Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről A tájékoztató anyag Pongrácz László diáinak felhasználásával és kiegészítésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről A tájékoztató anyag Pongrácz László diáinak felhasználásával és kiegészítésével."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről A tájékoztató anyag Pongrácz László diáinak felhasználásával és kiegészítésével készült. Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

2 1.2005-től nincs külön felvételi és érettségi. A tanulók - választásuk szerint - emelt és közép szinten érettségizhetnek. Bármilyen egyetemre jelentkeznek később, oda a középiskolákban letett érettségivel lehet bejutni ezután. A felsőoktatási intézmények maguk szabhatják meg, hogy mely tárgyból és milyen szintű érettségi vizsgával kell rendelkezniük a tanulóknak. Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

3 Az emelt szintű érettségi nehezebb a középszintűnél, de alacsonyabb % határtól lehet érte jobb jegyet kapni, és tantárgyanként +40 pontot jár érte, ha az legalább 30%-os, és annak alapján számolják ki a felsőoktatási intézmények a jelentkező szerezett pontját. Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

4 A diák vizsgatárgyai Választott (választható) tárgyak  + Legalább 1 vizsgatárgy  Független a felkészítés tényétől (attól, hogy mire járt)  Független a felkészítés szintjétől (attól, hogy mire járt) Kötelező tárgyak  Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv Mindig az akkor érvényes vizsgakövetelmények szerint! Milyen vizsgatárgyat választhat a diák? Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

5 Jelentkezés a vizsgára Mi a vizsga letételének (választásának) feltétele (a tanulói jogviszony alatt)? A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő követelményeinek teljesítése A bizonyítványba bejegyzett megfelelő osztályzat(ok) A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni. Vizsgázhat Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

6 Idegen nyelvi érettségi Csak a Magyarországon középiskolában tanított idegen nyelvekből lehet vizsgázni. A középszintű idegen nyelvi vizsgákon az olvasott szöveg értése, az íráskészség, a nyelvhelyesség és hallott szöveg értése együttesen egy vizsgarésznek számít (írásbeli), ezért a 10%-os szabály az együttes eredményre vonatkozik. Emelt szinten összesen öt vizsgarész van, ezért a 10%-os szabály mind az ötre külön-külön vonatkozik. Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

7 Értékelés (3.) Átváltás % közép emelt osztályzat 80-100, 60-1005 60-79, 47-594 40-59, 33-463 20-39, 20-322 0-19, 0-191 Középfokú nyelvvizsgát ér (C) 40 Alapfokú nyelvvizsgát ér (C) Informatika 5-ös érettségi eredmény esetén csupán a regisztrációs díj befizetése mellett kiváltható az ECDL bizonyítvány. Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

8 A felsőoktatás új képzési szerkezete Orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász, építész Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztatás a kétszintű érettségiről

9 Mire jelentkezünk most? A korábbi szakcsoportok helyett:  képzési terület, Agrár képzési terület  képzési ág, agrár műszaki  alapszak, földmérő és földrendező mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki  néhány helyen szakirány. 080626kozl_erettsegivizsgatargyak2010_tobbletpontok.doc Alapszakra kell jelentkezni, minden intézmény közli azt, hogy azon belül milyen szakirányai vannak. A bölcsészettudományi területen néhány alapszakon belül szakirányra lehet jelentkezni. Mire jelentkezünk most? A korábbi szakcsoportok helyett:  képzési terület, Agrár képzési terület  képzési ág, agrár műszaki  alapszak, földmérő és földrendező mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki  néhány helyen szakirány. 080626kozl_erettsegivizsgatargyak2010_tobbletpontok.doc Alapszakra kell jelentkezni, minden intézmény közli azt, hogy azon belül milyen szakirányai vannak. A bölcsészettudományi területen néhány alapszakon belül szakirányra lehet jelentkezni. Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

10 ALAPKÉPZÉS Képzési területek : agrár bölcsészettudományi társadalomtudományi informatika jogi és igazgatási nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudományok műszaki orvos- és egészségtudományi pedagógusképzés (nem tanári!) sporttudomány természettudomány Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

11 Néhány példa Történelem alapszak – az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz a francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirány, Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

12 A képzési területek alapszakokra bomlanak ( az alapszakonkénti intézményi irányszámok a felvételi tájékoztatóban december 15-től) Pl. a természettudományi képzési terület alapszakjai –matematika –biológia –fizika –kémia –földrajz –környezettan –földtudományi –természetismeret Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

13 Pl. a bölcsészettudományi képzési terület alapszakjai (szakirányokkal) –magyar –történelem –néprajz –anglisztika –germanisztika –romanisztika (francia, olasz, portugál, román/ nemzetiségi, spanyol szakirányok) –romológia –szlavisztika –ókori nyelvek és kultúrák –keleti nyelvek és kultúrák –andragógia –pedagógia –pszichológia –szabad bölcsészet (filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány, művészettörténet szakirányok)

14 Mire jó az alapképzési diploma? http://www.okm.gov.hu/felsooktatas Képzési és kimeneti követelmények Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

15 Lássunk ilyet! 080626kozl_erettsegivizsgatargyak2 010_tobbletpontok.doc www.felvi.hu www.sulinet.hu Felvételizni szeretnék Középtájon, jobb oldalon Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

16 Felvételi és érettségi (1.) Az érettségi és a felsőoktatási jelentkezés két különböző dolog, ám a jelentkezési határidő azonos: 2009. február 15. A felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg, hogy a kötelező érettségi tárgyakon kívül, mely tárgyakból és milyen szinten kell - a sikeres továbbtanulás érdekében - érettségi vizsgát tenni. Az érettségi jelentkezésen (sorrenden lehet) a határidő után egy alkalommal változtatni, módosítani nem lehet, így a jelentkezésben foglaltakat alaposan meg kell fontolni, és a végső adatokat - még a jelentkezés aláírása előtt - ajánlatos ellenőrizni. Információ: Felvételi – Felsőoktatási felvételi tájékoztató + www.felvi.hu Érettségi – Iskola + www.okev.hu + www.om.hu Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

17 Felvételi és érettségi (2.) Tanulmányi pontok (200) Amelyik a jelentkező számára kedvezőbb! Érettségi pontok (200) 400pont Érettségi pontok (200) += VAGY X 2 = 400pont + többletpontok Felsőfokú szakképzésre való jelentkezéskor a tanulmányi pont is duplázható. Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

18 Magyar* Történelem Matematika Idegen nyelv (2 utolsó év) + Egy választott tárgy (2 utolsó év) Kötelező tárgyak: Magyar Történelem Matematika Idegen nyelv + Egy választott tárgy Felvételi és érettségi (3.) Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 100 pont 200 pont Felvételi pontszám 400+többletpontok Tanulmányi pontok (200 pont)Érettségi pontok (200 pont) 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

19 Felvételi és érettségi (4.) Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont, Összesen maximum 50 pont Adott nyelv esetén vagy az egyik, vagy a másik. Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek -Középiskolai Tudományos diákkörök Országos Konferenciája (nagydíj – 1. díj, 30-15) -Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek (1- 3., 20) -Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny (1-3, 25) -OKJ emelt vagy felsőfokú sakirányú szakképesítés (30) Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

20 Felvételi és érettségi (5.) Aki elérte a ponthatárt, azt fel KELL venni, aki nem érte el, az NEM LEHET felvenni. Csak azt lehet felvenni, aki az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal EGYÜTT, de más többletpontok NÉLKÜL elérte a 160 (200-ra kívánják emelni) (felsőfokú szakképzés – 140) pontot. Információ: Felvételi – Felsőoktatási felvételi tájékoztató + www.felvi.hu Érettségi – Iskola + www.okev.hu + www.om.hu Janus Pannonius Gimnázium Tájékoztató a kétszintű érettségiről

21 A szintválasztás dilemmája Várhatóan magasabb % Várhatóan alacsonyabb % Nincs többletpont 40 többletpont lehetséges Belső vizsga Külső vizsga Középszint Emelt szint Más pluszpontok? A választott szak „népszerűsége” Bizonyos helyeken a verseny akkora, hogy valószínűleg szükséges az emelt szintű vizsga még akkor is, ha azt nem írják elő. Szükséges Választható Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

22 Felvételi pontszám duplázással: 334 pont Egy példa (1) Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve Jogász Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

23 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont, Összesen maximum 50 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Egy példa (1) Felvételi pontszám: 342 pont 40 pont 35 pont 75 pont Összpontszám: 417 pont Jogász Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

24 Felvételi pontszám duplázással: 294 pont Egy példa (2) Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 79 pont 147 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 318 pont Tanulmányi pontok: 171 pontÉrettségi pontok: 147 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 78,8 egész számra kerekítve Gépészmérnök Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

25 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 40 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 80 pont A többletpontok kosara: maximum 80 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont, -felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont, Összesen maximum 50 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények (10-20) -OKTV és SZÉTV eredmények (80- 50-25) -Egyéb tanulmányi versenyek Előnyben részesítés: Összesen maximum 50 pont Hátrányos helyzet – 25 Szülők legfeljebb 8 osztály v tartós nevelésbe vett - +25 Fogyatékossággal élő – 50 Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab. – 50 Egy példa (2) Felvételi pontszám: 318 pont 35 pont Összpontszám: 353 pont Gépészmérnök Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

26 Az érettségi vizsga fajtái, időszakai és helyszínei  rendes,  előrehozott (tanulói jogviszony alatt egy tárgyból csak egyszer)  kiegészítő,  szintemelő,  pótló,  javító,  ismétlő (csak érettségi bizonyítvány megszerzése után tehető)  május-június (iskolák, vizsgaközpontok)  október-november (iskolák, vizsgaközpontok) Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

27 KÖZÉPSZINT EMELTSZINT MAGYAR í szMAGYAR í sz MATEMATIKA í -MATEMATIKA í sz TÖRTÉNELEM í szTÖRTÉNELEM í sz ÖSSZES ÁLT. T. nyelv í szANGOL v NÉMET í sz Fizika ( kisérl.) í szfizika í sz Kémia ( kisérl.) í szkémia í sz Biológia (kisérl.) í szbiológia í sz Földrajz í sz földrajz í sz informatika (12. évf.+2ó) gy sz informatika (csak. Info) gy sz rajz (12. évf.+2ó) í sz ének í sz Mozgókép és m. (12. évf.+2ó) í p rajz í sz ének (12. évf.+2ó) í sz Jelentkezés érettségi felkészítésre10.doc Iskolánk felkészítései Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

28 A felvételi/érettségi jelentkezés menete 1)A téli szünet előtt megérkeznek a felvételi tájékoztatók. 2)A téli szünetben a család hozza meg a szükséges döntéseket! 3)Január közepéig minden osztályban az igazgatóhelyettes tart egy felvételi/érettségi jelentkezéshez szükséges tájékoztatót. 4)Január közepéig minden tanuló kap egy nem véglegesített érettségi jelentkezési lapot, melyen előzetesen jelzi érettségi szándékait. 5)A végleges érettségi jelentkezési lapot febr. 14-ig aláírva kell leadni az osztályfőnököknek. 6)A felvételi jelentkezés ezzel párhuzamosan folyik, (interneten is lehet) az iskola ezzel kapcsolatban semmiféle továbbítási feladatot nem vállal. 7)Mindkét eljárás befejezésének határideje febr. 15. Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

29 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket! Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium

30 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium


Letölteni ppt "Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről A tájékoztató anyag Pongrácz László diáinak felhasználásával és kiegészítésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések