Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2009-es felvételi eljárás. Bevezetés Jogszabályi háttér: –2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról –237/2006. (11.27.) Korm. Rendeletnek a 2009-es.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2009-es felvételi eljárás. Bevezetés Jogszabályi háttér: –2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról –237/2006. (11.27.) Korm. Rendeletnek a 2009-es."— Előadás másolata:

1 A 2009-es felvételi eljárás

2 Bevezetés Jogszabályi háttér: –2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról –237/2006. (11.27.) Korm. Rendeletnek a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárással összefüggő módosítása Hivatalos forrás: –Három felvételi tájékoztató: 1. Az érettségivel rendelkezők számára meghirdetett lehetőségek 2009. szeptemberében induló alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza - általános tudnivalók - intézmények által meghirdetett képzések 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett képzések Mesterképzések 3. Szakirányú továbbképzések Három elv érvényesítése a szerkesztéskor: - a teljes körűség (teljes körű információt nyújtsanak a kötetek a jelentkezőknek), - a nyilvánosság (esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tenni az információt) - és a hitelesség elve (a más kiadványokban, hirdetményekben található esetleg téves információk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet !).

3 Általános tudnivalók - határidők A szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés szabályai A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató megjelenése: 2008. december 15. Esetleges változások (kiegészítő, módosító közlemény – ún. „pótkötet”) a Tájékoztatóban megjelentekhez képest legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal az országos napi sajtóban, illetve a www.felvi.hu honlapon a Minisztérium közzéteszi.www.felvi.hu Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OFIK a Tájékoztató és a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közlemény teljes tartalmát hivatalos honlapján (www.okm.hu és www.felvi.hu) mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.www.okm.hu www.felvi.hu Jelentkezési határidő: 2009. február 15. Mivel a határidő munkaszüneti napra esik 2009. február 16-ig lehet a jelentkezéseket benyújtani. A pótfelvételi eljárás lehetősége –A rendes felvételi eljárásokat követően, az oktatási és kulturális miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

4 A felvételi kérelemre vonatkozó tudnivalók A felvételi kérelmet –az erre a célra rendszeresített, az Oktatási Hivatal és az Educatio Kht. Ügyfélszolgálatain, kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy –elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni.www.felvi.hu A felvételi pályázatok kizárólag postai úton juttathatók el a jelentkezési lapon is szereplő következő címre: 1380 Budapest, Pf. 1190 Folyamatos tájékozódás a jelentkezést követően is a www.felvi.hu heti Hírlevelében, regisztrációt követően.www.felvi.hu

5 A kérelem mellékleteinek benyújtása, hiánypótlás A szükséges mellékleteteket a jelentkező választása szerint –postai vagy elektronikus úton nyújtja be. Az adatfeldolgozás során - a kérelem hiányos benyújtása esetén - az Oktatási Hivatal legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a jelentkező a hiányt nem pótolja a jelentkezési kérelmét a hivatal részben, vagy egészben elutasítja.

6 Jelentkezési szintek, lehetőségek A jelentkező egy felvételi eljárásban: –több különböző képzési szintre (alapképzés, felsőfokú szakképzés), illetve –ugyanazon képzési szinten belül több felsőoktatási intézménybe, –karra, –szakra, –képzési helyre, és –ezeken belül különböző munkarendre (nappali, esti, levelező, távoktatás), –finanszírozási formára (államilag támogatott, költségtérítéses) A jelentkezőnek a felsőoktatási intézményhez beadandó felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy –mely képzési formára, teljes (nappali), részidős képzésre (esti, levelező tagozatra), továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és –milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását. A felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a pontszáma. A jelentkezési sorrend egy alkalommal módosítható, ezt 2009. július 9-ig lehet megtenni.

7 A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez Csak a hivatalos felvételi meghirdetés alapján és a megfelelő jelentkezési lapon jelentkezzen! A jelentkezési lap kitöltési útmutatóját, valamint a Tájékoztató eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el! Készítsen fénymásolatot mind a lapról, mind pedig a befizetést igazoló feladóvevényről! Jelentkezési lapját ajánlott küldeményként adja fel! Ne hagyja az utolsó napra a jelentkezést!

8 Pontszámítási rendszer 2009-es felvételi eljárás: Számítási alap 400 (+80) pontos rendszerben: –Tanulmányi pontok (400) + –Érettségi pontok (400) + –Többletpontok (80) = –ÖSSZPONTSZÁM vagy –Érettségi pontok kétszerezése (400) + –Többletpontok (80) = –ÖSSZPONTSZÁM Speciális pontszámítási szabályok: –olimpiai játékokon, Sakkolimpián, Paralimpián vagy Siketlimpián elért 1-3. helyezésért 480 pont! –Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek 480 pont! Mesterképzések: 100 pontos rendszer

9 Pontszámításban kivételek felsőfokú szakképzésre jelentkezés: »tanulmányi pontok kétszerezése vagy »tanulmányi pontok + érettségi pontok vagy (két legjobb érettségi tantárgy eredménye) »érettségi pontok kétszerezése (két legjobb érettségi tantárgy eredménye) »+ többletpontok –Olimpiai játékokon, sakkolimpián, paralimpián vagy siketlimpián elért 1-3. helyezésért 144 pont –Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek 144 pont Mesterképzések: –a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni a megadott 100 pontos kereten belül: »a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit »mértékét »megállapításának rendjét »a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény határozza meg. előnyben részesítés céljából legfeljebb 10 pont adható

10 Tanulmányi pontok számítása 2009-es felvételi eljárás (200 pont): középiskolai érdemjegyek öt tantárgy: –a magyar nyelv és irodalom (évente a két osztályzat számtani átlagát kell figyelembe venni kerekítés nélkül), –a történelem, –a matematika, –egy legalább két évig tanult választott tárgy, valamint –egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel kell megszorozni; - (max. 100 pont) –Amennyiben a jelentkezőnek a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni! valamint az érettségiben szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. – (max. 100 pont)

11 Érettségi pontok számítása 2009-es felvételi eljárás (200 pont): A képzési területenként meghatározott érettségi vizsgatárgyak, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kiszámolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel – (max. 200 pont) Eltérés a művészeti és művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetén (lehet kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számolni, annak megkettőzésével – 2X200 pont)

12 Többletpontok számítása I. Emelt szintű érettségi 2009-es felvételi eljárás (80 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített, legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult.

13 Többletpontok számítása II. Nyelvvizsga 2009-es felvételi eljárás (50 pont): A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként –középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 35 pontot, –felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 50 pontot ad. Legfeljebb 50 pont! A többi változatlan

14 Többletpontok számítása III. Versenyeredmények, egyéb 2009-es felvételi eljárás (80 pont): A felsőoktatási intézmény a szabályzatában a felvételi eljárás során, jogcímenként egyszer további többletpont adásáról rendelkezik az alábbiak szerint: az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont, legfeljebb egy, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont, tárgyanként legfeljebb egy versenyeken elért eredmény alapján: az OKTV-n és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 1-10. hely 80 pont, 11-20. hely 50 pont, 21-30 hely 25 pont, a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 15 pont, az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont, emelt szintű, vagy felsőfokú szakképesítésért 30 pont.

15 Előnyben részesítési kötelezettség 2009-es felvételi eljárás (50 pont): 1. Hátrányos helyzetű jelentkező (25 pont) További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vették. 2. Fogyatékossággal élő jelentkező (50 pont) 3. GYES-en, GYED-en lévő (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban), valamint a gyermekét gondozó jelentkező (50 pont) A fentiekben meghatározott jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) igazolni kell! Mesterképzés esetén max. 10 pont.

16 A felvételi döntés Legkésőbb 2009. július 23-ig kell meghozni a besorolási döntést. Az intézmények „rangsor” alapján döntenek. A rangsorba állításnál fontos szempontok: –A jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrend –Intézmények által vállalt maximális hallgatói létszám –Működési engedélyben szereplő intézményi kapacitás –Államilag támogatott hallgatói létszámkeret (képzési területenként)

17 A felvételi döntés –Nem vehető fel az a jelentkező, aki alapképzésre, egységes osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez azt jelenti, hogy nem nyerhet felvételt a felsorolt képzésre az, akinek az emeltszintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma nem éri el, a 160 pontot, felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén a 140 pontot. –Azok az intézmények, ahol további feltételeket is meghatároznak, pl. alkalmassági vizsga, ott a szakon előírt vizsga teljesítése nélkül sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre.

18 Eljárási díjak A felvételi eljárás során a jelentkezőnek –Alapdíjat (Oktatási Hivatalhoz) –kiegészítő díjat, valamint (Oktatási Hivatlhoz) –külön eljárási díjat (az azt megállapító intézményhez) kell fizetnie. Alapdíj (9.000,-Ft OH-nak fizetve) –Felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőknek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetniük. –A felvételi eljárás alapdíja egyidejűleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít. –A pótfelvételi során 6000 Ft eljárási alapdíjat kell fizetni. Kiegészítő díj (2.500,-Ft/jelentkezés OH-nak fizetve – a 4. jelentkezéstől) –A három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további 2500- 2500 forint kiegészítő díjat kell fizetni. Külön eljárási díj (max. 4000,-Ft az intézményeknek) –Gyakorlati, alkalmassági vizsga tartása esetén A hátrányos helyzetű jelentkező 50%-os költségmentességben részesül, a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező pedig 100%-os költségmentességben részesül mindhárom díj befizetésénél (a jogosultságot hivatalos dokumentummal igazolni kell). Az alapdíj és a kiegészítő díj befizetésének határideje megegyezik a jelentkezési határidővel. (Részletes tájékoztató az eljárási díjak befizetésének módjával FFT2009)

19 Példa a felvételi pontok számítására, alapképzés, egységes, osztatlan képzés és felsőfokú szakképzés esetén Példa A jelentkező a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezik, 2006-ban érettségizett. Tanulmányi pont Középiskolai év végi eredményei magyar nyelv és irodalom(4+4)4(5+5)5 történelem 55 matematika34 angol nyelv55 ének55 Összesen: 22+24=46x2=92 A középiskolában szerzett két év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgyból. A jegyek összege ebben az esetben 46, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 92 pontja lesz. Érettségi eredményei magyar nyelv és irodalom477% (közép) történelem590% (emelt) matematika465% (közép) angol582% (közép) német5100% (emelt) átlag: 82,8% A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 82,8%, ami kerekítve 83 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőknek 92+83=175 tanulmányi pontja lesz.

20 Felvételi pontszámítás folytatása Érettségi pont A jogász egységes, osztatlan képzésben a magyar nyelv és irodalom és történelem érettségi alapján számolják ki az érettségi pontjait. A magyar nyelv és irodalom érettségije 77%-os, ez 77 pontot jelent, a történelem érettségije 90%-os, ez 90 pontot jelent, vagyis összesen 167 érettségi pontja lesz. Többletpont A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: Rendelkezik német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával, amely minden szakon és képzési területen 35 pontot ér. A történelem és német tantárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van (tárgyanként 40 pont), amely azonban csak abban az esetben adható, ha ezek eredményéből kerülnek kiszámításra a jelentkező érettségi pontjai. A jelentkezőnek a fentiek szerint: -175 tanulmányi pontja, -167 érettségi pontja, -40 többletpontja az emelt szintű érettségi alapján, -35 többletpontja van a nyelvvizsgája alapján. Összesen: mivel a tanulmányi pont és az érettségi pont összege több, mint az érettségi pont kétszerese, pontjait automatikusan a tanulmányi pont és érettségi pont összegéből számítják így összesen 417 pontja lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezők rangsorába.

21 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A 2009-es felvételi eljárás. Bevezetés Jogszabályi háttér: –2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról –237/2006. (11.27.) Korm. Rendeletnek a 2009-es."

Hasonló előadás


Google Hirdetések