Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar földrajzinév-használat a magyar olvasóközönségnek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar földrajzinév-használat a magyar olvasóközönségnek"— Előadás másolata:

1 Magyar földrajzinév-használat a magyar olvasóközönségnek
Faragó Imre Magyar földrajzinév-használat a magyar olvasóközönségnek készülő térképeken Budapest, április 29.

2 Névanyag felvételének nyelvét befolyásoló tényezők
A célközönség nyelve nemzeti / államnyelvi névrajz A térkép célja kézitérkép / asztali térkép A névterület kiterjedése az államterületnél és a népterületnél is tágabb Az államterület és az államnyelv Az államterület egy (vagy több) nemzet, nép, népcsoport által lakott olyan terület, amelyen szervezett államalakulat működik, és ennek az államalakulatnak a politikai vezetése az adott (egy vagy több) nemzet, nép, népcsoport kezében van. A népterület A népterület, egy nemzet, nép, népcsoport által lakott olyan terület, ahol az illető nemzet, nép, népcsoport hozzávetőleges etnikai többségben van. Az egyes népterületek átfedhetik egymást, tehát ugyanazon terület több etnikum népterülete is lehet. A névterület A névterület az a terület, ahol egy adott nemzet, nép, népcsoport saját nyelvén maga alakított ki névhasználatot, amely névhasználat különböző színtű és eredetű lehet.

3 Exonima – Endonima Štúrovo=(hivatalos név)=endonima
Kartográfiai exonima: egy földrajzi alakulat neve valamely nyelven, amely kívül fekszik azon a területen, ahol ez a nyelv hivatalos. Kartográfiai endonima: egy földrajzi alakulat neve valamely nyelven, amelyet az adott területen hivatalos vagy beszélt nyelvként használnak. Štúrovo=(hivatalos név)=endonima Párkány=(használt nyelvi alak)=endonima Párkány=(nem hivatalos alak)=exonima Žilina =(hivatalos név)=endonima Zsolna=(nem hivatalos alak)=exonima   Az államközpontúság (államnyelvi-elv) elvén azt a nemzeti nyelv szempontjából diszkriminatív felvételi megoldást értjük, amikor a térképen az olvasó nyelvétől függetlenül, elsősorban az államnyelvi névalakokat helyezik előtérbe, tehát túlnyomóan hivatalosnak tekintett neveket jelenítenek meg. Párkány és Zsolna egyenértékű magyar földrajzi nevek

4 Névhasználati változások áttekintése mintaterületek segítségével
KISALFÖLD Névszűkítés Névcsere 2. Mintaterület: EPERJES–TOKAJI-HEGYVIDÉK, GÖMÖR–SZEPESI-ÉRCHG., GÖMÖR–TORNAI-KARSZT Névcsere Megszüntetés

5 1896 Eperjes–Tokaji-hg., Gömör–Szepesi- érchegység, Tornai-hg.
Földrajzi iskolai atlasz (tervezte: Kogutowicz Manó, 1896)

6 1896 Földrajzi iskolai atlasz (tervezte: Kogutowicz Manó, 1896)

7 1907 Eperjes–Tokaji-hg. Gömör–Szepesi- érchegység
Kozma–Kőrösi Rendszeres földrajzi atlasz (szerk.: Kozma Gyula és Kőrösi Albin) Singer és Wolfner kiadása Budapest, 1907

8 1907 Kis-Magyar-alföld Kozma–Kőrösi Rendszeres földrajzi atlasz (szerk.: Kozma Gyula és Kőrösi Albin) Singer és Wolfner kiadása Budapest, 1907

9 1922 Eperjes–Tokaji-hg. Gömör–Szepesi- érchegység
Kogutowicz Földrajzi iskolai atlasz (Magyar Földrajzi Intézet Rt. 1922)

10 1922 Kisalföld Kogutowicz Földrajzi iskolai atlasz (Magyar Földrajzi Intézet Rt. 1922)

11 1930-as évek Sátor-hg. Gömör–Szepesi- érchegység
Az Állami Térképészeti Intézet kisatlasza. Első kiadása az 1930-as évek közepén, ezt még három követte a Honvédtérképészeti Intézet kiadásában 1943-ig.

12 1930-as évek Kisalföld Az Állami Térképészeti Intézet kisatlasza. Első kiadása az 1930-as évek közepén, ezt még három követte a Honvédtérképészeti Intézet kiadásában 1943-ig.

13 1940-es évek új névadásai Ptácsnik (Vtáčník) = Madaras
Vihorlát (Vihorlat) = Viharlátó Szinyák (Szinyak) = Kéklő Szvidovec (Szvidovec) = Fagyalos Gutin-hegység (Munţii Gutâi) = Ezüstös Cibles (Ţibles) = Széples Eperjes–Tokaji-hegység = Sátor-hegység Toroiaga = Toronyága (1939 m ) Pop Iván = Iván-havas (1940 m) Hoverla = Horthy Miklós-csúcs

14 1947 Sátorhegy Érchegység Galyaság
Sátorhegy, Érchegység, Galaság Dr. Irmédi-Molnár László és Tolnay Dezső: Ideiglenes földrajzi térképfüzet a közép és középfokú iskolák részére (1947)

15 1947 Kisalföld Dr. Irmédi-Molnár László és Tolnay Dezső:
Trianoni határokon kívül magyar névanyag, de a települések államnyelvi/magyar sorrendben. Dr. Irmédi-Molnár László és Tolnay Dezső: Ideiglenes földrajzi térképfüzet a közép és középfokú iskolák részére (1947)

16 1953 Zempléni-hegysor Földrajzi térképfüzet (tervezte és rajzolta: Takács József és Bognár Gábor), Tankönyvkiadó, Budapest 1953

17 1953 Kisalföld Földrajzi térképfüzet (tervezte és rajzolta: Takács József és Bognár Gábor), Tankönyvkiadó, Budapest 1953

18 1955 Zempléni-hg. Aggteleki-hg.
Földrajzi atlasz a középiskolák számára [Kartográfiai Vállalat Budapest, 1955]

19 1955 Kisalföld Földrajzi atlasz a középiskolák számára [Kartográfiai Vállalat Budapest, 1955]

20 Gömör–Tornai-karszt/ Észak-borsodi-karszt
1959 Zempléni-hg. Gömör–Tornai-karszt/ Észak-borsodi-karszt Világatlasz (szerk.biz.elnök: Radó Sándor) [Kartográfiai Vállalat Budapest,1959]

21 1956-1989 Kisalföld Kisalföld/ Szlovák-alföld Duna menti-alföld
1959 1964 1967 MNA 1986 Földrajzi atlaszok a középiskolák és az általános iskolák számára [1959, 1964,1986]

22 FNT I. 1982 Zempléni-hg. 0/ Aggteleki-karszt
Magyarország földrajzinév-tára I. (Kartográfiai Vállalat Budapest, 1982)

23 FNT I Kisalföld /0 Magyarország földrajzinév-tára I. (Kartográfiai Vállalat Budapest, 1982)

24 1989 MNA Zempléni-hg./ Slaneci-hg. Szlovák-érchg. 0/ Aggteleki-karszt
Magyarország nemzeti atlasza (szerk.biz.elnök.: Pécsi Márton) [Kartográfiai Vállalat, 1989]

25 1989 MNA Kisalföld/0 Magyarország nemzeti atlasza (szerk.biz.elnök.: Pécsi Márton) [Kartográfiai Vállalat, 1989]

26 1994 Eperjes–Tokaji- hegyvidék (Zempléni-hg.+ Szalánci-hg.)
Gömör–Szepesi- érchg. Gömör–Tornai- karszt Földrajzi atlasz [Stiefel Falitérkép Kiadó Kft. Budapest, évsz.nélk.]

27 1994 Kisalföld Földrajzi atlasz [Stiefel Falitérkép Kiadó Kft. Budapest, évsz.nélk.]

28 1992 Officina Zempléni-hg./ Slanské pohorie Slovenské rudohorie
Slovenský kras /0 Officina képes világatlasz a Föld és a természet [Officina Nova Budapest, évsz.nélk.] (Az RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH 1992-es kiadású atlaszának magyar változata)

29 1992 Officina Kisalföld/ Podunajská nižina
Officina képes világatlasz a Föld és a természet [Officina Nova Budapest, évsz.nélk.] (Az RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH 1992-es kiadású atlaszának magyar változata)

30 1999 Eperjes–Tokaji- hegyvidék (Zempléni-hg.+ Szalánci-hg.)
Gömör–Szepesi- érchg. Gömör–Tornai- karszt A Föld Világatlasz (felelős szerk.: Faragó Imre, vezető szerk.: Sasi Attila) [AGÁT térképészeti Kft.–Nyír-Karta Bt. –Szarvas András, 1999]

31 1999 Kisalföld A Föld Világatlasz (felelős szerk.: Faragó Imre, vezető szerk.: Sasi Attila) [AGÁT térképészeti Kft.–Nyír-Karta Bt. –Szarvas András, 1999]

32 2001 Zempléni-hg./ Slaneci-hg. Szlovák- érchegység 0/ Aggteleki-
karszt Cartographia Világatlasz (szerk.biz.elnök: Dr. Papp-Váry Árpád) [Cartographia Kft. Budapest, 2001]

33 2001 Kisalföld Cartographia Világatlasz (szerk.biz.elnök: Dr. Papp-Váry Árpád) [Cartographia Kft. Budapest, 2001]

34 Csángóföld névanyaga két világatlaszban
A Föld Világatlasz [AGÁT térképészeti Kft.– Nyír-Karta Bt. –Szarvas András, 1999] Cartographia Világatlasz [Cartographia Kft. Budapest, 2001]

35 Kettős tájszemlélet Magyarországon
• 1926, 1937 Prinz Gyula tájtagolása („a Kárpát-térség 15 tája”) • Kádár László Kárpátok és Kárpát-medence tájtagolása • Bulla Béla–Mendöl Tibor „Kárpátok-centrikus” földrajz tankönyve • A trianoni országterülethez igazított tájszemlélet „hivatalossá” tétele az oktatásban • 1959 Az első világatlasz a trianoni tájszemléleti alapon • A „Tájvita”, az országhatárokhoz kötött szemlélet győzelme • 1968, 1975 Székely András Kárpátok-centrikus felosztása • 1967, 1980 Marosi Sándor és Pécsi Márton trianoni határokhoz kötött tájfelosztása • Magyarország földrajzinév tára I. (FNT I.) • 1992 Az első nem FNT I.–es tájrajzú Magyarország térkép megjelenése • Hajdú-Moharos József és Hevesi Attila: A Kárpát–Pannon térség természeti tájbeosztása (KPTTB) • 1999 Az első KPTTB-alapú világatlasz

36 Magyar településnév-használat a magyar kartográfiában
1868 Törvény a magyar–horvát kiegyezésről (1868. XXX. tc.). Az államnyelvi-elv következetes alkalmazása a térképeken. (Szlavóniai és moldvai magyar nevek eltűnése.) 1898 A törzskönyvezés megindulása (1898. évi IV. tc.) A törzskönyvezés befejeződése (Árva, Liptó, Fogaras, Hunyad nem emelkedik jogerőre). 1913 Az utolsó „összegző” helységnévtár. 1921 Trianon. Mintegy 9000 település kikerülése a magyar közigazgatásból. Az államnyelvi-elv oldódása a térképeken. 1941 Kétnyelvű (magyar-ruszin) helységnévtár megjelenése. 1950 Az államnyelvi-elv trianoni országterületre vonatkoztatott alkalmazásának előretörése. 1954 A Községi Törzskönyv Bizottság megszűnése. A Földrajzinév Bizottság megalakulása. 1992 Az első helységnév-azonosító szótár megjelenése.

37 Névhasználati elvek és befolyásoló tényezők

38 Kartográfiai névrendszerezés
(1) Településnevek [önálló, helységrész, ktlh.] (2) Közterületek nevei (3) Igazgatási nevek [állam, közig.egys., véd.ter.] (4) Víznevek [szárazföldi, tenger-óceán] (5) Jellegzetes földrajzi pontok nevei [csúcs, hágó, fok] (6) Határnevek (Határrész-nevek) (7) Tájnevek [term.föld., tört.föld, népr., tengerfenék] (8) Közlekedési elemekre vonatkozó nevek (9) Magyarázónevek (10) Egyéb kiegészítő névrajzi elemek

39 Településnevek Államnyelvi alakjuk hivatalos név.
A helységnévtárakban, szakirodalomban, irodalmi művekben, publikus formában megjelenő magyar településneveket a magyar földrajzinév-kincs része. A magyar településnév-anyag szétválasztható egy ma használatban lévő és egy elfeledett, a használatból kikerült ún. középkori csoportra Élő magyar nevek a csángóföldi magyar településnevek. A Magyar köztársaság területén kívüli magyar névanyag használatára irányadó az 1913-as hnt. Új települések létrejötténél a határon túli magyar szervezetek ajánlása az irányadó, ha az illeszkedik a magyar településnév-adás rendszerébe. A nem latin betűkkel író nyelvek településneveit, ha nincs egyéb magyar névalakja a „keleti nevek magyar helyesírása” által megadott átírási formában célszerű felvenni.

40 Közterületnevek Hivatalosan megállapított nevek.
Azokon a településeken, ahol hivatalosan kettős közterületnév-használat van, mindkét nyelv neveinek térképi alkalmazása indokolt. Pusztán fordítás útján létrehozott / létrejött, de nem hivatalos közterületnevek térképi alkalmazása nem indokolt, de megengedhető Történelmi közterületnevek térképi felvétele csak külön (tipográfiailag elkülönített) névkategória bevezetésével oldható meg.

41 Igazgatási nevek Államnyelvi alakjuk és azok fordítása vagy részfordítása hivatalos név. Az államnevek magyar névalakjai csak a Magyar Tudományos Akadémia ajánlása alapján vehetők fel. A közigazgatási egységek neveiben a köznévi tag fordítható. Ha a közigazgatási egységek neveinek tulajdonnévi része közszói (égtájak, viszonyszavak) tagot tartalmaz a név egésze fordítható. Abban az esetben, ha az adott ország közigazgatási vagy védettséget élvező egységének államnyelvi névalakja magyar névalakkal rendelkező település, víz vagy táj nevéből képződött, a magyar nevet a névadó objektum magyar nevének alkalmazásával kell létrehozni. A védett területek neveinek esetében a köznévi tagok (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) fordítása elengedhetetlen.

42 Példák: Kraj Severočeský (Csehország) = Észak-Csehország Jihomoravský kraj (Csehország) = Dél-Morvaország Niederösterreich (Ausztria) = Alsó-Ausztria Oberösterreich (Ausztria) = Felső-Ausztria Bratislavský kraj (Szlovákia) = Pozsonyi körzet Zakarpatszka oblaszty (Ukrajna) = Kárpátontúli terület Judeţul Sălaj (Románia) = Szilágy megye Nordrhein-Westfalen (Németország) = Észak-Rajna-Vesztfália Cataluña (Spanyolország) = Katalónia New South Wales (Ausztrália) = Új-Dél-Wales Équateur (Kongói Demokratikus Köztársaság) = Egyenlítői-körzet Central (Zambia) = Központi tartomány Chránená krajinná oblasť Mala Fatra (Szlovákia) = Kis-Fátra Tájvédelmi körzet Krkonošský Národní Park (Csehország) = Óriás-hegység Nemzeti Park

43 Víz-, jellemző földrajzi pontok- és tájnevek
A földrajzi nevek köznévi tagjai a latin írásjeleket használó nyelvek köznévi tagjai esetében legtöbb esetben következetesen lefordíthatók. Hasonló a helyzet a cirill írást használó szláv nyelvek esetében is. A nem latin betűs távoli nyelvek (türk nyelvek, kínai, koreai, japán stb.) közszói tagjai a magyar nyelvben általában jól kiejthető és sok földrajzi objektum nevében – magyar fülnek – a tulajdonnévvel összeforrottan jelentkeznek. Ezek fordítása nem javasolt, ugyanakkor a közszavak következetes adott nyelvi (magyar átírásban való) felvétele indokolt. A földrajzi közneveknek magyar átírással írt alakját, a földrajzi összetételben minden esetben kis kezdőbetűvel, a tulajdonnévhez kötőjellel kapcsolva kell írni. Az előbbihez hasonló megoldást, tehát a kis kezdőbetűvel való írást javaslom az idegenből magyarrá vált közszói névtagok helyesírására is. (kordillera, kordillerák).

44 A földrajzi nevek melléknévi és köznévi eredetű tulajdonévi részeit, abban az esetben, ha azok ma is az adott nyelvben konkrét jelentéssel bírnak, lefordíthatjuk. Kivételt képeznek a személynévből és tulajdonnévből (pl. hajó, expedíció nevéből) származó névtagok. Hasonlóan kivételt képezzenek a távol-keleti nyelvek földrajzi összetételei. Ezek esetében – a köznévi tagokhoz hasonlóan – a magyaros átírás elegendő. A közvetlen magyar fordítást csak akkor javasolt, ha az más latin betűs nyelvek esetében jelentkezik. A személynévi eredetű földrajzi nevek közül a szentek és az uralkodók neveiből képzett formák következetesen lefordíthatók. Nem alkalmazható a magyar névalak abban az esetben, ha az idegen név – bár a fenti esetek valamelyike érvényes lenne rá – teljes mértékben belegyökeresedett a mindennapi köztudatba és a mindennapok kommunikációjában folyamatosan, társadalmi és szakmai megosztottság nélkül élő név.

45 Orlické hory (cseh) Orlice-hegység
Példák: Orlické hory (cseh) Orlice-hegység Cserszkij hrebet (orosz) Cserszkij-hegység Bayerwald (német) Bajor-erdő Rocky Mountains (angol) Sziklás-hegység Fox Islands (angol) Róka-szigetek Porcupine River (angol) Kúszósül-folyó Bay of Goods Mercy (angol) Isteni kegyelem-öböl Sierra Dois Irmãos (portugál) Két testvér-hegység Tien-san (kínai) Csilien-san (kínai) Kuznyecki-alatau (hakasz) Ulahan-bom (jakut) Kara-kum (türkmén)

46 Hivatalos és nem hivatalos nevek
Államnyelvi alakjukban hivatalos nevek: Településnevek Közterületek nevei Közlekedési elemekre vonatkozó nevek Fordítható formájukban is hivatalos nevek: Igazgatási nevek


Letölteni ppt "Magyar földrajzinév-használat a magyar olvasóközönségnek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések