Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális."— Előadás másolata:

1 BALASSI INTÉZET központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális államközi kapcsolatok szlovákiai magyarok számára a „legelérhetőbb” kiírások minden területen (tanulmányi, kutatási, mobilitás, szülőföldi szakmai gyakorlat, speciális területek támogatása) ügyintéző intézmény – MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM (+pályázati iroda, szállás, könyvtár, kurzusok stb.)

2 BALASSI INTÉZET Magyarországi doktori képzés támogatása (SK) Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra. -Határidő 2013-ban: augusztus 29. (júl. 19-én tették közzé) -Összeg 2013-ban: Ft/hó, 36 hónapig (az Nftv. 114/D. § (1) bekezdésében a doktori képzésben részt vevők egy főre pontjában megállapított éves támogatási normatíva 100 %-ának és a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves összege 56%-ának tizenketted része)

3 BALASSI INTÉZET „Soós Kálmán ösztöndíj” (szülőföldi doktori képzés támogatása) (SK) Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2013/2014-es tanévben … szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat. -Határidő 2013-ban: december 5. -Összeg 2013-ban: Ft/hó, 10 hónapig

4 BALASSI INTÉZET BI Márton Áron Szakkollégium Kutatói Program (kutatási támogatás) Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, - aki a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és - magyar vagy külhoni magyar oktatót/kutatót jelöl meg tutornak -Határidő 2013-ban: december 5. -Összeg 2013-ban: Ft/hó, 10 hónapig -kötelezettségek 2013-ban: kutatási téma benyújtása, beszámoló konferencia 2x, záró konferencia, kutatási napló vezetése, tanulmány készítése

5 BALASSI INTÉZET Campus Hungary ösztöndíj (mobilitási támogatás) Pályázhat bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója -Rövid tanulmányút, részképzés, szakmai gyakorlat (cég, szervezet, kutatóhely…) -Határidő 2014-ben: május 30. -Összeg 2014-ben: – Ft/hó (formától, időtartamtól és célterülettől függően)

6 BALASSI INTÉZET Szakmai ösztöndíjak -Szülőföldi szakmai gyakorlat ösztöndíj a nyári hónapokra magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére -Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román magyar nemzetiségű személyek számára (36 év alatt, Ft/hó, 10 hónapra, határidő 2013-ban december 9.)

7 BALASSI INTÉZET Szakmai ösztöndíjak -Magyar Ösztöndíj Bizottság által kiírt és elbírált pályázatok -alapítványi és államközi egyezmények ösztöndíjai (pl. Mummert, DAAD Németországba) -Bécsi Collegium Hungaricum - A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a PhD-hallgatók, akik az osztrák-magyar kapcsolattörténet kutatói, továbbá mindazok, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-XX. századi magyar történelem, művelődés, stb. terén kutatásokat kívánnak végezni

8 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK COLLEGIUM TALENTUM -komplex tehetséggondozás, 6 félév, rendszeres találkozók 2x egy félévben (szakmai előadások, személyiségfejlesztő tréning, kirándulások), fakultatív ingyenes nyári és téli akadémia a Kárpát-medence különböző területein -ösztöndíj 2014-ben: Ft/hó, 6 féléven keresztül + nyelvvizsga- és konferencia-támogatás -központ: Edutus Főiskola Tatabánya -Pályázhat minden határon túli doktori tanulmányokat folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező 30. életév alatti fiatal, aki rendelkezik egyetemi (hallgatói, oktatói vagy egyéb munkatársi) jogviszonnyal. Tekintettel a támogatás időtartamára és céljára, előnyben részesül a doktori tanulmányai kezdetén járó, határon túli egyetemen tanuló fiatal. -felhívás közzététele: adott akadémia év tavaszi időszakában -határidő április 30.

9 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM -Magyaror.-i Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) része, komplex ösztöndíj rendszer Példák 2013-as kiírásokra -Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (magyaror.-i intézményekben doktoranduszok, Ft/hó, 12 hónap -Határon Túli Doktori Ösztöndíj (kiváló határon túli magyar anyanyelvű doktoranduszok, doktorjelöltek, Ft/hó, 16 hónap -Határon Túli Fiatal Oktató-kutatói Ösztöndíj (Magyarország határain kívül élő magyarul, anyanyelvi szinten beszélő, fiatal oktató- kutatók, Ft/hó, 16 hónap) -Határon Túli Tapasztalt Oktató-kutatói Ösztöndíj (Magyarország határain kívül élő magyarul, anyanyelvi szinten beszélő, tapasztalt oktató- kutatók, Ft/hó, 16 hónap) -+ magyarországi doktorjelölt, fiatal és tapaszt kutató, hazahívó, külföldi kutató ösztöndíjak havi Ft/hó között -kreditrendszer alapú vállalások/teljesítések (publikációk, oktatói tevékenység, kutatási blog stb.) -Határidők 2013-ban általában május 31.

10 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK Visegrad Scholarship Program (VSP) -a Nemzetközi Visegrádi Alap tanulmányi, mobilitási és kutatási ösztöndíjai -Intra-Visegrad Ösztöndíj – hallgatói/doktori/stb. ösztöndíj bármely V4-ből bármely másik V4-ben tanulni kívánóknak; EUR/szemeszter; max. 4 szemeszter támogatható, határidő adott év január 31. -In-Coming és Out-Going Ösztöndíjak – V4-ből márbely más országba vagy máshonnan V4-be a fenti feltételek alapján -ösztöndíj az OSA-ban való kutatásra (Open Society Archives, Budapest) – kijelölt témákra (emberi jogok a kommunista országokban, életszínvonal a Szovjet Unióban stb.), EUR/hó két hónapra vagy rövidebb időre, határidő 2014-ben április 10.

11 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat // javasolt on-line elérés Google  domus szülőföldi ösztöndíj // -a Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása -Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható -Junior összege 2014-ben: 50 – Ft/fő -Határidő 2014-ben: június 13. -Kötelezettségek: témavezető kijelölése, kutatási terv, kutatási beszámoló, pályamunka (publikáció) -hasonló pályázat: DOMUS MAGYARORSZÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

12 MOBILITÁSI ÖSZTÖNDÍJAK ERASMUS+ ( ) VÁLTOZÁS 2014-TŐL: CSAK KIKÜLDŐ INTÉZMÉNYEKEN (pl. egyetem, kutatóhely) KERESZTÜL LEHET PÁLYÁZNI A SZAKMAI TANULMÁNYUTAKRA IS INFO: HU- SK- Magyarországi Nemzeti Irodák – Tempus Közalapítványwww.tpf.huwww.tpf.hu Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programiroda Szlovákiai – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu)

13 ERASMUS+ a Egész életen át tartó tanulás program (LLP) szektoriális alprogramjait fogja össze (Comenius, Leonardo, Tempus stb.) HALLGATÓI MOBILITÁS – tanulmányok, szakmai gyakorlat, intenzív program (intézmények közös programjai keretében) SZEMÉLYZETI MOB. – oktatók részére (pedagógus hallgatók is!), oktatási/kutatási intézmények egyéb személyzete részére

14

15 ERASMUS+ 1.szempont: küldő és fogadó országok besorolása ún. „megélhetési költségek kategóriákba” -> Eur/hó az országok státusza alapján 2.szempont: konkrét célcsoport vagy tevékenység bónusz: legkülső országokból való hallgatók (pl. Ciprus) EUR/hó, szakmai gyakorlatot végzők Eur/hó, hátrányos helyzetű hallgatók Eur/hó ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE HALLGATÓK MOBILITÁSA ESETÉN

16 SZLOVÁKIAI PÁLYÁZATOK SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) több száz pályázat gyűjtőhelye minden témakörben (CEEPUS, CEU Budapest, Svájci alap, EURAXESS stb.) SAIA BULLETIN – jelentősebb pályázatok és ösztöndíjak összegyűjtve kb. félévenként, elérhető a weboldalon PDF-ben


Letölteni ppt "BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések