Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Széchenyi Terv Fejlesztéseinek Irányvonalai Stelmach Mariann, Széchenyi Programiroda NKft. Miskolc, 2011.08.10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Széchenyi Terv Fejlesztéseinek Irányvonalai Stelmach Mariann, Széchenyi Programiroda NKft. Miskolc, 2011.08.10."— Előadás másolata:

1 A Széchenyi Terv Fejlesztéseinek Irányvonalai Stelmach Mariann, Széchenyi Programiroda NKft. Miskolc, 2011.08.10.

2 Agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.3.1/AB, KMOP-2011-1.1.4/A Kik pályázhatnak?KKV-k és nagyvállalkozások Mekkora a támogatás összege?15-500 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 45 % 55 % - Akkreditált klasztertagoknak (GOP-1.3.1/B) Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing Tudomány, innováció

3 Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-1.1.4/B Kik pályázhatnak?mikro-, kis- és közepes vállalkozások Mekkora a támogatás összege? 5-25 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 65% Mekkora az előleg mértéke? Nem igényelhető előleg Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Tudomány, innováció

4 Környezeti célú fejlesztések támogatása GOP-2011-2.1.4 Cél, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést. Kik pályázhatnak?KKV-k Mekkora a támogatás összege? 15-100 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? Maximum: 40% Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Új munkavállalók bére Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Ingatlanfejlesztés Minőség- és környezetirányítási rendszerek Képzés Marketing Vállalkozásfejlesztés

5 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Kik pályázhatnak? KKV-k és nagyvállalkozások (Konzorciumi pályázat esetén partner lehet egyetem és költségvetési kutatóhely) Mekkora a támogatás összege?40-500 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?65%, konzorciumi pályázat esetében 75% Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Támogatható tevékenységek: Alapkutatás max. 25%, Alkalmazott kutatás, Kísérleti fejlesztés min. 25% Milyen költségek támogathatók? Beadható: 2011. augusztus 15. napjától. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Immateriális javak Igénybevett szolgáltatások max 50% Tudomány, innováció

6 Az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén. Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.2.1 Kik pályázhatnak?Klasztertagok projekttársasága Mekkora a támogatás összege?100-1000 millió forint Mekkora a támogatás mértéke?60% Mekkora az előleg mértéke?max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Beadható : 2011. július 15. napjától. Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing Tudomány, innováció

7 ROP Gazdaságfejlesztés

8 Infrastruktúra fejlesztés pályázatai Telephelyfejlesztés ÉMOP-1.1.1/F 1.Beadható: 2011. június 30- 2011. augusztus 30. szakaszos ÉM: 2. szakasz 2011. december 30. Elektronikus beadás – csak 1 nyilatkozatot kell papíron Pályázati cél: A részcél: Beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére B részcél: Nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére 3. Támogatási összeg A részcél: 10-150 Mft B részcél: 5-20 Mft 4. Értékelés: Pontozás alapján A projekt megvalósításának helyszíne Támogatás maximális mértéke Mikro- és kisvállal kozás Középváll alkozás KMBudapest30%20% Pest megye 40% Pest megye HH 50%40% KD50% NYD50%40% DA, DD, ÉM, ÉA 50% LHH60%

9 5.Pályázók köre: A részcélra: Mikro-, kis- és középvállalkozások >> 800/2008 EK rendelet I. melléklete alapján B részcélra: Mikro-vállalkozások >> 800/2008 EK rendelet I. melléklete alapján Forma szerint: jogi személyiségű gazdasági társaság/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság /egyéb vállalat  Feltételek: „A” részcél esetén nem pályázhatnak olyan mikro- vállalkozások, amelyek 5000 fő alatti településen vagy 100 fő/km2 kisebb népsűrűségű településen működnek Legalább 1 lezárt 365 napos üzleti év 50%-nál nagyobb mértékben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétellel rendelkező (2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22 Infrastruktúra fejlesztés pályázatai Telephelyfejlesztés ÉMOP-1.1.1/F

10 6. Támogatható tevékenység: A részcél: 1.Termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új épület építése, bővítés, korszerűsítés, felújítás, helyreállítás 2. Alapinfrastruktúra az épülethez (max 40%) vagy hatósági kötelezés alapján 3. Eszközbeszerzés, lízing (max 30%) 4. Projekt előkészítés (tervek stb.) B részcél: 1-4. A részcél tevékenységei + épület bérlése, + foglalkoztatottak számának növelése –bérköltség Itt az infrastruktúra fejlesztés és projekt előkészítés maximum 49% - épület bérlés + bérköltség max 70% Egy projekten belül több telephely is fejleszthető DE 1 pályázó 1 pályázatot adhat be (nem lehet egyszerre A és B részcélra) Infrastruktúra fejlesztés pályázatai Telephelyfejlesztés ÉMOP-1.1.1/F

11 7. A projekt tartalmára vonatkozó korlátozások (C7.1) 1.Annex I. korlátozása 2.Nem támogatható: (TEÁOR Kódok a felhívásban) a.kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés, saját termék is b.pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés c.logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. d.turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés. e.a tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés. 3.megkezdett projekt 4.eszközbeszerzés, amennyiben a pályázó részére 2011. június 3.-át követően a GOP-2011-2.1.1/A, vagy a KMOP-2011-1.2.1/A kiírásokban ugyanazon a megvalósítási helyszínen eszközbeszerzésre támogatás került megítélésre. 5.beruházás esetén a Pályázati Felhívás mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség. 6.„A részcél”:Gazdasági terület és barnamezős terület Infrastruktúra fejlesztés pályázatai Telephelyfejlesztés ÉMOP-1.1.1/F

12 Infrastruktúra fejlesztés Ipartelepítés ÉMOP-1.1.1/B 1.Beadható: 2011. június 30- 2011. december 30. Folyamatos Elektronikus beadás Pályázati cél: Nagyobb volumenű jelentős munkahelyteremtéssel járó projektek 3.Támogatás összege: 100 Mft – 1000 Mft Számítása külön képlet alapján történik az árbevétel vállalás, teremtett munkahelyek száma, a vállalkozás sűrűség és az ÚSZT kapcsolódás alapján A projekt helyszíneTámogat ás maximáli s mértéke Nyugat-Dunántúl30% Nyugat-Dunántúl (mikro-, kis és középvállalkozás) 40% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak- Magyarország 50%

13 5.Pályázók köre: A pályázat kiírásra kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak >> azaz nagyvállalatok is! Forma szerint: Jogi személyiségű vállalkozás / Jogi személyiség nélküli vállalkozás / Jogi személyiségű non-profit szervezet/ Egyéb vállalat Feltételek: 50%-nál nagyobb mértékben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétellel rendelkező (2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22) Legalább 1 lezárt 365 napos üzleti év DE figyelembe vehetőek partner, kapcsolt vagy jogelőd vállalkozás adatai ha nincs lezárt üzleti éve vagy igényli A pályázó 2009-es vagy 2010-es mérleg főösszegének vagy ezek átlagának el kell érnie a projekt elszámolható költségének legalább 1,5- szeresét >> partner vagy kapcsolt is figyelembe vehető Nem támogatható: 2009-es vagy 2010-es Ipartelepítés (LHH is) pályázaton támogatásban részsült és még ne fejezte be a projektjét Infrastruktúra fejlesztés Ipartelepítés ÉMOP-1.1.1/B

14 7. A projekt tartalmára vonatkozó korlátozások (C7.1) 1.Fejlesztendő tevékenység nem lehet: a. Annex I. b.kereskedelmi tevékenység c.pénzügyi szolgáltató tevékenység d.logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. e.turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátó-ipari szolgáltatás f.a tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés. 2.Nem lehet megkezdett projekt 3.Nem támogatható ha az árbevétel-vállalás/fő az összes foglalkoztatottra fenntartási időszakban kisebb mint 6 millió forint és nem teremt minimum 20 fő munkahelyet 4.Nem számít teremtett munkahelynek a kölcsönzött és egyéb nem főállású munkaerő foglalkoztatása 5.Csak telekhatáron belüli fejlesztés és azt szolgáló alapinfrastruktúra Előnyt jelent: 1.ÚSZT kitörési ponthoz kapcsolódás 2.9 millió/fő árbevétel vállalásnál nagyobb vállalás Infrastruktúra fejlesztés Ipartelepítés ÉMOP-1.1.1/B

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Stelmach Mariann Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2.


Letölteni ppt "A Széchenyi Terv Fejlesztéseinek Irányvonalai Stelmach Mariann, Széchenyi Programiroda NKft. Miskolc, 2011.08.10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések