Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főtitkári beszámoló dec dec.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főtitkári beszámoló dec dec."— Előadás másolata:

1 Főtitkári beszámoló 2012. dec. - 2013. dec.
Dr. Kohut László Budapest 2013. december 06.

2 VEZETŐSÉGI ÜLLÉSEK Ezen időszak alatt a vezetőség 3 alkalommal ülésezett: 2012. december 7-én (vezetőség végleges struktúrájának kialakítása), 2013. március 8-án, 2013. szeptember 20-án. Budapest: Sportkórház, MH Honvédkórház. Összesen 18 napirendi pont 25 téma lett megbeszélve.

3 MKRT vezetőség végleges struktúrája 2012.dec.07.
Dr. Simon Attila - elnök Dr. Páder Katalin - vezetőségi tag, a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke Dr. Oláh Csaba - belföldi alelnök Bozóné Kegyes Réka - szakági titkár, dietetika Dr. Bakai Judit - külföldi alelnök Dr. Balogh Piroska - szakági titkár, pszichológia, a Tudományos Bizottság tagja Dr. Kohut László - főtitkár Perei Melinda - szakági titkár, gyógytornász Dr. Simon Éva - leendő elnök, a Tudományos Bizottság tagja Dr. Kóródi Tünde - Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság elnöke Dr. Veress Gábor - volt elnök Dr. Mikesné Vári Gizella - Számvizsgáló és Ellenőrzés Bizottság tagja Dr. Hoffmann Artúr - tiszteletbeli örökös elnök, a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagja Dr. Masszi József - Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság tagja Dr. Horváth László - vezetőségi tag, pénztáros Dr. Apor Péter - vezetőségi tag, a Tudományos Bizottság elnöke Dr. Harasztiné Sárosi Ilona - Fegyelmi és Etikai Bizottság tagja Dr. Nyúzó Bálint - vezetőségi tag Dr. Kósa István - Tudományos Bizottság tagja Dr. Szász Károly - vezetőségi tag Dr. Berényi István - Állandó Jelölő Bizottság tagja Dr. Andrássy Gábor - vezetőségi tag, a Tudományos Bizottság tagja Dr. Gara Imre - Állandó Jelölő Bizottság tagja

4 MKRT VEZETŐSÉGE 2012.dec.07. Elnök: Dr. Simon Attila
Főtitkár: Dr. Kohut László Belföldi alelnök: Dr. Oláh Csaba Külföldi alelnök: Dr. Bakai Judit Pénztáros: Dr. Horváth László Tudományos Bizottság elnöke: Dr. Apor Péter Tudományos Bizottság tagja: Dr. Andrássy Gábor Tudományos Bizottság tagja: Dr. Simon Éva Tudományos Bizottság tagja: Dr. Kósa István Tudományos Bizottság tagja: Dr. Balogh Piroska

5 Tagok, tagdíj 2013. 195 tag (ebből 103 orvos) Tagdíj: 2500 Ft/év

6 Bérezés: A választott vezetőség társadalmi munkában végzi tevékenységét. 2 fő kap bért: adminisztrátor könyvelő megbízási szerződés alapján.

7 Mérleg: Bevétel: Kiadás: Egyenleg:

8 Kommunikáció Két vezetőségi ülés közötti időszakban az elnökség és a vezetőség tagjai telefonon, zömében -ben tartják a kapcsolatot. Az ülések idejéről a vezetőség 1 hónappal az ülés előtt tudomást szerzett. A napirendi pontokat az elnök a főtitkárral egyezteti, és a vezetőségi tagok legalább 1 hónappal az ülés kezdete előtt elektronikusan megkapnak. A tagság és az elnökség (vezetőség) közötti közvetlen kapcsolat telefonon vagy -ben történik. A tagság folyamatosan tájékozódhat a vezetőség munkájáról valamint az eseményekről az MKRT honlapról, mely rendszeresen frissül.

9 Dokumentáció Az üléseken készült jegyzőkönyveket a jegyző, vagy hiányában a kijelölt személy elkészíti. Az elnök és a főtitkár áttekinti és a vezetőségi tagoknak elküldi. A hivatalos jegyzőkönyv formai követelményeit a vezetőség megbeszéli. Ennek megfelelően a jegyzőkönyvek – a hozzászólások és a szavazatok eredménye mellett – a vezetőségi ülésen a hozott döntéseket és a határozatokat külön kiemelve tartalmazzák, a jelenléti ívvel mellékelve.

10 FONTOS MOMENTUMOK Az új társasági struktúra kialakítása, vezetőség megválasztása. Jegyzői tisztség megválasztása: Dr. Bakai Judit. A Társaság vezetőségében bekövetkezett változások Bírósági bejegyzés szeptemberben realizálódott. Károly Tünde szerződésének a meghosszabbítása. Könyvelő váltás: Kincses Katalin helyébe Erdélyi Ildikó lép április 1-től. Az Etikai Bizottság elnöke Dr. Páder Katalin ismertette egy névtelen levél tartalmát: 2012-ben a Szolnoki Kongresszuson elhangzott alelnöki előadás gyógyszer-promocíos jellegét. Állásfoglalás: a Vezetőség NEM reagál a névtelen levelekre, de odafigyel a jövőben elhangzott előadások szponzorainak a feltüntetésére, amennyiben reklám előfordul.

11 Dr. Andrássy Gábor betegoktatással foglalkozó anyagok és cikk ismertetése 8egységes oktatás, mennyiség, minőség). Magyar-svájci együttműködés pályázása. ÉGISZ prevenciós meetingek megvalósulása: - Balatonfüred, - Sopron. Szervezők: Dr Simon Attila, Dr Simon Éva, Dr Szász Károly. Alapszabály módosításának a megfontolása. Az MKT prevenciós és rehabilitációs munkacsoport megválasztása Sopronban. A kardiológiai rehabilitáció alapjai (szakmaspecifikus kötelező szintentartó tanfolyam) megszervezése, lebonyolítása. Budapest Bajcsy Kórház. Dr. Oláh Csaba tanfolyamfelelős. Köszönet Dr. Páder Katalinnak.

12 Adherencia projekt megvalósítása: Dr Simon Attila & MSD → ezzel biztosított az MKRT túlélése, anyagi stabilitása. Bankszámlavezetés és aláírási jog megváltoztatása az OTP-nél 2013.szeptember 20-án: Dr Simon Attila, Dr Kohut László, Erdélyi Ildikó. Éves közgyűlés előkészítése és lebonyolítása Budapest Bajcsy Zs. Kórház, Kerekasztal megbeszélés (Magyar Szívsebészeti Társaság, Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság és a Magyar Kardiológus Társaság Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportja) megszervezése és lebonyolítása. Budapest, Szent Ferenc Kórház, nov.22.: Szabolcs Zoltán, Vaszily Miklós, Andrássy Gábor, Kohut László, Oláh Csaba, Páder Katalin, Simon Attila, Simon Éva: akut rehab. betegek finanszírozása (MKT+MKRT+ MSZT közös levele a GYEMSZI, OEP, EMMI); endocarditis finaszírozása.

13 2014. évi MKRT kongresszus előkészítése: Székesfehérvár
2014. évi MKRT kongresszus előkészítése: Székesfehérvár. Dr Tóth László szervezése. Futó projektek: Pszichológiai mérőskálák (Dr Simon Attila). Használati mód, kiértékelés, hozzáférhetőség… A MKT tavaszi kongresszusán rehabilitációval foglakozó szekció szervezése (szívsebészek és rehabilitáció): Simon Éva, Simon Attila, Kohut László. Infarktus regiszter rehabilitációs bővítése : Dr Simon Éva.

14 MOTESZ Dr. Koplányi Mária (2013.05.10)
Kérdőív a Krónikus megbetegedések ellátásának nemzeti programja stratégiai tervdokumentum elkészítéséhez Az kérdőív célja a programozási időszak fejlesztési támogatásainak felhasználását megalapozó egészségügyi stratégiák közül, az Egészségügyi ágazati stratégia: Egészséges Magyarország részeként, a Krónikus megbetegedések ellátásának nemzeti programja stratégiai tervdokumentum előkészítése során megismerni a krónikus betegellátás érdekeltjeinek, véleményét, és kapcsolódó javaslatait: Magyarország krónikus betegellátási potenciáljáról, a jellemző problémákról, a krónikus betegellátás helyzetelemzése, kitörési irányainak megfogalmazása valamint a szakpolitikai programnak a nemzetközi és a hazai krónikus betegellátás stratégiákhoz és az egészségpolitikai szempontokhoz való illeszkedésének bemutatása. jelenleg rendelkezésre álló forrásokról, azok menedzseléséről, a jövőben követendő fejlesztési irányokról, prioritásokról, a jövőben alkalmazni javasolt eszközökről.

15 Társasági kapcsolatok:

16 Kiemelt rendezvények:
Balatonfüred: Prevenciós meeting. Sopron: MKT+MKRT: II. Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Napok, március Balatonfüred: MKT kongresszusa, Róma: EuroPRevent 2013, Sopron: Prevenciós meeting, november 12. 100 éves a Balatonfüredi Állami Szívkórház, nov.14. Budapest: Kerekasztal, nov. 22.

17 Minden intézet, osztály, részleg, aki kardiológia rehabilitációval foglalkozik mutassak meg magát az MKRT honlapján! Segítséget biztosítunk!!!

18 Operatív feladatok 2014: Korai rehab. programban részesült betegek áthelyezésé esetében az első 5 nap finanszírozásának a megvalósítása. Levél a GYEMSZI, OEP, EMMI-ba. Endokarditiszes betegek kezelésének a finanszírozása. Az MKRT kongresszusának a megszervezése: Székesfehérvár. MKT kongresszusa, MKRT szekció: Balatonfüred (május). EuroPRevent 2014: Amsterdam (május). Adherencia projekt indítása: multicentrikus. A gépjárművezetői alkalmasság elbírálása (MKT+MKRT). ÉGISZ prevenciós meeting folytatása: Budapest, Deszk. Szakmai állásfoglalások, protokollok.


Letölteni ppt "Főtitkári beszámoló dec dec."

Hasonló előadás


Google Hirdetések