Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete"— Előadás másolata:

1 A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete

2 NÉPESSÉG (P) MUNKAKÉPES KORÚAK (M) MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK
MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) (L) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag inaktív népesség) (N) FOGLALKOZTATOTTAK (E) MUNKANÉLKÜLIEK (U)

3 A munkaerőpiac egyensúlyi állapotának mutatói

4 A munkanélküliség típusai
Globális - a ténylegesen rendelkezésre álló munkahelyek száma < az adott bérszínvonal mellett elhelyezkedni kívánó személyek száma Strukturális - a ténylegesen rendelkezésre álló munkahelyek és az adott bérszínvonal mellett elhelyezkedni kívánók szerkezetileg nem felelnek meg egymásnak Súrlódásos - a munkanélküliség oka az információ hiány

5 Munkanélkülinek számít az, aki:
munkaviszony létesítéséhez szükséges feltétekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytat, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy nem áll munkavi-szonyban (az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével) és egyéb kereső tevékenységet nem folytat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, a munkaügyi kirendeltségen jelentkezik, a kirendeltség nyilvántartásba vette, és elhelyezkedése érdekében a munkaügyi kirendeltséggel együttműködik.

6 Pályakezdő munkanélkülinek számít az, aki:
25. életévét (felsőfokú végzettségű esetén 30. életévét) nem töltötte be, munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, a munkaügyi kirendeltségen jelentkezik, a kirendeltség nyilvántartásba vette, munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

7 Humánszolgáltatások Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása (FIT) Munkatanácsadás Pályatanácsadás pályaválasztási tanácsadás pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Egyéni álláskeresési tanácsadás Álláskeresési technikák oktatása Álláskereső klub Rehabilitációs tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Közvetítés

8 Foglalkoztatást elősegítő támogatások I.
képzések elősegítése közhasznú munkavégzés támogatása foglalkoztatás bővítő bértámogatás foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása vállalkozóvá válás elősegítése pályakezdő munkatapasztalat szerzésének támogatása pályakezdő foglalkoztatási támogatása önfoglalkoztatás támogatása munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása AM könyvvel történő foglalkoztatás támogatása részmunkaidős foglakoztatás támogatása intenzív álláskeresés támogatása munkaerő-piaci programok támogatása

9 Foglalkoztatást elősegítő támogatások II.
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának bértámogatása megváltozott munkaképességű személy vállalkozóvá válásának támogatása megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését szolgáló munkahelyteremtés támogatása munkába járás, lakhatás, munkaerő-toborzás támogatása

10 A munkanélküliek számának és összetételének alakulása 1991. I - 2003
A munkanélküliek számának és összetételének alakulása I XII. között Pest megyében A munkanélküliség megjelenése és létszám elemzése alapján a megye munkanélküliségének alakulása négy szakaszra osztható. Az első, a drámai növekedés szakasza januártól márciusig. Ebben az időintervallumban a munkanélküliek létszáma rohamosan emelkedett. A regisztrált munkanélküliek száma márciusában érte el az eddigi maximumát fővel, amely 11,8%-os megyei munkanélküliségi rátát eredményezett. Ez az időszak jellemzően a globális munkanélküliség szakasza, amikor is a ténylegesen rendelkezésre álló munkahelyek száma kevesebb, mint a munkát vállalni szándékozóké. A második szakasz a folyamatos csökkenés szakasza, amely márciusától közepéig tartott. A csökkenés okai ekkor még nem a foglalkoztatás növekedésében keresendők, hiszen ebben az időszakban még mindig csökkent a foglalkoztatottak száma. Jellemző azonban erre az időszakra a gazdaságilag aktív népesség számának csökkenése, a munkaerőpiacról való kivonulás: a rugalmas és korai nyugdíjazás, és a leszázalékolás lehetőségének kihasználása, illetve a munkakeresés feladása. A harmadik szakaszra ( ) a munkanélküliek létszámcsökkenési ütemének mérséklődése, illetve a stagnálás jellemző. Figyelembe véve a regisztrációba be-, illetve kilépők számának jelentős megnövekedését, megállapítható, hogy a megye munkaerő-piaca ebben az időszakban már egyre erősebb dinamikát mutat, hiszen az áramlási adatok vizsgálata növekvő forgalmat jelez stagnáló regisztrált létszám mellett. A negyedik szakasz végétől számítható. Jellemzője a – munkanélküli létszám további folyamatos csökkenése mellett – az igen erősen megnövekedett ki- és belépési forgalom. Ebben az időszakban a munkanélküliek jelentős része két munkahely közötti átmeneti időre regisztráltatja magát – részben az ellátás, részben a munkaügyi szervezet által nyújtható különböző támogatások, szolgáltatások, munkaközvetítés igénybevétele miatt. A megye kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetben lévő térségeiben már munkaerőhiányról is beszélhetünk, ugyanakkor a zárt, kevésbé fejlett infrastruktúrájú, gazdaságilag elmaradottabb területeken a megyei átlagot meghaladó a munkanélküliség.

11 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása országosan
Szabolcs- Szatmár - Bereg Borsod- Abaúj -Zemplén Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun Gyôr Moson -Sopron Budapest Komárom- Esztergom Nógrád Vas Zala Veszprém Somogy Baranya Fejér Tolna Békés Pest Bács -Kiskun Csongrád Munkanélküliségi ráta: (%) 2004. 5,1-8,0 8,0-10,9 11-14,9 15-19,9 < 5,0

12 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása Pest megyében
1310 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1306 1309 1311 1312 1313 1314 1315 BUDAPEST 1993. március Megyei átlagos ráta: 11,7% 1310 1301 1302 1303 1304 1305 1308 1309 1311 1312 1313 1314 1315 BUDAPEST 2005. március < 2,9% 3,0-3,5% 3,6-3,9% 4,0-4,5% 6,0% < 4,6-4,9% < 5,0-5,9% < Megyei átlagos ráta: 4,4%

13 Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv
Foglalkozta- tási ráta (%) EU átlag Uniós célkitűzések Magyar-ország Nemzeti célkitűzések Tény (2003) 2005 2010 2006 EU-15 EU-25 Össz. 64,3 62,9 67 70 57,0 59 63 Nők 56,0 55,0 57 60 50,9 53 Férfiak 72,5 70,8 - 63,4 64 69 55+ 41,7 40,2 50 29,0 33 37

14 A főbb foglalkoztatási mutatók összehasonlítása (2003-as adatok)
Országos Pest megye Foglalkoztatottak (1000 fő) 3952,3 464,3 Munkanélküliek (1000 fő) 231,9 22,0 Gazdaságilag aktív (1000 fő) 4184,2 486,3 Gazdaságilag inaktív (1000fő) 3552,7 373,2 Aktivitási arány (%) 54,1 56,6 Munkanélküliségi ráta (%) 5,5 4,5 Adatok forrása: KSH

15 A magyar foglalkoztatáspolitika stratégiája
Teljes foglalkoztatás A munka minőségének javítása és a produktivitás növelése A társadalmi kohézió erősítése és a befogadás elősegítése

16 A teljes foglalkoztatás
Évente 0,8%-kal növekednie kell a foglalkoztatásnak A meglévő vállalkozások (mikro) növekedésének támogatása A munkaerő költségének csökkentése Foglalkoztatás biztonsága Rugalmas foglalkoztatás Inaktív népesség visszatérése a munkaerőpiacra Koordináció az egyes szakpolitikák között

17 A munka minőségének javítása és a produktivitás növelése
Kiegyensúlyozott, a gazdasági teljesítmény növekedéséhez igazodó bérpolitika kialakítás Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása mindenki számára Az oktatás-képzés és a gazdaság közötti kapcsolat erősítése

18 A társadalmi kohézió és befogadás erősítése
A romák, idősebb munkavállalók és a fogyatékos emberek helyzetének javítása Integrált megközelítéssel, amely figyelembe veszi a hátrányos társadalmi helyzetből fakadó problémák összetettségét, halmozódását.

19 A munkaerő-piaci szervezet főbb feladatai (1.)
Munkaerő-piaci szolgáltatások Munkaerő-piaci információk nyújtása Munka-, pálya- és álláskeresési, rehabilitációs tanácsadás Munkaközvetítés Ellátás Munkanélküli járadék Nyugdíj előtti munkanélküli segély

20 A munkaerő-piaci szervezet főbb feladatai (2.)
Támogatások Képzések Vállalkozóvá válás Bértámogatás Közhasznú foglalkoztatás Önfoglalkoztatóvá válás Munkahely teremtés és megőrzés Rehabilitációs tevékenység Pályakezdők támogatása Munkaerő-piaci programok

21 A munkaerő-piaci szervezet főbb feladatai (2.)
Külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezése Polgári szolgálat (2004. decemberig) Magán munkaközvetítők és kölcsönzők engedélyezése

22 A munkaügyi szervezet felépítése
19+1 181 db

23 Program- Koordinációs Osztály Vállalati kapcsolattartó
A PMMK szervezeti felépítése Igazgató HEFOP 1.1. osztály Titkárság Munka-és tűz- védelmi felelős Szakmai igaz- gató helyettes Gazdasági igaz- gató helyet0tes Szolgáltatási igaz- Ellenőrzési Osztály Jogi Osztály Költségvetési Törzskar Alapgazdálkodási Humánpolitikai Önálló csoport Kirendeltségek Humán Szolgálta- tási Osztály Igazgatási és ható- sági Osztály Számítástechnikai Statisztikai és Elemzési Osztály Program- Koordinációs Osztály Foglakoztatási Információs Tan. Pszichológiai szaksolgálat Álláskeresők Klubja Rehabilitációs Csoport Kirendeltségvezető Vállalati kapcsolattartó Közvetítő Aktív eszközös Ellátási előadók Aktív eszköz koordinátor Adminisztrátor Információ felelős

24 A kirendeltségek szervezeti felépítése

25 A szervezet-fejlesztés folyamata
‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000 2001 Civil és szoc. szer- vezetek bekapcso- lása A foglalkozt. programok működtetésé- hez a szerve- zeti és szemé- lyi feltételek megteremtése Új kiren-deltségi modell Struktu-rált ügy- félkezelés Az önkor- mányzati kap- csolatrend- szer kitelje- sítése MEV

26 A környezeti jellemzők változása
A népesedési jellemzők alakulása

27 Legalább 5 főt foglalkoztató Pest megyei székhelyű vállalkozásnál és költségvetési intézménynél alkalmazásban állók száma1992. és 2004.

28

29

30 Regisztráció be- és kilépők száma Pest megyében, 2004-ben

31 Az érvényes álláshelyek száma 2003. január -2005. márciusig

32 Egy üres álláshelyre jutó munkanélküliek száma 1994-ben és 2004-ben
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1994 2004. érvényes állás Reg.munkan. 16,3 fő/állás 2,3 fő/állás

33 A regisztrált munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint

34 A regisztrált munkanélküliek megoszlása a regisztrációban töltött idő szerint

35 Strukturális különbségek...
Iskolai végzettség és a regisztrációban töltött idő összefüggése

36 A pályakezdő munkanélküliek létszámának alakulása Pest megyében 1991-2004. között

37 Regisztrált pályakezdő munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint Pest megyében ( között)

38 A keret-gazdálkodás 2004-ben Források

39 A dec. FA felhasználás 2004-ben
Összes felhasználás eFt

40 Az aktív eszközös támogatással érintett létszám 2004-ben
Érintett létszám összesen: * Közhasznú  1 fő egyszer szerepel ** munkahelymegőrző-, teremtő beruh. Önfoglalkoztatási tám., intenzív álláskeresés, járulék átvállalás

41 Programok 2004-ben Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Program
45 év felettiek elhelyezkedését elősegítő munkaerő-piaci program Rehabilitációs munkahelyteremtő program Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. Intézkedés

42 Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. Intézkedés
A program neve: „Esély Európában” 1 milliárd 939 millió 73 ezer 040 Ft 1625 fő programba vonása és 2006 között 3 célcsoport a év közötti fiatalok, a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, 30 év feletti, tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek 2005. márc. 31-ig 387 fő bevonása megtörtént „Segítünk, hogy segíthessen” program 15 fő részvételével lezárult (mentorképzés)

43 Uniós színvonalú szolgáltatással lefedett térségek
1308 Vác 1305 Szentendre 1303 Gödöllő 1315 Zsámbék 1309 Budaörs 1312 Nagykáta 1311 Monor 1320 Érd 1301 Cegléd 1314 Ráckeve 1310 Dabas


Letölteni ppt "A munkaügyi szervezet felépítése, feladatai A munkanélküliség helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések