei A program eredményei

3 A munkanélküliek számának és a munkanélküliség struktúrájának alakulása Pest megyében 1991 – között

4 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása országosan

5 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása Pest megyében 0-2,9%3,0-3,9% 4,0-4,9% 5,0-5,9%6,0% < Megyei, átlagos ráta: 4,3 % BUDAPEST szeptember

6 A program indításának környezeti feltételei  A roma népesség rossz foglalkoztatási pozíciója  Szakmai tapasztalatok és szakemberek  Előteremthető források  Együttműködő szervezetek  Pest megye növekvő munkaerő-piaci kereslete

7

8 Követelmények A roma kisebbség képviseletének részvételét a program kidolgozásában és megvalósításában folyamatosan biztosítani kell. A roma kisebbség képviseletének részvételét a program kidolgozásában és megvalósításában folyamatosan biztosítani kell. A program valós és tartós megoldást biztosítson a célcsoport tagjai számára (elsődleges munkaerőpiac) A program valós és tartós megoldást biztosítson a célcsoport tagjai számára (elsődleges munkaerőpiac)

9 A program lényegei elemei  Nem a program végrehajtása, hanem a probléma megoldása a cél.  Eredménynek a munkaerőpiacon való tartós megmaradást és az élethelyzet változását tekinti.  A munkaerő-piaci képzés munkahely orientált.  Az egyénre figyel.  Komplex személyiség fejlesztésre irányul.  Szervezet, forrás és program integrációra épül.

10 A program lényegi elemei  Az identitás és a kulturális értékek megerősítésének fejlesztését is szolgálja  Önálló szervezet irányítja az operatív megvalósítást.  A program egész ideje alatt megélhetési forrást biztosít.  A program szakmai megvalósítása mellett biztosított a roma képviseletek részvétele a folyamat egészében.  A kerekasztalok szervezésével javulhat a társadalmi támogatottság

11 A program számszerűsített célkitűzései  Programba vonás300 fő  Képzés220 fő  Elhelyezés200 fő

12 Start Ügyfél kiválasztása PMMK Programba vonás Humánszolgáltatás Felújító– felzárkóztató képzés Közhasznú foglalkoztatás Értékelés, Ellenőrzés Továbblépés Irányultság meghatározása Elsődleges munkaerőpiac Követés- kapcsolattartás eredménye, Ellenőrzés STOP Munkaerő-piaci képzés – Aktív eszköz támogatás Integrált roma felzárkóztatási program humánerőforrás fejlesztési folyamat ábrája Roma központokPartner háló

13 A program működtetés szervezeti kapcsolatrendszere olyan szervezeti konstrukció (pl.: Kht) amelyben a három program elem megvalósulhat. (Ezen szervezetek működési bázisai lehetnek a roma információs irodák.)

14 Humánsz.oszt. Családsegítő Pm.RFK ÁNTSZ Egyéb szervezetek BMIK KRMKK Önkormányzatok Állami közfeladatot ellátó szervezetek PEMÁK kht. KÖVIZIG Pilisi Parkerdő … Felújító-, felzárkóztató képzés Humán- szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás A program társulások kapcsolatai

15 Szervezeti- személyi feltételek Program szervezési feladatokat ellátó szervezet - programba vontak (min. 15 fő) - (1-2 fő munkavezető-irányító 1 fő program vezető PMMK

16 Finanszírozás (1) Források: MAT pályázat eredményeként elnyert fedezet MAT pályázat eredményeként elnyert fedezet FA dec. keret FA dec. keret Egyéb pályázatok Egyéb pályázatok  KMRFT  OFA  Pm.TFT  OM  FVM  OCÖ  … stb. Közhasznú foglalkoztatás önrésze Közhasznú foglalkoztatás önrésze Csatlakozó programok forrásai Csatlakozó programok forrásai Egyéb integrálható források Egyéb integrálható források

17 Finanszírozás (2) Program management = Pályázati forrásból (OFA) Program vezetők = Pályázati forrásból (OFA) Munkavezetők = Finanszírozása azonos a kedvezményezettek finanszírozásával (PMMK dec. FA) Programba vontak = Közhasznú foglalkoztatás, egyéb aktív eszközök. (PMMK dec. FA) Munkaerő-piaci képzés = Képzési támogatás (PMMK dec. FA) A keresetpótló juttatás kiegészítése a minimálbér szintjéig. (Pályázati forrásból OFA)

18 Abony CeglédÉrd Örkény Tápiószele Tura Vámosmikola Zsámbék A program eredményei

19 A program résztvevőinek iskolai végzettség szerinti megoszlása (résztvevők száma összesen: 653 fő)

20 Az IR program résztvevőinek korcsoportos megoszlása a regisztrált munkanélküliekével összevetve

21 A közhasznú foglalkoztatás tevékenységek szerinti megoszlása Összesen embernap

22 Az egyes humánszolgáltatásokban résztvevők száma Humánszolgáltatásban résztvevők összlétszáma 619 fő Egy fő többfajta humánszolgáltatást is igénybe vehetett

23 Az egyes képzési típusokban résztvevők száma A képzésben résztvevők összlétszáma 262 fő A felújító-felzárkóztató képzésben résztvevők, annak befejezése után szakképzésbe kerültek

24 A szakképesítésben résztvevők megoszlása a képzés kimenete szerint

25 Az egyes programhelyszíneken munkaviszonyt létesítettek száma (A program ideje alatt munkaviszonyt létesítettek száma összesen: 370 fő)

26 Az elhelyezkedés tartóssága (Összesen elhelyezkedett: 370 fő)

27 A program eredményeinek összefoglalása Programterv Megvalósulás (fő) Teljesülés (%) Programba vonás Szakképzetség megszerzése Munkába helyezés

28 Források kimutatása Tervezett forrás a teljes programra vonatkozóan Felhasznált forrás (eFt) Megyei dec.FA OFA Önkormányzatok Források összesen*: A program működtetéséhez saját forrásaikkal hozzájárultak szolgáltatásaikon keresztül más szervezetek is, így a Vöröskereszt, Rendőrség stb. Ezek nem számszerűsíthető források annak ellenére, hogy jelentősen segítették a program pozitív kimenetelét

29 Költségek kimutatása Költségtípusok Tervezett költségek Felmerült költségek (eFt) Közhasznú támogatás Fogl. bővítő bértámogatás Átképzési támogatás (tanf.díj) Keresetpótló juttatás Keresetkieg. juttatás (ösztöndíj) Képzés forrás összesen: Program működtetési költségei Költségek összesen* ** A költségtípusok szerinti tervezett költségek eltérése a források szerintitől, a be nem indult programelemekre eső költségtervekből adódik(Önfoglalk. tám: eFt, Váll.vál tám: 660eFt).

30 Fajlagos költségek alakulása Költségtípusok Felmerült Költségek Érintett létszám Milyen arányban részesültek a program résztvevői az egyes költségfajtákból* (%) ezer Ft Megoszlás(%)fő Fajlagos költsége (eFt/fő) Közhasznú támogatás , ,6883 Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás ,498172,2915 Képzési támogatás , ,9448 Program működtetési költségei ,765363,19100 Egyéb szolgáltatások Nem számszerűsíthető Összesen ,45 * Egy személy többféle támogatásban is részesülhetett

31 A program képekben…

32 Március 15. Emlékpark

33 Vízelvezet ő árok építése

34 Parkosítás

35 Sportpálya korszer ű sítése

36 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatának segítségével létrehozott vállalkozás

37

38

39

40

41

42

43

44 Roma Partnerségi Kerekasztal

45

46

47

48

49 Köszönöm megtisztelő figyelmüket

50 A évi események 1021/2004-es Korm. határozat előírása alapján elkészítettük a romák társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló megyei intézkedési tervet 1021/2004-es Korm. határozat előírása alapján elkészítettük a romák társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló megyei intézkedési tervet januárjától a Roma Kerekasztal működtetését átvette a Pest Megyei Közgyűlés januárjától a Roma Kerekasztal működtetését átvette a Pest Megyei Közgyűlés Együttműködési megállapodások megkötése 16 település Cigány Kisebbségi Önkormányzatával, melynek célja a romák foglalkoztatási szintjének növelése Együttműködési megállapodások megkötése 16 település Cigány Kisebbségi Önkormányzatával, melynek célja a romák foglalkoztatási szintjének növelése Részvétel a térségben megtartott roma rendezvényeken Részvétel a térségben megtartott roma rendezvényeken Közmunka programok Közmunka programok Parlagfű mentesítési közhasznú program Parlagfű mentesítési közhasznú program Katasztrófa helyzetek megelőzésére, illetve káresemények elhárítására irányuló közhasznú program Katasztrófa helyzetek megelőzésére, illetve káresemények elhárítására irányuló közhasznú program

51 A évi események Roma foglalkoztatás-szervező menedzser alkalmazása (OFA pályázat keretében) Roma foglalkoztatás-szervező menedzser alkalmazása (OFA pályázat keretében) Az Európai Unió komplex foglalkoztatási programokért felelős szakértőjének javaslata alapján az IRFKP bekerült a legjobb nyolc uniós foglalkoztatási program közé, a későbbiekben kiadvány is készül róla. Az Európai Unió komplex foglalkoztatási programokért felelős szakértőjének javaslata alapján az IRFKP bekerült a legjobb nyolc uniós foglalkoztatási program közé, a későbbiekben kiadvány is készül róla. Beszámoló a MAT novemberi ülésére Beszámoló a MAT novemberi ülésére Az IRFK program folytatásának előkészítése Foglalkoztatási Alapból valamint uniós források felhasználásával ( HEFOP 1.1.) Az IRFK program folytatásának előkészítése Foglalkoztatási Alapból valamint uniós források felhasználásával ( HEFOP 1.1.)

52 Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. Intézkedés  „Esély Európában”  A program neve: „Esély Európában”  1 milliárd 939 millió 73 ezer 040 Ft  1625 fő programba vonása  1625 fő programba vonása és 2006 között  3 célcsoport  bevonandó romák aránya a év közötti fiatalok,  14% a év közötti fiatalok,  14% a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, - 10% a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, - 10% 30 év feletti, tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek  6,0% 30 év feletti, tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek  6,0%

53 HEFOP 1.1.  Célcsoport-prioritás mátrix

54 A IRFK programon kívül a roma munkanélküliek részére megítélt aktív eszközös támogatások első félévében (becsült létszám adatok) Közhasznú foglalkoztatás500 fő Ft Közhasznú foglalkoztatás500 fő Ft  ebből pályakezdő37 fő Ft Képzés7 fő Ft Képzés7 fő Ft ebből pályakezdő1 fő Ft ebből pályakezdő1 fő Ft Bértámogatás6 fő Ft Bértámogatás6 fő Ft Munkatapasztalat1 fő Ft Munkatapasztalat1 fő Ft Bérjárulék átvállalás1 fő Ft Bérjárulék átvállalás1 fő Ft Bérjellegű1 fő Ft Bérjellegű1 fő Ft Vállalkozóvá válás Vállalkozóvá válás támogatása1 fő Ft Összesen: 517 fő Ft Összesen: 517 fő Ft


Letölteni ppt "Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések