Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Lakossági Fórum Vásárosdombó 2011. szeptember 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Lakossági Fórum Vásárosdombó 2011. szeptember 08."— Előadás másolata:

1 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Lakossági Fórum Vásárosdombó 2011. szeptember 08.

2 LEADER pályázatok 2011 Alapvető kérdések: Mi a célom, mire nyújthatok be pályázatot, egyáltalán pályázhatok-e? Melyek a pályázat benyújtásának legalapvetőbb feltételei? Mik a határidők?

3 Alapvető információk A pályázati célokat a célterület katalógus tartalmazza. Teljes egészében elérhetők a www.mvh.gov.hu címen, a LEADER célterület katalógus fül alól, vagy letölthető a honlapunkról a www.mvh-hacs.hu címen (LEADER fül alatt) www.mvh.gov.huwww.mvh-hacs.hu Honlapunkon egységben letölthető a célterület katalógus, a LEADER kritériumok, és a formanyomtatványok. A pályázati rendszer működésére egyaránt tartalmaz rendelkezéseket az ún.: LEADER rendelet (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet) az eljárási kérdéseket rendező 2007. évi XVII. törvény, valamint a további eljárási szabályokat tartalmazó 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet.

4 Alapvető információk Ha valamely cél megegyezik a fejlesztési elképzeléseimmel (szeretnék pályázni), a következőket kell tenni: MVH regisztrációs számot kell igényelni (formanyomtatvány honlapunkon és az MVH honlapján elérhető); Okmányirodában ügyfélkapus belépési jogosultságot kell szerezni (a pályázat benyújtása elektronikus, az ügyfélkapun keresztül történik); Jelen pillanatban: természetes személy vállalkozóvá válási kötelezettsége alól csak az őstermelők és művészeti tevékenységet végzők mentesülnek.

5 Alapvető információk Első kör: Projektötlet benyújtása 2011. szeptember 29-ig. (Ennek hiányában nem nyújtható be a pályázat!) Lehet személyesen (javasolt), vagy postai úton. Formanyomtatványa a honlapunkon.HBB támogató nyilatkozat Második kör: A pályázat benyújtása szeptember 30 - október 31. között elektronikusan (mellékleteket szkenelve) lehet benyújtani.

6 „Első körös” teendők Projekt ötlet adatlap kitöltése, benyújtása. Kitöltése az elképzelés, a letöltött célterület katalógus és LEADER kritériumok alapján. A kritériumuk alapelemeit célszerű ismételni, illetőleg a pályázati célhoz igazítani. A Helyi Bíráló Bizottság döntést hoz a projekt ötletekről. Támogató döntés esetén lehet benyújtani magát a pályázatot.

7

8

9 Leader kritérium (példa) „Közbiztonság fejlesztése Célterület azonosító: 1 016 510 1. Terület alapú megközelítés A projekt az adott település, vagy térség releváns, a közbiztonság szempontjából központi, lényegi problémáira, vagy fejlesztési elképzeléseire kíván választ adni. (Pl.: ha az adott települést kifejezetten jellemzi a vagyon elleni bűncselekmények magas száma, akkor indokolt lehet a térfigyelő rendszer kialakítása.) 2. Alulról felfelé építkező megközelítés A projekt célját tartalmazza a helyi akciócsoport 2009-ben kialakított Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (HVS) – mely széles körű társadalmi egyeztetés és csaknem fél éves tervezés alapján jött létre – vagy illeszkedik, egybeesik a 2011. évi tervezés (HVS felülvizsgálat, projektötlet gyűjtés) során meghatározott új fejlesztési célokkal. 3. Köz- és magánszféra partnersége A pályázó fejlesztési célját a helyi társadalom széles körű támogatása, illetve együttműködése keretében valósítja meg. Ha a pályázó önkormányzat, akkor a helyi-térségi civil, vagy vállalkozó szféra egy, vagy több szervezeti képviselőjének együttműködése, vagy támogatása szükséges, ha a pályázó civil, nonprofit szervezet, akkor a helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás együttműködése, támogatása szükséges. Ennek igazolására szolgál a helyi akciócsoport által rendszeresített együttműködési megállapodás. 4. Innováció A pályázó által meghatározott fejlesztési cél vagy szolgáltatás, vagy pedig szervezeti értelemben jelent újszerűséget a fejlesztés által érintett településen, településeken. A fejlesztés eredményeként kialakul egy korábban nem létezett szolgáltatás, vagy szervezet. A már meglévő szolgáltatás, vagy szervezet olyan új elemmel egészül ki, amely növeli az adott település, terület közbiztonságát. ”

10 Második kör, a pályázat benyújtása Mire érdemes figyelni minden esetben? Mekkora a támogatásintenzitás? (Mennyi saját erőt igényel, tudom e biztosítani?) Civil szervezeteknek, önkormányzatoknak általában 95- 100%, vállalkozóknak 60-65%. Mennyi a minimális és maximális támogatás nagysága (csak 100%-os és bruttó elszámolású támogatás esetén azonos a projekt egészének költésvetésével). Milyen kötelezően csatolandó mellékleteket kell beszereznem? (Pl.: együttműködési megállapodás, alapító dokumentum, építési beruházás esetén dokumentáció, műszaki ellenőr) A célterület katalógus és a LEADER rendelet előírása alapján!! (Egyszerre több dokumentumot kell figyelni, mert mindegyik tartalmazhat követelményt.)

11 Mire érdemes figyelni minden egyes pályázat esetén? Értékelési szempontok: miként tudok minél magasabb pontszámot elérni, tudom-e teljesíteni a pontokat jelentő feltételeket, követelményeket? Melyek az elszámolható kiadások? (Célterület katalógus és LEADER rendelet) Szankciók: csak a valós tényeket állítani, csak olyat ígérni, amit képes a pályázó teljesíteni. Ha ez nem teljesül, akkor levonás. (LEADER rendelet)

12 További fontos információk Utófinanszírozásban működik a rendszer! A felmerülő kiadásokat meg kell előlegezni (saját erő, hitel, hitelképesség, kamatköltség kérdései). Megkezdés: a pályázat befogadását követően.A pályázat megvalósítása szakaszolható, egy évben két kifizetési kérelmet lehet benyújtani, de két év alatt meg kell valósítani a beruházást és a támogató döntéstől számított 9 hónapon belül be kell nyújtani az első kérelmet. A fenntartási kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év.

13 További fontos információk A költségvetést építési beruházás esetén az ÉNGY alapján kell elkészíteni. (Engedélyköteles tevékenység esetén engedélyezetés megindítása, nem engedélyköteles esetén erről igazolás az építési hatóságtól, de tervdokumentáció (ellenjegyzéssel) és műszaki ellenőr itt is szükséges.) ÉNGY-ben, gépkatalógusban nem szereplő tételek esetén 2 db árajánlat szükséges (kivéve rendezvényen fellépő művész, itt csak egy db árajánlat). Az árajánlat tartalmi elemeit meghatározza a LEADER jogszabály.

14 Közbiztonság fejlesztése Támogatás vehető igénybe az önkormányzatok, civil szervezetek számára, a települések közbiztonságát szolgáló megfigyelő rendszerek létrehozására, új polgárőrségek kialakítására illetve a meglévő polgárőrségek technikai felszereltségének fejlesztésére. Gyalogos-átkelők kialakítására"fekvőrendőr"-ök, korlátozó táblák elhelyezésére, sebességmérők kihelyezésére, melyekkel biztonságosabbá tehető a közúti forgalom a település közigazgatási területén. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása.

15 Kulturális-, szabadidős-, sportszolgáltatások, közösségi színterek, vallási, kegyeleti rendeltetésű ingatlanok, eszközök felújítása, fejlesztésének támogatása Támogatás vehető igénybe az önkormányzatok és non- profit szervezetek által fenntartott közösségi létesítmények, sportpályák, szabadtéri színpadok, rendezvényterek, lőterek és strandok felújítására, korszerűsítésére. A kulturált versenyzési, sportolási feltételek megteremtésére, a sportpályák minőségének és a kiszolgáló egységeknek a fejlesztésére. Támogatás vehető igénybe az egyházi kezelésben álló temetők, ravatalozók kálváriák, keresztek, feszületek, haranglábak felújítására, kialakítására, valamint kegyeleti eszközök, templomi orgona beszerzésére, javítására. Ezekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása.

16 Civil szervezetek tevékenységének támogatása A támogatás a civil társadalom erősítését, a szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, valamint a szervezet tevékenységének fejlesztését szolgálja. Cél azon civil kezdeményezések támogatása, amelyek a pályázatot benyújtó szervezet alapító dokumentumában szerepelnek: szakmai, tematikus rendezvények, drogmegelőzési fórumok, párbeszédkörök, képzések, kiállítások, újság, folyóirat (marketing tevékenység) és mindezek megvalósítását szolgáló infrastrukturális és eszköz beszerzése.

17 Tematikus utak kialakítása 1.) komponens: Faluséták kialakítására (felfestés és tervezés) és a hozzá kapcsolódó kiadvány elkészítésére (leporelló, közös útikönyv, mesekönyv, web-es megjelenés). 2.) komponens: A kézművesek, iparművészek számára nyitott műhelyek megvalósítására, ahol kiállításaikat megtarthatják, tevékenységüket bemutathatják. 3.) komponens: Mesekertek vagy roma skanzen kialakítása 4.) komponens: Többfunkciós túraútvonalak kialakítására (kerékpáros-, lovas-, gyalogos-, zarándok- út,). 5.) komponens: Tematikus táborok létrehozása. Támogatás komponensenként is igénybe vehető.

18 Élményközpontú szolgáltatások fejlesztése a falusi- és ökoturizmus terén 1.) komponens: A öko-stelázsi szolgáltatás feltételeinek megteremtésére. 2.) komponens: Web-es, on-line rendszer kialakítására, mely turisztikai tevékenységek ösztönzése, fejlesztése érdekében jön létre. 3.) komponens: Olyan turisztikai szolgáltatások kialakításának támogatása, mely a turisztikai szolgáltatók, helyi termelők, kézművesek és iparművészek együttműködésein alapul. 4.) komponens: Turisztikai vonzerővel rendelkező, magas színvonalú, több éve megrendezésre kerülő rendezvények, melyek a helyi termelők, kézművesek vagy iparművészek együttműködései révén jönnek létre. 5.) komponens: "Ökoporta" minősítési rendszer feltételeinek megteremtése, ill. tovább fejlesztése. A komponensek önállóan is pályázhatóak.

19 A nem mezőgazdasági vállalkozások arculati megújulásának és marketing tevékenységének támogatása A nem mezőgazdasági vállalkozások marketing célú tevékenységére, valamint marketing eszközök kialakítása, beszerzése, reprezentációs és szóróanyagok készíttetésére. A térség helyi termékeiről, termelőiről szóló adatbázis létrehozásának támogatására. A vállalkozás arculatának, vagy egyes arculat elemeinek kialakítására, fejlesztésére.

20 Települési szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése Komló település jogosult település részei számára, szabadidő park kialakítására: szabadtéri színpad lefedésre, tereprendezésre, növényzet irtására, fa ültetésre, játszótéri eszközpark bővítésére, nyársaló helyek kialakítására, asztalok, padok hulladékgyűjtők kihelyezésére, kerítés építésre. Marketing tevékenység önállóan nem támogatott.

21 Az ÚMVP I. és II. tengelyéből nem támogatott kisléptékű erdő- és mezőgazdasági fejlesztések támogatása 1.) komponens: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, piacra jutásának elősegítése, ill. pálinkafőző, beszerzése és kialakítása. 2.) komponens: Az ökotermékek előállítása, feldolgozásának, valamint piacra jutásáknak elősegítése, ökofarmok kialakítása. 3.) komponens: A mező- és erdőgazdasági melléktermékek újrahasznosításának, feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése. 4.) komponens: A szarvasgomba termesztésének, feldolgozásának, valamint piacra jutásának elősegítése. Az egyes komponensek önállóan is pályázhatók.

22 A vidéki sajátosságok hálózatba szerveződésének elősegítése A HACS területén működő vállalkozók, civil szervezetek hálózati együttműködésének kialakítására, valamint a hozzá kapcsolódó marketing tevékenységre. Ezen belül: projektek előkészítésére, megvalósítására, projektek összefogására, irányítására, a térségi erőforrások felhasználásának koordinálására.

23 A kistermelői tevékenység folytatásához, ill. kialakításához szükséges feltételek támogatása A kistermelői tevékenység folytatásához, ill. kialakításához szükséges feltételek támogatása, marketing tevékenységre. Helyi termelők, termékeinek az érvényben lévő magyar jogszabályoknak megfelelően piacra juttatására és értékesítésére. A hatósági előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő feldolgozó helyiségek kialakítására.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Lakossági Fórum Vásárosdombó 2011. szeptember 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések