Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”"— Előadás másolata:

1 Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”

2 Az Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program a Pest Megyei Munkaügyi Központban A program indításának okai, inspiráció A program indításának okai, inspiráció A program lényege és újszerűsége A program lényege és újszerűsége A program eredményei A program eredményei

3 A munkanélküliek számának és a munkanélküliség struktúrájának alakulása Pest megyében 1991 – 2005. között

4 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása országosan

5 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása Pest megyében 0-2,9%3,0-3,9% 4,0-4,9% 5,0-5,9%6,0% < Megyei, átlagos ráta: 4,3 % 1310 1302 1303 1305 1308 1309 1311 1312 1315 BUDAPEST 2005. szeptember 1301 1314

6 A program indításának környezeti feltételei  A roma népesség rossz foglalkoztatási pozíciója  Szakmai tapasztalatok és szakemberek  Előteremthető források  Együttműködő szervezetek  Pest megye növekvő munkaerő-piaci kereslete

7

8 Követelmények A roma kisebbség képviseletének részvételét a program kidolgozásában és megvalósításában folyamatosan biztosítani kell. A roma kisebbség képviseletének részvételét a program kidolgozásában és megvalósításában folyamatosan biztosítani kell. A program valós és tartós megoldást biztosítson a célcsoport tagjai számára (elsődleges munkaerőpiac) A program valós és tartós megoldást biztosítson a célcsoport tagjai számára (elsődleges munkaerőpiac)

9 A program lényegei elemei  Nem a program végrehajtása, hanem a probléma megoldása a cél.  Eredménynek a munkaerőpiacon való tartós megmaradást és az élethelyzet változását tekinti.  A munkaerő-piaci képzés munkahely orientált.  Az egyénre figyel.  Komplex személyiség fejlesztésre irányul.  Szervezet, forrás és program integrációra épül.

10 A program lényegi elemei  Az identitás és a kulturális értékek megerősítésének fejlesztését is szolgálja  Önálló szervezet irányítja az operatív megvalósítást.  A program egész ideje alatt megélhetési forrást biztosít.  A program szakmai megvalósítása mellett biztosított a roma képviseletek részvétele a folyamat egészében.  A kerekasztalok szervezésével javulhat a társadalmi támogatottság

11 A program számszerűsített célkitűzései  Programba vonás300 fő  Képzés220 fő  Elhelyezés200 fő

12 Start Ügyfél kiválasztása PMMK Programba vonás Humánszolgáltatás Felújító– felzárkóztató képzés Közhasznú foglalkoztatás Értékelés, Ellenőrzés Továbblépés Irányultság meghatározása Elsődleges munkaerőpiac Követés- kapcsolattartás eredménye, Ellenőrzés STOP Munkaerő-piaci képzés – Aktív eszköz támogatás Integrált roma felzárkóztatási program humánerőforrás fejlesztési folyamat ábrája Roma központokPartner háló

13 A program működtetés szervezeti kapcsolatrendszere olyan szervezeti konstrukció (pl.: Kht) amelyben a három program elem megvalósulhat. (Ezen szervezetek működési bázisai lehetnek a roma információs irodák.)

14 Humánsz.oszt. Családsegítő Pm.RFK ÁNTSZ Egyéb szervezetek BMIK KRMKK Önkormányzatok Állami közfeladatot ellátó szervezetek PEMÁK kht. KÖVIZIG Pilisi Parkerdő … Felújító-, felzárkóztató képzés Humán- szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás A program társulások kapcsolatai

15 Szervezeti- személyi feltételek Program szervezési feladatokat ellátó szervezet - programba vontak (min. 15 fő) - (1-2 fő munkavezető-irányító 1 fő program vezető PMMK

16 Finanszírozás (1) Források: MAT pályázat eredményeként elnyert fedezet MAT pályázat eredményeként elnyert fedezet FA dec. keret FA dec. keret Egyéb pályázatok Egyéb pályázatok  KMRFT  OFA  Pm.TFT  OM  FVM  OCÖ  … stb. Közhasznú foglalkoztatás önrésze Közhasznú foglalkoztatás önrésze Csatlakozó programok forrásai Csatlakozó programok forrásai Egyéb integrálható források Egyéb integrálható források

17 Finanszírozás (2) Program management = Pályázati forrásból (OFA) Program vezetők = Pályázati forrásból (OFA) Munkavezetők = Finanszírozása azonos a kedvezményezettek finanszírozásával (PMMK dec. FA) Programba vontak = Közhasznú foglalkoztatás, egyéb aktív eszközök. (PMMK dec. FA) Munkaerő-piaci képzés = Képzési támogatás (PMMK dec. FA) A keresetpótló juttatás kiegészítése a minimálbér szintjéig. (Pályázati forrásból OFA)

18 Abony CeglédÉrd Örkény Tápiószele Tura Vámosmikola Zsámbék A program eredményei

19 A program résztvevőinek iskolai végzettség szerinti megoszlása (résztvevők száma összesen: 653 fő)

20 Az IR program résztvevőinek korcsoportos megoszlása a regisztrált munkanélküliekével összevetve

21 A közhasznú foglalkoztatás tevékenységek szerinti megoszlása Összesen 66 595 embernap

22 Az egyes humánszolgáltatásokban résztvevők száma Humánszolgáltatásban résztvevők összlétszáma 619 fő Egy fő többfajta humánszolgáltatást is igénybe vehetett

23 Az egyes képzési típusokban résztvevők száma A képzésben résztvevők összlétszáma 262 fő A felújító-felzárkóztató képzésben résztvevők, annak befejezése után szakképzésbe kerültek

24 A szakképesítésben résztvevők megoszlása a képzés kimenete szerint

25 Az egyes programhelyszíneken munkaviszonyt létesítettek száma (A program ideje alatt munkaviszonyt létesítettek száma összesen: 370 fő)

26 Az elhelyezkedés tartóssága (Összesen elhelyezkedett: 370 fő)

27 A program eredményeinek összefoglalása Programterv Megvalósulás (fő) Teljesülés (%) Programba vonás 653217 Szakképzetség megszerzése 216108 Munkába helyezés 370168

28 Források kimutatása Tervezett forrás a teljes programra vonatkozóan Felhasznált forrás (eFt) Megyei dec.FA 360.410325.248 OFA119.55197.684 Önkormányzatok22.95022.075 Források összesen*: 502.911445.007 A program működtetéséhez saját forrásaikkal hozzájárultak szolgáltatásaikon keresztül más szervezetek is, így a Vöröskereszt, Rendőrség stb. Ezek nem számszerűsíthető források annak ellenére, hogy jelentősen segítették a program pozitív kimenetelét

29 Költségek kimutatása Költségtípusok Tervezett költségek Felmerült költségek (eFt) Közhasznú támogatás 252 450 242 823 Fogl. bővítő bértámogatás 6 000 23 947 Átképzési támogatás (tanf.díj) 120 000 48 915 Keresetpótló juttatás 31 638 Keresetkieg. juttatás (ösztöndíj) 76 120 54 434 Képzés forrás összesen: 196 120 134 987 Program működtetési költségei 43 431 43 250 Költségek összesen*. 498 001 445 007 ** A költségtípusok szerinti tervezett költségek eltérése a források szerintitől, a be nem indult programelemekre eső költségtervekből adódik(Önfoglalk. tám: 4.250.eFt, Váll.vál tám: 660eFt).

30 Fajlagos költségek alakulása Költségtípusok Felmerült Költségek Érintett létszám Milyen arányban részesültek a program résztvevői az egyes költségfajtákból* (%) ezer Ft Megoszlás(%)fő Fajlagos költsége (eFt/fő) Közhasznú támogatás 242 823 54,6542399,6883 Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás 23 947 5,498172,2915 Képzési támogatás 134 987 30,3314381,9448 Program működtetési költségei 43 250 9,765363,19100 Egyéb szolgáltatások Nem számszerűsíthető 61995 Összesen 445 007 100653604,45 * Egy személy többféle támogatásban is részesülhetett

31 A program képekben…

32 Március 15. Emlékpark

33 Vízelvezet ő árok építése

34 Parkosítás

35 Sportpálya korszer ű sítése

36 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatának segítségével létrehozott vállalkozás

37

38

39

40

41

42

43

44 Roma Partnerségi Kerekasztal

45

46

47

48

49 Köszönöm megtisztelő figyelmüket

50 A 2005. évi események 1021/2004-es Korm. határozat előírása alapján elkészítettük a romák társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló megyei intézkedési tervet 1021/2004-es Korm. határozat előírása alapján elkészítettük a romák társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló megyei intézkedési tervet 2005. januárjától a Roma Kerekasztal működtetését átvette a Pest Megyei Közgyűlés 2005. januárjától a Roma Kerekasztal működtetését átvette a Pest Megyei Közgyűlés Együttműködési megállapodások megkötése 16 település Cigány Kisebbségi Önkormányzatával, melynek célja a romák foglalkoztatási szintjének növelése Együttműködési megállapodások megkötése 16 település Cigány Kisebbségi Önkormányzatával, melynek célja a romák foglalkoztatási szintjének növelése Részvétel a térségben megtartott roma rendezvényeken Részvétel a térségben megtartott roma rendezvényeken Közmunka programok 2005. Közmunka programok 2005. Parlagfű mentesítési közhasznú program Parlagfű mentesítési közhasznú program Katasztrófa helyzetek megelőzésére, illetve káresemények elhárítására irányuló közhasznú program Katasztrófa helyzetek megelőzésére, illetve káresemények elhárítására irányuló közhasznú program

51 A 2005. évi események Roma foglalkoztatás-szervező menedzser alkalmazása (OFA pályázat keretében) Roma foglalkoztatás-szervező menedzser alkalmazása (OFA pályázat keretében) Az Európai Unió komplex foglalkoztatási programokért felelős szakértőjének javaslata alapján az IRFKP bekerült a legjobb nyolc uniós foglalkoztatási program közé, a későbbiekben kiadvány is készül róla. Az Európai Unió komplex foglalkoztatási programokért felelős szakértőjének javaslata alapján az IRFKP bekerült a legjobb nyolc uniós foglalkoztatási program közé, a későbbiekben kiadvány is készül róla. Beszámoló a MAT novemberi ülésére Beszámoló a MAT novemberi ülésére Az IRFK program folytatásának előkészítése Foglalkoztatási Alapból valamint uniós források felhasználásával ( HEFOP 1.1.) Az IRFK program folytatásának előkészítése Foglalkoztatási Alapból valamint uniós források felhasználásával ( HEFOP 1.1.)

52 Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. Intézkedés  „Esély Európában”  A program neve: „Esély Európában”  1 milliárd 939 millió 73 ezer 040 Ft  1625 fő programba vonása  1625 fő programba vonása 2004. és 2006 között  3 célcsoport  bevonandó romák aránya a 16-30 év közötti fiatalok,  14% a 16-30 év közötti fiatalok,  14% a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, - 10% a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, - 10% 30 év feletti, tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek  6,0% 30 év feletti, tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek  6,0%

53 HEFOP 1.1.  Célcsoport-prioritás mátrix

54 A IRFK programon kívül a roma munkanélküliek részére megítélt aktív eszközös támogatások 2005. első félévében (becsült létszám adatok) Közhasznú foglalkoztatás500 fő 30.920.124.- Ft Közhasznú foglalkoztatás500 fő 30.920.124.- Ft  ebből pályakezdő37 fő1.867.597.- Ft Képzés7 fő2.374.925.- Ft Képzés7 fő2.374.925.- Ft ebből pályakezdő1 fő726.000.- Ft ebből pályakezdő1 fő726.000.- Ft Bértámogatás6 fő2.148.900.- Ft Bértámogatás6 fő2.148.900.- Ft Munkatapasztalat1 fő684.000.- Ft Munkatapasztalat1 fő684.000.- Ft Bérjárulék átvállalás1 fő200.000.- Ft Bérjárulék átvállalás1 fő200.000.- Ft Bérjellegű1 fő150.000.- Ft Bérjellegű1 fő150.000.- Ft Vállalkozóvá válás Vállalkozóvá válás támogatása1 fő256.128.- Ft Összesen: 517 fő39.109.002.- Ft Összesen: 517 fő39.109.002.- Ft


Letölteni ppt "Előadó: Lengyel János igazgató Pest Megyei Munkaügyi Központ Budapest, 2005. október 24. „Eséllyel a munka világában”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések