Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrár-környezetgazdálkodási kutatás-fejlesztés Agrogeo Kft. 2009

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrár-környezetgazdálkodási kutatás-fejlesztés Agrogeo Kft. 2009"— Előadás másolata:

1 Agrár-környezetgazdálkodási kutatás-fejlesztés Agrogeo Kft. 2009
Hulladékkezelési és hulladékhasznosítási technológiák Agrogeo Kft. 2009

2 Bemutatkozás Az Agrogeo Kft ban alakult 9 tag részvételével: Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest; Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét; Bácsvíz Rt., Kecskemét; Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt., Kecskemét; Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Kecskemét; Kertészeti Főiskola, Kecskemét. A cég tevékenységének nagyobb hányadát kutatás-fejlesztés teszi ki az agrár-környezetgazdálkodás területén. Célunk az alapkutatásból és alkalmazott kutatási eredményekre alapozottan a gyakorlatban közvetlenül hasznosuló technológiák, eljárások kidolgozása a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás területén, környezetbarát termékek fejlesztése.

3 Tevékenységi körök •hulladékkezelési és hulladékhasznosítási technológiák fejlesztése, kifejlesztése és értékesítése, • üzemi szintű komposztálás technológiai tervezése, • az előállított komposztok/stabilizált végtermékek minősítése és hasznosíthatóságának megállapítása, • hazai és nemzetközi szintű, elsősorban kutatás-fejlesztési pályázatok készítése és koordinálása.

4 Kutatás-fejlesztés indokoltsága
A fenntartható mezőgazdasági gyakorlathoz tartozó eljárás lehet a költséges, környezetszennyező műtrágyák környezetbarát biotrágyákkal történő kiváltása. A komposztálás, mint eljárás a biodegradálható anyagok természetes körforgását segíti, alternatívát kínál az egyre inkább csökkenő szerves trágya helyettesítésére. A mezőgazdasági és kommunális hulladékok feldolgozása során keletkező komposztok számos új lehetőséget rejtenek magukban a mikrobiális oltóanyagok új generációjának kifejlesztéséhez, mint hordozó anyagok.

5 A több mint 15 éves eredményes kutatás-fejlesztési tevékenységnek köszönhetően az alábbi találmányokat tartjuk számon •Eljárás szennyvíziszapok komposztálására: P •Eljárás hígtrágyák biológiai tisztítására: P •Eljárás települési szilárdhulladék lerakók környezetszennyező hatásának mérséklésre: P •Eljárás húsipari hulladékok kezelésére: P •Eljárás istállótrágyák kezelésére, komposztálására: P •Eljárás növényolaipari hulladékok kezelésére: P •Eljárás borászati melléktermékek kezelésére: P •Eljárás ásványolajjal szennyezett talajok, hulladék iszapok kezelésére, ártalmatlanítására: P

6 Korszerű hulladékkezelési rendszer kifejlesztése hulladék tárolás –hulladékkezelés -végtermék hasznosítás A hulladék tárolása során antiszeptikus hatású, jelentős mennyiségben esszenciális növényolajat tartalmazó készítmény révén a fertőzőképesség, szaghatás, üvegházhatású gázok emissziója jelentősen csökken. Szerves mikroszennyező anyagok és lignocellulóz anyagok minél teljesebb biodegradációjának és higiénizációjának biztosítása a komposztálási vagy aerob stabilizációs folyamatban. A végtermék talajerő utánpóltó anyagként, talajtrágyaként, talajerő utánpóltó anyagok vivőanyagaként történő hasznosítása. Komposzt-termék szerves hulladékok kezelésében, szerves mikroszennyezőkkel szennyezett talajok mentesítésében történő felhasználása.

7 Hulladékkezelés-hasznosítás Nyers hulladéktól egészen a végtermékig

8 Fertőzőképességi indikátorszámok alakulása a környezetbarát antiszeptikus adalékanyag hozzáadását követően 48 óra elteltével sertés hígtrágya szilárd fázis tárolása során, a komposztálást megelőzően

9 Megfelelő minőségű komposzt előállításának legfontosabb elemei
ALLU őrlő-rostáló kanállal megfelelő szerkezet, légjárhatóság, szemcseösszetétel biztosítása. GEOCELL termékcsalád (forg.eng. szám: 68809/2005, vámtarifaszám: ) mikrobiális oltóanyaggal: mineralizációs folyamatok gyorsítása, trágyaérték megőrzése, lignocellulóz struktúranyagok biodegradációjának elősegítése, feltárása. Sicofol takarófólia (Engedélyek: ÉME A-180/1999, OVF eng. szám: F-256) hulladékkezelésben és hasznosításban történő alkalmazása.

10 ALLU  őrlő-rostáló kanállal prizmák összerakása, nyersanyag aprítása (anyagmozgatás + aprítás)

11 Szabadalmak

12 Eljárás szennyvíziszapok komposztálására: P0303861
A találmány lényege, hogy a szennyvíziszapokat a komposztálást megelőzően növényolajipari hulladék iszapokkal keverjük, továbbá az elegyhez meghatározott mennyiségben speciális adalékanyagot keverünk, mellyel célunk az ammónia, üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése. A komposztálást irányítottan végezzük, meghatározott időszakonként betáplált adalékanyagok segítségével elősegítjük a toxikus szervetlen mikroszennyezők immobilizációját, szerves mikroszennyezők biodegradációját, vízoldható tápelemfrakciók kimosódásának megakadályozását. A prizmák időszakos takarására újrahasznosított PVC alapú lágy fóliatakaróval fedjük. 8-12 hét alatt érett komposztot nyerünk, amely alkalmas talajjavításra, talajerő utánpótlásra. A találmány tárgya olyan eljárás irányított szennyvíziszapok komposztálására, melynek egyik legfontosabb eleme a megfelelő higiénizáció mellett a trágyaérték megőrzése, a szerves és szervetlen mikroszennyezők tekintetében a képződő komposzt-végtermék minél biztonságosabb elhelyezése, adott esetben növényolajipari hulladék-iszapok kezelésével egybekötve.

13 Eljárás hígtrágyák biológiai tisztítására: P0303234
A találmány lényege, hogy biológiai tisztítást megelőzően a hígtrágyát speciális, jelentős részben esszenciális növényolajat magába foglaló adalékanyaggal kezeljük a fertőzőképesség és szaghatás mérséklésének érdekében, a továbbiakban a hígtrágyát fázisbontásnak vetjük alá, a vizes frakciót ismét kezeljük az esszenciális növényolaj kivonattal, majd mezofil hőtartományban meghatározott ideig inkubáljuk. A biológiailag tisztított vizes frakciót közvetlenül mezőgazdasági területen helyezhetjük el adott esetben gyökérmezős utótisztítás közbeiktatásával. A szilárd fázist komposztáljuk, melynek eredményeként stabil humuszállapotú talajtrágyát nyerünk.

14 Eljárás települési szilárdhulladék lerakók környezetszennyező hatásának mérséklésre: P0400658
A találmány célja a beszállított vagy tárolt települési szilárdhulladékból stabilizált végtermék előállítása, a kezelt elegy puffer zónaként meghatározott rétegenkénti visszatermelése a települési szilárdhulladék lerakóba, mint adszorpciós-puffer zóna, valamint a stabilizált hulladéktömeg meghatározott részének energia célú hasznosítása. A kezeletlen rétegeknél célunk a biodegradáció gyorsítása, amely speciális adalékanyag, azaz mikrobiális oltóanyag rétegenkénti, akár 4-5 m-es mélységbe történő szakaszos injektálásával történik. A találmány egyik legfontosabb eleme a beszállított vagy tárolt települési szilárd hulladék aerob stabilizációja prizmás rendszerben. A kezelés során kétféle hasznosítási irány adott; az egyik a vegyes települési szilárd hulladék előkezelését (aprítás, minimális szelektálása) követő aerob stabilizáció révén az előállított végtermék rétegenkénti visszahelyezése a hulladéklerakóba, valamint a stabilizált hulladék energetikai célú hasznosítása égetőművekben., továbbá takarórétegként történő visszajuttatása.

15 Eljárás húsipari hulladékok kezelésére: P0500206
A technológia többlépcsős biokonverziós rendszer, amelynek alkalmazása során a jelentős fertőzőképességgel és szagemisszióval rendelkező húsipari, vágóhídi hulladékokat már a tárolás és a hőkezelést, komposztálást megelőzően speciális adalékanyagokkal kezeljük a szaghatás és a fertőzőképesség drasztikus csökkentése érdekében, adott esetben többlépcsős aerob termofil intenzív kezelést követően komposztálásnak vetjük alá félig zárt vagy zárt rendszerben. A kezelés kezdeti szakaszától számítva – beleértve a komposztálást – 7-12 hét alatt érett komposztot nyerünk, amely talajerő utánpótló anyagként, termesztő közegként, talajkondicionáló készítményként felhasználható. A technológia többlépcsős komposztálási rendszeren alapul, melynek alkalmazása révén célunk a rendkívül nagy fertőzőképességgel, szagemisszióval rendelkező gyomor, béltartalmat, vázfehérjéket jelentős mennyiségben tartalmazó hulladékokat, élelmiszeripari hulladékokat stabil humuszállapotú komposzttá alakítjuk a természetes, környezetbarát adalékanyagok felhasználásával. A trágyaérték megőrzését figyelembe véve közvetlenül mezőgazdasági területen kerülnek hasznosításra.

16 Eljárás istállótrágyák kezelésére, komposztálására: P0500534
Találmányunk tárgya olyan új komposztálási eljárás különböző eredetű állati trágyák, istállótrágyák kezelésére melynek során a trágyákat már kitermelés és az időszakos tárolás során, adott esetben az istállóban kezeljük természetes alapú környezetbarát adalékanyaggal, mellyel jelentősen csökkentjük a szagkibocsátást, valamint a trágyák fertőzőképességét. A komposztálást megelőző előkezelése során az istállótrágyákat, szilárd fázisú állati trágyákat komposzt alapú adszorpciós ágyra helyezzük, mellyel célunk a toxikus elemek immobilizációja, növények számára könnyen hasznosuló tápelemformák helyben tartása, kimosódásának megakadályozása. A trágyaérték megőrzésnek érdekében víztisztításból származó maradékanyagokat, energianövény és széntüzelési salakanyagokat használunk. Az istállótrágyákból, szilárd fázisú állati trágyákból 8-12 hét alatt érett, kiváló minőségű komposzt nyerhető.

17 Eljárás növényolajipari hulladékok kezelésére: P0501118
A találmány lényege, hogy a napraforgóolaj, repceolaj gyártása során keletkező növényolajipari hulladékokat; wineriszapot, flotáltiszapot, olajos derítőföldet, nyálkát stabilizációs kezelést követően, vitaminnal, enzimpreparátummal, természetes ásvánnyal egészítjük ki, az elegyet takarmánykigészítő készítményként alkalmas szarvasmarha, sertés, baromfi takarmányozására. A takarmányozásra nem alkalmas növényolajipari hulladékokat stabilizáljuk vagy komposztáljuk, ezt követően alom anyagként vagy talajtrágyaként hasznosítjuk a végterméket.

18 Eljárás borászati melléktermékek kezelésére: P0402085
A kifejlesztett technológia a különböző borászati hulladékok és melléktermékek hulladékmentes elhelyezését és hasznosítását szolgálja oly módon, hogy ezeket az anyagokat irányított komposztálási folyamat révén nagy tartamhatású talajtrágyává, talajkondicionáló anyaggá alakítjuk mikrobiális oltóanyag alkalmazásával egybekötve különös tekintettel a növénytáplálásra, valamint a fitopatogén szervezetek visszaszorítására. A komposzt végtermék alkalmas a műtrágyák részbeni vagy teljes kiváltására, továbbá megfelelő közeg a növénytermesztésben alkalmazható tápanyag feltárásban szerepet játszó, antagonista hatású hasznos talajbaktériumok és talajgombák vivőanyagként történő hasznosításnak.

19 Szénhidrogénnel szennyezett hulladékok, talajok mentesítése és ártalmatlanítása: P0700180
A találmány alapvetően három pillérre épül: Előkezelés: a különböző szénhidrogének és származékaik biodegradálhatóságának növelése. A különböző szénhidrogének és származékaik minél teljesebb biológiai lebontása: aerob I. aerob II. szakasz. A biodegradációnak ellenálló, nehezen lebomló, maradék szénhidrogének és származékainak immobilizációja.

20 Kutatás-fejlesztési pályázataink
EUREKA program: FVM kutatási program: „Kommunális szennyvíziszapból készült komposztok mezőgazdasági hasznosítása”: /98. FVM FVM kutatási program: „az Agrogeo Kft. referencia üzemének továbbfejlesztése” : D-106/2001. FVM kutatási pályázat: „Biogáz előállítási maradékanyagok hasznosítása” szerz. szám: /19/2003. Napraforgó olajgyártásból származó melléktermékek komposztálása és mezőgazdasági hasznosítása: KMFP-0009/2003. OM pályázat Mederiszapok aerob stabilizációval és komposztálással történő kezelése, hasznosítása”, GVOP / /

21 Szolgáltatóként részvétel K+F pályázatokban
Innocsekk pályázatok: INNODA-008/2005: Borászati melléktermékek komplex kezelése INNODA-014/2005: Tőzeg felhasználása az iszap fázisú és élelmiszeripari hulladékok komplex kezelése és hasznosítása érdekében

22 BIOKOMP 4-Jedlik Ányos Pályázat
Projekt címe: Bioenergia-termelési folyamatokból származó hulladékok, melléktermékek komplex agrár Környezetgazdálkodási célú hasznosítása Projektvezető neve: Dr. Szolnoky Győző A projekt összefoglalója: Jelen projektben 4 partner fogott össze, hogy új, környezetbarát fejlesztéseket valósítson meg a bioenergetikai rendszerek hulladékainak kezelésére. Cél a biogáz, a bioetanol, a biodízel előállítása és a biomassza égetése során visszamaradó, eddig fel nem használt melléktermékek, hulladékok hasznosítása irányított komposztálási eljárással.

23 Eddig a bioenergetikai hulladékokban lévő tápelem tartalom
elveszett, a projektben viszont megvalósul a hulladékokban lévő tápanyagok hasznosítása a talajerő utánpótlás és a szennyezett talajok remediációs folyamatának intenzifikálása céljából. A projektben kifejlesztett új technológiák és termékek jelentős szerepet játszhatnak a bioenergetikai rendszerek hulladékainak kezelésében és talajra nézve szennyező-anyagok eltávolításában. A projekt végén 1 hazai és nemzetközi szabadalom fog bejelentésre kerülni, a bioenergetikai eredetű melléktermékek irányított komposztálási technológiájának eljárási szabadalma, 1 know-how-t dolgoznak ki, a komposztalapú, mikrobiális termésnövelő készítmény előállítási know-how-ját és 1 környezetbarát védjeggyel ellátott termék kerül bevezetésre, egy komposztalapú mikrobiológiai készítmény és alkalmazási eljárás.

24 Partnereink Szent István Egyetem, Gödöllő
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest DEAC Karcagi Kutatóintézete Alltech Hungária Kft. Auditker Kft, Kecskemét Repét Kft, Budapest E. M. Gombabörze Szövetkezet Bestmachinery Kft, Budapest Geosan Kft, Budapest Pilze-Nagy Kft, Kecskemét Törköly-Komposzt Kft, Kecskemét Innoplanet Kft, Budapest

25 Elérhetőségeink: Agrogeo Kft. H-6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.
Tel/fax: /


Letölteni ppt "Agrár-környezetgazdálkodási kutatás-fejlesztés Agrogeo Kft. 2009"

Hasonló előadás


Google Hirdetések