Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter Innovatív Magyarország A K+F+I tevékenység ösztönzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter Innovatív Magyarország A K+F+I tevékenység ösztönzése."— Előadás másolata:

1 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter Innovatív Magyarország A K+F+I tevékenység ösztönzése a vállalkozások növekedése érdekében 2008.11.04., K+F+I Workshop

2 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 2. Forrás: EU Innovation Scoreboard, 2007 Innovációs hajlandóság - sereghajtók között

3 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 3. Forrás: KSH Kutatás és Fejlesztés 2006 Regionális megoszlásSzektoronkénti megoszlás Kevés költés, kiegyensúlyozatlan szerkezet

4 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 4. Korszerűtlen a non-profit kutatói hálózat –a hazai műszerbázis elöregedett –hiányzik a koncentrált K+F infrastruktúra Elaprózott a kutatói tevékenység –Az egy témára jutó kutatók száma 10-ede a nemzetközi átlagnak Hiányzik a piacra, a gazdaságra nyitott szemlélet –A kutatók túlzottan a publikációs tevékenységben és nem a szabadalmi oltalom szerzésben és hasznosításban érdekeltek Az innovációs rendszer hiányosságai rontják a versenyképességet –Kevés a tudás-centrumokból „kirajzó”, (spin-off) vállalkozás. –Fejletlen az innovatív kkv-k megerősödését szolgáló technológiai inkubáció. –Gyengén fejlettek a kutató-fejlesztő intézményeket és a vállalatokat összekapcsoló intézményi, hálózati struktúrák –Fejletlenek az innovációt támogató tőkepiaci eszközök Gyenge a K+F szféra és a gazdaság közötti diffúzió

5 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 5. A hazai K+F szférának jutó források Éves szinten átlagosan 250-280 milliárd Ft fordítunk K+F+I célokra A.Közfinanszírozás/Pályázati forrás: ~ 170 milliárd Ft évente Hazai források: KTI Alap - 40-50 milliárd Ft évente OTKA - 5-7 milliárd Ft évente Európai források: ÚMFT KFI prioritás - GOP – 32-37 milliárd Ft évente - TIOP, TÁMOP – 25-30 milliárd Ft évente - Egyéb OP-k (ROP, ETE) – 7-12 milliárd Ft évente FP7 – 10 - 20 milliárd Ft évente CIP – 1,3-2,0 milliárd Ft évente A vállalkozásoknak átlagosan 50%-os önrészt kell biztosítani a támogatásokhoz. B.Vállalati ráfordítás: hamarosan eléri a közfinanszírozást ~120 milliárd Ft évente

6 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 6. OECD ajánlások I. Magyarország a közepes és magas hozzáadott értékű iparágak országává vált, azonban hosszú távon mindez nem fenntartható erős nemzeti innovációs rendszer hiányában. Innováció szempontjából kedvező keretfeltételek kialakítása. Tudományos, technológiai és innovációs humán potenciál megerősítése. Innovációs rendszer irányítási struktúrájának fejlesztése. Vállalati innováció erősítése. Innovációs kapcsolatrendszer megerősítése (hálózatosodás). Kritikus tömeg, relevancia és kiválóság a kutatásban. K+F „nemzetköziesedéséből” eredő haszon maximalizálása.

7 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 7. OECD ajánlások II. Ajánlások az irányítási rendszerhez a TTI szakpolitika prioritásának és hosszútávú stratégiai célkitűzésének fenntartása, a TTI szakpolitika képviseletének folyamatos javítása a kormányzat legmagasabb szintjéig, újra kellene gondolni a hatáskörök elosztását és a kormányzati szereplők hatékony koordinációját.

8 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 8. Integrált kormányzati szerep Változás a TTI irányítási rendszerben Kormányzati képviselet: –Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, –Kutatás-fejlesztési államtitkár Irányítás, felügyelet: –Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), –Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), –Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (BZAKK). Tudománypolitikai koordináció, együttműködés: –Egyetemek (Magyar Rektori Konferencia), –Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Pályázatkezelés: közreműködő szervezet (MAG Zrt., TéT Alapítvány, RIÜ-k) KPI megszűnése (2008. januártól)‏ Irányítási rendszer megújítása (2008.09. tárgyalta a Kormánykabinet)

9 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 9. Javasolt irányítási rendszer

10 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 10. Célok (TTI stratégia) Erősödjön a vállalatok kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenysége. Épüljenek ki nemzetközileg versenyképes tudományos és innovációs kapacitások, központok. Erősödjön a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás. Erősödjön a régiók K+F+I kapacitása.

11 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 11. Hatékony támogatási rendszer megteremtése Szellemi alkotások eredményes védelme, értékelése és hasznosítása Tehetséggondozás, a terület széleskörű társadalmi elismertségének növelése Integrált irányítás működtetése Nemzetközi kapcsolatok erősítése Szemlélet- és kultúraváltás Feladatok

12 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 12. Hatékony támogatási rendszer megteremtése Tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs források szakmai és területi összehangolása, egységes forrástérkép 2009-2010-re Deregulációs jogszabály elfogadtatása Pályáztatási rendszer egyszerűsítése és felgyorsítása (elektronikus pályáztatási rendszer) Stratégiai húzóágazati kutatási programok elindítása Ösztönző programcsomag kialakítása fiatal innovatív vállalkozások részére Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv (NEKIFUT) Projekt K+F FDI beruházások ösztönzése (EKD, GOP)

13 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 13. Forrástérkép 2009-2010 Célok szerinti csoportosítás: Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek ösztönzése Nemzetközileg versenyképes tudományos és innovációs kapacitások kialakítása Tudásalapú társadalom fejlesztése Regionális innováció erősítése Európai Uniós és egyéb nemzetközi kapcsolatok erősítése

14 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 14. Vállalatok KFI tevékenységek ösztönzése GOP és Innovációs Alap 2009-2010 KódKonstrukció neve Támogatás mértéke Támogatás min-max összege (M Ft) Pályázatok, kiemelt projektek kerete (Mrd Ft) 20092010 GOP-1.1.1.Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásaMax. 80%25-2507,5 GOP-1.2.1.Pólus innovációs klaszterek támogatásaMax. 50%300-150012,5 GOP-1.3.1.Vállalati innováció ösztönzéseMax. 45%15-25010 GOP-1.3.2.Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítéseMax. 40%250-150056 GOP-1.3.3. Beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése 22 KTIA 1.1.Nemzeti Technológia Program 200-100030 KTIA 1.2.Iparjogvédelmi pályázat max. 100,2 KTIA 1.3.Ötlet pályázat 1,11,5 KTIA 1.4.Technológiai inkubátor program 22 KTIA 1.5.Spin-off, start-up cégek támogatása 11 Összesen:71,372,7

15 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 15. Pályázati reform Üzleti hasznosíthatóság szempontjának fokozottabb érvényesítése; Pályázatok pályázóbarát finomhangolása; Pályázati adminisztráció további csökkentése, eljárásrend mérséklése

16 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 16. Szellemi alkotások eredményes védelme, hasznosítása Szellemi vagyonkezelő holding társaságok jogi kereteinek megteremtése a közfinanszírozású kutatóhelyeken Technológia transzfer erősítése, inkubátor és kockázati tőke program A nemzetközi szabadalmi együttműködési rendszer opcióinak kiaknázása (PCT-hatósági státusz) Gyorsított, 1 éves átfutási idejű szabadalomengedélyezési eljárás bevezetése Szellemitulajdon-védelmi, piacorientált paletta bővítése

17 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 17. Tehetséggondozás, a tudomány és az innováció széleskörű társadalmi elismertségének növelése Agyelszívást visszafordító sikeres fiatal kutatók hazatelepülését szolgáló program Húzóágazati innovációt népszerűsítő kampány általános és középiskolások számára Az innovációt népszerűsítő médiakampány, kiállítások és táborok szervezése Tudományos és kutatói ösztöndíjak, pl. OTKA- NKTH közös pályázatok, Nemzeti Tehetség Alap

18 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 18. Nemzetközi kapcsolatok erősítése EU Versenyképességi Tanácson való aktív részvétel A TTI terület nemzetközi stratégiájának elkészítése Nemzetközi nagyprojektek fejlesztése és kialakítása stratégiai partnereinkkel (Németország, Oroszország, Kína, Franciaország, USA, Izrael, Finnország) Egy ESFRI kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása (ESS/ELI) Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet budapesti működésének támogatása

19 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 19. Integrált irányítás működtetése TTI irányítási rendszer fejlesztése TTI Stratégia Intézkedési Tervének felülvizsgálata MTA és OTKA törvény módosítása 2011-es EU elnökségre való felkészülés, szervezetfejlesztés

20 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 20. Szemlélet- és kultúraváltás Fókuszálás a húzóágazatokra. Csapatmunka, kritikus tömeg. Partnerség, együttműködés. Gazdasági és/vagy társadalmi hasznosítása az eredményeknek. Tudásháromszög (oktatás-kutatás- gazdaság) a gazdaságfejlesztésben és a kormányzati munkában is!

21 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 21. Partnerség Az Innovatív Magyarország megteremtésében számítunk az aktív részvételükre. Várjuk javaslataikat és észrevételeiket.

22 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter | 2008.11.04. | 22. Misszió Innovatív, versenyképes magyar gazdaság és társadalom megteremtése új szemlélet és kultúra kialakításával;

23 Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter Köszönöm a figyelmet! 2008.10.28.


Letölteni ppt "Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter Miniszterelnöki Hivatal Dr. Molnár Károly, miniszter Innovatív Magyarország A K+F+I tevékenység ösztönzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések